archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Brief uit ... delen printen terug
Geknipt voor Carnaval Haitze Meurs

0810BS Knip
Ik herinner me nog van jaren terug, uit de tijd dat ik als nachtportier actief was in een internationaal hotel in Wageningen, dat de studenten uit Afrika en Azië vol verwachting naar Nederland kwamen. Ze hadden gehoord dat je hier maar met je vingers hoefde te knippen om een vrouw aan je arm te krijgen.
Zo heb ik ontgoochelde Afrikaners ontmoet, die op Schiphol – net de gate uit – al direct met ‘knippen’ waren gestart maar tot hun verbijstering hadden moeten constateren dat het niet geheel begrepen werd door de vrouwelijke passanten. Eerst hadden ze nog energie gestoken in het ‘aanscherpen van de kniptechniek’, de wachttijd bij de bagage bood daar immers ruim de gelegenheid toe. Maar toen de gehele aankomsthal zo’n beetje ‘afgeknipt’ was begon het besef te dagen dat het mogelijk iets anders kon liggen in ons landje. Hoewel sommigen het niet direct wilden opgeven en ook in het Wageningse nog bleven ‘doorknippen’, ging de meerderheid over op het beramen van aanslagen op degenen die hen in het thuisland zo keurig voorgelicht hadden.

Toch durf ik met een gerust hart te stellen dat je met de juiste ‘kniptechniek’ in Brazilië ver komt. Meisjes laten zich daar graag versieren. Maakt niet uit door wie, want ze zijn nieuwsgierig en hebben zin in een verzetje. En er zijn veel meisjes die kennelijk niets anders aan hun hoofd hebben dan de vraag hoe ze voor de avond een jongen aan de haak kunnen slaan. Puur voor de lol.
Hoewel de Brazilianen van huis uit behoorlijk jaloers zijn, zeker als het gaat om persoonlijke relaties, tijdens carnaval heeft men geen tijd voor dat soort flauwekul. Gedurende de twee weken dat Carnaval duurt, en heel Brazilië (letterlijk en figuurlijk) plat ligt, zijn ca 70% van alle relaties (getrouwd, verloofd, maakt niet uit) op HOLD gezet en kunnen beide partners volledig zelfstandig hun gang gaan. Doorgaans wordt van deze ‘vrijheid’ volop gebruik gemaakt, al is het maar om te voorkomen dat men later jaloers zal zijn als de partner er meer van genoten heeft!
Een en ander spiegelt zich ook af in de gebruikelijke geboortegolf in de maand november. Zo zijn er massa’s vrouwen die drie of vier kinderen hebben van evenzoveel verschillende vaders.

Maar om nu te zeggen dat je in Brazilië als man rustig kunt aanklooien en je niets aan hoeft te trekken van het feit dat er tussen 1e zoen en de zoon maar 9 maanden zitten …… , nee dat ook weer niet. Brazilië heeft op een aantal gebieden een heel heftige wetgeving. Zo is een vader verplicht om geld af te dragen voor de opvoeding aan de moeder van zijn kind. Zoveel zelfs dat het voor een vrouw al behoorlijk ‘lonend’ is om vier kinderen ‘te nemen’ van vier verschillende vaders. Voorwaarde is wel dat de moeder dat geld van de vader opeist en aan kan tonen dat een bepaalde persoon inderdaad de vader is. Dat is niet altijd een gelopen race. Weet nog maar eens te herinneren hoe een bepaalde jongen heette die je maar een paar uurtjes hebt ontmoet en daarna nooit meer. En wat als het er wel 15 kunnen zijn?

In Brazilië worden heden ten dage tv-quizzes gehouden waarbij de inzet is dat het publiek kan raden welke kandidaat de echte vader is van een bepaald kind. Liefst met mannen die ontkennen een bepaalde vrouw ooit ontmoet te hebben, of verklaren met zo’n vrouw nooit van hun levensdagen naar bed te zullen gaan. In de programmaopzet past een DNA-analyse, zodat aan het eind van de show voor iedereen (inclusief de vrouw en de drie potentiële daders/ vaders) bekend wordt wie de echte vader is. Zulks tot grote schrik van de vader. De vaderliefde blijkt in de praktijk niet opgewassen tegen het vooruitzicht van de financiële aderlating die de vaststelling van dit feit tot gevolg heeft. Immers, weigert men om alimentatie af te dragen, dan kan de rechter betrokkene onverwijld en zonder nader proces naar de gevangenis verwijzen.

Dat dit in Noord-Brazilië niet zoveel gebeurt heeft niets te maken met een verondersteld gebrek aan gevangeniscapaciteit, maar heeft volgens mij veel meer te maken met enerzijds dommigheid/ onwetendheid bij de vrouwen, en anderzijds de veel gehoorde wens om de vader en zijn familie buiten de deur te houden. Vrouwen willen wel graag een kind, maar ze hebben geen behoefte aan een luie, commanderende, zuipende, ontrouwe echtgenoot.
Een profiel waarin veel Braziliaanse mannen zich, als ze eerlijk zijn, zullen herkennen.
 
************************************
Pepijn Lampe is product & grafisch ontwerper.
Informatie op: www.pepdesign.be


© 2011 Haitze Meurs meer Haitze Meurs - meer "Brief uit ..." -
Beschouwingen > Brief uit ...
Geknipt voor Carnaval Haitze Meurs
0810BS Knip
Ik herinner me nog van jaren terug, uit de tijd dat ik als nachtportier actief was in een internationaal hotel in Wageningen, dat de studenten uit Afrika en Azië vol verwachting naar Nederland kwamen. Ze hadden gehoord dat je hier maar met je vingers hoefde te knippen om een vrouw aan je arm te krijgen.
Zo heb ik ontgoochelde Afrikaners ontmoet, die op Schiphol – net de gate uit – al direct met ‘knippen’ waren gestart maar tot hun verbijstering hadden moeten constateren dat het niet geheel begrepen werd door de vrouwelijke passanten. Eerst hadden ze nog energie gestoken in het ‘aanscherpen van de kniptechniek’, de wachttijd bij de bagage bood daar immers ruim de gelegenheid toe. Maar toen de gehele aankomsthal zo’n beetje ‘afgeknipt’ was begon het besef te dagen dat het mogelijk iets anders kon liggen in ons landje. Hoewel sommigen het niet direct wilden opgeven en ook in het Wageningse nog bleven ‘doorknippen’, ging de meerderheid over op het beramen van aanslagen op degenen die hen in het thuisland zo keurig voorgelicht hadden.

Toch durf ik met een gerust hart te stellen dat je met de juiste ‘kniptechniek’ in Brazilië ver komt. Meisjes laten zich daar graag versieren. Maakt niet uit door wie, want ze zijn nieuwsgierig en hebben zin in een verzetje. En er zijn veel meisjes die kennelijk niets anders aan hun hoofd hebben dan de vraag hoe ze voor de avond een jongen aan de haak kunnen slaan. Puur voor de lol.
Hoewel de Brazilianen van huis uit behoorlijk jaloers zijn, zeker als het gaat om persoonlijke relaties, tijdens carnaval heeft men geen tijd voor dat soort flauwekul. Gedurende de twee weken dat Carnaval duurt, en heel Brazilië (letterlijk en figuurlijk) plat ligt, zijn ca 70% van alle relaties (getrouwd, verloofd, maakt niet uit) op HOLD gezet en kunnen beide partners volledig zelfstandig hun gang gaan. Doorgaans wordt van deze ‘vrijheid’ volop gebruik gemaakt, al is het maar om te voorkomen dat men later jaloers zal zijn als de partner er meer van genoten heeft!
Een en ander spiegelt zich ook af in de gebruikelijke geboortegolf in de maand november. Zo zijn er massa’s vrouwen die drie of vier kinderen hebben van evenzoveel verschillende vaders.

Maar om nu te zeggen dat je in Brazilië als man rustig kunt aanklooien en je niets aan hoeft te trekken van het feit dat er tussen 1e zoen en de zoon maar 9 maanden zitten …… , nee dat ook weer niet. Brazilië heeft op een aantal gebieden een heel heftige wetgeving. Zo is een vader verplicht om geld af te dragen voor de opvoeding aan de moeder van zijn kind. Zoveel zelfs dat het voor een vrouw al behoorlijk ‘lonend’ is om vier kinderen ‘te nemen’ van vier verschillende vaders. Voorwaarde is wel dat de moeder dat geld van de vader opeist en aan kan tonen dat een bepaalde persoon inderdaad de vader is. Dat is niet altijd een gelopen race. Weet nog maar eens te herinneren hoe een bepaalde jongen heette die je maar een paar uurtjes hebt ontmoet en daarna nooit meer. En wat als het er wel 15 kunnen zijn?

In Brazilië worden heden ten dage tv-quizzes gehouden waarbij de inzet is dat het publiek kan raden welke kandidaat de echte vader is van een bepaald kind. Liefst met mannen die ontkennen een bepaalde vrouw ooit ontmoet te hebben, of verklaren met zo’n vrouw nooit van hun levensdagen naar bed te zullen gaan. In de programmaopzet past een DNA-analyse, zodat aan het eind van de show voor iedereen (inclusief de vrouw en de drie potentiële daders/ vaders) bekend wordt wie de echte vader is. Zulks tot grote schrik van de vader. De vaderliefde blijkt in de praktijk niet opgewassen tegen het vooruitzicht van de financiële aderlating die de vaststelling van dit feit tot gevolg heeft. Immers, weigert men om alimentatie af te dragen, dan kan de rechter betrokkene onverwijld en zonder nader proces naar de gevangenis verwijzen.

Dat dit in Noord-Brazilië niet zoveel gebeurt heeft niets te maken met een verondersteld gebrek aan gevangeniscapaciteit, maar heeft volgens mij veel meer te maken met enerzijds dommigheid/ onwetendheid bij de vrouwen, en anderzijds de veel gehoorde wens om de vader en zijn familie buiten de deur te houden. Vrouwen willen wel graag een kind, maar ze hebben geen behoefte aan een luie, commanderende, zuipende, ontrouwe echtgenoot.
Een profiel waarin veel Braziliaanse mannen zich, als ze eerlijk zijn, zullen herkennen.
 
************************************
Pepijn Lampe is product & grafisch ontwerper.
Informatie op: www.pepdesign.be
© 2011 Haitze Meurs
powered by CJ2