archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Het leven zelf delen printen terug
Mental coaching Jan Moen

0517BS Jan Moen
Voor de aanstaande Olympische Zomerspelen in China krijgen sommige sportteams een mental coach ter beschikking. Heeft die psychologische begeleiding van een ploeg door zo’n coach eigenlijk zin?

Het volgende experiment vormt een aardige illustratie van het belang van mental coaching. Men selecteert drie groepen met basketballers. Ze starten met het nemen van vrije worpen. De scores worden genoteerd.
De ene groep traint een maand niet, je zou kunnen zeggen dat is het bierteam.
De tweede groep oefent elke dag twee uur met schieten op de basket onder begeleiding.
Op de derde groep wordt elke dag twee uur ingepraat door een mental coach, zij oefenen niet in het schieten.

Na een maand gaan we kijken wat de vorderingen van de verschillende teams zijn. De resultaten van dit experiment, dat verschillende keren daadwerkelijk is uitgevoerd, zijn verrassend te noemen. De scores van het getrainde en het psychologisch begeleide team zijn vergelijkbaar en hoger dan bij de start. De scores van het niet getrainde team zijn, zoals te verwachten, bijzonder laag. Dit experiment illustreert duidelijk het belang van mental coaching en de aandacht die trainers moeten schenken aan het werken in teamverband.

Van een coach worden twee zaken verwacht: hij moet beschikken over technisch en tactisch inzicht én hij moet het groepsgedrag op een positieve wijze kunnen beïnvloeden. Die combinatie is niet gemakkelijk, want het gaat om volstrekt verschillende vaardigheden. Goede, dat is: succesvolle, coaches geven altijd veel aandacht aan teamwork, saamhorigheid en mentale weerbaarheid. Effectieve mentale coaching zie je in het spel duidelijk terug: er staat een ploeg die ook met tegenslagen om kan gaan. En juist die ploegen winnen vaak.
 
*******************************
Drs. Theo IJzermans geeft begeleiding bij
persoonlijke ontwikkeling op het werk.
Ga voor informatie naar www.ijzermans.org


© 2008 Jan Moen meer Jan Moen - meer "Het leven zelf"
Beschouwingen > Het leven zelf
Mental coaching Jan Moen
0517BS Jan Moen
Voor de aanstaande Olympische Zomerspelen in China krijgen sommige sportteams een mental coach ter beschikking. Heeft die psychologische begeleiding van een ploeg door zo’n coach eigenlijk zin?

Het volgende experiment vormt een aardige illustratie van het belang van mental coaching. Men selecteert drie groepen met basketballers. Ze starten met het nemen van vrije worpen. De scores worden genoteerd.
De ene groep traint een maand niet, je zou kunnen zeggen dat is het bierteam.
De tweede groep oefent elke dag twee uur met schieten op de basket onder begeleiding.
Op de derde groep wordt elke dag twee uur ingepraat door een mental coach, zij oefenen niet in het schieten.

Na een maand gaan we kijken wat de vorderingen van de verschillende teams zijn. De resultaten van dit experiment, dat verschillende keren daadwerkelijk is uitgevoerd, zijn verrassend te noemen. De scores van het getrainde en het psychologisch begeleide team zijn vergelijkbaar en hoger dan bij de start. De scores van het niet getrainde team zijn, zoals te verwachten, bijzonder laag. Dit experiment illustreert duidelijk het belang van mental coaching en de aandacht die trainers moeten schenken aan het werken in teamverband.

Van een coach worden twee zaken verwacht: hij moet beschikken over technisch en tactisch inzicht én hij moet het groepsgedrag op een positieve wijze kunnen beïnvloeden. Die combinatie is niet gemakkelijk, want het gaat om volstrekt verschillende vaardigheden. Goede, dat is: succesvolle, coaches geven altijd veel aandacht aan teamwork, saamhorigheid en mentale weerbaarheid. Effectieve mentale coaching zie je in het spel duidelijk terug: er staat een ploeg die ook met tegenslagen om kan gaan. En juist die ploegen winnen vaak.
 
*******************************
Drs. Theo IJzermans geeft begeleiding bij
persoonlijke ontwikkeling op het werk.
Ga voor informatie naar www.ijzermans.org
© 2008 Jan Moen
powered by CJ2