archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Brief uit ... delen printen terug
Leeuwarden wordt Culturele Hoofdstad Dik Kruithof

1501BS LeeuwardenDinsdag 3 oktober is het officiële programma gepresenteerd van Leeuwarden-Fryslan 2018, Culturele Hoofdstad van Europa, op het Gouverneursplein in de Friese Hoofdstad, met artiesten op een podium gebouwd rond ‘Us Heit’ Willem Lodewijk. Onze eigen door de Fado bekend geworden zangeres Nynke Laverman zong het mede door haar geschreven openingslied en daarna werden de meest opvallende onderdelen toegelicht.

Zo krijgen alle elf Friese steden een fontein, gemaakt door een internationale kunstenaar. Dat project is al lang begonnen en heeft natuurlijk al tot enig rumoer geleid: moderne kunst in de openbare ruimte, dat gaat zelden in een keer goed en zeker niet als je het op elf plaatsen tegelijk doet. Friesland is echt een provincie van Harmonieën, Fanfares en Brassbands en dat wordt vertaald in een Never Ending Orchestra, waarin zoveel mogelijk aan kruisbestuiving op muzikaal gebied wordt gedaan.

De burgemeester noemde Hoop uit Huins, De boerderij van de wereld, misschien wel het mooiste project. Daar werkt kunstenares Claudy Jongstra en verbouwt planten die nodig zijn om de natuurlijke kleuren te maken voor haar grote textiele kunstwerken. Haar grootste werk hangt binnenkort in de bibliotheek van de Universiteit van Pennsylvania. Elke donderdag wordt op de boerderij de deur opengezet voor iedereen die wil zien hoe er gewerkt wordt.
Friesland is ook de provincie van de pootaardappelen. In het pootaardappelgebied, de gemeente Het Bildt, werken 25 kunstenaars aan Potatoes go Wild. Aardappelen zijn ook een van de overeenkomsten met de andere Europese Culturele Hoofdstad, Valetta op het eiland Malta, bekende van de Maltezer aardappelen.

Friese paarden en brekende dijken zijn het thema van De Stormruiter, een opvoering naar het verhaal Der Schimmelreiter van de Noordfriese schrijver Theodor Storm. Het is ook de enige, kleine, verbinding die ik in het programmaboek kon vinden met de andere Frieslanden.  
De Grutto, onze meest bedreigde vogel, speelt een hoofdrol in de Kening van de Greide en Joop Mulder van Oerol maakt van het hele Waddengebied een kunstpodium
Als bijzondere publiekstrekker komen de Reuzen van Royal de Luxe 17 t/m 19 augustus naar Leeuwarden – een primeur voor Nederland. Metershoge poppen zullen dan door de stad wandelen en verwondering en bewondering oproepen: Hoog Leeuwarden, kijk omhoog.

Er zijn natuurlijk ook ‘gewone’ evenementen die het stempeltje van de Culturele Hoofdstad en een buitengewone aankleding krijgen: De Tall Ships komen naar Harlingen, het zomerfestival Welcome to the Village blijft gewoon, de jaarlijkse Slachtemarathon wordt groter dan ooit en de Opera Spanga is de voortrekker van de vele openluchtspelen.
De musea hebben natuurlijk speciale toptentoonstellingen: in het Fries Museum de grootste tentoonstelling over Mata Hari die er ooit te zien is geweest en ook MC Escher in het Keramiekmuseum Princessehof  Migrating Ceramics, inspelend op het oude Friesisme ‘Waar kom je weg?’. (Friezen slagen er meestal in om bij elke kennismaking wel (verre) familie in het zelfde dorp te hebben). Groningen staat in het programmaboekje met de tentoonstelling 100 jaar De Ploeg en met een overzicht van internationale landschapskunst in het Groninger1501BS Nynke Museum. Museum Drachten diept de banden van Drachten met Dada en De Stijl nog verder uit.

Dit is een greep uit  het programmaboekje, deftig Jaarmagazine geheten. Er is natuurlijk nog meer maar dat is wat minder bijzonder. Wat ik er niet in vond is de Friese geschiedenis, van Grutte Pier tot het Vrouwtje van Stavoren en de Friese sporten zoals Fierljeppen, Kaatsen en Oer Alles Damje.
Op www.friesland.nl/nl/culturele-hoofdstad/programma staat een uitgebreider overzicht en daar wordt wel een onderdeel ‘European Sports for all games’ genoemd.

------
De plaatjes zijn van de schrijver


© 2017 Dik Kruithof meer Dik Kruithof - meer "Brief uit ..." -
Beschouwingen > Brief uit ...
Leeuwarden wordt Culturele Hoofdstad Dik Kruithof
1501BS LeeuwardenDinsdag 3 oktober is het officiële programma gepresenteerd van Leeuwarden-Fryslan 2018, Culturele Hoofdstad van Europa, op het Gouverneursplein in de Friese Hoofdstad, met artiesten op een podium gebouwd rond ‘Us Heit’ Willem Lodewijk. Onze eigen door de Fado bekend geworden zangeres Nynke Laverman zong het mede door haar geschreven openingslied en daarna werden de meest opvallende onderdelen toegelicht.

Zo krijgen alle elf Friese steden een fontein, gemaakt door een internationale kunstenaar. Dat project is al lang begonnen en heeft natuurlijk al tot enig rumoer geleid: moderne kunst in de openbare ruimte, dat gaat zelden in een keer goed en zeker niet als je het op elf plaatsen tegelijk doet. Friesland is echt een provincie van Harmonieën, Fanfares en Brassbands en dat wordt vertaald in een Never Ending Orchestra, waarin zoveel mogelijk aan kruisbestuiving op muzikaal gebied wordt gedaan.

De burgemeester noemde Hoop uit Huins, De boerderij van de wereld, misschien wel het mooiste project. Daar werkt kunstenares Claudy Jongstra en verbouwt planten die nodig zijn om de natuurlijke kleuren te maken voor haar grote textiele kunstwerken. Haar grootste werk hangt binnenkort in de bibliotheek van de Universiteit van Pennsylvania. Elke donderdag wordt op de boerderij de deur opengezet voor iedereen die wil zien hoe er gewerkt wordt.
Friesland is ook de provincie van de pootaardappelen. In het pootaardappelgebied, de gemeente Het Bildt, werken 25 kunstenaars aan Potatoes go Wild. Aardappelen zijn ook een van de overeenkomsten met de andere Europese Culturele Hoofdstad, Valetta op het eiland Malta, bekende van de Maltezer aardappelen.

Friese paarden en brekende dijken zijn het thema van De Stormruiter, een opvoering naar het verhaal Der Schimmelreiter van de Noordfriese schrijver Theodor Storm. Het is ook de enige, kleine, verbinding die ik in het programmaboek kon vinden met de andere Frieslanden.  
De Grutto, onze meest bedreigde vogel, speelt een hoofdrol in de Kening van de Greide en Joop Mulder van Oerol maakt van het hele Waddengebied een kunstpodium
Als bijzondere publiekstrekker komen de Reuzen van Royal de Luxe 17 t/m 19 augustus naar Leeuwarden – een primeur voor Nederland. Metershoge poppen zullen dan door de stad wandelen en verwondering en bewondering oproepen: Hoog Leeuwarden, kijk omhoog.

Er zijn natuurlijk ook ‘gewone’ evenementen die het stempeltje van de Culturele Hoofdstad en een buitengewone aankleding krijgen: De Tall Ships komen naar Harlingen, het zomerfestival Welcome to the Village blijft gewoon, de jaarlijkse Slachtemarathon wordt groter dan ooit en de Opera Spanga is de voortrekker van de vele openluchtspelen.
De musea hebben natuurlijk speciale toptentoonstellingen: in het Fries Museum de grootste tentoonstelling over Mata Hari die er ooit te zien is geweest en ook MC Escher in het Keramiekmuseum Princessehof  Migrating Ceramics, inspelend op het oude Friesisme ‘Waar kom je weg?’. (Friezen slagen er meestal in om bij elke kennismaking wel (verre) familie in het zelfde dorp te hebben). Groningen staat in het programmaboekje met de tentoonstelling 100 jaar De Ploeg en met een overzicht van internationale landschapskunst in het Groninger1501BS Nynke Museum. Museum Drachten diept de banden van Drachten met Dada en De Stijl nog verder uit.

Dit is een greep uit  het programmaboekje, deftig Jaarmagazine geheten. Er is natuurlijk nog meer maar dat is wat minder bijzonder. Wat ik er niet in vond is de Friese geschiedenis, van Grutte Pier tot het Vrouwtje van Stavoren en de Friese sporten zoals Fierljeppen, Kaatsen en Oer Alles Damje.
Op www.friesland.nl/nl/culturele-hoofdstad/programma staat een uitgebreider overzicht en daar wordt wel een onderdeel ‘European Sports for all games’ genoemd.

------
De plaatjes zijn van de schrijver
© 2017 Dik Kruithof
powered by CJ2