archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Amsterdam werelddorp delen printen terug
Het IJ centraal? Sebastiaan Capel

0703BS Veerpont
Ik ben op velerlei manieren in de stad actief, zo ook met het platform mstrdm. Hiermee willen we leuke initiatieven en oplossingen voor problemen in de stad laten zien met bijeenkomsten, debatten etc.. Deze keer organiseerden we een debat in brug9 (de voormalige Torensluis onder het Singel) over “Amsterdam: stad of dorp?”. Gasten waren architect Sjoerd Soeters, Mercedes Zandwijken, die allerlei initiatieven opzet om de sociale cohesie te stimuleren, Walther Schoonenberg van de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad en ‘I Amsterdam’-directeur Charles van Renesse.

Niet verrassend bleken de panelleden én het publiek tussen stad en dorp in te zitten. Je kon zelf het stedelijke opzoeken, maar in de buurt was het toch wel fijn om de buren te kennen en een beetje sociale cohesie te hebben. Ook ging het over de vraag wat nou een geslaagd plein maakte en waarom het Marie Heinekenplein in de Pijp zo slecht functioneerde. Conclusie van de avond, geparafraseerd: Amsterdam was een werelddorp! Een van de leukste vragen was de afsluiter: wat zou het 51e venster van de Canon van Amsterdam moeten zijn?

Om Amsterdammers meer kennis te laten opdoen van hun stad en zich meer met Amsterdam verbonden te voelen, is de Canon van Amsterdam opgesteld. Zeven eeuwen van dit werelddorp zijn in vijftig vensters samengevat. Om zo maar een paar vensters te noemen: het Noordzeekanaal, Artis, Johan Cruijff, Het Lieverdje, de Dam en de grachtengordel. En de vraag uit de zaal aan het panel was dus: wat zou, in de toekomst, het 51e venster moeten zijn?

Mercedes Zandwijken noemde het Krugerplein, dat in haar dromen een centrum van Marokkaanse eettentjes zou zijn, een centrum van etniciteit, waar mensen elkaar ontmoeten en alle positieve kanten van het multiculturele Amsterdam naar voren komen. Charles van Renesse koos voor het IJ en Walther Schoonenberg voor de omslag in de jaren ’70 van grootschalige nieuwbouw naar het kleinschalige ‘Bouwen voor de Buurt’.

Zelf voelde ik me het meest aangesproken door het IJ. Eigenlijk is dit water het centrum van Amsterdam en heeft het in alle tijdperken op vele manieren een functie voor de stad gehad. Eerst als woeste haven, met de Schreierstoren als een baken, later meer als doorvoer voor schepen en tegenwoordig schouwtoneel van gigantische cruiseschepen.
Maar misschien nog belangrijker dan wat er óp het water allemaal gebeurde en nog steeds gebeurt, is wat er náast het IJ plaatsvindt. Ook hier is een enorme verscheidenheid in de loop der jaren zichtbaar geweest. In vroeger tijden waren de pakhuizen voor allerlei goederen hier gevestigd. Maar tegenwoordig wacht Pakhuis Afrika op een nieuwe bestemming, is Pakhuis de Zwijger een plek voor debat en kan je sporten bij Fitness First in een van de andere pakhuizen.
En aan de noordkant van het IJ zijn de resten van het industriële verleden nog te zien. Op het NDSM-terrein is dat alleen nog aan de gebouwen, nu ingenomen door de almachtige en alomtegenwoordige creatieve industrie. Maar naar het oosten toe roken de pijpen van sommige industrieën nog steeds, maar voor hoe lang nog. Het Stork-pand zal ook ingenomen worden door, alweer, de creatieve industrie.
Om de bekroning van het IJ als 51e venster te vieren, kan er wellicht voor het eerst een brug over gespannen worden. Hoewel, zoals een wijs man mij ooit vertelde: “het mooie van een brug is dat die er soms niet is…”.

Wat zou volgens jou het 51e venster moeten zijn? Laat het weten op scapel@xs4all.nl
 
**********************************


© 2009 Sebastiaan Capel meer Sebastiaan Capel - meer "Amsterdam werelddorp" -
Beschouwingen > Amsterdam werelddorp
Het IJ centraal? Sebastiaan Capel
0703BS Veerpont
Ik ben op velerlei manieren in de stad actief, zo ook met het platform mstrdm. Hiermee willen we leuke initiatieven en oplossingen voor problemen in de stad laten zien met bijeenkomsten, debatten etc.. Deze keer organiseerden we een debat in brug9 (de voormalige Torensluis onder het Singel) over “Amsterdam: stad of dorp?”. Gasten waren architect Sjoerd Soeters, Mercedes Zandwijken, die allerlei initiatieven opzet om de sociale cohesie te stimuleren, Walther Schoonenberg van de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad en ‘I Amsterdam’-directeur Charles van Renesse.

Niet verrassend bleken de panelleden én het publiek tussen stad en dorp in te zitten. Je kon zelf het stedelijke opzoeken, maar in de buurt was het toch wel fijn om de buren te kennen en een beetje sociale cohesie te hebben. Ook ging het over de vraag wat nou een geslaagd plein maakte en waarom het Marie Heinekenplein in de Pijp zo slecht functioneerde. Conclusie van de avond, geparafraseerd: Amsterdam was een werelddorp! Een van de leukste vragen was de afsluiter: wat zou het 51e venster van de Canon van Amsterdam moeten zijn?

Om Amsterdammers meer kennis te laten opdoen van hun stad en zich meer met Amsterdam verbonden te voelen, is de Canon van Amsterdam opgesteld. Zeven eeuwen van dit werelddorp zijn in vijftig vensters samengevat. Om zo maar een paar vensters te noemen: het Noordzeekanaal, Artis, Johan Cruijff, Het Lieverdje, de Dam en de grachtengordel. En de vraag uit de zaal aan het panel was dus: wat zou, in de toekomst, het 51e venster moeten zijn?

Mercedes Zandwijken noemde het Krugerplein, dat in haar dromen een centrum van Marokkaanse eettentjes zou zijn, een centrum van etniciteit, waar mensen elkaar ontmoeten en alle positieve kanten van het multiculturele Amsterdam naar voren komen. Charles van Renesse koos voor het IJ en Walther Schoonenberg voor de omslag in de jaren ’70 van grootschalige nieuwbouw naar het kleinschalige ‘Bouwen voor de Buurt’.

Zelf voelde ik me het meest aangesproken door het IJ. Eigenlijk is dit water het centrum van Amsterdam en heeft het in alle tijdperken op vele manieren een functie voor de stad gehad. Eerst als woeste haven, met de Schreierstoren als een baken, later meer als doorvoer voor schepen en tegenwoordig schouwtoneel van gigantische cruiseschepen.
Maar misschien nog belangrijker dan wat er óp het water allemaal gebeurde en nog steeds gebeurt, is wat er náast het IJ plaatsvindt. Ook hier is een enorme verscheidenheid in de loop der jaren zichtbaar geweest. In vroeger tijden waren de pakhuizen voor allerlei goederen hier gevestigd. Maar tegenwoordig wacht Pakhuis Afrika op een nieuwe bestemming, is Pakhuis de Zwijger een plek voor debat en kan je sporten bij Fitness First in een van de andere pakhuizen.
En aan de noordkant van het IJ zijn de resten van het industriële verleden nog te zien. Op het NDSM-terrein is dat alleen nog aan de gebouwen, nu ingenomen door de almachtige en alomtegenwoordige creatieve industrie. Maar naar het oosten toe roken de pijpen van sommige industrieën nog steeds, maar voor hoe lang nog. Het Stork-pand zal ook ingenomen worden door, alweer, de creatieve industrie.
Om de bekroning van het IJ als 51e venster te vieren, kan er wellicht voor het eerst een brug over gespannen worden. Hoewel, zoals een wijs man mij ooit vertelde: “het mooie van een brug is dat die er soms niet is…”.

Wat zou volgens jou het 51e venster moeten zijn? Laat het weten op scapel@xs4all.nl
 
**********************************
© 2009 Sebastiaan Capel
powered by CJ2