archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 1
Jaargang 21
28 september 2023
Beschouwingen > De verbazing delen printen terug
'Haarlems ontzet' Carlo van Praag

202019BS Haarlems ontzetIn navolging van de viering van Leidens Ontzet zou Haarlem zijn eigen ontzet willen vieren. De Stichting ‘Fier Haarlem’ heeft samen met B&W al anderhalf jaar aan de plannen gewerkt en als de financiering rondkomt, zal er jaarlijks een vierdaags evenement gaan plaatsvinden. Dat is belangrijk voor de verbinding tussen de bewoners van Haarlem en het evenement is bovendien opportuun omdat we nu, net als in 1572, in crisis verkeren, aldus de voorzitter van Fier Haarlem: 'Ook nu zie je geweld, wantrouwen en partijen die loodrecht tegenover elkaar staan.' Ik probeer me voor te stellen hoe dat er uit ziet: loodrecht, dus haaks, tegenover elkaar? Het lijkt mij dat een van de partijen de strijd al heeft opgegeven.

Alleen vraag ik me af wat er gevierd wordt: dat Haarlem, in tegenstelling tot Leiden, wel degelijk door de Spanjaarden werd ingenomen – en dus niet ontzet is – en dat duizenden Haarlemse burgers en soldaten door de Spaanse soldaten aan mootjes werden gehakt, dan wel ruggelings aan elkaar gebonden in het Spaarne werden geworpen? Ach, waarom niet? Je wilt de bevolking toch geen feestje onthouden. En ik ben er best wel trots op dat wij in Leiden model staan voor Haarlem. En zo kan Haarlem weer model staan voor feestelijke herdenkingen elders. Ik denk in dit verband aan Zutphen en Naarden.

----------

De auteur heeft de illustratie geleverd

© 2023 Carlo van Praag meer Carlo van Praag - meer "De verbazing" -
Beschouwingen > De verbazing
'Haarlems ontzet' Carlo van Praag
202019BS Haarlems ontzetIn navolging van de viering van Leidens Ontzet zou Haarlem zijn eigen ontzet willen vieren. De Stichting ‘Fier Haarlem’ heeft samen met B&W al anderhalf jaar aan de plannen gewerkt en als de financiering rondkomt, zal er jaarlijks een vierdaags evenement gaan plaatsvinden. Dat is belangrijk voor de verbinding tussen de bewoners van Haarlem en het evenement is bovendien opportuun omdat we nu, net als in 1572, in crisis verkeren, aldus de voorzitter van Fier Haarlem: 'Ook nu zie je geweld, wantrouwen en partijen die loodrecht tegenover elkaar staan.' Ik probeer me voor te stellen hoe dat er uit ziet: loodrecht, dus haaks, tegenover elkaar? Het lijkt mij dat een van de partijen de strijd al heeft opgegeven.

Alleen vraag ik me af wat er gevierd wordt: dat Haarlem, in tegenstelling tot Leiden, wel degelijk door de Spanjaarden werd ingenomen – en dus niet ontzet is – en dat duizenden Haarlemse burgers en soldaten door de Spaanse soldaten aan mootjes werden gehakt, dan wel ruggelings aan elkaar gebonden in het Spaarne werden geworpen? Ach, waarom niet? Je wilt de bevolking toch geen feestje onthouden. En ik ben er best wel trots op dat wij in Leiden model staan voor Haarlem. En zo kan Haarlem weer model staan voor feestelijke herdenkingen elders. Ik denk in dit verband aan Zutphen en Naarden.

----------

De auteur heeft de illustratie geleverd
© 2023 Carlo van Praag
powered by CJ2