archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > De verbazing delen printen terug
De lijkwade van Turijn Katharina Kouwenhoven

1915BS LijkwadeIk was 18 toen ik voor het eerst een mis bijwoonde in een katholieke kerk. Was wel eens in een kerk geweest, maar dat was altijd een gereformeerde, maar die was juist ingesteld om van die Roomse poespas af te zijn. Nu kon ik de Roomse poppenkast ten volle ondergaan want de mis was voor een overledene. Dan wordt er veel Misbaar uit de kast gehaald, inclusief een koor. Ik moet zeggen, ik vond het wel wat. Vooral het kannibalisme in de eucharistieviering. Maar poppenkast was het zeker.

Van een vriend met een katholieke opvoeding leerde ik allerlei eigenaardigheden van het katholieke geloof. De kerkdienaren bleken eeuwenlang hun parochianen te hebben besodemieterd over wat er in de bijbel stond totdat de bijbel in hun eigen taal vertaald werd en ze er zelf kennis van konden nemen. De eerste vertalers eindigden nog op de brandstapel, want de hoogwaardigheidsbekleders zagen, begrijpelijkerwijs, niets in een bijbel in de moedertaal.

Hoewel het Christendom doorgaat voor een monotheïstische godsdienst, geldt dat voor het katholicisme eigenlijk niet. Je hebt God en zijn zoon. Of die god is of mens, tenslotte gebaard door een vrouwmens, daar is lang over gesteggeld. Nu is hij allebei, maar dan zijn er dus 2 goden. Ook de moeder (mens) wordt als een godheid vereerd en kent ook hetzelfde trucje als haar zoon, ten hemel stijgen. Hoe het precies met die Heilige Geest zit heb ik nooit begrepen, anders dan dat die binnenkort weer wordt uitgestort. Dan heb je nog allerlei afgoden, de heilig verklaarden, die iets bijzonders gepresteerd hebben. Dat is feitelijk onchristelijk want afgoderij is verboden. Veel te gevaarlijk.

Een van de manieren om heilig verklaard te worden was het verrichten van wonderen. Wel, bij de toffelemonen is geen gebrek aan wonderen. Huilende en bloedende Mariabeelden bij de vleet, wonderbaarlijke genezingen door het aanraken van houtsplinters of botresten of Maria die zich aan een gewone sterveling openbaart. En dan is er het wonderbaarlijke geval van de lijkwade van Turijn, een langwerpige linnen doek met een afdruk van het gezicht van een bebaarde man en de rest van zijn lichaam, Christus zelf. 

Op bijgaande illustratie is te zien dat je van goede huize moet komen om hier een mens in te herkennen en velen beschouwen het doek als een vervalsing. In 1988 liet de toenmalige kardinaal van Turijn een onderzoek doen om de lap te dateren met de koolstof-14 methode. Bleek dat het doek dateert uit de periode 1260-1390. Maar dat overtuigde de gelovigen natuurlijk niet. Daar ben je een gelovige voor. 
Dat je heel veel goedgelovige mensen hebt bleek weer eens tijdens de Coronacrisis. Als Katholiek heb je wat dat betreft een streepje voor.

---------

De auteur heeft de illustratie geleverd

© 2022 Katharina Kouwenhoven meer Katharina Kouwenhoven - meer "De verbazing" -
Beschouwingen > De verbazing
De lijkwade van Turijn Katharina Kouwenhoven
1915BS LijkwadeIk was 18 toen ik voor het eerst een mis bijwoonde in een katholieke kerk. Was wel eens in een kerk geweest, maar dat was altijd een gereformeerde, maar die was juist ingesteld om van die Roomse poespas af te zijn. Nu kon ik de Roomse poppenkast ten volle ondergaan want de mis was voor een overledene. Dan wordt er veel Misbaar uit de kast gehaald, inclusief een koor. Ik moet zeggen, ik vond het wel wat. Vooral het kannibalisme in de eucharistieviering. Maar poppenkast was het zeker.

Van een vriend met een katholieke opvoeding leerde ik allerlei eigenaardigheden van het katholieke geloof. De kerkdienaren bleken eeuwenlang hun parochianen te hebben besodemieterd over wat er in de bijbel stond totdat de bijbel in hun eigen taal vertaald werd en ze er zelf kennis van konden nemen. De eerste vertalers eindigden nog op de brandstapel, want de hoogwaardigheidsbekleders zagen, begrijpelijkerwijs, niets in een bijbel in de moedertaal.

Hoewel het Christendom doorgaat voor een monotheïstische godsdienst, geldt dat voor het katholicisme eigenlijk niet. Je hebt God en zijn zoon. Of die god is of mens, tenslotte gebaard door een vrouwmens, daar is lang over gesteggeld. Nu is hij allebei, maar dan zijn er dus 2 goden. Ook de moeder (mens) wordt als een godheid vereerd en kent ook hetzelfde trucje als haar zoon, ten hemel stijgen. Hoe het precies met die Heilige Geest zit heb ik nooit begrepen, anders dan dat die binnenkort weer wordt uitgestort. Dan heb je nog allerlei afgoden, de heilig verklaarden, die iets bijzonders gepresteerd hebben. Dat is feitelijk onchristelijk want afgoderij is verboden. Veel te gevaarlijk.

Een van de manieren om heilig verklaard te worden was het verrichten van wonderen. Wel, bij de toffelemonen is geen gebrek aan wonderen. Huilende en bloedende Mariabeelden bij de vleet, wonderbaarlijke genezingen door het aanraken van houtsplinters of botresten of Maria die zich aan een gewone sterveling openbaart. En dan is er het wonderbaarlijke geval van de lijkwade van Turijn, een langwerpige linnen doek met een afdruk van het gezicht van een bebaarde man en de rest van zijn lichaam, Christus zelf. 

Op bijgaande illustratie is te zien dat je van goede huize moet komen om hier een mens in te herkennen en velen beschouwen het doek als een vervalsing. In 1988 liet de toenmalige kardinaal van Turijn een onderzoek doen om de lap te dateren met de koolstof-14 methode. Bleek dat het doek dateert uit de periode 1260-1390. Maar dat overtuigde de gelovigen natuurlijk niet. Daar ben je een gelovige voor. 
Dat je heel veel goedgelovige mensen hebt bleek weer eens tijdens de Coronacrisis. Als Katholiek heb je wat dat betreft een streepje voor.

---------

De auteur heeft de illustratie geleverd© 2022 Katharina Kouwenhoven
powered by CJ2