archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Brief uit ... delen printen terug
Maxima Regina Willem Minderhout

0911BS Willem3
Lieve Marcel,

Ik was blij verrast met je vorige brief. Wat fijn dat wij ondanks al onze verschillen één zijn waar het de liefde voor het geslacht der Oranjes betreft. Ook ik droom regelmatig van het voorrecht onze Vorstin te mogen bedienen, maar daarover later meer.

Eerst wil ik het met je hebben over de lage dunk die je hebt van Willem Alexander. Dat lijkt mij alleszins onterecht. Een toekomstig Vorst die de Elfstedentocht heeft uitgereden! Wat een symboliek voor een telg uit de dynastie der Friese Nassaus! Bovendien heeft hij geschiedenis te Leiden gestudeerd. Zo’n studie is uitermate karaktervormend en staat garant voor een bezonken en wijze oordeelskracht. Kijk maar naar Mark Rutte, Maxime Verhagen en mij en je ziet het bewijs van deze stelling!

Misschien is hij juist te braaf en te wijs om het zware ambt van Vorst met succes te kunnen uitoefenen. Hier moest ik aan denken toen ik mij afvroeg hoe het in vredesnaam mogelijk is dat mijn dochters zulke evenwichtige, wijze en rechtschapen personen zijn geworden. Ik dacht aanvankelijk dat ze die eigenschappen allemaal van hun moeder hadden geërfd. Na enig nadenken kwam ik echter tot de conclusie dat hier sprake moet zijn van een wetmatigheid van een heel andere orde: ‘een schavuit van een vader krijgt prachtige dochters’. Dit geldt voor ons eenvoudige burgers, maar in nog veel hogere mate voor de telgen van een Vorstenhuis. Geen Wilhelmina zonder Willem III, geen Juliana zonder prins Hendrik en geen Beatrix zonder Bernhard. Beatrix heeft aan deze succesvolle reeks een einde gemaakt door niet met een schavuit, maar met die sympathieke en intelligente Claus te trouwen die tot overmaat van ramp zonen verwekte. Gelukkig heeft Alexander deze weeffout hersteld door met Maxima te trouwen. Een meisje met een vader als Jorge moet wel deugen! En ze kreeg nog dochters ook! De monarchie lijkt dus in goede handen! We gaan een nieuwe Gouden Eeuw tegemoet!

Edoch! Edoch en desalniettemin noopt ons dit tot een zware ingreep in onze grondwet om onze kansen op zo'n nieuwe Gouden Eeuw te kunnen verwezenlijken. Want ik ben een fervent voorstander van de monarchie, mits de monarch een vrouw is.

Hier droomde ik onlangs van toen ik mij na een zware en goedbesproeide maaltijd te ruste legde. Jij en ik waren tot speciale adviseurs van koningin Maxima aangesteld. Waar zij ook ging, wij liepen één pas achter haar in onze prachtige livrei met poederpruikje. Op verzoek van de Vorstin had de Koninklijke Kleermaker onze livrei voorzien van een imposante kullezak wat onze liefde voor de Vorstin voor een ieder zichtbaar maakte. In die kullezak verborgen we een rol King-pepermunt. Hierdoor viel het niet al te zeer op als onze aandacht wat verslapte en het was bovendien handig als onze Gebiedster een ademverfrissertje nodig had als ze even stiekem een sigaretje had gerookt.

Wist je trouwens dat Maxima het liefst halfzware shag rookt? Waar je al niet achter komt in zo’n droom!

Mijn droom begon overigens heel droevig. De volksvertegenwoordiging had de rol van de Vorst teruggebracht tot een zuiver symbolische. Koning Willem IV verveelde zich te pletter want hij had niets meer om handen. Van de weeromstuit hield hij zich onledig met de jacht op everzwijnen en hockeymeisjes.

Ons restte niet veel anders dan troost en pepermuntjes te bieden aan onze Vorstin. Maar wat we ook deden, ze bleef met een soort van onbevredigd gevoel zitten naar het volk toe. Tot de formatie van 2016!

Ik droomde dat de informateurs Gerard Schouw, Ineke van Gendt, Ronald van Raak en Jhim van Bemmel al ruziënd Paleis Noordeinde kwamen binnenwandelen. Zij waren al de dertiende ploeg informateurs die door de Tweede Kamer was aangesteld na de val van het Kabinet Samsom om een nieuwe regering aan te stellen. Ze kwamen er niet uit en waren op zoek naar Willem IV om te vragen of hij niet eens met alle betrokkenen wilde gaan praten. ‘Net zoals vroeger’, piepte Gerard Schouw met roodomrande ogen.

Willem IV was echter in geen velden of wegen te bekennen. Hij zat waarschijnlijk ergens in Zwitserland, of Klein Zwitserland. Tot mijn verbazing reageerde jij heel alert tijdens deze noodsituatie. ‘Nu is uw kans’, fluisterde je in Maxima’s oor. ‘Zeg dat u de kabinetsformatie wel zult regelen als u de grondwettelijke ‘Koning der Nederlanden’ wordt en als de opvolging voortaan alleen in de vrouwelijke lijn zal geschieden!’

Op dat moment schrok ik wakker. Ik kan je dus helaas niet vertellen hoe het afliep. Wel heb ik de hele dag lopen fluiten en zingen. Ik ben er echter van overtuigd dat het een voorspellende droom was. De toekomst heeft een mooie taak voor ons in petto!


© 2012 Willem Minderhout meer Willem Minderhout - meer "Brief uit ..." -
Beschouwingen > Brief uit ...
Maxima Regina Willem Minderhout
0911BS Willem3
Lieve Marcel,

Ik was blij verrast met je vorige brief. Wat fijn dat wij ondanks al onze verschillen één zijn waar het de liefde voor het geslacht der Oranjes betreft. Ook ik droom regelmatig van het voorrecht onze Vorstin te mogen bedienen, maar daarover later meer.

Eerst wil ik het met je hebben over de lage dunk die je hebt van Willem Alexander. Dat lijkt mij alleszins onterecht. Een toekomstig Vorst die de Elfstedentocht heeft uitgereden! Wat een symboliek voor een telg uit de dynastie der Friese Nassaus! Bovendien heeft hij geschiedenis te Leiden gestudeerd. Zo’n studie is uitermate karaktervormend en staat garant voor een bezonken en wijze oordeelskracht. Kijk maar naar Mark Rutte, Maxime Verhagen en mij en je ziet het bewijs van deze stelling!

Misschien is hij juist te braaf en te wijs om het zware ambt van Vorst met succes te kunnen uitoefenen. Hier moest ik aan denken toen ik mij afvroeg hoe het in vredesnaam mogelijk is dat mijn dochters zulke evenwichtige, wijze en rechtschapen personen zijn geworden. Ik dacht aanvankelijk dat ze die eigenschappen allemaal van hun moeder hadden geërfd. Na enig nadenken kwam ik echter tot de conclusie dat hier sprake moet zijn van een wetmatigheid van een heel andere orde: ‘een schavuit van een vader krijgt prachtige dochters’. Dit geldt voor ons eenvoudige burgers, maar in nog veel hogere mate voor de telgen van een Vorstenhuis. Geen Wilhelmina zonder Willem III, geen Juliana zonder prins Hendrik en geen Beatrix zonder Bernhard. Beatrix heeft aan deze succesvolle reeks een einde gemaakt door niet met een schavuit, maar met die sympathieke en intelligente Claus te trouwen die tot overmaat van ramp zonen verwekte. Gelukkig heeft Alexander deze weeffout hersteld door met Maxima te trouwen. Een meisje met een vader als Jorge moet wel deugen! En ze kreeg nog dochters ook! De monarchie lijkt dus in goede handen! We gaan een nieuwe Gouden Eeuw tegemoet!

Edoch! Edoch en desalniettemin noopt ons dit tot een zware ingreep in onze grondwet om onze kansen op zo'n nieuwe Gouden Eeuw te kunnen verwezenlijken. Want ik ben een fervent voorstander van de monarchie, mits de monarch een vrouw is.

Hier droomde ik onlangs van toen ik mij na een zware en goedbesproeide maaltijd te ruste legde. Jij en ik waren tot speciale adviseurs van koningin Maxima aangesteld. Waar zij ook ging, wij liepen één pas achter haar in onze prachtige livrei met poederpruikje. Op verzoek van de Vorstin had de Koninklijke Kleermaker onze livrei voorzien van een imposante kullezak wat onze liefde voor de Vorstin voor een ieder zichtbaar maakte. In die kullezak verborgen we een rol King-pepermunt. Hierdoor viel het niet al te zeer op als onze aandacht wat verslapte en het was bovendien handig als onze Gebiedster een ademverfrissertje nodig had als ze even stiekem een sigaretje had gerookt.

Wist je trouwens dat Maxima het liefst halfzware shag rookt? Waar je al niet achter komt in zo’n droom!

Mijn droom begon overigens heel droevig. De volksvertegenwoordiging had de rol van de Vorst teruggebracht tot een zuiver symbolische. Koning Willem IV verveelde zich te pletter want hij had niets meer om handen. Van de weeromstuit hield hij zich onledig met de jacht op everzwijnen en hockeymeisjes.

Ons restte niet veel anders dan troost en pepermuntjes te bieden aan onze Vorstin. Maar wat we ook deden, ze bleef met een soort van onbevredigd gevoel zitten naar het volk toe. Tot de formatie van 2016!

Ik droomde dat de informateurs Gerard Schouw, Ineke van Gendt, Ronald van Raak en Jhim van Bemmel al ruziënd Paleis Noordeinde kwamen binnenwandelen. Zij waren al de dertiende ploeg informateurs die door de Tweede Kamer was aangesteld na de val van het Kabinet Samsom om een nieuwe regering aan te stellen. Ze kwamen er niet uit en waren op zoek naar Willem IV om te vragen of hij niet eens met alle betrokkenen wilde gaan praten. ‘Net zoals vroeger’, piepte Gerard Schouw met roodomrande ogen.

Willem IV was echter in geen velden of wegen te bekennen. Hij zat waarschijnlijk ergens in Zwitserland, of Klein Zwitserland. Tot mijn verbazing reageerde jij heel alert tijdens deze noodsituatie. ‘Nu is uw kans’, fluisterde je in Maxima’s oor. ‘Zeg dat u de kabinetsformatie wel zult regelen als u de grondwettelijke ‘Koning der Nederlanden’ wordt en als de opvolging voortaan alleen in de vrouwelijke lijn zal geschieden!’

Op dat moment schrok ik wakker. Ik kan je dus helaas niet vertellen hoe het afliep. Wel heb ik de hele dag lopen fluiten en zingen. Ik ben er echter van overtuigd dat het een voorspellende droom was. De toekomst heeft een mooie taak voor ons in petto!
© 2012 Willem Minderhout
powered by CJ2