archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > De verbazing delen printen terug
De elektrische kus Julius Pasgeld

1613BS KusHet vond zomaar plaats. Mevrouw Pasgeld kwam thuis van haar werk. Ik stond, zoals gebruikelijk op om haar te verwelkomen met een zoen. Maar zodra ik me naar haar toe had gebogen gebeurde het. Vlak voordat onze lippen elkaar raakten sprong er een vonk over van de één naar de ander en kregen we een elektrische schok. Of het vonkje nou van mijn bovenlip naar dat van mevrouw Pasgeld sprong of andersom viel niet te zeggen. Daarvoor ging het te snel. Maar we schrokken wel. Dit was ons nog nooit overkomen.

Echt pijn had het trouwens niet gedaan. En toen we het nog eens probeerden was er niets meer aan de hand. Wat zou de oorzaak zijn geweest? Was de kwaliteit van onze relatie na ruim veertig jaar tot dusdanig grote hoogte gestegen dat dat nu eindelijk eens gepaard ging met enige zicht- en hoorbare neveneffecten?

Of ging het om potentiaalverschil?
Potentiaalverschil is de arbeid die het elektrisch veld verricht om een positieve eenheidslading van punt A naar punt B te bewegen. De vraag of het vonkje nou van mevrouw Pasgeld naar mij sprong of andersom kreeg daarmee een niet onbelangrijke betekenis. Wie van ons tweeën was positief, dan wel negatief geladen? Vooralsnog wensten we daar echter geen punt van te maken. Dat was wellicht  iets voor later, als we echt helemaal niks meer hadden om ons druk over te maken. De vraag bleef waarom er zich een natuurkundig schokje tussen ons had voorgedaan.

In zo’n geval kan je natuurlijk altijd even googelen op ’elektrische kus’. Dat deden we. Ik citeer:
‘De elektrische kus is een kus voor durvers. Trek allebei nylonkousen aan. Schuif in een verduisterde kamer snel over het tapijt, zodat de kousen elektrisch geladen worden.
Ga na een tijdje geschuifeld te hebben tegenover elkaar staan en breng de hoofden naar elkaar toe. Wanneer je drie centimeter van elkaar verwijderd bent, springt er een onschuldige vonk over. Kus daarna direct voor de gehele ontlading.’

We hebben het nog niet geprobeerd. Vooral ook omdat ik nogal opzie tegen het aantrekken van nylonkousen.

Even verder blijkt, dat de elektrische kus eeuwen terug ook al bekend was:
‘Met een elektriseermachine voerde men publieke demonstraties uit. Een jonge, aantrekkelijke vrouw werd geïsoleerd opgesteld en opgeladen. De mannen in het gezelschap werden dan uitgedaagd om haar te kussen. Zodra de moedige vrijwilliger zijn lippen in de buurt van haar wang bracht, sprong er een vonk over en deinsde de man terug. Deze demonstraties werden ‘physique amusante’ genoemd. Vermakelijke natuurkunde.’

Wie weet. Misschien vindt u mevrouw Pasgeld en mij binnenkort terug als kermisattractie.

--------
Het plaatje is van Elène Klaren


© 2019 Julius Pasgeld meer Julius Pasgeld - meer "De verbazing" -
Beschouwingen > De verbazing
De elektrische kus Julius Pasgeld
1613BS KusHet vond zomaar plaats. Mevrouw Pasgeld kwam thuis van haar werk. Ik stond, zoals gebruikelijk op om haar te verwelkomen met een zoen. Maar zodra ik me naar haar toe had gebogen gebeurde het. Vlak voordat onze lippen elkaar raakten sprong er een vonk over van de één naar de ander en kregen we een elektrische schok. Of het vonkje nou van mijn bovenlip naar dat van mevrouw Pasgeld sprong of andersom viel niet te zeggen. Daarvoor ging het te snel. Maar we schrokken wel. Dit was ons nog nooit overkomen.

Echt pijn had het trouwens niet gedaan. En toen we het nog eens probeerden was er niets meer aan de hand. Wat zou de oorzaak zijn geweest? Was de kwaliteit van onze relatie na ruim veertig jaar tot dusdanig grote hoogte gestegen dat dat nu eindelijk eens gepaard ging met enige zicht- en hoorbare neveneffecten?

Of ging het om potentiaalverschil?
Potentiaalverschil is de arbeid die het elektrisch veld verricht om een positieve eenheidslading van punt A naar punt B te bewegen. De vraag of het vonkje nou van mevrouw Pasgeld naar mij sprong of andersom kreeg daarmee een niet onbelangrijke betekenis. Wie van ons tweeën was positief, dan wel negatief geladen? Vooralsnog wensten we daar echter geen punt van te maken. Dat was wellicht  iets voor later, als we echt helemaal niks meer hadden om ons druk over te maken. De vraag bleef waarom er zich een natuurkundig schokje tussen ons had voorgedaan.

In zo’n geval kan je natuurlijk altijd even googelen op ’elektrische kus’. Dat deden we. Ik citeer:
‘De elektrische kus is een kus voor durvers. Trek allebei nylonkousen aan. Schuif in een verduisterde kamer snel over het tapijt, zodat de kousen elektrisch geladen worden.
Ga na een tijdje geschuifeld te hebben tegenover elkaar staan en breng de hoofden naar elkaar toe. Wanneer je drie centimeter van elkaar verwijderd bent, springt er een onschuldige vonk over. Kus daarna direct voor de gehele ontlading.’

We hebben het nog niet geprobeerd. Vooral ook omdat ik nogal opzie tegen het aantrekken van nylonkousen.

Even verder blijkt, dat de elektrische kus eeuwen terug ook al bekend was:
‘Met een elektriseermachine voerde men publieke demonstraties uit. Een jonge, aantrekkelijke vrouw werd geïsoleerd opgesteld en opgeladen. De mannen in het gezelschap werden dan uitgedaagd om haar te kussen. Zodra de moedige vrijwilliger zijn lippen in de buurt van haar wang bracht, sprong er een vonk over en deinsde de man terug. Deze demonstraties werden ‘physique amusante’ genoemd. Vermakelijke natuurkunde.’

Wie weet. Misschien vindt u mevrouw Pasgeld en mij binnenkort terug als kermisattractie.

--------
Het plaatje is van Elène Klaren
© 2019 Julius Pasgeld
powered by CJ2