archiefvorig nr.lopend nr.

 
Beschouwingen > Amsterdam werelddorp delen printen terug
Studenten in hun eigen werelddorp Sebastiaan Capel

0603BS Container
Amsterdam afficheert zich in de concurrentie tussen steden graag als wereldstad. Gezien de geringe omvang in vergelijking met Londen, Parijs, Tokio en New York is Amsterdam echter meer een dorp, maar zeggen mensen dan, wel een 'wérelddorp'. Maar waar die mensen de nadruk op 'wereld' leggen, lijkt de stad soms echt niet meer dan een dorp, en dat is geen positieve kwalificatie in dit verband.

Het is een vreemde gewaarwording om in Amsterdam Oost tussen de Hells Angels en de gedetineerden van de Bijlmerbajes rijen felrode zeecontainers te zien oprijzen. En nog vreemder is de realisatie dat hierin duizend studenten wonen; ze hebben hier een eigen dorp, compleet met fietsenmaker, supermarkt en eetcafé. Het doet denken aan een Amerikaanse campus, met zelfs grasvelden tussen de 'huizen' om in de zomer op te hangen en te studeren. Helaas is hier het betreden van het gras verboden, zo staat op de bordjes te lezen.

Dit containerdorp is er één uit een serie als oplossing voor de woningnood onder studenten in Amsterdam. Andere versies staan al een paar jaar aan het IJ in Noord en in de Houthavens van het stadsdeel Westerpark. Deze laatste campus wordt overigens binnenkort in verband met herontwikkeling van het gebied integraal verplaatst, waarschijnlijk naar het industrieterrein Schinkel aan de ring A10. Dat is een gebied dat uitsluitend met TomTom of plattegrond is te vinden. Voor de kenners: 'afslag S107'.

In de strijd om wonen in Amsterdam worden studenten altijd specifiek genoemd. Het idee is dat zij een belangrijke bijdrage aan de stad leveren. Zij zijn de kenniswerkers van de toekomst, zorgen voor dynamiek en zijn een niet te verwaarlozen arbeidspotentieel voor kroegen, winkels en restaurants. Studenten zijn daardoor een belangrijk onderdeel van iedere zichzelf respecterende wereldstad, dus ook van Amsterdam.

Tegelijkertijd is Amsterdam geen 'echte' studentenstad, zoals Leiden, Delft of Groningen dat zijn in Nederland. In die steden maken studenten een aanzienlijk deel van de bevolking uit en zijn ze zeer aanwezig in het straatbeeld, en dan niet alleen tijdens de introductieweken. In het werelddorp Amsterdam vallen studenten minder op, ze zijn als groep minder aanwezig, ze mengen zich met de rest. En dat is juist waardoor Amsterdam zo leuk is om te wonen, te werken of te ontspannen. Alle verschillende groepen hebben hun eigen impact op de stad: kunstenaars, gezinnen, yuppen, studenten, krakers, noem ze maar op. Het is één grote smeltkroes.

Het is dus prima dat de stad haar best doet voor de studenten, maar zijn deze aparte studentendorpen de beste oplossing? Het grote risico hiervan is dat studenten zich terugtrekken in hun eigen wereldje en zich los maken van het stedelijke leven. De enige manier waarop ze dan deelnemen is als ze zich op de fiets, dan wel in tram of metro van container naar collegezaal bewegen. Op de campussen hebben ze immers hun eigen huizen, eigen voorzieningen, eigen vrienden; wat hebben ze nog meer nodig?

Een beetje stad gaat beter om met z’n studenten dan ze weg te stoppen in containerdorpen aan de randen van de stad. Andere oplossingen zijn te verkiezen, als de stad echt haar best wil doen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Berlage-blokken in de Indische Buurt van Amsterdam-Oost. Deze woonblokken met kleine woningen zijn opgeknapt en daarna bestemd voor studenten. Hun aanwezigheid heeft een positieve invloed gehad op deze Vogelaarwijk. Andere oplossingen zijn het verbouwen van de verouderde kantoren binnen de Ring tot studentenhuizen. Of misschien nog beter: deze te slopen en er hoogwaardige studentenhuizen neer te zetten. En tenslotte kan een deel van de enorme voorraad goedkope huurwoningen in Amsterdam ook wel bestemd worden voor studenten.
Met deze oplossingen wonen studenten midden in de stad en kunnen ze volop deelnemen aan het stedelijk leven. Zo profiteert de stad meer van de aanwezigheid van deze vijver van talenten en worden studenten niet als een apart wereldje gezien door de 'echte Amsterdammers'.

De container-campussen, zoals die bij de Hells Angels, passen wellicht goed in de met Amsterdamse hoogmoed 'dorpen' genoemde steden als Amstelveen en Enschede, maar niet bij het werelddorp Amsterdam.
 
**********************************
Drs. Theo IJzermans geeft begeleiding bij
persoonlijke ontwikkeling op het werk.
Ga voor informatie naar www.ijzermans.org


© 2008 Sebastiaan Capel meer Sebastiaan Capel - meer "Amsterdam werelddorp" -
Beschouwingen > Amsterdam werelddorp
Studenten in hun eigen werelddorp Sebastiaan Capel
0603BS Container
Amsterdam afficheert zich in de concurrentie tussen steden graag als wereldstad. Gezien de geringe omvang in vergelijking met Londen, Parijs, Tokio en New York is Amsterdam echter meer een dorp, maar zeggen mensen dan, wel een 'wérelddorp'. Maar waar die mensen de nadruk op 'wereld' leggen, lijkt de stad soms echt niet meer dan een dorp, en dat is geen positieve kwalificatie in dit verband.

Het is een vreemde gewaarwording om in Amsterdam Oost tussen de Hells Angels en de gedetineerden van de Bijlmerbajes rijen felrode zeecontainers te zien oprijzen. En nog vreemder is de realisatie dat hierin duizend studenten wonen; ze hebben hier een eigen dorp, compleet met fietsenmaker, supermarkt en eetcafé. Het doet denken aan een Amerikaanse campus, met zelfs grasvelden tussen de 'huizen' om in de zomer op te hangen en te studeren. Helaas is hier het betreden van het gras verboden, zo staat op de bordjes te lezen.

Dit containerdorp is er één uit een serie als oplossing voor de woningnood onder studenten in Amsterdam. Andere versies staan al een paar jaar aan het IJ in Noord en in de Houthavens van het stadsdeel Westerpark. Deze laatste campus wordt overigens binnenkort in verband met herontwikkeling van het gebied integraal verplaatst, waarschijnlijk naar het industrieterrein Schinkel aan de ring A10. Dat is een gebied dat uitsluitend met TomTom of plattegrond is te vinden. Voor de kenners: 'afslag S107'.

In de strijd om wonen in Amsterdam worden studenten altijd specifiek genoemd. Het idee is dat zij een belangrijke bijdrage aan de stad leveren. Zij zijn de kenniswerkers van de toekomst, zorgen voor dynamiek en zijn een niet te verwaarlozen arbeidspotentieel voor kroegen, winkels en restaurants. Studenten zijn daardoor een belangrijk onderdeel van iedere zichzelf respecterende wereldstad, dus ook van Amsterdam.

Tegelijkertijd is Amsterdam geen 'echte' studentenstad, zoals Leiden, Delft of Groningen dat zijn in Nederland. In die steden maken studenten een aanzienlijk deel van de bevolking uit en zijn ze zeer aanwezig in het straatbeeld, en dan niet alleen tijdens de introductieweken. In het werelddorp Amsterdam vallen studenten minder op, ze zijn als groep minder aanwezig, ze mengen zich met de rest. En dat is juist waardoor Amsterdam zo leuk is om te wonen, te werken of te ontspannen. Alle verschillende groepen hebben hun eigen impact op de stad: kunstenaars, gezinnen, yuppen, studenten, krakers, noem ze maar op. Het is één grote smeltkroes.

Het is dus prima dat de stad haar best doet voor de studenten, maar zijn deze aparte studentendorpen de beste oplossing? Het grote risico hiervan is dat studenten zich terugtrekken in hun eigen wereldje en zich los maken van het stedelijke leven. De enige manier waarop ze dan deelnemen is als ze zich op de fiets, dan wel in tram of metro van container naar collegezaal bewegen. Op de campussen hebben ze immers hun eigen huizen, eigen voorzieningen, eigen vrienden; wat hebben ze nog meer nodig?

Een beetje stad gaat beter om met z’n studenten dan ze weg te stoppen in containerdorpen aan de randen van de stad. Andere oplossingen zijn te verkiezen, als de stad echt haar best wil doen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Berlage-blokken in de Indische Buurt van Amsterdam-Oost. Deze woonblokken met kleine woningen zijn opgeknapt en daarna bestemd voor studenten. Hun aanwezigheid heeft een positieve invloed gehad op deze Vogelaarwijk. Andere oplossingen zijn het verbouwen van de verouderde kantoren binnen de Ring tot studentenhuizen. Of misschien nog beter: deze te slopen en er hoogwaardige studentenhuizen neer te zetten. En tenslotte kan een deel van de enorme voorraad goedkope huurwoningen in Amsterdam ook wel bestemd worden voor studenten.
Met deze oplossingen wonen studenten midden in de stad en kunnen ze volop deelnemen aan het stedelijk leven. Zo profiteert de stad meer van de aanwezigheid van deze vijver van talenten en worden studenten niet als een apart wereldje gezien door de 'echte Amsterdammers'.

De container-campussen, zoals die bij de Hells Angels, passen wellicht goed in de met Amsterdamse hoogmoed 'dorpen' genoemde steden als Amstelveen en Enschede, maar niet bij het werelddorp Amsterdam.
 
**********************************
Drs. Theo IJzermans geeft begeleiding bij
persoonlijke ontwikkeling op het werk.
Ga voor informatie naar www.ijzermans.org
© 2008 Sebastiaan Capel
powered by CJ2