archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Buitenlandse zaken delen printen terug
Een beknopte zwarte lijst Carlo van Praag

1720BS BuitenAls u politici de maat wil nemen, kunt u hun partijprogramma doornemen, hun uitingen in de politieke arena, hun publicaties. Niet altijd nodig. Doe de lakmoesproef. Neem kennis van wie zij bewonderen of met wie zij sympathiseren. Komen een of meer namen uit de volgende lijst daarbij voor, dan weet u genoeg:

Trump
Poetin
Orbán
Kaczynski
Erdogan
Bolsonaro
Duterte
Maduro

Wat hebben deze leiders gemeen? Bolsonaro en Duterte zijn regelrechte gangsterbazen. De overigen maken slechts met alle middelen de democratie met bijbehorende mensenrechten tot schijnvertoning. Hun hoogste doel (en verder reikt hun visie ook nauwelijks) is zichzelf en hun kliek in het zadel te houden. Misschien moeten wij Erdogan (spreek uit Erdowan) nageven dat hij ook nog andere idealen heeft. Hij wil Turkije islamiseren en de grootsheid van het Ottomaanse verleden terugroepen, maar verder is hij net als de rest. De lijst is verre van compleet.

Kim Young Un is van alle schurken die de wereld regeren de grootste en heeft voor zover ik weet geen echte sympathisanten in het buitenland. Tal van potentaten in het Midden-Oosten en Afrika zijn weggelaten. Zij zijn te onbekend of niet inspirerend genoeg om hier op fans te kunnen rekenen. Dat de president van de Verenigde Staten deel uitmaakt van deze lijst der schande is onthutsend, maar hij is zo druk bezig met het vernietigen van alles wat naar behoorlijk bestuur riekt, dat het onrechtvaardig zou zijn om hem te passeren.
Daarentegen ontbreekt een andere wereldleider. Hij verdient speciale behandeling, want hij is een klasse apart. Lees het volgende.

‘Uit document 9 blijkt een diepe afkeer van universele waarden zoals mensenrechten, van constitutionele democratie en een onafhankelijke pers. …..….. wil dergelijke negatieve invloeden weren en in plaats daarvan andere waarden verspreiden: trouw aan één alles beslissende en alles leidende partij, een dirigistisch bestuur dat censureert en corrigeert waar nodig, en de pers als verspreider van de boodschap van de machthebbers.’

Welke naam moet volgens u worden ingevuld op de plaats van de puntjes? Hitler? Goebbels? Niet meer van toepassing, want verleden tijd. Het juiste antwoord is Xi Jinping, in zijn geheime instructies aan de kaders van de Communistische Partij in 2013. Tel daarbij op een miljoen Oeigoeren in concentratiekampen, het kampioenschap ten uitvoer gelegde doodstraffen en de voorgenomen of reeds aan de gang zijnde inlijving van droge en natte territoria in de regio en de vergelijking met het Naziregiem wordt al wat minder absurd. Hier eindelijk een leider met visie.

-------
Het plaatje is van Freek de VriesLentsch


© 2020 Carlo van Praag meer Carlo van Praag - meer "Buitenlandse zaken" -
Beschouwingen > Buitenlandse zaken
Een beknopte zwarte lijst Carlo van Praag
1720BS BuitenAls u politici de maat wil nemen, kunt u hun partijprogramma doornemen, hun uitingen in de politieke arena, hun publicaties. Niet altijd nodig. Doe de lakmoesproef. Neem kennis van wie zij bewonderen of met wie zij sympathiseren. Komen een of meer namen uit de volgende lijst daarbij voor, dan weet u genoeg:

Trump
Poetin
Orbán
Kaczynski
Erdogan
Bolsonaro
Duterte
Maduro

Wat hebben deze leiders gemeen? Bolsonaro en Duterte zijn regelrechte gangsterbazen. De overigen maken slechts met alle middelen de democratie met bijbehorende mensenrechten tot schijnvertoning. Hun hoogste doel (en verder reikt hun visie ook nauwelijks) is zichzelf en hun kliek in het zadel te houden. Misschien moeten wij Erdogan (spreek uit Erdowan) nageven dat hij ook nog andere idealen heeft. Hij wil Turkije islamiseren en de grootsheid van het Ottomaanse verleden terugroepen, maar verder is hij net als de rest. De lijst is verre van compleet.

Kim Young Un is van alle schurken die de wereld regeren de grootste en heeft voor zover ik weet geen echte sympathisanten in het buitenland. Tal van potentaten in het Midden-Oosten en Afrika zijn weggelaten. Zij zijn te onbekend of niet inspirerend genoeg om hier op fans te kunnen rekenen. Dat de president van de Verenigde Staten deel uitmaakt van deze lijst der schande is onthutsend, maar hij is zo druk bezig met het vernietigen van alles wat naar behoorlijk bestuur riekt, dat het onrechtvaardig zou zijn om hem te passeren.
Daarentegen ontbreekt een andere wereldleider. Hij verdient speciale behandeling, want hij is een klasse apart. Lees het volgende.

‘Uit document 9 blijkt een diepe afkeer van universele waarden zoals mensenrechten, van constitutionele democratie en een onafhankelijke pers. …..….. wil dergelijke negatieve invloeden weren en in plaats daarvan andere waarden verspreiden: trouw aan één alles beslissende en alles leidende partij, een dirigistisch bestuur dat censureert en corrigeert waar nodig, en de pers als verspreider van de boodschap van de machthebbers.’

Welke naam moet volgens u worden ingevuld op de plaats van de puntjes? Hitler? Goebbels? Niet meer van toepassing, want verleden tijd. Het juiste antwoord is Xi Jinping, in zijn geheime instructies aan de kaders van de Communistische Partij in 2013. Tel daarbij op een miljoen Oeigoeren in concentratiekampen, het kampioenschap ten uitvoer gelegde doodstraffen en de voorgenomen of reeds aan de gang zijnde inlijving van droge en natte territoria in de regio en de vergelijking met het Naziregiem wordt al wat minder absurd. Hier eindelijk een leider met visie.

-------
Het plaatje is van Freek de VriesLentsch
© 2020 Carlo van Praag
powered by CJ2