archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Buitenlandse zaken delen printen terug
Klimaatbeleid is buitenlands beleid Paul Bordewijk

2013BS KlimaatbeleidDe opwarming van de Aarde is een mondiaal probleem. Dat lijkt een waarheid als een koe, maar in de hitte van het debat wordt het vaak vergeten. Dan zijn de bosbranden in Australië reden om voor een ambitieuzer klimaatbeleid in Australië te gaan pleiten. Of bij verkiezingen in Nederland wordt de indruk gewekt dat we met klimaatmaatregelen in Nederland kunnen voorkomen dat te zijner tijd ons land overstroomt. Ook Extinction Rebellion wekt de indruk dat het probleem is opgelost als we in Nederland maar geen fossiele brandstoffen meer verstoken.
Van alle kooldioxide in de atmosfeer komt echter slechts 0,4% uit fossiele brandstoffen in Nederland, omdat wij maar zo’n klein landje zijn. Dat betekent dus ook dat wanneer wij in het geheel geen kooldioxide zouden uitstoten er geen merkbare invloed op de temperatuur op Aarde en dus ook op die in Nederland zou zijn. Je moet niet doen alsof dat wel zo is, want dan lieg je, en voor zover je al niet om morele redenen vindt dat je de waarheid moet spreken, kom je jezelf als je dat niet doet op een geven moment altijd weer tegen.

Geen klimaatbeleid?

Voor sommigen is dat reden om geen klimaatbeleid te willen voeren. Want wat heb je eraan als je daarmee toch geen rampen in Nederland kunt afwenden? Maar dat is te kort door de bocht. Je hebt namelijk wel iets aan klimaatbeleid als andere landen zo’n beleid ook voeren. Dan betekent ophouden met het opstoken van fossiele brandstoffen een einde aan de opwarming van de aarde, althans voor zover veroorzaakt door de mens. Het betekent dat de stijging van de zeespiegel gestopt kan worden voor hij gevaarlijk wordt, en ook dat het aantal natuurrampen dat veroorzaakt wordt door de opwarming van de Aarde niet verder zal stijgen.
Zelf als klein land kiezen voor klimaatneutraliteit doe je dus niet specifiek voor jezelf, maar uit morele overwegingen: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook aan een ander niet. Het is als het betalen van belasting: het profijt dat we zelf hebben van de belasting die we betalen is verwaarloosbaar, maar we profiteren individueel wel van de totale belasting die er in Nederland betaald wordt.

Klimaatneutraliteit

Wanneer we zelf naar klimaatneutraliteit streven, legitimeert dat ons om ook van andere landen te vragen dat ze dat doen. Het klimaat in ons land wordt veel meer beïnvloed door de uitstoot van broeikasgassen in landen als China en de Verenigde Staten dan in ons eigen land. Klimaatbeleid zou daarom een integraal deel van het buitenlands beleid moeten zijn. Wanneer Biden met Rutte wil praten over ASML, zou Rutte tegen Biden moeten zeggen dat wij niet zo blij zijn met het in productie nemen van nieuwe olievelden.
Misschien is dat ook wel gebeurd, al ben ik bang dat Rutte graag per brief één onderwerp behandelt. Maar ik heb ook niet gezien dat er één journalist daar een vraag over gesteld heeft aan Rutte. Waarschijnlijk zien journalisten dat verband ook helemaal niet, zoals de meesten ook het verschil niet weten tussen stikstof en kooldioxide.

Een serieus klimaatbeleid

Om anderen de maat te nemen moet je wel zelf een serieus klimaatbeleid voeren. Nederland doet dat ook, van 2010 op 2021 daalde onze uitstoot van CO2 met 22%, terwijl de welvaart aanzienlijk toenam. Binnenkort bezoekt een reeks Europese regeringsleiders China, en die zouden dan ook het klimaatprobleem aan de orde moeten stellen. Maar stel dat bondskanselier Scholz dat bij zijn recente bezoek aan Peking had gedaan, dan was hij toch hartelijk uitgelachen vanwege de sluiting van de Duitse kerncentrales, waardoor Duitsland nu veel meer bruinkool verstookt.
Toch is ook Nederland niet zonder zonden. We hebben de bouw van kerncentrales jaren voor ons uitgeschoven, en nog zijn er politieke partijen, waaronder de mijne, die die ene nog bestaande kerncentrale voortijdig willen slopen. We  hebben een minister van Klimaat en Energie die vóór zijn ministerschap er in de Tweede Kamer eerlijk voor uitkwam dat hij niet zag hoe je met kernenergie woningen zou kunnen verwarmen, en die ervan verdacht wordt stiekem de implementatie van kernenergie tegen te werken door adviseurs te kiezen die uitgesproken tegen kernenergie zijn.

Bosbouwbeleid

We verstoken hout, wat driemaal zoveel uitstoot van kooldioxide oplevert als aardgas. Die verbranding van hout maakt deel uit van een onbegrijpelijk natuur- en bosbouwbeleid. Bomen halen kooldioxide uit de atmosfeer dat er weer inkomt als ze verbrand worden. Maar dat laatste doen we op grote schaal omdat er internationaal een geitenpaadje is afgesproken waarbij we kooldioxide afkomstig van verbranding van hout niet meetellen. Maar de moleculen die zo vrij komen dragen natuurlijk even goed eraan bij dat er warmte wordt vastgehouden, en het gebruik van dit geitenpaadje geeft geen blijk van een groot gevoel voor urgentie.
En we hebben ook een stikstofbeleid dat als een van de doelstellingen heeft het in stand houden van schrale natuur, zodat de groei van nieuwe struiken en bomen voorkomen wordt. Vaak denken mensen dat stikstof- en klimaatbeleid zo ongeveer hetzelfde is, maar ze kunnen juist tegen elkaar inwerken.
Er is dus nog genoeg te doen waarmee Nederland met meer gezag bij anderen klimaatbeleid kan bepleiten, zonder dat we iedereen dwingen vegetariër te worden. Maar we moeten dan wel klimaatbeleid als onderdeel van het buitenlands beleid opvatten.  

----------

Marcia Meerum Terwogt laat zien hoe het allemaal komt.
Meer informatie: marciamt72@gmail.com© 2023 Paul Bordewijk meer Paul Bordewijk - meer "Buitenlandse zaken" -
Beschouwingen > Buitenlandse zaken
Klimaatbeleid is buitenlands beleid Paul Bordewijk
2013BS KlimaatbeleidDe opwarming van de Aarde is een mondiaal probleem. Dat lijkt een waarheid als een koe, maar in de hitte van het debat wordt het vaak vergeten. Dan zijn de bosbranden in Australië reden om voor een ambitieuzer klimaatbeleid in Australië te gaan pleiten. Of bij verkiezingen in Nederland wordt de indruk gewekt dat we met klimaatmaatregelen in Nederland kunnen voorkomen dat te zijner tijd ons land overstroomt. Ook Extinction Rebellion wekt de indruk dat het probleem is opgelost als we in Nederland maar geen fossiele brandstoffen meer verstoken.
Van alle kooldioxide in de atmosfeer komt echter slechts 0,4% uit fossiele brandstoffen in Nederland, omdat wij maar zo’n klein landje zijn. Dat betekent dus ook dat wanneer wij in het geheel geen kooldioxide zouden uitstoten er geen merkbare invloed op de temperatuur op Aarde en dus ook op die in Nederland zou zijn. Je moet niet doen alsof dat wel zo is, want dan lieg je, en voor zover je al niet om morele redenen vindt dat je de waarheid moet spreken, kom je jezelf als je dat niet doet op een geven moment altijd weer tegen.

Geen klimaatbeleid?

Voor sommigen is dat reden om geen klimaatbeleid te willen voeren. Want wat heb je eraan als je daarmee toch geen rampen in Nederland kunt afwenden? Maar dat is te kort door de bocht. Je hebt namelijk wel iets aan klimaatbeleid als andere landen zo’n beleid ook voeren. Dan betekent ophouden met het opstoken van fossiele brandstoffen een einde aan de opwarming van de aarde, althans voor zover veroorzaakt door de mens. Het betekent dat de stijging van de zeespiegel gestopt kan worden voor hij gevaarlijk wordt, en ook dat het aantal natuurrampen dat veroorzaakt wordt door de opwarming van de Aarde niet verder zal stijgen.
Zelf als klein land kiezen voor klimaatneutraliteit doe je dus niet specifiek voor jezelf, maar uit morele overwegingen: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook aan een ander niet. Het is als het betalen van belasting: het profijt dat we zelf hebben van de belasting die we betalen is verwaarloosbaar, maar we profiteren individueel wel van de totale belasting die er in Nederland betaald wordt.

Klimaatneutraliteit

Wanneer we zelf naar klimaatneutraliteit streven, legitimeert dat ons om ook van andere landen te vragen dat ze dat doen. Het klimaat in ons land wordt veel meer beïnvloed door de uitstoot van broeikasgassen in landen als China en de Verenigde Staten dan in ons eigen land. Klimaatbeleid zou daarom een integraal deel van het buitenlands beleid moeten zijn. Wanneer Biden met Rutte wil praten over ASML, zou Rutte tegen Biden moeten zeggen dat wij niet zo blij zijn met het in productie nemen van nieuwe olievelden.
Misschien is dat ook wel gebeurd, al ben ik bang dat Rutte graag per brief één onderwerp behandelt. Maar ik heb ook niet gezien dat er één journalist daar een vraag over gesteld heeft aan Rutte. Waarschijnlijk zien journalisten dat verband ook helemaal niet, zoals de meesten ook het verschil niet weten tussen stikstof en kooldioxide.

Een serieus klimaatbeleid

Om anderen de maat te nemen moet je wel zelf een serieus klimaatbeleid voeren. Nederland doet dat ook, van 2010 op 2021 daalde onze uitstoot van CO2 met 22%, terwijl de welvaart aanzienlijk toenam. Binnenkort bezoekt een reeks Europese regeringsleiders China, en die zouden dan ook het klimaatprobleem aan de orde moeten stellen. Maar stel dat bondskanselier Scholz dat bij zijn recente bezoek aan Peking had gedaan, dan was hij toch hartelijk uitgelachen vanwege de sluiting van de Duitse kerncentrales, waardoor Duitsland nu veel meer bruinkool verstookt.
Toch is ook Nederland niet zonder zonden. We hebben de bouw van kerncentrales jaren voor ons uitgeschoven, en nog zijn er politieke partijen, waaronder de mijne, die die ene nog bestaande kerncentrale voortijdig willen slopen. We  hebben een minister van Klimaat en Energie die vóór zijn ministerschap er in de Tweede Kamer eerlijk voor uitkwam dat hij niet zag hoe je met kernenergie woningen zou kunnen verwarmen, en die ervan verdacht wordt stiekem de implementatie van kernenergie tegen te werken door adviseurs te kiezen die uitgesproken tegen kernenergie zijn.

Bosbouwbeleid

We verstoken hout, wat driemaal zoveel uitstoot van kooldioxide oplevert als aardgas. Die verbranding van hout maakt deel uit van een onbegrijpelijk natuur- en bosbouwbeleid. Bomen halen kooldioxide uit de atmosfeer dat er weer inkomt als ze verbrand worden. Maar dat laatste doen we op grote schaal omdat er internationaal een geitenpaadje is afgesproken waarbij we kooldioxide afkomstig van verbranding van hout niet meetellen. Maar de moleculen die zo vrij komen dragen natuurlijk even goed eraan bij dat er warmte wordt vastgehouden, en het gebruik van dit geitenpaadje geeft geen blijk van een groot gevoel voor urgentie.
En we hebben ook een stikstofbeleid dat als een van de doelstellingen heeft het in stand houden van schrale natuur, zodat de groei van nieuwe struiken en bomen voorkomen wordt. Vaak denken mensen dat stikstof- en klimaatbeleid zo ongeveer hetzelfde is, maar ze kunnen juist tegen elkaar inwerken.
Er is dus nog genoeg te doen waarmee Nederland met meer gezag bij anderen klimaatbeleid kan bepleiten, zonder dat we iedereen dwingen vegetariër te worden. Maar we moeten dan wel klimaatbeleid als onderdeel van het buitenlands beleid opvatten.  

----------

Marcia Meerum Terwogt laat zien hoe het allemaal komt.
Meer informatie: marciamt72@gmail.com

© 2023 Paul Bordewijk
powered by CJ2