archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Brief uit ... delen printen terug
Londen, over de Britse regeldruk Willem Minderhout

1406BS Brits1Ik dacht altijd dat het Verenigd Koninkrijk de EU wilde verlaten vanwege de Brusselse regeldruk. Ik verbond hieraan de conclusie dat Britten niet gesteld zijn op regels en dat ze gewoon hun anarchistische gang willen gaan. Toevalligerwijs verbleven wij in een appartementje (als je dat zo mag noemen) om de hoek van Sussex Gardens. Aangezien het enige dat in ons verblijf goed geregeld was de handhaving van het rookverbod betrof bezocht ik regelmatig een plantsoentje aan de kop van Sussex Gardens, om mijn nicotinedeficiëntie te behandelen. Bij de ingang staat een bordje dat mijn gedachten over de Britse regelvrees naar het land der fabelen verwees.

Het bordje was dichtbedrukt met maar liefst 38 ‘byelaws’, vergelijkbaar met een APV, waarin het bestuur van Westminster minutieus uitlegde wat er allemaal verboden was in dat driehoekige parkje. Het kostte mij een kwartier studie om uit te vinden of ik niet per ongeluk iets deed wat verboden was.

Dat je volgens deze regels niets in het parkje mocht verontreinigen, kapotmaken, of meenemen leek me billijk. Wel was het wat omslachtig om iedere keer een volledige lijst op te nemen van zaken die je mogelijkerwijs op of rond een park zou kunnen aantreffen en die zich lenen voor verontreiniging, beschadiging of diefstal.

Het verbod om vee, schapen, geiten, varkens, last- en trekdieren, haviken, valken en andere roofvogels mee te nemen vond ik tamelijk curieus. Waar moet je anders met je koe naartoe? (Wellicht moet je daarmee naar het nabijgelegen Hyde Park, maar van die mogelijkheid wordt1406BS Schoenen geen gewag gemaakt.)

Sommige regels zijn wat tegenstrijdig. Zo mag je wel een fiets, of driewieler meenemen, mits je hem niet in een bloemperk parkeert, maar mag je er niet op rijden. En als je er op rijdt dan mag je niet sneller dan acht mijl per uur. Welke regel is nu van toepassing?

Ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan. Het verbod om er lompen en botten te sorteren, bijvoorbeeld, vind ik een maatregel waar Nederland een voorbeeld aan kan nemen. Ook een preek- en schietverbod lijkt me alleszins redelijk en je moet er inderdaad niet aan denken dat iemand in een ‘verminous and offensively filthy condition’ op je bankje gaat zitten. Misschien is hier zelfs een Europese richtlijn gewenst.

Gelukkig leverde deze intensieve cursus Brits publiekrecht geen aanwijzing op dat er ook een rookverbod van kracht was, dus ik haalde opgelucht adem. Mijmerend boven mijn sjekkie meende ik wel tot de conclusie te mogen komen dat de Britten de EU niet willen verlaten wegens een teveel, maar wegens een tekort aan regels.

PS: Niet alleen de Britse regelgeving is perfect op orde, het publiek wordt ook uitstekend gewaarschuwd voor allerlei dreigende gevaren. Bij een vorig bezoek trof ik al eens een bord aan waarop geattendeerd werd dat de verwarming heet kon zijn. Deze keer viel mijn oog op een zeer nuttige aanwijzing met betrekking tot het gevaar op verwonding wanneer men tracht in een container voor oude schoenen te klimmen. Wij kunnen hier voorwaar een voorbeeld aan nemen!

---------
De foto's zijn van de schrijver


© 2017 Willem Minderhout meer Willem Minderhout - meer "Brief uit ..." -
Beschouwingen > Brief uit ...
Londen, over de Britse regeldruk Willem Minderhout
1406BS Brits1Ik dacht altijd dat het Verenigd Koninkrijk de EU wilde verlaten vanwege de Brusselse regeldruk. Ik verbond hieraan de conclusie dat Britten niet gesteld zijn op regels en dat ze gewoon hun anarchistische gang willen gaan. Toevalligerwijs verbleven wij in een appartementje (als je dat zo mag noemen) om de hoek van Sussex Gardens. Aangezien het enige dat in ons verblijf goed geregeld was de handhaving van het rookverbod betrof bezocht ik regelmatig een plantsoentje aan de kop van Sussex Gardens, om mijn nicotinedeficiëntie te behandelen. Bij de ingang staat een bordje dat mijn gedachten over de Britse regelvrees naar het land der fabelen verwees.

Het bordje was dichtbedrukt met maar liefst 38 ‘byelaws’, vergelijkbaar met een APV, waarin het bestuur van Westminster minutieus uitlegde wat er allemaal verboden was in dat driehoekige parkje. Het kostte mij een kwartier studie om uit te vinden of ik niet per ongeluk iets deed wat verboden was.

Dat je volgens deze regels niets in het parkje mocht verontreinigen, kapotmaken, of meenemen leek me billijk. Wel was het wat omslachtig om iedere keer een volledige lijst op te nemen van zaken die je mogelijkerwijs op of rond een park zou kunnen aantreffen en die zich lenen voor verontreiniging, beschadiging of diefstal.

Het verbod om vee, schapen, geiten, varkens, last- en trekdieren, haviken, valken en andere roofvogels mee te nemen vond ik tamelijk curieus. Waar moet je anders met je koe naartoe? (Wellicht moet je daarmee naar het nabijgelegen Hyde Park, maar van die mogelijkheid wordt1406BS Schoenen geen gewag gemaakt.)

Sommige regels zijn wat tegenstrijdig. Zo mag je wel een fiets, of driewieler meenemen, mits je hem niet in een bloemperk parkeert, maar mag je er niet op rijden. En als je er op rijdt dan mag je niet sneller dan acht mijl per uur. Welke regel is nu van toepassing?

Ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan. Het verbod om er lompen en botten te sorteren, bijvoorbeeld, vind ik een maatregel waar Nederland een voorbeeld aan kan nemen. Ook een preek- en schietverbod lijkt me alleszins redelijk en je moet er inderdaad niet aan denken dat iemand in een ‘verminous and offensively filthy condition’ op je bankje gaat zitten. Misschien is hier zelfs een Europese richtlijn gewenst.

Gelukkig leverde deze intensieve cursus Brits publiekrecht geen aanwijzing op dat er ook een rookverbod van kracht was, dus ik haalde opgelucht adem. Mijmerend boven mijn sjekkie meende ik wel tot de conclusie te mogen komen dat de Britten de EU niet willen verlaten wegens een teveel, maar wegens een tekort aan regels.

PS: Niet alleen de Britse regelgeving is perfect op orde, het publiek wordt ook uitstekend gewaarschuwd voor allerlei dreigende gevaren. Bij een vorig bezoek trof ik al eens een bord aan waarop geattendeerd werd dat de verwarming heet kon zijn. Deze keer viel mijn oog op een zeer nuttige aanwijzing met betrekking tot het gevaar op verwonding wanneer men tracht in een container voor oude schoenen te klimmen. Wij kunnen hier voorwaar een voorbeeld aan nemen!

---------
De foto's zijn van de schrijver
© 2017 Willem Minderhout
powered by CJ2