archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 15
Jaargang 21
9 mei 2024
Nummer 16 verschijnt op
30 mei 2024
Vermaak en Genot > Luister! delen printen terug
Yes, be fearless Claude Aendenboom

2113VG Fearless
Elke mens is wel bang voor iets: voor een ijskoude winter, een terminale ziekte of voor aanhoudende honger. Er bestaan ook vele fobieën zoals die voor spinnen, smetvrees, claustrofobie enz...

Maar eerst wil ik het hebben over pijn en genot. Dat zijn zekerheden in het Leven, want genot is aangenaam, en pijn, dat voel je aan den lijve. Dat geldt wellicht ook voor planten en dieren, maar ik ga nog een filosofisch stapje verder: ook atomen zullen pijn en genot ervaren want zij bestaan volgens het atoommodel van Rutherford uit een positief geladen atoomkern, waar evenveel negatief geladen elektronen omheen draaien als er positief geladen protonen zijn in de kern. En de macrokosmos zoals de onbereikbare planeten en de miljarden melkwegstelsels? Jawel, volgens mij lijdt de hele kosmos pijn en wil het pijn vermijden en streven naar genot, dat is de motor van de evolutie, yes that's life. Zonder dat contrast zou het allemaal oersaai zijn.

Maar moeten wij bang zijn voor hevige pijn en dus voor gevaar? Ja en nee. Angst is nuttig, het zorgt voor the fight-flight-freeze response. Ik neem een cursus psychologie uit mijn bibliotheek en lees: De vecht-, vlucht- of bevriezingsreactie is een onvrijwillige fysiologische verandering die plaatsvindt in het lichaam wanneer een persoon zich bedreigd voelt.

Jawel, angst is normaal maar toch is het beter om onbevreesd door het Leven te gaan, lijkt mij. Deze ochtend kreeg ik voor dit idee 'een bewijs'. Ik zag op mijn smartphone alweer een beeld verschijnen van ronkende bommenwerpers met alweer honderden oorlogsslachtoffers. Ik kon het onrecht niet meer aanzien en wilde wegklikken maar drukte per abuis op een 'like'. Nee nee, dacht ik in paniek: I don't like war! De angst in mijn brein explodeerde, ik belde snel naar een goede vriendin en die wist meteen wat ik moest doen: de 'like' weer annuleren door er terug op te klikken. Mijn vriendin grinnikte:' Ach Claude, dat weet toch het kleinste kind.' 

Inderdaad. Een minuut later hoorde ik op de radio de song 'Fearless' van de Amerikaanse countryzanger Jackson Dean Nicholson:

'Cause I'm fearless
I'll jump off the ledges
Burn all the bridges, walk on the edges
I'm fearless
I don't mind the shadows
Take all the arrows, ride in the echoes
And I don't mind the night
I don't mind the fight, even if I lose

En ik besluit: Aan alles komt een eind, aan de pijn, aan de kosmos en aan het Leven. En dus ook aan de angst.
Oei, over het buurtpark regent het nu met veel donder en bliksem, en ik moet nog boodschappen doen. Ach, ik ben voorzichtig maar wel fearless.

----------

Het plaatje is van Coc van Duijn.
Meer informatie: http://cocvanduijn.nl/


© 2024 Claude Aendenboom meer Claude Aendenboom - meer "Luister!" -
Vermaak en Genot > Luister!
Yes, be fearless Claude Aendenboom
2113VG Fearless
Elke mens is wel bang voor iets: voor een ijskoude winter, een terminale ziekte of voor aanhoudende honger. Er bestaan ook vele fobieën zoals die voor spinnen, smetvrees, claustrofobie enz...

Maar eerst wil ik het hebben over pijn en genot. Dat zijn zekerheden in het Leven, want genot is aangenaam, en pijn, dat voel je aan den lijve. Dat geldt wellicht ook voor planten en dieren, maar ik ga nog een filosofisch stapje verder: ook atomen zullen pijn en genot ervaren want zij bestaan volgens het atoommodel van Rutherford uit een positief geladen atoomkern, waar evenveel negatief geladen elektronen omheen draaien als er positief geladen protonen zijn in de kern. En de macrokosmos zoals de onbereikbare planeten en de miljarden melkwegstelsels? Jawel, volgens mij lijdt de hele kosmos pijn en wil het pijn vermijden en streven naar genot, dat is de motor van de evolutie, yes that's life. Zonder dat contrast zou het allemaal oersaai zijn.

Maar moeten wij bang zijn voor hevige pijn en dus voor gevaar? Ja en nee. Angst is nuttig, het zorgt voor the fight-flight-freeze response. Ik neem een cursus psychologie uit mijn bibliotheek en lees: De vecht-, vlucht- of bevriezingsreactie is een onvrijwillige fysiologische verandering die plaatsvindt in het lichaam wanneer een persoon zich bedreigd voelt.

Jawel, angst is normaal maar toch is het beter om onbevreesd door het Leven te gaan, lijkt mij. Deze ochtend kreeg ik voor dit idee 'een bewijs'. Ik zag op mijn smartphone alweer een beeld verschijnen van ronkende bommenwerpers met alweer honderden oorlogsslachtoffers. Ik kon het onrecht niet meer aanzien en wilde wegklikken maar drukte per abuis op een 'like'. Nee nee, dacht ik in paniek: I don't like war! De angst in mijn brein explodeerde, ik belde snel naar een goede vriendin en die wist meteen wat ik moest doen: de 'like' weer annuleren door er terug op te klikken. Mijn vriendin grinnikte:' Ach Claude, dat weet toch het kleinste kind.' 

Inderdaad. Een minuut later hoorde ik op de radio de song 'Fearless' van de Amerikaanse countryzanger Jackson Dean Nicholson:

'Cause I'm fearless
I'll jump off the ledges
Burn all the bridges, walk on the edges
I'm fearless
I don't mind the shadows
Take all the arrows, ride in the echoes
And I don't mind the night
I don't mind the fight, even if I lose

En ik besluit: Aan alles komt een eind, aan de pijn, aan de kosmos en aan het Leven. En dus ook aan de angst.
Oei, over het buurtpark regent het nu met veel donder en bliksem, en ik moet nog boodschappen doen. Ach, ik ben voorzichtig maar wel fearless.

----------

Het plaatje is van Coc van Duijn.
Meer informatie: http://cocvanduijn.nl/
© 2024 Claude Aendenboom
powered by CJ2