archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 19
Jaargang 21
11 juli 2024
Beschouwingen > Een rustig mens delen printen terug
Adri en de SP Willem Minderhout

2117Mens
Een jaar geleden overleed PvdA-coryfee Adri Duivesteijn, voormalig Tweede Kamerlid en wethouder in Den Haag en Almere. In mijn oude whatsapp berichten lees ik dat ik op 13 oktober 2022 bij Adri langs zou gaan om bij een kop koffie weer eens bij te praten. Het volgende bericht dat ik naar Adri stuurde was een foto van een Covid-test. Positief. Ondanks alle vaccinaties had Corona me toch te pakken gekregen. Onze afspraak werd uitgesteld. ‘Wij zoeken een ander mooi moment’, appte Adri. Dat moment is er nooit gekomen. Adri overleed op 17 maart 2023.

Volgens de exitpoll is het de SP weer niet gelukt om een zetel in het Europees Parlement te veroveren. Ik ben daar niet rouwig om. Onlangs bezocht ik een bijeenkomst in het kader van de  Europese verkiezingen waar ook Tiers Bakker, een SP-kandidaat, optrad. Tiers vertelde dat de SP tegen wapenleveranties aan Oekraïne is. De SP wil ‘een diplomatieke oplossing’. Dit deed me denken aan de campagne die de SP tegen het associatieverdrag met Oekraïne samen met de ongewassen figuren van Forum voor Democratie en Geen Peil voerde waarin die partij zich (willens en wetens?) liet gebruiken door nep-Oekraïners in dienst van Poetin. De opstelling van de SP met betrekking tot Oekraïne wijkt materieel niet af van de PVV. Ook SP-veteraan en Ruslandkenner Derk Sauer steekt zijn afschuw over deze opstelling van zijn voormalige partij niet onder stoelen of banken.

PvdA en de SP

Eén van de onderwerpen die ik nog graag met Adri had besproken was zijn waardering van de huidige SP. In de periode dat ik voor Adri, die destijds Kamerlid was, werkte, was één van mijn taken een soort secretariaatsfunctie van ‘Een Ander Nederland’. EAN was een initiatief van Adri om de banden tussen PvdA, GroenLinks en de SP nauwer aan te trekken. Vanuit de PvdA was vooral Diederik Samsom hier nauw bij betrokken en in mindere mate Bert Middel. De GroenLinks senatoren Leo Platvoet en Jos van der Lans (die ik ooit nog interviewde voor De Leunstoel) en de SP-senatoren Tiny Kox en en Ronald van Raak vormden de andere leden van de kerngroep.
Bij de vorming van het kabinet Balkenende 2 was de PvdA buitenspel gezet. Het doel van Adri was om door middel van blokvorming tegenwicht te bieden aan de tandem VVD-CDA. Er werd zelfs gedroomd van een linkse meerderheid waar de SP deel van uit zou moeten maken.  

PvdA-leider Wouter Bos liet Adri zijn gang gaan, maar liep niet bepaald over van enthousiasme voor dit initiatief. Hij liet zich in ieder geval nooit zien op de bijeenkomsten die EAN regelmatig organiseerde voor parlementariërs van de drie partijen.  Ook GroenLinks-leider Femke Halsema had meer oog voor Alexander Pechtolds D66 dan voor de rode broederschap van Jan Marijnissen. Adri ergerde zich rot aan de weinig principiële ‘neo-liberale’ koers van Wouter Bos, maar misschien had Bos wat dat betreft achteraf gelijk.

De SP, zo deelde Tiers Bakker mee, was ook tegen vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie. Een aanpak van de slechte werk- en woonomstandigheden van arbeidsmigranten noemde hij een onhaalbare zaak. Ik moest aan Adri’s afschuw van wetten als de Rotterdamwet denken, die 'mindere mensen' uit bepaalde wijken wil weren. Ook hier zou hij vast geen gemene zaak meer met de SP willen maken. Maar over Adri en de Rotterdamwet een andere keer.

PS: Ik had een oproep van Adri om tot ‘een nieuwe vredesbeweging’ te komen over het hoofd gezien. ‘In een oorlog is een gek, en dat is Poetin, in nood, tot rare sprongen in staat. Onderschatting van dit gevaar is wat mij betreft nu al een historische fout. Een jaar oorlog overziend, is het nog maar de vraag of de strategische inzet van het Westen, en in het bijzonder de autonome inzet van Biden – dik gesteund door de Nederlandse regering – wel het juiste antwoord is op de voorkoming ervan.’ Het blijft echter schimmig welk alternatief hij ziet voor militaire steun aan Oekraïne.Als ik aan Poetin en Oekraine denk, zie ik nog altijd het gezicht van voormalig PvdA-senator Willem Witteveen voor me. Willem was een van de vaste bezoekers van de bijeenkomsten van 'Een Ander Nederland'. Hij kwam om in de MH17. 

In De Leunstoel haal ik een aantal herinneringen op aan mijn ervaringen met Adri. Ik ga hierbij vooral af op mijn eigen herinneringen, ondersteund door 'Vanzelfsprekend maar niet normaal', het uitstekende boek over Adri van Winfred en Annelies Haase (2019), Adri's website die nog steeds in de lucht is - https://www.adriduivesteijn.nl/, Adri's boek 'Het Haagse Stadhuis, bouwen in een slangenkuil' (SUN, 1994) https://drive.google.com/file/d/0B84wyoAspaUhejdkSkRBMnp2aEU/view?usp=sharing en de documenten die ik nog op een harde schijf heb staan uit de periode dat ik voor hem werkte toen hij Tweede Kamerlid was (januari 2005 - mei 2006).

----------

Willem Minderhout heeft de foto zelf gemaakt. V.l.n.r:  Diederik Samsom, Leo Platvoet, Adri Duivesteijn, Jos van der Lans en Ronald van Raak.


© 2024 Willem Minderhout meer Willem Minderhout - meer "Een rustig mens" -
Beschouwingen > Een rustig mens
Adri en de SP Willem Minderhout
2117Mens
Een jaar geleden overleed PvdA-coryfee Adri Duivesteijn, voormalig Tweede Kamerlid en wethouder in Den Haag en Almere. In mijn oude whatsapp berichten lees ik dat ik op 13 oktober 2022 bij Adri langs zou gaan om bij een kop koffie weer eens bij te praten. Het volgende bericht dat ik naar Adri stuurde was een foto van een Covid-test. Positief. Ondanks alle vaccinaties had Corona me toch te pakken gekregen. Onze afspraak werd uitgesteld. ‘Wij zoeken een ander mooi moment’, appte Adri. Dat moment is er nooit gekomen. Adri overleed op 17 maart 2023.

Volgens de exitpoll is het de SP weer niet gelukt om een zetel in het Europees Parlement te veroveren. Ik ben daar niet rouwig om. Onlangs bezocht ik een bijeenkomst in het kader van de  Europese verkiezingen waar ook Tiers Bakker, een SP-kandidaat, optrad. Tiers vertelde dat de SP tegen wapenleveranties aan Oekraïne is. De SP wil ‘een diplomatieke oplossing’. Dit deed me denken aan de campagne die de SP tegen het associatieverdrag met Oekraïne samen met de ongewassen figuren van Forum voor Democratie en Geen Peil voerde waarin die partij zich (willens en wetens?) liet gebruiken door nep-Oekraïners in dienst van Poetin. De opstelling van de SP met betrekking tot Oekraïne wijkt materieel niet af van de PVV. Ook SP-veteraan en Ruslandkenner Derk Sauer steekt zijn afschuw over deze opstelling van zijn voormalige partij niet onder stoelen of banken.

PvdA en de SP

Eén van de onderwerpen die ik nog graag met Adri had besproken was zijn waardering van de huidige SP. In de periode dat ik voor Adri, die destijds Kamerlid was, werkte, was één van mijn taken een soort secretariaatsfunctie van ‘Een Ander Nederland’. EAN was een initiatief van Adri om de banden tussen PvdA, GroenLinks en de SP nauwer aan te trekken. Vanuit de PvdA was vooral Diederik Samsom hier nauw bij betrokken en in mindere mate Bert Middel. De GroenLinks senatoren Leo Platvoet en Jos van der Lans (die ik ooit nog interviewde voor De Leunstoel) en de SP-senatoren Tiny Kox en en Ronald van Raak vormden de andere leden van de kerngroep.
Bij de vorming van het kabinet Balkenende 2 was de PvdA buitenspel gezet. Het doel van Adri was om door middel van blokvorming tegenwicht te bieden aan de tandem VVD-CDA. Er werd zelfs gedroomd van een linkse meerderheid waar de SP deel van uit zou moeten maken.  

PvdA-leider Wouter Bos liet Adri zijn gang gaan, maar liep niet bepaald over van enthousiasme voor dit initiatief. Hij liet zich in ieder geval nooit zien op de bijeenkomsten die EAN regelmatig organiseerde voor parlementariërs van de drie partijen.  Ook GroenLinks-leider Femke Halsema had meer oog voor Alexander Pechtolds D66 dan voor de rode broederschap van Jan Marijnissen. Adri ergerde zich rot aan de weinig principiële ‘neo-liberale’ koers van Wouter Bos, maar misschien had Bos wat dat betreft achteraf gelijk.

De SP, zo deelde Tiers Bakker mee, was ook tegen vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie. Een aanpak van de slechte werk- en woonomstandigheden van arbeidsmigranten noemde hij een onhaalbare zaak. Ik moest aan Adri’s afschuw van wetten als de Rotterdamwet denken, die 'mindere mensen' uit bepaalde wijken wil weren. Ook hier zou hij vast geen gemene zaak meer met de SP willen maken. Maar over Adri en de Rotterdamwet een andere keer.

PS: Ik had een oproep van Adri om tot ‘een nieuwe vredesbeweging’ te komen over het hoofd gezien. ‘In een oorlog is een gek, en dat is Poetin, in nood, tot rare sprongen in staat. Onderschatting van dit gevaar is wat mij betreft nu al een historische fout. Een jaar oorlog overziend, is het nog maar de vraag of de strategische inzet van het Westen, en in het bijzonder de autonome inzet van Biden – dik gesteund door de Nederlandse regering – wel het juiste antwoord is op de voorkoming ervan.’ Het blijft echter schimmig welk alternatief hij ziet voor militaire steun aan Oekraïne.Als ik aan Poetin en Oekraine denk, zie ik nog altijd het gezicht van voormalig PvdA-senator Willem Witteveen voor me. Willem was een van de vaste bezoekers van de bijeenkomsten van 'Een Ander Nederland'. Hij kwam om in de MH17. 

In De Leunstoel haal ik een aantal herinneringen op aan mijn ervaringen met Adri. Ik ga hierbij vooral af op mijn eigen herinneringen, ondersteund door 'Vanzelfsprekend maar niet normaal', het uitstekende boek over Adri van Winfred en Annelies Haase (2019), Adri's website die nog steeds in de lucht is - https://www.adriduivesteijn.nl/, Adri's boek 'Het Haagse Stadhuis, bouwen in een slangenkuil' (SUN, 1994) https://drive.google.com/file/d/0B84wyoAspaUhejdkSkRBMnp2aEU/view?usp=sharing en de documenten die ik nog op een harde schijf heb staan uit de periode dat ik voor hem werkte toen hij Tweede Kamerlid was (januari 2005 - mei 2006).

----------

Willem Minderhout heeft de foto zelf gemaakt. V.l.n.r:  Diederik Samsom, Leo Platvoet, Adri Duivesteijn, Jos van der Lans en Ronald van Raak.
© 2024 Willem Minderhout
powered by CJ2