archiefvorig nr.lopend nr.

Bezigheden > Ergernissen delen printen terug
Gek van al die formulieren Julius Pasgeld

1809BZ FormulierenWij moeten tegenwoordig jurist, boekhouder, schriftgeleerde en informatica-deskundige tegelijk zijn om te voldoen aan de eisen des tijds. Zelf word ik tenminste twee dagdelen per week volledig in beslag genomen door het invullen van formulieren. Formulieren in tal en last verzieken de humaniteit. Zo vraagt de overheid mij meer dan dikwijls om mijn volledige levensloop (inclusief alle inmiddels gewijzigde diversiteit) zielloos en bekrompen weer te geven in hokjes en vakjes.

De computer kan onmiddellijk een strafkorting toepassen als ik buiten het kleingeestig kader van die formulieren dreig te vallen. Dat zou allemaal nog niet eens zo erg zijn als die stomme formulieren steeds hetzelfde bleven. Maar nee, iedere instantie die zichzelf een beetje respecteert wijzigt zijn formulieren tenminste twee keer per jaar. En dan kan je je helemaal opnieuw afvragen wat ze nou in godsnaam weer bedoelen.
De enige vooruitgang lijkt eruit te bestaan dat de formulieren steeds langer worden en van steeds meer kleur worden voorzien. Invulwijzers. Toelichtingen. Leuke aanmoedigingen in de kantlijn. Bijlagen. Handige telefoonnummers waar je met vragen terecht kan. Maar die telefoonnummers zijn vaak urenlang in gesprek, omdat je de enige niet was die er dus (niet) met z’n vragen terecht kon.

Maar ineens werd ik getroffen door de pijlen van Gods genade. Ineens wist ik wat me te doen stond. De oplossing van het probleem wil ik u niet onthouden. Het risico van een aanklacht wegens subversiviteit neem ik op de koop toe. Het gaat zo:
Bij het invullen van de vakjes neemt u uw burgerplicht alleen serieus waar het de feitelijkheden betreft. Naam. Adres. Telefoonnummer. Mailadres. Geslacht. Sofinummer. U vult deze zaken fluitend in alsof het een hobby van u is. Maar dan. Dan komen de moeilijke vakjes. In die vakjes vult u steeds ‘zie bijlage’ in . En vervolgens maakt u talloze bijlagen aan waarin u uitgebreid met warmte en positieve betrokkenheid getuigt van uw wederwaardigheden in de hedendaagse maatschappij. Met verve schetst u uw ervaringen en benauwenissen sinds het vorige formulier. Vertel van boeiende ervaringen sindsdien.

Doe kond van uw moeilijkheden. Schets persoonlijke situaties van uzelf, uw levensgezel(lin), uw kinderen en kleinkinderen. Geef blijk van uw individuele mogelijkheden en onmogelijkheden. Kortom: voorzie uw formulier van tenminste vijf bijlagen vol warmte en medemenselijkheid. Daar kan een computer absoluut niet tegen. Zodat uw formulier handmatig dient te worden behandeld door een toch al overbelaste en onderbetaalde employé.

Ik geef onmiddellijk toe, het is even een tijdsinvestering. Maar de volgende keer kan u volstaan met een verwijzing naar uw vorige bijlagen. Koekje van eigen deeg. De computer kan er geen eitjes van bakken. En dan duurt het echt een hele tijd voordat ze weer iets nieuws hebben verzonnen. Waarschijnlijk een geheel nieuw, nog mooier formulier waarbij de dorknopers opnieuw hebben gepoogd menselijke inbreng om te zetten in formalistische hokjesgeest.

Maak in het vervolg dus bijlagen, die met de hand moeten worden verwerkt. Mooie kans dat u ooit nog eens een echt mens ontmoet tussen al die bureaucraten.

------
Het plaatje is van Petra Busstra
Meer informatie op: www.petrabusstra.com


© 2021 Julius Pasgeld meer Julius Pasgeld - meer "Ergernissen" -
Bezigheden > Ergernissen
Gek van al die formulieren Julius Pasgeld
1809BZ FormulierenWij moeten tegenwoordig jurist, boekhouder, schriftgeleerde en informatica-deskundige tegelijk zijn om te voldoen aan de eisen des tijds. Zelf word ik tenminste twee dagdelen per week volledig in beslag genomen door het invullen van formulieren. Formulieren in tal en last verzieken de humaniteit. Zo vraagt de overheid mij meer dan dikwijls om mijn volledige levensloop (inclusief alle inmiddels gewijzigde diversiteit) zielloos en bekrompen weer te geven in hokjes en vakjes.

De computer kan onmiddellijk een strafkorting toepassen als ik buiten het kleingeestig kader van die formulieren dreig te vallen. Dat zou allemaal nog niet eens zo erg zijn als die stomme formulieren steeds hetzelfde bleven. Maar nee, iedere instantie die zichzelf een beetje respecteert wijzigt zijn formulieren tenminste twee keer per jaar. En dan kan je je helemaal opnieuw afvragen wat ze nou in godsnaam weer bedoelen.
De enige vooruitgang lijkt eruit te bestaan dat de formulieren steeds langer worden en van steeds meer kleur worden voorzien. Invulwijzers. Toelichtingen. Leuke aanmoedigingen in de kantlijn. Bijlagen. Handige telefoonnummers waar je met vragen terecht kan. Maar die telefoonnummers zijn vaak urenlang in gesprek, omdat je de enige niet was die er dus (niet) met z’n vragen terecht kon.

Maar ineens werd ik getroffen door de pijlen van Gods genade. Ineens wist ik wat me te doen stond. De oplossing van het probleem wil ik u niet onthouden. Het risico van een aanklacht wegens subversiviteit neem ik op de koop toe. Het gaat zo:
Bij het invullen van de vakjes neemt u uw burgerplicht alleen serieus waar het de feitelijkheden betreft. Naam. Adres. Telefoonnummer. Mailadres. Geslacht. Sofinummer. U vult deze zaken fluitend in alsof het een hobby van u is. Maar dan. Dan komen de moeilijke vakjes. In die vakjes vult u steeds ‘zie bijlage’ in . En vervolgens maakt u talloze bijlagen aan waarin u uitgebreid met warmte en positieve betrokkenheid getuigt van uw wederwaardigheden in de hedendaagse maatschappij. Met verve schetst u uw ervaringen en benauwenissen sinds het vorige formulier. Vertel van boeiende ervaringen sindsdien.

Doe kond van uw moeilijkheden. Schets persoonlijke situaties van uzelf, uw levensgezel(lin), uw kinderen en kleinkinderen. Geef blijk van uw individuele mogelijkheden en onmogelijkheden. Kortom: voorzie uw formulier van tenminste vijf bijlagen vol warmte en medemenselijkheid. Daar kan een computer absoluut niet tegen. Zodat uw formulier handmatig dient te worden behandeld door een toch al overbelaste en onderbetaalde employé.

Ik geef onmiddellijk toe, het is even een tijdsinvestering. Maar de volgende keer kan u volstaan met een verwijzing naar uw vorige bijlagen. Koekje van eigen deeg. De computer kan er geen eitjes van bakken. En dan duurt het echt een hele tijd voordat ze weer iets nieuws hebben verzonnen. Waarschijnlijk een geheel nieuw, nog mooier formulier waarbij de dorknopers opnieuw hebben gepoogd menselijke inbreng om te zetten in formalistische hokjesgeest.

Maak in het vervolg dus bijlagen, die met de hand moeten worden verwerkt. Mooie kans dat u ooit nog eens een echt mens ontmoet tussen al die bureaucraten.

------
Het plaatje is van Petra Busstra
Meer informatie op: www.petrabusstra.com
© 2021 Julius Pasgeld
powered by CJ2