archiefvorig nr.lopend nr.

Bezigheden > Ergernissen delen printen terug
Een populier bij windkracht twee Julius Pasgeld

1705BZ StandvastigVooruitlopend op de komende verkiezingen volgt hier de samenvatting van een onderzoek naar de karaktereigenschappen van politici, zoals dat werd uitgevoerd door het gerenommeerde adviesbureau Blooper en Leiband.

Uit het onderzoek blijkt dat alle politici, ondanks leeftijd, kleur en afkomst dezelfde standvastigheid vertonen als de bladeren van een ratelpopulier bij windkracht twee.
De kijk die politici op het leven hebben, zo blijkt verder uit het onderzoek, wijkt niet af van gedrag uit het dierenrijk. De onderzoekers melden laconiek, dat ook varkens, oorwurmen en pauwen denken dat hun eigen zintuigelijke indrukken voldoende zijn om een accuraat beeld van de wereld op te leveren.

Op een schaarse uitzondering na blijken alle politici in het bezit te zijn van een koopwoning, een auto met gps en een ernstig bleek gezicht waaruit alle jeugd verdwenen is. Achter een smoelwerk van zorgvuldig berekende minzaamheid kan men hun gedachten aanvoelen maar niet lezen.

Ook het seksleven werd onderzocht. Het rapport meldt dat het seksleven van politici over het algemeen te vergelijken is met de emoties van iemand die krabt als hij jeuk heeft. Dit was zowel bij de onderzochte mannelijke als vrouwelijke politici het geval.
Over de drijfveren van politici meldt Blooper en Leiband, dat personen die aan een troebel geheugen leiden en meer dan gemiddeld naar erkenning en aandacht hunkeren een grotere kans van slagen hebben in een politieke carrière. Sterker nog: als je je ‘niet meer kan herinneren dat je je niets meer kan herinneren’ maak je een goede kans op het presidentschap.

Ronduit onthutsend waren de resultaten bij het deelonderzoek naar levenswijsheid en geestelijke ontwikkeling. Daaruit bleek dat politici, op enkele uitzonderingen na, nog een hele weg te gaan hadden waar het een gezond besef over de werkelijke dingen in het leven betreft. Gevraagd naar liefde en humaniteit bijvoorbeeld, bleken vrijwel alle politici deze begrippen nog te vaak te vergelijken met een kortstondige serie opwindingen, zoals een rit op de achtbaan.

Wat al bekend werd verondersteld kwam nu ook uit het onderzoek duidelijk naar voren: politici zijn zonder uitzondering gehaast. Ze hebben daarom zelden tijd om hun persoonlijke aanspraken op moraliteit en ethische verantwoordelijkheid weer eens af te stoffen.
En eenmaal gevernist met de gloed van de naamsbekendheid blijken alle politici, zonder uitzondering, tenslotte meer elan dan daadkracht aan de dag te leggen bij pogingen de welvaart op een redelijke wijze te verdelen over iedereen.

Maar politici hebben gelukkig ook goede eigenschappen, zo blijk uit de bevindingen van Blooper en Leiband. Zo huldigen zij unaniem het principe van het vertroetelen van de dikke reet van anderen, mits ze daarmee een deal kunnen sluiten die ook tot hun eigen voordeel strekt.

Tot zover de belangrijkste resultaten uit het onderzoek.
Het moge bij de komende verkiezingen een leidraad zijn bij het uitbrengen van uw stem.

---------
Het plaatje is van Linda Hulshof
Meer informatie op: www.lindahulshof.nl

© 2019 Julius Pasgeld meer Julius Pasgeld - meer "Ergernissen" -
Bezigheden > Ergernissen
Een populier bij windkracht twee Julius Pasgeld
1705BZ StandvastigVooruitlopend op de komende verkiezingen volgt hier de samenvatting van een onderzoek naar de karaktereigenschappen van politici, zoals dat werd uitgevoerd door het gerenommeerde adviesbureau Blooper en Leiband.

Uit het onderzoek blijkt dat alle politici, ondanks leeftijd, kleur en afkomst dezelfde standvastigheid vertonen als de bladeren van een ratelpopulier bij windkracht twee.
De kijk die politici op het leven hebben, zo blijkt verder uit het onderzoek, wijkt niet af van gedrag uit het dierenrijk. De onderzoekers melden laconiek, dat ook varkens, oorwurmen en pauwen denken dat hun eigen zintuigelijke indrukken voldoende zijn om een accuraat beeld van de wereld op te leveren.

Op een schaarse uitzondering na blijken alle politici in het bezit te zijn van een koopwoning, een auto met gps en een ernstig bleek gezicht waaruit alle jeugd verdwenen is. Achter een smoelwerk van zorgvuldig berekende minzaamheid kan men hun gedachten aanvoelen maar niet lezen.

Ook het seksleven werd onderzocht. Het rapport meldt dat het seksleven van politici over het algemeen te vergelijken is met de emoties van iemand die krabt als hij jeuk heeft. Dit was zowel bij de onderzochte mannelijke als vrouwelijke politici het geval.
Over de drijfveren van politici meldt Blooper en Leiband, dat personen die aan een troebel geheugen leiden en meer dan gemiddeld naar erkenning en aandacht hunkeren een grotere kans van slagen hebben in een politieke carrière. Sterker nog: als je je ‘niet meer kan herinneren dat je je niets meer kan herinneren’ maak je een goede kans op het presidentschap.

Ronduit onthutsend waren de resultaten bij het deelonderzoek naar levenswijsheid en geestelijke ontwikkeling. Daaruit bleek dat politici, op enkele uitzonderingen na, nog een hele weg te gaan hadden waar het een gezond besef over de werkelijke dingen in het leven betreft. Gevraagd naar liefde en humaniteit bijvoorbeeld, bleken vrijwel alle politici deze begrippen nog te vaak te vergelijken met een kortstondige serie opwindingen, zoals een rit op de achtbaan.

Wat al bekend werd verondersteld kwam nu ook uit het onderzoek duidelijk naar voren: politici zijn zonder uitzondering gehaast. Ze hebben daarom zelden tijd om hun persoonlijke aanspraken op moraliteit en ethische verantwoordelijkheid weer eens af te stoffen.
En eenmaal gevernist met de gloed van de naamsbekendheid blijken alle politici, zonder uitzondering, tenslotte meer elan dan daadkracht aan de dag te leggen bij pogingen de welvaart op een redelijke wijze te verdelen over iedereen.

Maar politici hebben gelukkig ook goede eigenschappen, zo blijk uit de bevindingen van Blooper en Leiband. Zo huldigen zij unaniem het principe van het vertroetelen van de dikke reet van anderen, mits ze daarmee een deal kunnen sluiten die ook tot hun eigen voordeel strekt.

Tot zover de belangrijkste resultaten uit het onderzoek.
Het moge bij de komende verkiezingen een leidraad zijn bij het uitbrengen van uw stem.

---------
Het plaatje is van Linda Hulshof
Meer informatie op: www.lindahulshof.nl
© 2019 Julius Pasgeld
powered by CJ2