archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Het leven zelf delen printen terug
Jaarverslag van de VTVUNK Arie de Jong

2010BS VTVUKHet is ons bestuur een genoegen het jaarverslag over 2022 te presenteren van de Vereniging tot het verzamelen en uitdragen van nutteloze kennis, kortheidshalve de VTVUNK.
In het verslagjaar kwam het bestuur elke maand bijeen, telkens ten huize van één van de vijf bestuursleden. We hielden vast aan de traditie de bestuursvergaderingen te beleggen op zondagochtend en stipt om 10.37 uur te beginnen. Het verslag van de vorige bestuursvergadering werd telkenmale besproken onder het genot van een beker koffie met een honingstroopwafel, waarbij elke gelegenheid werd aangegrepen om uit te weiden over weinigzeggende onderdelen van het verslag. Hoe inspirerend de discussies ook waren, die werden onveranderlijk geschorst om 12.55 uur, waarna tijdens de lunch tomatensoep en broodjes croquet werden genuttigd. In de loop van het jaar maakte penningmeester Arend Meester plaats voor een opvolger, Janneke Schoonderwoerd. Zij bleek vegetarisch ingesteld, waarna we behalve de normale kalfsvleescroquetten ook groentecroquetten op het menu kregen en de tomatensoep werd opgediend zonder gehaktballetjes.

De website

In het bestuur werd uitvoerig aandacht besteed aan de uitkomst van de bespreking van de algemene jaarvergadering op zaterdag 11 juni 2022, met name de klachten over de website. Die klachten betroffen een overmaat van nuttige informatie op onze website, terwijl het in de rede zou liggen de website te vullen met nutteloze informatie. Na ampele discussie heeft het bestuur een task force ingesteld van drie leden die bekend staan om hun voorkeur voor nutteloze informatie met de opdracht te bewerkstelligen dat het roer omgaat bij de selectie van informatie op de website. Deze task force is nog druk bezig, want men acht de kwestie veelkoppig en vatbaar voor selectieve waarneming. Vooruitlopend op concrete maatregelen is in elk geval de informatie over het bestuur, over projecten en over deelnemers aan het bestuur en de projectgroepen aangepast. Zo is bij het adres van betrokkenen een routebeschrijving toegevoegd hoe dit adres lopend vanaf de Dam in Amsterdam te bereiken is. De taakomschrijvingen van projectgroepen zijn aangevuld met irrelevante details en een omstandige uitleg van gebruikte uitdrukkingen in de taakomschrijving. Ook zijn afbeeldingen toegevoegd die een geringe toegevoegde waarde hebben bij de verstrekte informatie.

Projectgroep keukenkastjes

De projectgroep inventarisatie keukenkastjes kende in het verslagjaar grote vorderingen. In de eerste plaats door vast te stellen welke keukenkastjes zouden worden geïnventariseerd. Gekozen werd voor een keukenkastje dat zo dicht mogelijk bij de kraan zit en geen schoonmaakmiddelen bevat. Op die wijze werden alvast bij wijze van proef twintig keukenkastjes aangewezen (in de huizen van leden van onze vereniging; dit geeft wellicht een prettig vertekend effect) en werd de inhoud nauwkeurig vastgelegd. De helft van deze kastjes bleek keukenspullen te bevatten, zoals pannen en ovengerei, de andere helft bleek vooral bestemd te zijn voor de voorraad en bevatte houdbare goederen (bloem, suiker, zout, pannenkoekenmeel, rijst en droge pasta) en blikjes en potten met groenten. Appelmoes en erwten bleken favoriet. De inventarisatie wordt voortgezet totdat de inhoud van honderd kastjes is vastgelegd. De voorzitter van de projectgroep heeft zich voorgenomen een publicatie te verzorgen en een inleiding te houden op de eerstvolgende jaarvergadering.

Er bijna niet meer

De projectgroep inventarisatie bijna-doodervaringen is enthousiast aan de slag gegaan met het boekstaven van de bijna-doodervaringen van een groot aantal mensen. In navolging van Pim van Lommel die daarover een baanbrekend boek schreef, al waren zijn conclusies nogal discutabel, was het idee om een zeer groot aantal van zulke ervaringen te beschrijven en te analyseren en niet selectief om te gaan met wat door de betrokkenen werd verteld. Dus ook de ervaringen van mensen die meldden helemaal geen bijna-doodervaring te hebben waargenomen, of zich die in ieder geval niet konden herinneren, gaan meelopen in de inventarisatie. Een belangrijk deel van deze verhalen is ontleend aan mensen die in het ziekenhuis onder het mes zijn gegaan, ook bij kleine ingrepen die tot ervaringen leidden die als bijna-doodervaringen moeten worden gerekend. Dat bracht de projectgroep op het spoor om ook de ervaringen van mensen die de tandarts bezoeken en daar worden verlost van een kies of worden behandeld aan een wortelkanaalbehandeling mee te nemen.
Deze projectgroep heeft echter een indringende discussie moeten voeren, toen bleek dat er vanuit de medische hoek een grote belangstelling zich ontwikkelde voor de informatie die het project gaat opleveren. Op die manier zou deze rapportage nuttige kennis gaan genereren en dat kon toch niet de bedoeling zijn. De conclusie was echter dat aan de ene kant het onderwerp te interessant is om te laten lopen en aan de andere kant dat kennis over bijna-doodervaringen toch in overwegende mate als volmaakt nutteloos moet worden gezien, ook als daar belangstelling voor bestaat.

Ledenverloop

In de loop van het jaar ontvielen ons weer enige leden. Zoals nu gebruikelijk is geworden zijn deze telkens door het bestuur postuum erelid gemaakt. Aan het einde van het jaar is een van deze overleden leden uitgeroepen tot het meest nutteloze lid dat we als vereniging hebben gehad. In 2022 viel de eer te beurt aan Tineke Overwege, die ons ontviel op 86-jarige leeftijd. Zij was een trouw bezoeker van onze jaarvergaderingen en nam in het verleden deel aan de projectgroep nagelranden. Daarbij werd zowel gekeken naar wat zich onder de nagelranden bevond als wat er allemaal bovenop nagels wordt aangetroffen. Op voorstel van Tineke is toen ook gekeken naar de nagelranden van de tenen, die aanvankelijk over het hoofd werden gezien. Nadat in de projectgroep over onbeduidende zaken veel ruzie was ontstaan is het nooit tot een rapportage gekomen. Dit ultieme bewijs van nutteloosheid is zeer door het bestuur gewaardeerd.

Waarom

Door het bestuur werd besloten om het jaarverslag van onze vereniging deze keer te publiceren in een periodiek dat een veelheid van nutteloze kennis verspreidt. Ons oog viel daarbij op De Leunstoel, waarvan ook de naam ons zeer aanstond. Helaas bemerkten we dat onze jaarvergadering, althans deels, samenviel met de jaarvergadering van het genootschap dat De Leunstoel draagt. Dat zal ons geen tweede keer overkomen. Voortaan houden we onze jaarvergaderingen op zaterdagavond, zodat het de gelegenheid geeft aan wie dat wil beide bijeenkomsten te bezoeken als die op dezelfde datum zijn belegd. Ons bleek overigens dat de jaarvergadering van dat genootschap ook samenviel met het Congres van de PvdA. Curieus voor een genootschap dat zoveel leden van die partij herbergt en een vreselijk dilemma voor degenen onder hen die nog grote politieke ambities koesteren.

---------

Het groepsportret is van Katharina Kouwenhoven.© 2023 Arie de Jong meer Arie de Jong - meer "Het leven zelf" -
Beschouwingen > Het leven zelf
Jaarverslag van de VTVUNK Arie de Jong
2010BS VTVUKHet is ons bestuur een genoegen het jaarverslag over 2022 te presenteren van de Vereniging tot het verzamelen en uitdragen van nutteloze kennis, kortheidshalve de VTVUNK.
In het verslagjaar kwam het bestuur elke maand bijeen, telkens ten huize van één van de vijf bestuursleden. We hielden vast aan de traditie de bestuursvergaderingen te beleggen op zondagochtend en stipt om 10.37 uur te beginnen. Het verslag van de vorige bestuursvergadering werd telkenmale besproken onder het genot van een beker koffie met een honingstroopwafel, waarbij elke gelegenheid werd aangegrepen om uit te weiden over weinigzeggende onderdelen van het verslag. Hoe inspirerend de discussies ook waren, die werden onveranderlijk geschorst om 12.55 uur, waarna tijdens de lunch tomatensoep en broodjes croquet werden genuttigd. In de loop van het jaar maakte penningmeester Arend Meester plaats voor een opvolger, Janneke Schoonderwoerd. Zij bleek vegetarisch ingesteld, waarna we behalve de normale kalfsvleescroquetten ook groentecroquetten op het menu kregen en de tomatensoep werd opgediend zonder gehaktballetjes.

De website

In het bestuur werd uitvoerig aandacht besteed aan de uitkomst van de bespreking van de algemene jaarvergadering op zaterdag 11 juni 2022, met name de klachten over de website. Die klachten betroffen een overmaat van nuttige informatie op onze website, terwijl het in de rede zou liggen de website te vullen met nutteloze informatie. Na ampele discussie heeft het bestuur een task force ingesteld van drie leden die bekend staan om hun voorkeur voor nutteloze informatie met de opdracht te bewerkstelligen dat het roer omgaat bij de selectie van informatie op de website. Deze task force is nog druk bezig, want men acht de kwestie veelkoppig en vatbaar voor selectieve waarneming. Vooruitlopend op concrete maatregelen is in elk geval de informatie over het bestuur, over projecten en over deelnemers aan het bestuur en de projectgroepen aangepast. Zo is bij het adres van betrokkenen een routebeschrijving toegevoegd hoe dit adres lopend vanaf de Dam in Amsterdam te bereiken is. De taakomschrijvingen van projectgroepen zijn aangevuld met irrelevante details en een omstandige uitleg van gebruikte uitdrukkingen in de taakomschrijving. Ook zijn afbeeldingen toegevoegd die een geringe toegevoegde waarde hebben bij de verstrekte informatie.

Projectgroep keukenkastjes

De projectgroep inventarisatie keukenkastjes kende in het verslagjaar grote vorderingen. In de eerste plaats door vast te stellen welke keukenkastjes zouden worden geïnventariseerd. Gekozen werd voor een keukenkastje dat zo dicht mogelijk bij de kraan zit en geen schoonmaakmiddelen bevat. Op die wijze werden alvast bij wijze van proef twintig keukenkastjes aangewezen (in de huizen van leden van onze vereniging; dit geeft wellicht een prettig vertekend effect) en werd de inhoud nauwkeurig vastgelegd. De helft van deze kastjes bleek keukenspullen te bevatten, zoals pannen en ovengerei, de andere helft bleek vooral bestemd te zijn voor de voorraad en bevatte houdbare goederen (bloem, suiker, zout, pannenkoekenmeel, rijst en droge pasta) en blikjes en potten met groenten. Appelmoes en erwten bleken favoriet. De inventarisatie wordt voortgezet totdat de inhoud van honderd kastjes is vastgelegd. De voorzitter van de projectgroep heeft zich voorgenomen een publicatie te verzorgen en een inleiding te houden op de eerstvolgende jaarvergadering.

Er bijna niet meer

De projectgroep inventarisatie bijna-doodervaringen is enthousiast aan de slag gegaan met het boekstaven van de bijna-doodervaringen van een groot aantal mensen. In navolging van Pim van Lommel die daarover een baanbrekend boek schreef, al waren zijn conclusies nogal discutabel, was het idee om een zeer groot aantal van zulke ervaringen te beschrijven en te analyseren en niet selectief om te gaan met wat door de betrokkenen werd verteld. Dus ook de ervaringen van mensen die meldden helemaal geen bijna-doodervaring te hebben waargenomen, of zich die in ieder geval niet konden herinneren, gaan meelopen in de inventarisatie. Een belangrijk deel van deze verhalen is ontleend aan mensen die in het ziekenhuis onder het mes zijn gegaan, ook bij kleine ingrepen die tot ervaringen leidden die als bijna-doodervaringen moeten worden gerekend. Dat bracht de projectgroep op het spoor om ook de ervaringen van mensen die de tandarts bezoeken en daar worden verlost van een kies of worden behandeld aan een wortelkanaalbehandeling mee te nemen.
Deze projectgroep heeft echter een indringende discussie moeten voeren, toen bleek dat er vanuit de medische hoek een grote belangstelling zich ontwikkelde voor de informatie die het project gaat opleveren. Op die manier zou deze rapportage nuttige kennis gaan genereren en dat kon toch niet de bedoeling zijn. De conclusie was echter dat aan de ene kant het onderwerp te interessant is om te laten lopen en aan de andere kant dat kennis over bijna-doodervaringen toch in overwegende mate als volmaakt nutteloos moet worden gezien, ook als daar belangstelling voor bestaat.

Ledenverloop

In de loop van het jaar ontvielen ons weer enige leden. Zoals nu gebruikelijk is geworden zijn deze telkens door het bestuur postuum erelid gemaakt. Aan het einde van het jaar is een van deze overleden leden uitgeroepen tot het meest nutteloze lid dat we als vereniging hebben gehad. In 2022 viel de eer te beurt aan Tineke Overwege, die ons ontviel op 86-jarige leeftijd. Zij was een trouw bezoeker van onze jaarvergaderingen en nam in het verleden deel aan de projectgroep nagelranden. Daarbij werd zowel gekeken naar wat zich onder de nagelranden bevond als wat er allemaal bovenop nagels wordt aangetroffen. Op voorstel van Tineke is toen ook gekeken naar de nagelranden van de tenen, die aanvankelijk over het hoofd werden gezien. Nadat in de projectgroep over onbeduidende zaken veel ruzie was ontstaan is het nooit tot een rapportage gekomen. Dit ultieme bewijs van nutteloosheid is zeer door het bestuur gewaardeerd.

Waarom

Door het bestuur werd besloten om het jaarverslag van onze vereniging deze keer te publiceren in een periodiek dat een veelheid van nutteloze kennis verspreidt. Ons oog viel daarbij op De Leunstoel, waarvan ook de naam ons zeer aanstond. Helaas bemerkten we dat onze jaarvergadering, althans deels, samenviel met de jaarvergadering van het genootschap dat De Leunstoel draagt. Dat zal ons geen tweede keer overkomen. Voortaan houden we onze jaarvergaderingen op zaterdagavond, zodat het de gelegenheid geeft aan wie dat wil beide bijeenkomsten te bezoeken als die op dezelfde datum zijn belegd. Ons bleek overigens dat de jaarvergadering van dat genootschap ook samenviel met het Congres van de PvdA. Curieus voor een genootschap dat zoveel leden van die partij herbergt en een vreselijk dilemma voor degenen onder hen die nog grote politieke ambities koesteren.

---------

Het groepsportret is van Katharina Kouwenhoven.

© 2023 Arie de Jong
powered by CJ2