archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > De verbazing delen printen terug
Nieuwjaarsconference 2019 Paul Bordewijk

1606BS Nepnieuws
Het wordt een jaar vol nepnieuws!

Januari
Donald Trump kondigt in een tweet aan dat voortaan elk Amerikaans bruidspaar een exemplaar zal ontvangen van zijn boek ‘The Art of the Deal’. ‘It is an astonishing book that I wrote myself and that I grant everybody in this great country.’
Navraag door The New York Times leert dat de boeken betaald zullen worden door de Amerikaanse overheid en dat die ook Trump de auteursrechten zal betalen. Ook bij een shutdown van de overheid zal dat doorgaan.

Februari
Voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW dreigt zijn steun op te zeggen aan het Preventie-akkoord om tot een gezondere lifestyle van de Nederlandse bevolking te komen, wanneer de AOW-leeftijd niet langer gekoppeld blijft aan de levensverwachting:
‘Door de maatregelen in het preventieakkoord zullen mensen langer blijven leven. Wij hebben dat akkoord getekend in de veronderstelling dat dan ook de AOW-leeftijd verder omhoog gaat, zodat het bedrijfsleven over meer werknemers kan beschikken. Anders komen de lasten van het grotere aantal gepensioneerden linksom of rechtsom op de schouders van de ondernemingen terecht. Op meer flierefluitende bejaarden zitten de werkgevers echt niet te wachten.’

Maart
Tijdens de campagne voor de Europese verkiezingen bepleit Frans Timmermans dat er na de benoeming van de nieuwe Europese Commissie in elk overheidsgebouw een portret komt te hangen van de voorzitter van de Europese Commissie. ‘Het maakt niet uit of ik dat nu ben of iemand anders, het gaat erom dat het de Europeanen duidelijk wordt gemaakt dat hun lot vooral bepaald wordt door Europa en niet door de eigen natiestaat die wordt gesymboliseerd door het eigen staatshoofd. Dat laatste geeft een achterhaald idee van de soevereiniteit van de lidstaten, waardoor mensen op het verkeerde been worden gezet.’
Dit leidt tot protest van de kant van de gezamenlijke Oranjeverenigingen. Tijdens de jaarvergadering van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen zegt waarnemend voorzitter Dick Steenks dat er meer verbinding uitgaat van een portret van onze Koning, die boven de partijen staat, dan van het portret van een Europese politicus, welke partij die ook vertegenwoordigt.

Binnen het koningshuis blijkt men daar echter genuanceerder over te denken. Er duikt een filmpje op van Koningin Máxima die op een besloten bijeenkomst zegt: ‘Ik heb altijd al gezegd dat de Nederlander niet bestaat. Het is veel belangrijker dat men zich in Nederland realiseert dat men Europeaan is. Wanneer het daaraan bijdraagt dat naast het portret van mijn man ook dat van de heer Timmermans in alle overheidsgebouwen komt te hangen, hebben wij daar geen bezwaar tegen'. De Telegraaf  reageert met een kop over de hele voorpagina: ‘Máxima beetje dom’.
Premier Rutte reageert als door een wesp gestoken. ‘In de eerste plaats is het hoogst onfatsoenlijk om een dergelijk filmpje te maken en te verspreiden. In de tweede plaats is het filmpje tendentieus door de wijze van monteren. En in de derde plaats heeft Máxima volkomen gelijk, al zou ik natuurlijk liever hebben dat mijn eigen portret naast dat van de Koning hangt in plaats van die zeloot van een Timmermans.’  Buitenlandse media vragen zich af of Rutte zich hiermee kandidaat stelt voor het voorzitterschap van de Europese Commissie, maar dat wordt door Rutte ontkend.

April
Minister Grapperhaus kondigt aan dat de komende maanden de politie extra attent zal zijn op automobilisten die achter het stuur in hun neus peuteren. ‘Wij eisen dat automobilisten tijdens het rijden over hun beide handen kunnen beschikken. Of ze nu één hand gebruiken om hun smartphone te bedienen of in hun neus te peuteren, het is allebei levensgevaarlijk. Als we dat toestaan zal het nooit lukken om het aantal verkeersongelukken tot nul te reduceren. Automobilisten zullen daaraan moeten meewerken, of ze willen of niet.’

Mei
Binnen de Partij voor de Dieren ontstaat een conflict over de toelating van de wolf in Nederland. Het partijstandpunt is tot nu toe dat de komst van de wolf bijdraagt aan de biodiversiteit en daarom moet worden toegejuicht. Maar de afdeling Flevoland bestrijdt dat. ‘Hoe kunnen wij ons verzetten tegen het doden van herten in de Oostvaardersplassen en het ritueel slachten van dieren wanneer we wolven zomaar hun gang laten gaan.’
Het partijbestuur reageert dat de PvdD geen Partij voor de Mensen is en dat wat het dier is toegestaan nog niet aan de mens is toegestaan. Quod licet lupo, non licet homini. Een verzoek om tijdens het congres foto’s te projecteren van de restanten van door wolven gedode dieren wordt afgewezen.

Juni
De feministische actiegroep ‘Wij zijn laaiend’ kondigt aan dat op de Dam in Amsterdam een verbranding gaat plaats vinden van seksistische boeken en van boeken van schrijvers die minachting voor vrouwen toonden, bij voorbeeld hoerenlopers. Boeken van Jan Wolkers, Jan Cremer, Georges Simenon en Ischa Meijer zullen op de brandstapel belanden. Er wordt ook een oproep gedaan geen straten te vernoemen naar dergelijke ‘male chauvinist pigs’.
De demonstratie wordt echter verboden door burgemeester Femke Halsema, die boekverbrandingen ‘on-Amsterdams’ noemt. De actiegroep gaat hiertegen in beroep en krijgt gelijk van de bestuursrechter. ‘In de Grondwet wordt bij het recht op demonstratie geen uitzondering gemaakt voor on-Amsterdamse activiteiten.’ Wel stelt de rechter dat de boeken eigendom moeten zijn van leden van de actiegroep.

Juli
Actiegroep De Grauwe Eeuw demonstreert tegen het optreden van witte musici tijdens het North Sea Jazz Festival. ‘Jazz is afkomstig van de muziek van slaaf gemaakten uit West-Afrika, die onder gruwelijke omstandigheden naar Amerika zijn getransporteerd. Het is van een zeldzame onbeschaamdheid dat witte musici zich deze muziek nu toe-eigenen.’ Wanneer het Festival niet wordt afgeblazen dreigen de demonstranten zich te zullen wenden tot het Commission on the Elimination of Racial Discrimination van de Verenigde Naties.

Augustus
De ING bank maakt bekend dat alleen nog mensen met een Facebook account een nieuwe rekening bij de bank kunnen openen. ‘Wij hebben geleerd van de recente witwasaffaire dat wij onze klanten onvoldoende kennen en daardoor het risico lopen criminele activiteiten te faciliteren. Daarom willen wij beter op de hoogte zijn van het doen en laten van onze cliënten. Facebook biedt daartoe unieke mogelijkheden.’

September
Het bestuur van de VDPI, de Vereniging van leden van managementteams van inrichtingen en diensten die vallen onder het bereik van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), maakt zich zorgen over het gevaar van besmettelijke ziekten binnen gevangenissen. Daarom bepleiten zij dat gevangenisdirecteuren het recht krijgen gevangenen te weigeren die niet ingeënt zijn. ‘Anders kunnen wij niet voor de gevolgen instaan’.
Als alternatief zouden er aparte gevangenissen moeten komen voor gevangenen die weigeren zich te laten inenten, maar dat levert risico’s op voor de volksgezondheid. Volgens advocaat en strafrechtspecialist Gerrit Jan Knoops is dat in strijd met de mensenrechten en hij kondigt aan daar een procedure over te zullen voeren bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Oktober
De Dierenbescherming roept houders van huisdieren op om gedurende één dag hun dieren alleen plantaardig voedsel te geven. ‘Op die manier laten we onze huisdieren solidair zijn met al die miljoenen dieren die dag na dag worden geslacht om ons van eten te voorzien.'

November
De actiegroep Kick Out Zwarte Piet demonstreert tegen de opvoering van Shakespeare’s ‘Othello’ in de Amsterdamse Schouwburg. ‘Net als bij Zwarte Piet herkennen wij in de figuur Othello de black face traditie, van zwart geschminkte witte mensen die een onnozele zwarte spelen. Dat de opvoering plaatsvindt in dezelfde maand als de intocht van Sinterklaas is helemaal stuitend.’ Een roetveeg-Othello biedt volgens hen geen oplossing.

December
De voorstellingen van Othello zijn vanwege de voortdurende ongeregeldheden voortijdig gestaakt en in plaats daarvan wordt nu de opvoering aangekondigd van een ander klassiek stuk van Shakespeare, ‘De Koopman van Venetië’. Hier komt de CIDI tegen in verzet. ‘De hoofdfiguur Shylock is een Joods stereotype, waarmee Joden worden beledigd en antisemitisme wordt verbreid. Dit stuk zou nooit meer moeten worden opgevoerd. Dat het stuk nu in de plaats komt van Othello maakt het des te kwetsender. Kennelijk moeten zwarte mensen worden ontzien, maar is dat bij joden niet nodig.’
In plaats daarvan wordt voorgesteld ‘The Taming of the Shrew’, maar dat stuit op verzet van de actrices van het gezelschap omdat het een vrouwonvriendelijk stuk is. Er vindt nu overleg plaats met de Deense ambassade of de Denen in Nederland bezwaar hebben tegen de opvoering van Hamlet, vanwege de passage: ‘there is something rotten in the State of Denmark’. De Denen ervaren dat echter als kritiek op het strenge migratiebeleid van hun regering. Uiteindelijk hoopt men met ‘As you like it’ een voor iedereen aanvaardbaar alternatief te hebben gevonden.

-------
Het plaatje is van Han Busstra


© 2019 Paul Bordewijk meer Paul Bordewijk - meer "De verbazing" -
Beschouwingen > De verbazing
Nieuwjaarsconference 2019 Paul Bordewijk
1606BS Nepnieuws
Het wordt een jaar vol nepnieuws!

Januari
Donald Trump kondigt in een tweet aan dat voortaan elk Amerikaans bruidspaar een exemplaar zal ontvangen van zijn boek ‘The Art of the Deal’. ‘It is an astonishing book that I wrote myself and that I grant everybody in this great country.’
Navraag door The New York Times leert dat de boeken betaald zullen worden door de Amerikaanse overheid en dat die ook Trump de auteursrechten zal betalen. Ook bij een shutdown van de overheid zal dat doorgaan.

Februari
Voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW dreigt zijn steun op te zeggen aan het Preventie-akkoord om tot een gezondere lifestyle van de Nederlandse bevolking te komen, wanneer de AOW-leeftijd niet langer gekoppeld blijft aan de levensverwachting:
‘Door de maatregelen in het preventieakkoord zullen mensen langer blijven leven. Wij hebben dat akkoord getekend in de veronderstelling dat dan ook de AOW-leeftijd verder omhoog gaat, zodat het bedrijfsleven over meer werknemers kan beschikken. Anders komen de lasten van het grotere aantal gepensioneerden linksom of rechtsom op de schouders van de ondernemingen terecht. Op meer flierefluitende bejaarden zitten de werkgevers echt niet te wachten.’

Maart
Tijdens de campagne voor de Europese verkiezingen bepleit Frans Timmermans dat er na de benoeming van de nieuwe Europese Commissie in elk overheidsgebouw een portret komt te hangen van de voorzitter van de Europese Commissie. ‘Het maakt niet uit of ik dat nu ben of iemand anders, het gaat erom dat het de Europeanen duidelijk wordt gemaakt dat hun lot vooral bepaald wordt door Europa en niet door de eigen natiestaat die wordt gesymboliseerd door het eigen staatshoofd. Dat laatste geeft een achterhaald idee van de soevereiniteit van de lidstaten, waardoor mensen op het verkeerde been worden gezet.’
Dit leidt tot protest van de kant van de gezamenlijke Oranjeverenigingen. Tijdens de jaarvergadering van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen zegt waarnemend voorzitter Dick Steenks dat er meer verbinding uitgaat van een portret van onze Koning, die boven de partijen staat, dan van het portret van een Europese politicus, welke partij die ook vertegenwoordigt.

Binnen het koningshuis blijkt men daar echter genuanceerder over te denken. Er duikt een filmpje op van Koningin Máxima die op een besloten bijeenkomst zegt: ‘Ik heb altijd al gezegd dat de Nederlander niet bestaat. Het is veel belangrijker dat men zich in Nederland realiseert dat men Europeaan is. Wanneer het daaraan bijdraagt dat naast het portret van mijn man ook dat van de heer Timmermans in alle overheidsgebouwen komt te hangen, hebben wij daar geen bezwaar tegen'. De Telegraaf  reageert met een kop over de hele voorpagina: ‘Máxima beetje dom’.
Premier Rutte reageert als door een wesp gestoken. ‘In de eerste plaats is het hoogst onfatsoenlijk om een dergelijk filmpje te maken en te verspreiden. In de tweede plaats is het filmpje tendentieus door de wijze van monteren. En in de derde plaats heeft Máxima volkomen gelijk, al zou ik natuurlijk liever hebben dat mijn eigen portret naast dat van de Koning hangt in plaats van die zeloot van een Timmermans.’  Buitenlandse media vragen zich af of Rutte zich hiermee kandidaat stelt voor het voorzitterschap van de Europese Commissie, maar dat wordt door Rutte ontkend.

April
Minister Grapperhaus kondigt aan dat de komende maanden de politie extra attent zal zijn op automobilisten die achter het stuur in hun neus peuteren. ‘Wij eisen dat automobilisten tijdens het rijden over hun beide handen kunnen beschikken. Of ze nu één hand gebruiken om hun smartphone te bedienen of in hun neus te peuteren, het is allebei levensgevaarlijk. Als we dat toestaan zal het nooit lukken om het aantal verkeersongelukken tot nul te reduceren. Automobilisten zullen daaraan moeten meewerken, of ze willen of niet.’

Mei
Binnen de Partij voor de Dieren ontstaat een conflict over de toelating van de wolf in Nederland. Het partijstandpunt is tot nu toe dat de komst van de wolf bijdraagt aan de biodiversiteit en daarom moet worden toegejuicht. Maar de afdeling Flevoland bestrijdt dat. ‘Hoe kunnen wij ons verzetten tegen het doden van herten in de Oostvaardersplassen en het ritueel slachten van dieren wanneer we wolven zomaar hun gang laten gaan.’
Het partijbestuur reageert dat de PvdD geen Partij voor de Mensen is en dat wat het dier is toegestaan nog niet aan de mens is toegestaan. Quod licet lupo, non licet homini. Een verzoek om tijdens het congres foto’s te projecteren van de restanten van door wolven gedode dieren wordt afgewezen.

Juni
De feministische actiegroep ‘Wij zijn laaiend’ kondigt aan dat op de Dam in Amsterdam een verbranding gaat plaats vinden van seksistische boeken en van boeken van schrijvers die minachting voor vrouwen toonden, bij voorbeeld hoerenlopers. Boeken van Jan Wolkers, Jan Cremer, Georges Simenon en Ischa Meijer zullen op de brandstapel belanden. Er wordt ook een oproep gedaan geen straten te vernoemen naar dergelijke ‘male chauvinist pigs’.
De demonstratie wordt echter verboden door burgemeester Femke Halsema, die boekverbrandingen ‘on-Amsterdams’ noemt. De actiegroep gaat hiertegen in beroep en krijgt gelijk van de bestuursrechter. ‘In de Grondwet wordt bij het recht op demonstratie geen uitzondering gemaakt voor on-Amsterdamse activiteiten.’ Wel stelt de rechter dat de boeken eigendom moeten zijn van leden van de actiegroep.

Juli
Actiegroep De Grauwe Eeuw demonstreert tegen het optreden van witte musici tijdens het North Sea Jazz Festival. ‘Jazz is afkomstig van de muziek van slaaf gemaakten uit West-Afrika, die onder gruwelijke omstandigheden naar Amerika zijn getransporteerd. Het is van een zeldzame onbeschaamdheid dat witte musici zich deze muziek nu toe-eigenen.’ Wanneer het Festival niet wordt afgeblazen dreigen de demonstranten zich te zullen wenden tot het Commission on the Elimination of Racial Discrimination van de Verenigde Naties.

Augustus
De ING bank maakt bekend dat alleen nog mensen met een Facebook account een nieuwe rekening bij de bank kunnen openen. ‘Wij hebben geleerd van de recente witwasaffaire dat wij onze klanten onvoldoende kennen en daardoor het risico lopen criminele activiteiten te faciliteren. Daarom willen wij beter op de hoogte zijn van het doen en laten van onze cliënten. Facebook biedt daartoe unieke mogelijkheden.’

September
Het bestuur van de VDPI, de Vereniging van leden van managementteams van inrichtingen en diensten die vallen onder het bereik van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), maakt zich zorgen over het gevaar van besmettelijke ziekten binnen gevangenissen. Daarom bepleiten zij dat gevangenisdirecteuren het recht krijgen gevangenen te weigeren die niet ingeënt zijn. ‘Anders kunnen wij niet voor de gevolgen instaan’.
Als alternatief zouden er aparte gevangenissen moeten komen voor gevangenen die weigeren zich te laten inenten, maar dat levert risico’s op voor de volksgezondheid. Volgens advocaat en strafrechtspecialist Gerrit Jan Knoops is dat in strijd met de mensenrechten en hij kondigt aan daar een procedure over te zullen voeren bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Oktober
De Dierenbescherming roept houders van huisdieren op om gedurende één dag hun dieren alleen plantaardig voedsel te geven. ‘Op die manier laten we onze huisdieren solidair zijn met al die miljoenen dieren die dag na dag worden geslacht om ons van eten te voorzien.'

November
De actiegroep Kick Out Zwarte Piet demonstreert tegen de opvoering van Shakespeare’s ‘Othello’ in de Amsterdamse Schouwburg. ‘Net als bij Zwarte Piet herkennen wij in de figuur Othello de black face traditie, van zwart geschminkte witte mensen die een onnozele zwarte spelen. Dat de opvoering plaatsvindt in dezelfde maand als de intocht van Sinterklaas is helemaal stuitend.’ Een roetveeg-Othello biedt volgens hen geen oplossing.

December
De voorstellingen van Othello zijn vanwege de voortdurende ongeregeldheden voortijdig gestaakt en in plaats daarvan wordt nu de opvoering aangekondigd van een ander klassiek stuk van Shakespeare, ‘De Koopman van Venetië’. Hier komt de CIDI tegen in verzet. ‘De hoofdfiguur Shylock is een Joods stereotype, waarmee Joden worden beledigd en antisemitisme wordt verbreid. Dit stuk zou nooit meer moeten worden opgevoerd. Dat het stuk nu in de plaats komt van Othello maakt het des te kwetsender. Kennelijk moeten zwarte mensen worden ontzien, maar is dat bij joden niet nodig.’
In plaats daarvan wordt voorgesteld ‘The Taming of the Shrew’, maar dat stuit op verzet van de actrices van het gezelschap omdat het een vrouwonvriendelijk stuk is. Er vindt nu overleg plaats met de Deense ambassade of de Denen in Nederland bezwaar hebben tegen de opvoering van Hamlet, vanwege de passage: ‘there is something rotten in the State of Denmark’. De Denen ervaren dat echter als kritiek op het strenge migratiebeleid van hun regering. Uiteindelijk hoopt men met ‘As you like it’ een voor iedereen aanvaardbaar alternatief te hebben gevonden.

-------
Het plaatje is van Han Busstra
© 2019 Paul Bordewijk
powered by CJ2