archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Het zijn maar woorden delen printen terug
Grondroerder Frits Hoorweg

0702BS Grondroerder
Het begon met een Ergernis (Jrg 6, Nr18) over de kwaliteit van onze bestratingen. Toen ik mij in het onderwerp ging verdiepen stuitte ik op het prachtige woord ‘grondroerder’. Wat mag dat dan wel weer zijn?

Eén van de oorzaken van hobbelige straten en stoepen is dat ze te vaak open moeten. Is het niet voor de riolering dan is het voor gas, electro of telecom, vooral telecom. De gemeenten moeten dat in goede banen proberen te leiden, maar veel feitelijke zeggenschap hebben ze niet. De laatste jaren steeds minder lijkt het, door privatisering en liberalisering. Op het gebied van telecom geldt zelfs een ‘graafrecht’, met de bijbehorende ‘gedoogplicht’! Dat kan tot allerlei narigheid leiden (lekkage, ontploffingen), waarvan een hobbelige straat nog niet eens het ergste is.

Het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (www.gpkl.nl ) probeert daar iets aan te doen door alle partijen bij elkaar te brengen en afspraken te maken. Een typisch Nederlandse oplossing zult u denken, met alle nadelen van dien, maar de kans op succes lijkt mij in dit specifieke geval toch redelijk groot. Iedereen heeft er namelijk belang bij dat die afspraken er komen.
En als die afspraken hier en daar dan ook nog ondersteund worden door wetgeving gaan we zeker de goede kant op. Zo is op 1 juli de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) in werking getreden. Die wet verplicht alle betrokkenen onder andere ervoor te zorgen dat gegevens over hun netwerken centraal worden geregistreerd, bij het Kadaster. Het nut daarvan behoeft geen toelichting, veronderstel ik.

Nu ben ik weer terug bij het begin, want volgens een factsheet van de GPKL wordt die wet in de volksmond de ‘grondroerdersregeling’ genoemd. In dit verband heeft het woord grondroerder de betekenis gekregen van ‘bedrijven die het graafwerk verrichten’. Heeft gekregen, want volgens Van Dale is een grondroerder een landbouwwerktuig dat de grond dieper omploegt dan de ploeg. Door ingrijpen van de wetgever is de betekenis van het woord blijkbaar opgeschoven.
Wie is er op dat idee gekomen?

Maar wacht eens even, hoe komt Van Dale er eigenlijk bij dat een grondroerder een speciale ploeg is? Ik keek er wat oude literatuur op na (o.a. de landbouwkundige woordenboeken van T.J. Bezemer en T. Huitinga) en kon het woord niet vinden. De woorden die je wel tegenkomt zijn: grondwoeler en ondergrondsploeg.
Hoe zou het toch komen dat Van Dale dat ding grondroerder is gaan noemen?
Allemaal vragen waar ik graag het antwoord op zou weten.
 
***************************************
Meer over LoolsArt op www.loolsart.blogspot.com


© 2009 Frits Hoorweg meer Frits Hoorweg - meer "Het zijn maar woorden" -
Beschouwingen > Het zijn maar woorden
Grondroerder Frits Hoorweg
0702BS Grondroerder
Het begon met een Ergernis (Jrg 6, Nr18) over de kwaliteit van onze bestratingen. Toen ik mij in het onderwerp ging verdiepen stuitte ik op het prachtige woord ‘grondroerder’. Wat mag dat dan wel weer zijn?

Eén van de oorzaken van hobbelige straten en stoepen is dat ze te vaak open moeten. Is het niet voor de riolering dan is het voor gas, electro of telecom, vooral telecom. De gemeenten moeten dat in goede banen proberen te leiden, maar veel feitelijke zeggenschap hebben ze niet. De laatste jaren steeds minder lijkt het, door privatisering en liberalisering. Op het gebied van telecom geldt zelfs een ‘graafrecht’, met de bijbehorende ‘gedoogplicht’! Dat kan tot allerlei narigheid leiden (lekkage, ontploffingen), waarvan een hobbelige straat nog niet eens het ergste is.

Het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (www.gpkl.nl ) probeert daar iets aan te doen door alle partijen bij elkaar te brengen en afspraken te maken. Een typisch Nederlandse oplossing zult u denken, met alle nadelen van dien, maar de kans op succes lijkt mij in dit specifieke geval toch redelijk groot. Iedereen heeft er namelijk belang bij dat die afspraken er komen.
En als die afspraken hier en daar dan ook nog ondersteund worden door wetgeving gaan we zeker de goede kant op. Zo is op 1 juli de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) in werking getreden. Die wet verplicht alle betrokkenen onder andere ervoor te zorgen dat gegevens over hun netwerken centraal worden geregistreerd, bij het Kadaster. Het nut daarvan behoeft geen toelichting, veronderstel ik.

Nu ben ik weer terug bij het begin, want volgens een factsheet van de GPKL wordt die wet in de volksmond de ‘grondroerdersregeling’ genoemd. In dit verband heeft het woord grondroerder de betekenis gekregen van ‘bedrijven die het graafwerk verrichten’. Heeft gekregen, want volgens Van Dale is een grondroerder een landbouwwerktuig dat de grond dieper omploegt dan de ploeg. Door ingrijpen van de wetgever is de betekenis van het woord blijkbaar opgeschoven.
Wie is er op dat idee gekomen?

Maar wacht eens even, hoe komt Van Dale er eigenlijk bij dat een grondroerder een speciale ploeg is? Ik keek er wat oude literatuur op na (o.a. de landbouwkundige woordenboeken van T.J. Bezemer en T. Huitinga) en kon het woord niet vinden. De woorden die je wel tegenkomt zijn: grondwoeler en ondergrondsploeg.
Hoe zou het toch komen dat Van Dale dat ding grondroerder is gaan noemen?
Allemaal vragen waar ik graag het antwoord op zou weten.
 
***************************************
Meer over LoolsArt op www.loolsart.blogspot.com
© 2009 Frits Hoorweg
powered by CJ2