archiefvorig nr.lopend nr.

Bezigheden > Ergernissen delen printen terug
Het geloof moet afgeschaft worden Joop Quint

1302BZ GeloofHet geloof moet worden afgeschaft, te beginnen in Nederland. We hebben altijd vooropgelopen. Met abortus, homohuwelijk, euthanasie, het gedogen van softdrugs en met korfballen. Er is reden genoeg om een eind aan het geloof te maken. Het is de oorzaak van tientallen eeuwen oorlogen en moordpartijen.

Toegegeven: het geloof heeft tot prachtige kunstuitingen geleid. Die moeten blijven bestaan. Het is niet nodig dat er een moderne beeldenstorm komt. Maar nu hebben we het voor de kunst niet meer nodig. Maar…. kunnen we de mens zo maar het geloof afpakken? Voor miljoenen is het door de eeuwen heen en nog steeds een houvast, een kompas. Dat is een mondiaal probleem, je lost dat niet zo maar op. Daarom is het goed om klein, dus in Nederland, te beginnen.

Er is tijd en geld voor nodig. Hoe vreemd het ook mag klinken, geld hoeft geen probleem te zijn. Alle kerkgebouwen, synagogen, moskeeën etc. worden geconfisqueerd. De Staat der Nederlanden wordt eigenaar. Dat levert heel wat geld op. Daar moet ongetwijfeld een meerderheid voor zijn in het parlement. (Alleen CDA, CU, SGP en GPV stemmen tegen.) Dan komt er dus een wet op de Religieuze Gebouwen. Daar mag uiteraard tegen gedemonstreerd worden, maar overtreders, mensen die zich verzetten tegen de confiscatie, worden opgepakt.

Scholen en universiteiten op religieuze grondslag moeten ook verdwijnen. Dat gaat eenvoudig: ze worden niet meer gefinancierd. Dan zal wel blijken hoeveel geld gelovigen er voor over hebben, vast niet veel. Dan is er dus geen VU meer, of een Katholieke Universiteit  Nijmegen, of Brabant. Iedereen mag nog steeds een school beginnen, bijvoorbeeld een Montessorischool, maar niet meer op godsdienstige basis.

Daarmee is het geloof natuurlijk nog niet uitgeroeid, maar de gebouwen zijn vrijgemaakt. Daar kunnen mooie dingen  mee worden gedaan. Asielzoekerscentra, huisvesting, musea, etc. etc. En er is geld om de volgende stap te zetten.
Dat is een landelijke voorlichtingscampagne. Mensen moeten ervan overtuigd worden dat het geloof slecht voor ze is. Het geloof is een verslaving, die moet worden aangepakt als roken en alcohol. Je moet er het liefst helemaal niet aan beginnen, maar zeker niet voor je achttiende. Er is veel  ervaring met dat soort campagnes. Het is een kwestie van lange adem, maar ze hebben effect.

Verder wordt er een onderzoek gestart naar de relatie tussen geloof en criminaliteit. Daar is altijd een taboe op geweest. Net als jaren geleden op de onderzoeken van Buikhuizen, of criminaliteit met (afwijkingen in) de hersenen te maken had. Maar het verband tussen criminaliteit en religie lijkt nogal evident. Immers, het mag nu worden gezegd dat jonge Marokkanen oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers. Wat nog niet mag worden gezegd is dat ze allemaal aanhangers van de Islam zijn. Zie daar het verband tussen de Islam en criminaliteit. En waarom zou dat verband er niet zijn met het Katholicisme en het Protestantisme?

Dat verband kan eenvoudig worden aangetoond. De dossiers van een groot aantal veroordeelden worden nagekeken. In elk dossier staat ongetwijfeld een vermelding van het geloof van de veroordeelde. Zo ontstaan er vijf stapels dossiers. Katholiek, Protestant, Moslim, overig (waaronder Joods) en Geen. Vergelijking van de absolute aantallen zegt al veel. Die absolute aantallen kunnen nog gecorrigeerd worden voor het percentage Nederlanders dat een bepaald geloof (of geen) aanhangt.
Een dergelijk onderzoek geeft ook aanknopingspunten om groepen aanhangers van een bepaald geloof aan te merken als een criminele organisatie. Net als de Hell’s Angels, maar dan Heaven’s Angels. Daar zal een afschrikwekkende werking van uitgaan.

Een sector die zeker ook aangepakt moet worden is de zorg. Daar speelt het geloof van oudsher een belangrijke rol. Er zijn veel katholieke en protestantse ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Die nemen uiteraard bij voorkeur de aanhangers van hun geloof op. Ongelovigen kunnen vooral terecht in de algemene ziekenhuizen en tehuizen. Aangetoond kan worden dat er relatief meer gelovigen dan ongelovigen in ziekenhuizen en tehuizen zitten. Dat is niet omdat ze minder gezond zijn. Ze worden voorgetrokken. Daar moet een eind aan komen. Net als bij de scholen en de universiteiten wordt de financiering  gestopt. Deze wordt hervat als men een algemeen tehuis wordt.

Om het geloof minder aantrekkelijk te maken, kan worden overwogen om gelovigen te discrimineren, bijvoorbeeld bij sollicitaties. Dat gebeurt nu al, vaak op een subtiele manier, bij moslims. In Nederland hebben we veel ervaring met die subtiele discriminatie. Dat zou op eenzelfde wijze ten aanzien van katholieken en protestanten kunnen gebeuren. Daarmee is er niets nieuws onder de zon. Protestanten en katholieken hebben elkaar eeuwenlang gediscrimineerd.

De afschaffing van het geloof gebeurt netjes. Niemand wordt vervolgd of opgesloten. Na enige tijd zullen er veel gelovigen verdwenen zijn, maar er zullen er ook nog overblijven. Volgens goed Nederlands gebruik worden die gedoogd. In het vertrouwen dat ze uit zullen sterven. Nederland wordt zo weer eens gidsland bij de aanpak van een mondiaal probleem. Met deze aanpak dragen we bij aan een betere wereld met minder oorlogen, minder criminaliteit, minder schijnheiligheid en gelijke kansen voor iedereen.

---------------------
De tekening is van Annemiek Meijer
------------------------
Bestel uw boeken, CD's en nog veel meer
bij bolcom, via de banner rechts.
Dan steunt u De Leunstoel!


© 2015 Joop Quint meer Joop Quint - meer "Ergernissen" -
Bezigheden > Ergernissen
Het geloof moet afgeschaft worden Joop Quint
1302BZ GeloofHet geloof moet worden afgeschaft, te beginnen in Nederland. We hebben altijd vooropgelopen. Met abortus, homohuwelijk, euthanasie, het gedogen van softdrugs en met korfballen. Er is reden genoeg om een eind aan het geloof te maken. Het is de oorzaak van tientallen eeuwen oorlogen en moordpartijen.

Toegegeven: het geloof heeft tot prachtige kunstuitingen geleid. Die moeten blijven bestaan. Het is niet nodig dat er een moderne beeldenstorm komt. Maar nu hebben we het voor de kunst niet meer nodig. Maar…. kunnen we de mens zo maar het geloof afpakken? Voor miljoenen is het door de eeuwen heen en nog steeds een houvast, een kompas. Dat is een mondiaal probleem, je lost dat niet zo maar op. Daarom is het goed om klein, dus in Nederland, te beginnen.

Er is tijd en geld voor nodig. Hoe vreemd het ook mag klinken, geld hoeft geen probleem te zijn. Alle kerkgebouwen, synagogen, moskeeën etc. worden geconfisqueerd. De Staat der Nederlanden wordt eigenaar. Dat levert heel wat geld op. Daar moet ongetwijfeld een meerderheid voor zijn in het parlement. (Alleen CDA, CU, SGP en GPV stemmen tegen.) Dan komt er dus een wet op de Religieuze Gebouwen. Daar mag uiteraard tegen gedemonstreerd worden, maar overtreders, mensen die zich verzetten tegen de confiscatie, worden opgepakt.

Scholen en universiteiten op religieuze grondslag moeten ook verdwijnen. Dat gaat eenvoudig: ze worden niet meer gefinancierd. Dan zal wel blijken hoeveel geld gelovigen er voor over hebben, vast niet veel. Dan is er dus geen VU meer, of een Katholieke Universiteit  Nijmegen, of Brabant. Iedereen mag nog steeds een school beginnen, bijvoorbeeld een Montessorischool, maar niet meer op godsdienstige basis.

Daarmee is het geloof natuurlijk nog niet uitgeroeid, maar de gebouwen zijn vrijgemaakt. Daar kunnen mooie dingen  mee worden gedaan. Asielzoekerscentra, huisvesting, musea, etc. etc. En er is geld om de volgende stap te zetten.
Dat is een landelijke voorlichtingscampagne. Mensen moeten ervan overtuigd worden dat het geloof slecht voor ze is. Het geloof is een verslaving, die moet worden aangepakt als roken en alcohol. Je moet er het liefst helemaal niet aan beginnen, maar zeker niet voor je achttiende. Er is veel  ervaring met dat soort campagnes. Het is een kwestie van lange adem, maar ze hebben effect.

Verder wordt er een onderzoek gestart naar de relatie tussen geloof en criminaliteit. Daar is altijd een taboe op geweest. Net als jaren geleden op de onderzoeken van Buikhuizen, of criminaliteit met (afwijkingen in) de hersenen te maken had. Maar het verband tussen criminaliteit en religie lijkt nogal evident. Immers, het mag nu worden gezegd dat jonge Marokkanen oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers. Wat nog niet mag worden gezegd is dat ze allemaal aanhangers van de Islam zijn. Zie daar het verband tussen de Islam en criminaliteit. En waarom zou dat verband er niet zijn met het Katholicisme en het Protestantisme?

Dat verband kan eenvoudig worden aangetoond. De dossiers van een groot aantal veroordeelden worden nagekeken. In elk dossier staat ongetwijfeld een vermelding van het geloof van de veroordeelde. Zo ontstaan er vijf stapels dossiers. Katholiek, Protestant, Moslim, overig (waaronder Joods) en Geen. Vergelijking van de absolute aantallen zegt al veel. Die absolute aantallen kunnen nog gecorrigeerd worden voor het percentage Nederlanders dat een bepaald geloof (of geen) aanhangt.
Een dergelijk onderzoek geeft ook aanknopingspunten om groepen aanhangers van een bepaald geloof aan te merken als een criminele organisatie. Net als de Hell’s Angels, maar dan Heaven’s Angels. Daar zal een afschrikwekkende werking van uitgaan.

Een sector die zeker ook aangepakt moet worden is de zorg. Daar speelt het geloof van oudsher een belangrijke rol. Er zijn veel katholieke en protestantse ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Die nemen uiteraard bij voorkeur de aanhangers van hun geloof op. Ongelovigen kunnen vooral terecht in de algemene ziekenhuizen en tehuizen. Aangetoond kan worden dat er relatief meer gelovigen dan ongelovigen in ziekenhuizen en tehuizen zitten. Dat is niet omdat ze minder gezond zijn. Ze worden voorgetrokken. Daar moet een eind aan komen. Net als bij de scholen en de universiteiten wordt de financiering  gestopt. Deze wordt hervat als men een algemeen tehuis wordt.

Om het geloof minder aantrekkelijk te maken, kan worden overwogen om gelovigen te discrimineren, bijvoorbeeld bij sollicitaties. Dat gebeurt nu al, vaak op een subtiele manier, bij moslims. In Nederland hebben we veel ervaring met die subtiele discriminatie. Dat zou op eenzelfde wijze ten aanzien van katholieken en protestanten kunnen gebeuren. Daarmee is er niets nieuws onder de zon. Protestanten en katholieken hebben elkaar eeuwenlang gediscrimineerd.

De afschaffing van het geloof gebeurt netjes. Niemand wordt vervolgd of opgesloten. Na enige tijd zullen er veel gelovigen verdwenen zijn, maar er zullen er ook nog overblijven. Volgens goed Nederlands gebruik worden die gedoogd. In het vertrouwen dat ze uit zullen sterven. Nederland wordt zo weer eens gidsland bij de aanpak van een mondiaal probleem. Met deze aanpak dragen we bij aan een betere wereld met minder oorlogen, minder criminaliteit, minder schijnheiligheid en gelijke kansen voor iedereen.

---------------------
De tekening is van Annemiek Meijer
------------------------
Bestel uw boeken, CD's en nog veel meer
bij bolcom, via de banner rechts.
Dan steunt u De Leunstoel!
© 2015 Joop Quint
powered by CJ2