archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Brief uit ... delen printen terug
... wat de Culturele Hoofdstad was Dik Kruithof

1608BS Fryslan1Leeuwarden was vorig jaar de Culturele Hoofdstad van Europa, het zal u niet ontgaan zijn. Er is nu een mooi boek verschenen over heel veel van wat er in dat jaar gebeurd is. Teksten en foto's van Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad zijn gebruikt om een beeld te geven van het jaar 2018.
In het boek zijn zestig onderwerpen opgenomen, waarbij ik de 11 Fonteinen die alleen al een tv-serie van drie afleveringen opleverden voor één onderwerp heb geteld, net als Under de toer waarin 31 uitvoeringen zijn opgenomen. Je kunt dus makkelijk zeggen dat er ruim honderd opvallende dingen zijn gebeurd in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 zoals de eigenlijke naam is, ook de titel van het boek.

De Reuzen van Royal de Luxe, die in augustus drie dagen door Leeuwarden liepen en ruim 400.000 bezoekers op de been brachten krijgen veel ruimte en worden met prachtige foto's in beeld gebracht en met gevoelige verhalen omlijst.‘De halve dag op de schouders van Opa’. Uiteraard zijn er nog meer bladzijden voor de elf fonteinen, die veel discussie opriepen in andere plaatsen dan de Hoofdstad maar ons in Leeuwarden de prachtige kopjes van Plensa hebben gebracht (waarover ik werkelijk nog niemand iets onaardigs heb horen zeggen). Het Friese paard dat de hoofdrol speelde in het naar het Bildt verplaatste Noordfriese verhaal Der Schimmelreiter is het derde onderwerp dat extra veel ruimte krijgt en terecht natuurlijk.

Under de Toer – Onder de toren – was een idee dat 87 plannen opleverde, waarvan er 31 uitgekozen zijn voor LF2018. De verhalen in of rond kerken varieerden van opera tot kunstkamp en van stadsspel tot theatrale wandeling. Het vlaggenschip was Marijke Muoi – de Friese bijnaam voor Maria Louise van Hessen Kassel, die omstreeks 1720 met Johan-Willem Friso van Nassau-Dietz trouwde en na de dood van haar man en zoon tweemaal regentes van Fryslân was en die een soort moeder des vaderlands werd. Bijna alle voorstellingen van Under de toer waren uitverkocht en trokken in totaal tussen de vijftig- en zestigduizend bezoekers. Honderden professionals en duizenden vrijwilligers uit plaatselijke1608BS Fryslan2 verenigingen en kerken waren betrokken bij de voorstellingen.

Culturele Hoofdstad 2018 had uiteraard ook veel met natuur, vanzelfsprekend in een provincie als Friesland. Het in 2012 opgerichte burgerinitiatief Kening van de greide – Koning van het weiland – zorgde voor concerten en een muziekvoorstelling in het natuurgebied De Groene Ster, met als terugkerend thema de grutto als bedreigde nationale vogel. De Kruidhof in Buitenpost vroeg aandacht met The Silence of the bees, met internationale vertakkingen naar Oldenburg en Emden.
De boerderij voor natuurlijke grondstoffen van de Kunstenaar van het Jaar 2018, Claudy Jongstra, hoort hier ook bij en Joop Mulder van Oerol probeerde landschapskunst te brengen in het waddengebied, wat door tegenslagen met vergunningen niet overal lukte, maar dat komt nog.  

En er zijn natuurlijk in de agenda van LF2018 (en dus in het boek) zaken opgenomen die al waren gepland, hoewel het soms moeilijk is om na te gaan wat er eerst was, het idee of de culturele hoofdstad. Zeker is wel dat Harlingen in 2014 en 2017 al bezoek kreeg van de Tall Ships, maar in 2018 kwamen er een ongehoorde 330.000 bezoekers. Museum Belvedère in Heerenveen is al heel lang gefascineerd door Morandi, dus dat die grote tentoonstelling in 2018 viel was mooi. Net als de Escher-tentoonstelling in het Fries Museum die ook al veel eerder als doelstelling is genoemd voor de eerste jaren na de heropening, maar wel juist in dit jaar een groot succes werd. Ook andere bestaande festivals zijn door de organisatie omarmd en hebben meer mogelijkheden gekregen.

Er komt natuurlijk een evaluatie en een nabeschouwing en er zal nog wel iets met geld achteraan komen. Maar de berichten zijn tot nu toe niet alarmerend en het eerste kleine berichtje uit de Leeuwarder Courant heb ik achterin het boek gelegd: LF 2018 heeft in de gemeente Achtkarspelen 133.000 bezoekers getrokken en de uitgaven bleven binnen het budget: de gemeente hield 20.480 euro over.

Leeuwarden-Fryslân 2018 is een uitgave van Bornmeer/Noordboek  

--------
De plaatjes zijn van de schrijver


© 2019 Dik Kruithof meer Dik Kruithof - meer "Brief uit ..." -
Beschouwingen > Brief uit ...
... wat de Culturele Hoofdstad was Dik Kruithof
1608BS Fryslan1Leeuwarden was vorig jaar de Culturele Hoofdstad van Europa, het zal u niet ontgaan zijn. Er is nu een mooi boek verschenen over heel veel van wat er in dat jaar gebeurd is. Teksten en foto's van Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad zijn gebruikt om een beeld te geven van het jaar 2018.
In het boek zijn zestig onderwerpen opgenomen, waarbij ik de 11 Fonteinen die alleen al een tv-serie van drie afleveringen opleverden voor één onderwerp heb geteld, net als Under de toer waarin 31 uitvoeringen zijn opgenomen. Je kunt dus makkelijk zeggen dat er ruim honderd opvallende dingen zijn gebeurd in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 zoals de eigenlijke naam is, ook de titel van het boek.

De Reuzen van Royal de Luxe, die in augustus drie dagen door Leeuwarden liepen en ruim 400.000 bezoekers op de been brachten krijgen veel ruimte en worden met prachtige foto's in beeld gebracht en met gevoelige verhalen omlijst.‘De halve dag op de schouders van Opa’. Uiteraard zijn er nog meer bladzijden voor de elf fonteinen, die veel discussie opriepen in andere plaatsen dan de Hoofdstad maar ons in Leeuwarden de prachtige kopjes van Plensa hebben gebracht (waarover ik werkelijk nog niemand iets onaardigs heb horen zeggen). Het Friese paard dat de hoofdrol speelde in het naar het Bildt verplaatste Noordfriese verhaal Der Schimmelreiter is het derde onderwerp dat extra veel ruimte krijgt en terecht natuurlijk.

Under de Toer – Onder de toren – was een idee dat 87 plannen opleverde, waarvan er 31 uitgekozen zijn voor LF2018. De verhalen in of rond kerken varieerden van opera tot kunstkamp en van stadsspel tot theatrale wandeling. Het vlaggenschip was Marijke Muoi – de Friese bijnaam voor Maria Louise van Hessen Kassel, die omstreeks 1720 met Johan-Willem Friso van Nassau-Dietz trouwde en na de dood van haar man en zoon tweemaal regentes van Fryslân was en die een soort moeder des vaderlands werd. Bijna alle voorstellingen van Under de toer waren uitverkocht en trokken in totaal tussen de vijftig- en zestigduizend bezoekers. Honderden professionals en duizenden vrijwilligers uit plaatselijke1608BS Fryslan2 verenigingen en kerken waren betrokken bij de voorstellingen.

Culturele Hoofdstad 2018 had uiteraard ook veel met natuur, vanzelfsprekend in een provincie als Friesland. Het in 2012 opgerichte burgerinitiatief Kening van de greide – Koning van het weiland – zorgde voor concerten en een muziekvoorstelling in het natuurgebied De Groene Ster, met als terugkerend thema de grutto als bedreigde nationale vogel. De Kruidhof in Buitenpost vroeg aandacht met The Silence of the bees, met internationale vertakkingen naar Oldenburg en Emden.
De boerderij voor natuurlijke grondstoffen van de Kunstenaar van het Jaar 2018, Claudy Jongstra, hoort hier ook bij en Joop Mulder van Oerol probeerde landschapskunst te brengen in het waddengebied, wat door tegenslagen met vergunningen niet overal lukte, maar dat komt nog.  

En er zijn natuurlijk in de agenda van LF2018 (en dus in het boek) zaken opgenomen die al waren gepland, hoewel het soms moeilijk is om na te gaan wat er eerst was, het idee of de culturele hoofdstad. Zeker is wel dat Harlingen in 2014 en 2017 al bezoek kreeg van de Tall Ships, maar in 2018 kwamen er een ongehoorde 330.000 bezoekers. Museum Belvedère in Heerenveen is al heel lang gefascineerd door Morandi, dus dat die grote tentoonstelling in 2018 viel was mooi. Net als de Escher-tentoonstelling in het Fries Museum die ook al veel eerder als doelstelling is genoemd voor de eerste jaren na de heropening, maar wel juist in dit jaar een groot succes werd. Ook andere bestaande festivals zijn door de organisatie omarmd en hebben meer mogelijkheden gekregen.

Er komt natuurlijk een evaluatie en een nabeschouwing en er zal nog wel iets met geld achteraan komen. Maar de berichten zijn tot nu toe niet alarmerend en het eerste kleine berichtje uit de Leeuwarder Courant heb ik achterin het boek gelegd: LF 2018 heeft in de gemeente Achtkarspelen 133.000 bezoekers getrokken en de uitgaven bleven binnen het budget: de gemeente hield 20.480 euro over.

Leeuwarden-Fryslân 2018 is een uitgave van Bornmeer/Noordboek  

--------
De plaatjes zijn van de schrijver
© 2019 Dik Kruithof
powered by CJ2