archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Brief uit ... delen printen terug
Opgelucht over de afrekening Dik Kruithof

1611BS Afr1Na het eerste overzicht van successen en het verschijnen van een boek over hoe mooi het was, kwam natuurlijk ook nog de echte afrekening. Ofwel de financiële verantwoording van de organisatoren: Provincie en Gemeente Leeuwarden vertegenwoordigd door de Stichting LF 2018. De uiteindelijke presentatie van de cijfers zou plaatsvinden op donderdag 28 februari om half vier ’s middags.

Eerder waren er kennelijk al verhalen gelekt, want op zaterdag 23 februari kopte de Leeuwarder Courant groot op de voorpagina ‘De afrekening’. Op bladzij 2 en 3 stond een verhaal over hoeveel moeite verschillende organisatoren hadden gehad met de aanvullende financiering. Op donderdag 28 februari, dus ook nog vóór de presentatie van de cijfers, was de kop op de voorpagina dat de baas van het cultuurjaar gezegd had dat er te laat begonnen was met Legacy 2018. (Engels wordt in Friesland ook heel goed begrepen.)

Op vrijdag 1 maart kwam dus de grote opluchting. Geen stukken over cijfers, maar een voorpagina die voor de helft gevuld werd met een foto van het succesnummer de Reuzen en een kop: Friesland blijft podium na succesvol reuzenjaar. Op pagina drie nog het grootste stuk over de afrekening: ‘LF2018 maakt geld met geld’, waarin als boodschap staat dat elke geïnvesteerde euro 2,20 euro aan inkomsten heeft opgeleverd. Het stuk eindigde met een korte alinea over de groei van het aantal horecazaken in Leeuwarden: dat nam met 65 toe naar 435. Een beperkt aantal kwam door herindelingen1611BS Afr2 die per 1 januari 2018 van kracht werden, maar ten opzichte van de landelijke groei van 2,9 procent is de 17,45 procent groei in Leeuwarden wel erg groot. Overigens kwamen dit jaar de eerste sluitingen al weer in het nieuws. En afgelopen week werd bekend dat de groei vergeleken met tien jaar geleden ongeveer op het landelijk gemiddelde ligt.

In het rapport wordt ook ingegaan op de hogere doelen van LF2018, namelijk de aantrekkelijkheid van Friesland vergroten voor kunstenaars en hoger opgeleiden. Hoewel daar natuurlijk nog geen harde cijfers over zijn, zijn er al wel genoeg aanwijzingen dat er een positieve ontwikkeling is te verwachten. Zo is Leeuwarden nu intensief bezig met drie atelierprojecten voor kunstenaars, omdat er erg veel vraag naar is.

En wat de nalatenschap betreft: Leeuwarden heeft zich kandidaat gesteld voor Unesco City of Literature, er komt een festivalmaand in november en het Argentijnse gezelschap Fuerza Bruta komt. City of Literature zullen we moeten halen op Slauerhof, it Frysk, de Fryske Academy en het succes van onze Boekhandel Van der Velde, inmiddels ook gevestigd in Groningen en Zwolle na het overnemen van Waanders in de Broeren.
Fuerza Bruta lijkt anders maar redelijk vergelijkbaar met de Reuzen: internationaal succesvol en al op verscheidene plaatsen in Europa geweest maar nog niet in Nederland.
Zo valt het eindoordeel over Leeuwarden Culturele Hoofdstad toch wel positief uit.

-------
De plaatjes zijn van de schrijver


© 2019 Dik Kruithof meer Dik Kruithof - meer "Brief uit ..." -
Beschouwingen > Brief uit ...
Opgelucht over de afrekening Dik Kruithof
1611BS Afr1Na het eerste overzicht van successen en het verschijnen van een boek over hoe mooi het was, kwam natuurlijk ook nog de echte afrekening. Ofwel de financiële verantwoording van de organisatoren: Provincie en Gemeente Leeuwarden vertegenwoordigd door de Stichting LF 2018. De uiteindelijke presentatie van de cijfers zou plaatsvinden op donderdag 28 februari om half vier ’s middags.

Eerder waren er kennelijk al verhalen gelekt, want op zaterdag 23 februari kopte de Leeuwarder Courant groot op de voorpagina ‘De afrekening’. Op bladzij 2 en 3 stond een verhaal over hoeveel moeite verschillende organisatoren hadden gehad met de aanvullende financiering. Op donderdag 28 februari, dus ook nog vóór de presentatie van de cijfers, was de kop op de voorpagina dat de baas van het cultuurjaar gezegd had dat er te laat begonnen was met Legacy 2018. (Engels wordt in Friesland ook heel goed begrepen.)

Op vrijdag 1 maart kwam dus de grote opluchting. Geen stukken over cijfers, maar een voorpagina die voor de helft gevuld werd met een foto van het succesnummer de Reuzen en een kop: Friesland blijft podium na succesvol reuzenjaar. Op pagina drie nog het grootste stuk over de afrekening: ‘LF2018 maakt geld met geld’, waarin als boodschap staat dat elke geïnvesteerde euro 2,20 euro aan inkomsten heeft opgeleverd. Het stuk eindigde met een korte alinea over de groei van het aantal horecazaken in Leeuwarden: dat nam met 65 toe naar 435. Een beperkt aantal kwam door herindelingen1611BS Afr2 die per 1 januari 2018 van kracht werden, maar ten opzichte van de landelijke groei van 2,9 procent is de 17,45 procent groei in Leeuwarden wel erg groot. Overigens kwamen dit jaar de eerste sluitingen al weer in het nieuws. En afgelopen week werd bekend dat de groei vergeleken met tien jaar geleden ongeveer op het landelijk gemiddelde ligt.

In het rapport wordt ook ingegaan op de hogere doelen van LF2018, namelijk de aantrekkelijkheid van Friesland vergroten voor kunstenaars en hoger opgeleiden. Hoewel daar natuurlijk nog geen harde cijfers over zijn, zijn er al wel genoeg aanwijzingen dat er een positieve ontwikkeling is te verwachten. Zo is Leeuwarden nu intensief bezig met drie atelierprojecten voor kunstenaars, omdat er erg veel vraag naar is.

En wat de nalatenschap betreft: Leeuwarden heeft zich kandidaat gesteld voor Unesco City of Literature, er komt een festivalmaand in november en het Argentijnse gezelschap Fuerza Bruta komt. City of Literature zullen we moeten halen op Slauerhof, it Frysk, de Fryske Academy en het succes van onze Boekhandel Van der Velde, inmiddels ook gevestigd in Groningen en Zwolle na het overnemen van Waanders in de Broeren.
Fuerza Bruta lijkt anders maar redelijk vergelijkbaar met de Reuzen: internationaal succesvol en al op verscheidene plaatsen in Europa geweest maar nog niet in Nederland.
Zo valt het eindoordeel over Leeuwarden Culturele Hoofdstad toch wel positief uit.

-------
De plaatjes zijn van de schrijver
© 2019 Dik Kruithof
powered by CJ2