archiefvorig nr.lopend nr.

Bezigheden > Ergernissen delen printen terug
Bekeuringen kunnen best leuk zijn Haitze Meurs

1018BZ Bekeuring
Bij een degelijke opvoeding hoort de ontwikkeling van normen, waarden en regels waaraan men zich te houden heeft. Goed gedrag wordt beloond, slecht gedrag bestraft. De overheid in Nederland heeft een dergelijke opvoedkundige taak en verantwoordelijkheid jegens haar onderdanen. Met dit verschil, dat de staat in principe niet beloont, maar zich beperkt tot bestraffen. Bij voorkeur in de vorm van het opleggen van boetes. De gemiddelde leunstoellezer doet daar natuurlijk nauwelijks zelf ervaring mee op. Daarom een kleine bloemlezing van praktische ervaringen.

1. Het is 04.30 op een woensdagmorgen. Meneer X spoedt zich in zijn vehikel naar Schiphol om zijn vlucht te halen. Niemand op de snelweg! Niemand? Jawel, meneer X natuurlijk. Even via de A12 naar de A2 en dan een nog een klein rukje en je bent op Schiphol. X komt vanaf de A27 en belandt zodoende op de parallelbaan van de A12. Oei, dom dom dom. Had dat nu niet anders gekund? Eerlijk gezegd: neen. Hoe hard zou je je toch mogen voortbewegen op de parallelbaan van de A12 onder de rook van Utrecht? 120? Vast niet. 100 dan? Ben je betoeterd? 80!!
Meneer X bestaat het om om half vijf in de morgen maar liefst 83 te rijden. Dat moet bestraft. Dat soort van grove overtredingen kunnen niet door de beugel. Hups, een boete van € 56. Nog € 6 meer dan wanneer je in een winkel betrapt wordt op het stelen van andermans eigendommen. Ook dat hoort bij onze tomatenrepubliek. Merkwaardig genoeg heeft meneer X weinig begrip voor de aan hem opgelegde boete voor de gesignaleerde zware verkeersovertreding. Hij verlangt genoegdoening en fantaseert over de mogelijkheden om het geld weer van de overheid terug te halen. Inmiddels rijden er heel veel meneren X in Nederland rond.
 
2. Heel anders is het optreden van de politie in Zutphen. Een belangrijke verkeersader de stad in wordt tot eenrichtingsweg verheven. Het doorgaande verkeer moet nu weliswaar 500 meter extra rijden, maar het is zo veel veiliger, rustiger, overzichtelijker ook. Voor een aantal bewoners geldt dat ze nu 500 meter moeten omrijden om hun huis te bereiken. Sneu als het ook met 30 meter kan, maar zo zijn de regels.
Bewoners zien automobilisten die het er toch op wagen. Ze ergeren zich eraan. Het is niet alleen gevaarlijk, maar nog asociaal ook. Met name één bewoonster windt zich er zo over op, dat ze elke keer de politie belt als ze weer iemand tegen het verkeer in ziet rijden. De politie toont zich niet happig om ter plekke de rechtsorde te handhaven. De politie heeft wel wat beters te doen. Er zijn nog genoeg trajecten waar automobilisten 2 of 3 km te hard rijden en dat heeft meer prioriteit uiteraard. Niettemin, de politie wordt een keer moe van alle telefoontjes en besluit gehoor te geven aan het dringende verzoek om ter plekke te gaan handhaven. Op instructie van de belster stelt de Hermandad zich verdekt op en warempel, het duurt niet lang voordat het 1e slachtoffer zich aandient en aangehouden en op de bon geslingerd wordt. Hij is verbaasd maar hoeft thuis niets meer uit te leggen. Het is de echtgenoot van de klaagster!
 
3. Neem nu de politie in Buren. Actief met snelheidscontroles. De weg tussen Buren en de A15 leent zich voor opschieten. Zeker als je een beetje haast hebt zoals een zekere Harry die zich al op de snelweg waant. De politie doet een goede vangst. Harry zal flink moeten dokken. De politie is bezig met het administratieve proces als, via de mobilofoon, een kreet doorkomt over een snelheidsmaniak waarbij Harry in het niets verdwijnt. De agenten zetten Harry in de wacht en gaan over tot het aanhouden van de maniak. Harry is ondertussen een serie excuses aan het verzinnen om de boete voor zijn vrouw acceptabel te maken. Zodra het voertuig met de maniak tot stoppen gebracht is, en de bestuurster uitstapt, ziet Harry dat hij zich ten onrechte zorgen gemaakt heeft en zich die avond niet meer bij zijn vrouw hoeft te verontschuldigen voor het bekeurinkje dat hij zojuist opgelopen heeft. Maar dat is dan ook het enige pluspunt die dag!
 
4. De werelddambond houdt een bestuursvergadering in Zuid Frankrijk. De 3 bestuursleden uit Nederland reizen er apart heen. De president rijdt stevig door, en overbrugt de afstand in een slordige 12 uur. De penningmeester doet het sneller. Hij heeft er 11 uur en 15 minuten voor nodig. De secretaris blijkt over coureurkwaliteiten te beschikken. En ook over een snelle auto. Vol trots vertelt hij er maar 9 en een half uur over gedaan te hebben. En dat had volgens zijn zeggen nog een stuk sneller gekund, ware het niet dat hij onderweg nog aangehouden was door de gendarme!
 
5. Maar het kan ook anders. Guus, een internationaal zakenman uit de Betuwe, brengt zijn Chinese gast met zijn Jaguar naar Schiphol toe. De Chinees is een goede relatie, het gesprek verloopt geanimeerd. Zo geanimeerd zelfs dat Guus niet merkt dat hij en passant een politiewagen passeert. De rijkspolitie vindt dat opvallend en zet Guus aan de kant. Ze snappen dat er geen boze opzet, of minachting voor het bevoegde gezag, aan de orde is en vergeven Guus de overtreding. Ze rijden weg. Het is 10 minuten later wanneer Guus wederom door de politie aan de kant gezet wordt. Door dezelfde agenten. Weer had Guus in de vuur van zijn gesprek met zijn gast niet gemerkt dat hij de politiewagen met een te hoge snelheid gepasseerd had. Wederom hebben de agenten begrip voor de situatie en nemen partijen vriendschappelijk afscheid van elkaar. Hulde voor deze agenten!
 
****************************
De tekening is van Annemiek Meijer


© 2013 Haitze Meurs meer Haitze Meurs - meer "Ergernissen" -
Bezigheden > Ergernissen
Bekeuringen kunnen best leuk zijn Haitze Meurs
1018BZ Bekeuring
Bij een degelijke opvoeding hoort de ontwikkeling van normen, waarden en regels waaraan men zich te houden heeft. Goed gedrag wordt beloond, slecht gedrag bestraft. De overheid in Nederland heeft een dergelijke opvoedkundige taak en verantwoordelijkheid jegens haar onderdanen. Met dit verschil, dat de staat in principe niet beloont, maar zich beperkt tot bestraffen. Bij voorkeur in de vorm van het opleggen van boetes. De gemiddelde leunstoellezer doet daar natuurlijk nauwelijks zelf ervaring mee op. Daarom een kleine bloemlezing van praktische ervaringen.

1. Het is 04.30 op een woensdagmorgen. Meneer X spoedt zich in zijn vehikel naar Schiphol om zijn vlucht te halen. Niemand op de snelweg! Niemand? Jawel, meneer X natuurlijk. Even via de A12 naar de A2 en dan een nog een klein rukje en je bent op Schiphol. X komt vanaf de A27 en belandt zodoende op de parallelbaan van de A12. Oei, dom dom dom. Had dat nu niet anders gekund? Eerlijk gezegd: neen. Hoe hard zou je je toch mogen voortbewegen op de parallelbaan van de A12 onder de rook van Utrecht? 120? Vast niet. 100 dan? Ben je betoeterd? 80!!
Meneer X bestaat het om om half vijf in de morgen maar liefst 83 te rijden. Dat moet bestraft. Dat soort van grove overtredingen kunnen niet door de beugel. Hups, een boete van € 56. Nog € 6 meer dan wanneer je in een winkel betrapt wordt op het stelen van andermans eigendommen. Ook dat hoort bij onze tomatenrepubliek. Merkwaardig genoeg heeft meneer X weinig begrip voor de aan hem opgelegde boete voor de gesignaleerde zware verkeersovertreding. Hij verlangt genoegdoening en fantaseert over de mogelijkheden om het geld weer van de overheid terug te halen. Inmiddels rijden er heel veel meneren X in Nederland rond.
 
2. Heel anders is het optreden van de politie in Zutphen. Een belangrijke verkeersader de stad in wordt tot eenrichtingsweg verheven. Het doorgaande verkeer moet nu weliswaar 500 meter extra rijden, maar het is zo veel veiliger, rustiger, overzichtelijker ook. Voor een aantal bewoners geldt dat ze nu 500 meter moeten omrijden om hun huis te bereiken. Sneu als het ook met 30 meter kan, maar zo zijn de regels.
Bewoners zien automobilisten die het er toch op wagen. Ze ergeren zich eraan. Het is niet alleen gevaarlijk, maar nog asociaal ook. Met name één bewoonster windt zich er zo over op, dat ze elke keer de politie belt als ze weer iemand tegen het verkeer in ziet rijden. De politie toont zich niet happig om ter plekke de rechtsorde te handhaven. De politie heeft wel wat beters te doen. Er zijn nog genoeg trajecten waar automobilisten 2 of 3 km te hard rijden en dat heeft meer prioriteit uiteraard. Niettemin, de politie wordt een keer moe van alle telefoontjes en besluit gehoor te geven aan het dringende verzoek om ter plekke te gaan handhaven. Op instructie van de belster stelt de Hermandad zich verdekt op en warempel, het duurt niet lang voordat het 1e slachtoffer zich aandient en aangehouden en op de bon geslingerd wordt. Hij is verbaasd maar hoeft thuis niets meer uit te leggen. Het is de echtgenoot van de klaagster!
 
3. Neem nu de politie in Buren. Actief met snelheidscontroles. De weg tussen Buren en de A15 leent zich voor opschieten. Zeker als je een beetje haast hebt zoals een zekere Harry die zich al op de snelweg waant. De politie doet een goede vangst. Harry zal flink moeten dokken. De politie is bezig met het administratieve proces als, via de mobilofoon, een kreet doorkomt over een snelheidsmaniak waarbij Harry in het niets verdwijnt. De agenten zetten Harry in de wacht en gaan over tot het aanhouden van de maniak. Harry is ondertussen een serie excuses aan het verzinnen om de boete voor zijn vrouw acceptabel te maken. Zodra het voertuig met de maniak tot stoppen gebracht is, en de bestuurster uitstapt, ziet Harry dat hij zich ten onrechte zorgen gemaakt heeft en zich die avond niet meer bij zijn vrouw hoeft te verontschuldigen voor het bekeurinkje dat hij zojuist opgelopen heeft. Maar dat is dan ook het enige pluspunt die dag!
 
4. De werelddambond houdt een bestuursvergadering in Zuid Frankrijk. De 3 bestuursleden uit Nederland reizen er apart heen. De president rijdt stevig door, en overbrugt de afstand in een slordige 12 uur. De penningmeester doet het sneller. Hij heeft er 11 uur en 15 minuten voor nodig. De secretaris blijkt over coureurkwaliteiten te beschikken. En ook over een snelle auto. Vol trots vertelt hij er maar 9 en een half uur over gedaan te hebben. En dat had volgens zijn zeggen nog een stuk sneller gekund, ware het niet dat hij onderweg nog aangehouden was door de gendarme!
 
5. Maar het kan ook anders. Guus, een internationaal zakenman uit de Betuwe, brengt zijn Chinese gast met zijn Jaguar naar Schiphol toe. De Chinees is een goede relatie, het gesprek verloopt geanimeerd. Zo geanimeerd zelfs dat Guus niet merkt dat hij en passant een politiewagen passeert. De rijkspolitie vindt dat opvallend en zet Guus aan de kant. Ze snappen dat er geen boze opzet, of minachting voor het bevoegde gezag, aan de orde is en vergeven Guus de overtreding. Ze rijden weg. Het is 10 minuten later wanneer Guus wederom door de politie aan de kant gezet wordt. Door dezelfde agenten. Weer had Guus in de vuur van zijn gesprek met zijn gast niet gemerkt dat hij de politiewagen met een te hoge snelheid gepasseerd had. Wederom hebben de agenten begrip voor de situatie en nemen partijen vriendschappelijk afscheid van elkaar. Hulde voor deze agenten!
 
****************************
De tekening is van Annemiek Meijer
© 2013 Haitze Meurs
powered by CJ2