archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Buitenlandse zaken delen printen terug
Nederland als wereldspeler Peter Schröder

1302BS Kowloon1Een paar krantenkoppen, tijdje geleden: ‘DE RUSSEN KOMEN: en wij doen niks’  (NRC/Hblad) 22.08). Doen wij niks op het wereldtoneel? Niet helemaal, want: NEDERLAND BELOOFT (de wereld) ACCEPTABELE PIET (NRC/Hbld/Hbld9.08). Nederland is doodsbang voor de vele vluchtelingen die als staatsburgers zo’n belangrijke bijdrage aan ons Nederlanders en onze economie kunnen leveren. Goed gemotiveerde, initiatiefrijke mensen die de hier heersende vergrijzing ietsjes kunnen compenseren en voor onze toekomstige pensioenen kunnen zorgen.

Maar dat zal niet gaan, omdat spraakmakende politici bang zijn dat ze het op onze dochters gemunt hebben. Terug jullie, naar je eigen veilige gebieden! Wat een medemenselijkheid. Xenofobie op alle niveaus:  Arme vreemdelingen zitten achter onze dochters aan, rijke Russen, Chinezen en Arabieren achter ons tafelzilver en onze kroonjuwelen (denk aan de Rembrandts, KLM en Grachtenpanden!). De Russen komen, de jihadisten zitten overal en de Chinezen zijn bezig op een gedisciplineerde en ordelijke manier de bazen van de wereld te worden. Stromen weggejaagde vluchtelingen komen op ons af, maar Nederland zal zorgen voor een ‘Acceptabele Zwarte Piet’. Het winkelpersoneel van Albert Heijn zal in dat beleid een voortrekkersrol vervullen.

Verandert de wereld?
Waarom deze borrelpraat? Om te belanden bij het macro perspectief van de gang van de wereldbevolking. Hoe gaat het met ons, hoe gaat het met de wereldbevolking? In 1919 verscheen het boek ‘DE WAANZINNIGE WAERELD; een Zielkundige ontleding van DE HUIDIGE SOCIALISTEN EN HUN VOORGANGERS door E. VAN DIEREN, Arts. Van Dieren had daarvoor al HET SOCIALISTISCH GEVAAR geschreven en zag, door malafide socialisten, de wereld naar de verdoemenis gaan. Waar komen die ook nu levende hardnekkige onheilsprofetieën toch vandaan?
Ik weet het: prof.dr.ing.P. Schröder, MBA heeft ontdekt dat dit ‘onbehagen’ wortelt in ononderbroken groei van de menselijke wereldbevolking. Steeds meer mensen, steeds voller, daar worden mensen zenuwachtig van. Wat valt er tegen te doen? We staan voor een ‘keuze’, of keuzes, we zien twee hoofdalternatieven: 1. Minder kinderen maken, 2. Dichter op elkaar gaan zitten.

Gezellig met elkaar in die flats?
Minder kinderen maken is tot op heden nergens substantieel gelukt, integendeel, het bevolkingsaccres leeft ook nog eens steeds langer. Dichter op elkaar gaan zitten lijkt tot nu toe aardig te lukken. Maar dat vraagt wel steeds aangepaste omgangsvormen. Steeds ordelijker met elkaar omgaan? Cultuurpessimisten herinneren ons aan ons verleden als wildemannen in een jungle – met de bijbehorende wetten van de jungle. Daarheen kunnen we altijd weer ‘terug’. Maar er is ook de mogelijkheid dat we onze samenleving organiseren naar het model van het concentratiekamp.

Efficiency: koest!
Uit de jungle naar het concentratiekamp – mensen hebben blijk gegeven van een groot aanpassingsvermogen. Ooit zwierf de hoofdmoot van de wereldbevolking in kleine, achterdochtige, weinig vreedzame, clubjes als jager/verzamelaar door de bossen, anno 2015 woont die hoofdmoot in steden en steeds vaker in steeds grotere steden. Momenteel zijn er 468 steden met meer dan 1 miljoen inwoners en daarvan zijn er 35 ‘megacities’,  steden met meer dan 10 miljoen inwoners. Tokyo-Yokohama (bijna 38 miljoen inwoners) spant nu nog de kroon, 16 Megacities liggen in Azië, waarvan 4 in China, maar let op: momenteel leeft1302BS Kowloon2 maar 40% van de Chinezen in steden en er vindt daar een megavolksverhuizing plaats, waarin nog eens 350 miljoen Chinezen stadsbewoners zullen worden. Die gaan wonen in van die wolkenkrabbers (in 1980 kende Shanghai 0 wolkenkrabbers, het zijn er nu 2x zoveel als in New York). Ongekende aantallen, ongekende schaal, ongekend tempo.

Vrijheid liever in de jungle?
Wonen in van die Rem Koolhaas-achtige megagebouwen, wordt dat de jungle of het concentratiekamp? Goed om over na te denken, het is daar in China allemaal strak georganiseerd en van ontevredenheid valt nog niet veel te bespeuren. Maar het opvallende is natuurlijk dat de megaverstedelijking al lang op gang gekomen was zonder dat er een regering aan te pas kwam. En dat geldt overal in de wereldsteden: een substantieel deel van de bevolking trok van het arme platteland naar de rijkere steden en woont nu in armelijke buitenwijken (Bidonvilles, Shanty towns, Favela’s), opgebouwd en ingericht zonder al te veel bemoeienis van regeringsregels. Meestal uitgestrekte wijken niet veel hoger dan mensenlengte, maar ook wel in de hoogte uitbreidend tot 2, 3, 4 verdiepingen.

Zelfredzaamheid?
Het indrukwekkendste voorbeeld van een spontaan gegroeide mierenheuvel voor mensen was wel de ‘OmmuurdeStad’ van Kow Loon bij Hong Kong: Hak Nam. (Zie het plaatje). Onder het Manchu regime stond daar een fort, de Chinese soldaten werden er uit gegooid door de Engelsen die Hong Kong huurden. In 1945 begonnen arme mensen op de plaats van die vesting een eigen Nederzetting. Die kon steeds groter worden omdat de Britse kroonkolonisten en de machthebbers in Beijing het niet eens konden worden over hoe dat gebied zou moeten worden ingericht. Zo groeide Kow Loon uit tot het summum van de hier pas onlangs ontdekte ‘zelfredzaamheid’: een eigen stad, zelf geregeld, zelfgemaakte straten en huizen – huizen die steeds hoger werden, tot 14 verdiepingen hoog. Met eigen waterleiding en elektriciteit; een urbane doolhof met eigen tempel, ziekenzorg, tandartsen, schooltjes, slagerijen, kroegen en natuurlijk veel drugsdealers. Alleen insiders konden in die duistere, stinkende en vochtige wereld de weg vinden – maar de brievenbezorger was gelukkig een insider. En de bouw werd op den duur uitgevoerd door professionele aannemers, enigszins naar de officiële voorschriften. Er woonden uiteindelijk 35.000 mensen en de met elkaar ruziënde Chinese en Britse autoriteiten werden het niet eens over ingrijpen. Ondertussen groeide om dit fort een meer traditionele Favela. Beelden zeggen meer dan welke woorden dan ook: kijk eens bij Google onder ‘Kow Loon Walled City’. Deze mierenhoop groeide vanaf 1945, maar in 1990 was het afgelopen en werden de bewoners naar ‘normale’ flats gedirigeerd (ook zichtbaar op de foto’s).

Veel rustige Chinezen?
Optimisten zeggen dat er eigenlijk weinig mis ging daar bij Hong Kong, de gevestigde orde was blij dat deze berg ongeregelde vuiligheid werd opgeruimd. En er brak geen opstand uit bij de ontruiming. Plooibare Chinezen (die hoeven helemaal geen mensenrechten).

Zou dit voor ons een vreedzaam voorbeeld kunnen zijn? Misschien moeten we die lui in Steenbergen eerst zelf ook maar eens zo’n dorpje laten opbouwen.

----------------------
De plaatjes komen uit de collectie van de schrijver
-----------------------
Bestel uw boeken, CD's en nog veel meer
bij bolcom, via de banner rechts.
Dan steunt u De Leunstoel!


© 2015 Peter Schröder meer Peter Schröder - meer "Buitenlandse zaken" -
Beschouwingen > Buitenlandse zaken
Nederland als wereldspeler Peter Schröder
1302BS Kowloon1Een paar krantenkoppen, tijdje geleden: ‘DE RUSSEN KOMEN: en wij doen niks’  (NRC/Hblad) 22.08). Doen wij niks op het wereldtoneel? Niet helemaal, want: NEDERLAND BELOOFT (de wereld) ACCEPTABELE PIET (NRC/Hbld/Hbld9.08). Nederland is doodsbang voor de vele vluchtelingen die als staatsburgers zo’n belangrijke bijdrage aan ons Nederlanders en onze economie kunnen leveren. Goed gemotiveerde, initiatiefrijke mensen die de hier heersende vergrijzing ietsjes kunnen compenseren en voor onze toekomstige pensioenen kunnen zorgen.

Maar dat zal niet gaan, omdat spraakmakende politici bang zijn dat ze het op onze dochters gemunt hebben. Terug jullie, naar je eigen veilige gebieden! Wat een medemenselijkheid. Xenofobie op alle niveaus:  Arme vreemdelingen zitten achter onze dochters aan, rijke Russen, Chinezen en Arabieren achter ons tafelzilver en onze kroonjuwelen (denk aan de Rembrandts, KLM en Grachtenpanden!). De Russen komen, de jihadisten zitten overal en de Chinezen zijn bezig op een gedisciplineerde en ordelijke manier de bazen van de wereld te worden. Stromen weggejaagde vluchtelingen komen op ons af, maar Nederland zal zorgen voor een ‘Acceptabele Zwarte Piet’. Het winkelpersoneel van Albert Heijn zal in dat beleid een voortrekkersrol vervullen.

Verandert de wereld?
Waarom deze borrelpraat? Om te belanden bij het macro perspectief van de gang van de wereldbevolking. Hoe gaat het met ons, hoe gaat het met de wereldbevolking? In 1919 verscheen het boek ‘DE WAANZINNIGE WAERELD; een Zielkundige ontleding van DE HUIDIGE SOCIALISTEN EN HUN VOORGANGERS door E. VAN DIEREN, Arts. Van Dieren had daarvoor al HET SOCIALISTISCH GEVAAR geschreven en zag, door malafide socialisten, de wereld naar de verdoemenis gaan. Waar komen die ook nu levende hardnekkige onheilsprofetieën toch vandaan?
Ik weet het: prof.dr.ing.P. Schröder, MBA heeft ontdekt dat dit ‘onbehagen’ wortelt in ononderbroken groei van de menselijke wereldbevolking. Steeds meer mensen, steeds voller, daar worden mensen zenuwachtig van. Wat valt er tegen te doen? We staan voor een ‘keuze’, of keuzes, we zien twee hoofdalternatieven: 1. Minder kinderen maken, 2. Dichter op elkaar gaan zitten.

Gezellig met elkaar in die flats?
Minder kinderen maken is tot op heden nergens substantieel gelukt, integendeel, het bevolkingsaccres leeft ook nog eens steeds langer. Dichter op elkaar gaan zitten lijkt tot nu toe aardig te lukken. Maar dat vraagt wel steeds aangepaste omgangsvormen. Steeds ordelijker met elkaar omgaan? Cultuurpessimisten herinneren ons aan ons verleden als wildemannen in een jungle – met de bijbehorende wetten van de jungle. Daarheen kunnen we altijd weer ‘terug’. Maar er is ook de mogelijkheid dat we onze samenleving organiseren naar het model van het concentratiekamp.

Efficiency: koest!
Uit de jungle naar het concentratiekamp – mensen hebben blijk gegeven van een groot aanpassingsvermogen. Ooit zwierf de hoofdmoot van de wereldbevolking in kleine, achterdochtige, weinig vreedzame, clubjes als jager/verzamelaar door de bossen, anno 2015 woont die hoofdmoot in steden en steeds vaker in steeds grotere steden. Momenteel zijn er 468 steden met meer dan 1 miljoen inwoners en daarvan zijn er 35 ‘megacities’,  steden met meer dan 10 miljoen inwoners. Tokyo-Yokohama (bijna 38 miljoen inwoners) spant nu nog de kroon, 16 Megacities liggen in Azië, waarvan 4 in China, maar let op: momenteel leeft1302BS Kowloon2 maar 40% van de Chinezen in steden en er vindt daar een megavolksverhuizing plaats, waarin nog eens 350 miljoen Chinezen stadsbewoners zullen worden. Die gaan wonen in van die wolkenkrabbers (in 1980 kende Shanghai 0 wolkenkrabbers, het zijn er nu 2x zoveel als in New York). Ongekende aantallen, ongekende schaal, ongekend tempo.

Vrijheid liever in de jungle?
Wonen in van die Rem Koolhaas-achtige megagebouwen, wordt dat de jungle of het concentratiekamp? Goed om over na te denken, het is daar in China allemaal strak georganiseerd en van ontevredenheid valt nog niet veel te bespeuren. Maar het opvallende is natuurlijk dat de megaverstedelijking al lang op gang gekomen was zonder dat er een regering aan te pas kwam. En dat geldt overal in de wereldsteden: een substantieel deel van de bevolking trok van het arme platteland naar de rijkere steden en woont nu in armelijke buitenwijken (Bidonvilles, Shanty towns, Favela’s), opgebouwd en ingericht zonder al te veel bemoeienis van regeringsregels. Meestal uitgestrekte wijken niet veel hoger dan mensenlengte, maar ook wel in de hoogte uitbreidend tot 2, 3, 4 verdiepingen.

Zelfredzaamheid?
Het indrukwekkendste voorbeeld van een spontaan gegroeide mierenheuvel voor mensen was wel de ‘OmmuurdeStad’ van Kow Loon bij Hong Kong: Hak Nam. (Zie het plaatje). Onder het Manchu regime stond daar een fort, de Chinese soldaten werden er uit gegooid door de Engelsen die Hong Kong huurden. In 1945 begonnen arme mensen op de plaats van die vesting een eigen Nederzetting. Die kon steeds groter worden omdat de Britse kroonkolonisten en de machthebbers in Beijing het niet eens konden worden over hoe dat gebied zou moeten worden ingericht. Zo groeide Kow Loon uit tot het summum van de hier pas onlangs ontdekte ‘zelfredzaamheid’: een eigen stad, zelf geregeld, zelfgemaakte straten en huizen – huizen die steeds hoger werden, tot 14 verdiepingen hoog. Met eigen waterleiding en elektriciteit; een urbane doolhof met eigen tempel, ziekenzorg, tandartsen, schooltjes, slagerijen, kroegen en natuurlijk veel drugsdealers. Alleen insiders konden in die duistere, stinkende en vochtige wereld de weg vinden – maar de brievenbezorger was gelukkig een insider. En de bouw werd op den duur uitgevoerd door professionele aannemers, enigszins naar de officiële voorschriften. Er woonden uiteindelijk 35.000 mensen en de met elkaar ruziënde Chinese en Britse autoriteiten werden het niet eens over ingrijpen. Ondertussen groeide om dit fort een meer traditionele Favela. Beelden zeggen meer dan welke woorden dan ook: kijk eens bij Google onder ‘Kow Loon Walled City’. Deze mierenhoop groeide vanaf 1945, maar in 1990 was het afgelopen en werden de bewoners naar ‘normale’ flats gedirigeerd (ook zichtbaar op de foto’s).

Veel rustige Chinezen?
Optimisten zeggen dat er eigenlijk weinig mis ging daar bij Hong Kong, de gevestigde orde was blij dat deze berg ongeregelde vuiligheid werd opgeruimd. En er brak geen opstand uit bij de ontruiming. Plooibare Chinezen (die hoeven helemaal geen mensenrechten).

Zou dit voor ons een vreedzaam voorbeeld kunnen zijn? Misschien moeten we die lui in Steenbergen eerst zelf ook maar eens zo’n dorpje laten opbouwen.

----------------------
De plaatjes komen uit de collectie van de schrijver
-----------------------
Bestel uw boeken, CD's en nog veel meer
bij bolcom, via de banner rechts.
Dan steunt u De Leunstoel!
© 2015 Peter Schröder
powered by CJ2