archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > De verbazing delen printen terug
2018: op zoek naar onze identiteit Paul Bordewijk

1506BS 2018Januari
Thierry Baudet zet zijn kruistocht voort tegen de invloed van het cultuurmarxisme binnen het onderwijs. Zo constateert hij dat aan bijna alle scholen de kinderen wordt geleerd dat de Aarde een bol is, terwijl iedereen die naar buiten kijkt toch kan zien dat de Aarde plat is. Toch worden alle kinderen door linkse docenten geïndoctrineerd met valse theorieën over de vorm van de Aarde.
Hij verwijst naar de vooraanstaande amateur-geograaf Klaas Dijkstra die al in de jaren zestig aantoonde dat de Aarde plat is, en onderkende dat ruimtereizigers die zeiden gezien te hebben dat de Aarde een bol is, daartoe onder druk waren gezet door de NASA.

Februari
Baudets vroegere leermeester Paul Cliteur wordt om commentaar gevraag over Baudets opvattingen over de vorm van de Aarde. ‘Of de Aarde rond of plat is weet ik niet, ik heb daar nooit onderzoek naar gedaan. Maar ik vind wel dat er voor beide opvattingen ruimte moet zijn aan de universiteit. In 1961 werd Klaas Dijkstra nog uitgenodigd hier in het gebouw waar ik nu werk een lezing te houden voor de vereniging van natuurkundestudenten over de vorm van de Aarde. Toen heerste er nog een liberale geest aan de Leidse universiteit. Sinds de tijd van Buikhuizen kun je je dat niet meer voorstellen.’

Maart
Uit een nieuwe biografie van Charley Chaplin blijkt dat deze vaak seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft getoond, vooral ten opzichte van jonge meisjes. Naar aanleiding hiervan roept minister Slob van Media de omroepen op geen films van Chaplin meer te draaien, al wijst hij op de eigen verantwoordelijkheid van de omroeporganisaties.
Op aandrang van de MeToo beweging geeft minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur opdracht tot een diepgravend onderzoek naar het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag door kunstenaars in heden en verleden. ‘Bezoekers van tentoonstellingen moeten gevrijwaard blijven van de aanblik van schilderijen die zijn vervaardigd door dergelijke onfrisse figuren.’

April
Advocaat Liesbeth Zegveld sommeert de gemeente Den Haag om het monument voor Willem Drees te verwijderen. ‘Drees was minister en minister-president tijdens de koloniale oorlog in Indonesië, waarbij op grote schaal oorlogsmisdrijven zijn gepleegd. Dat waren geen individuele ontsporingen, maar uitvloeisel van een opdracht die misdaden tegen de menselijkheid onvermijdelijk maakte.’
Zegveld kondigt aan dat wanneer de gemeente niet binnen een maand voldoet aan haar aanzegging, zij een kort geding zal beginnen. Zij heeft goede hoop dat te winnen en refereert daarbij aan het proces tegen de regering door de klimaatpressiegroep Urgenda.

Mei
In een column in de Volkskrant pleit Heleen Mees voor het toestaan van commercieel draagmoederschap. Nu moeten hoog opgeleide vrouwen met een kinderwens nog accepteren dat zij tijdens de zwangerschap minder inzetbaar zijn en daardoor achterop raken in hun carrière. Daardoor zien we ook te weinig vrouwen in de top van het bedrijfsleven.
Net als het schoonmaken van het huis moeten hoog opgeleide vrouwen het dragen van kinderen overlaten aan andere vrouwen die zich daar graag voor laten betalen, bij voorbeeld immigranten. De ontwikkelingen in de voortplantingstechnologie maken dat heel goed mogelijk en daar moeten geëmancipeerde vrouwen gebruik van maken.

Juni
De directie van De Passage in Den Haag besluit de plaquette met het gedicht ‘Passage’ van Gerrit Achterberg te laten verwijderen, nadat men erop gewezen is dat Achterberg veroordeeld is voor moord op zijn hospita en aanranding van haar dochter. ‘Dat hij zijn hospita vermoord heeft is tot daar aan toe, maar die aanranding is natuurlijk onacceptabel in het MeToo tijdperk. Wanneer we niet meer naar films met Kevin Spacey willen kijken vanwege seksuele intimidatie, dan kunnen we zo’n gedicht ook niet laten hangen.’

Juli
Op zijn wekelijke persconferentie kondigt minister-president Rutte een circulaire naar alle onderwijsinstellingen aan, waarin zij verplicht worden elk les te beginnen met het zingen van het Wilhelmus. Aan universiteiten waar college wordt gegeven in het Engels, zal het Wilhelmus in het Engels worden gezongen. Volgens Rutte is ‘Am I of Dutch blood’ ook veel begrijpelijker dan de Nederlandse tekst.
In Friesland mogen scholen het Wilhelmus ook in het Fries laten zingen. Op de vraag of het Wilhelmus ook in het Turks of Marokkaans mag worden gezongen reageert Rutte geïrriteerd: ‘In Nederland spreken we Nederlands, moet ik dat anno 2018 nog steeds uitleggen?’

Augustus
Het Humanistisch Verbond protesteert tegen de verplichting om op school het Wilhelmus te zingen. Mijn schild ende betrouwen zijt gij, O god mijn Heer past niet in een seculier land waar de helft van de bevolking niet meer in god gelooft. Het is ook in strijd met de scheiding tussen kerk en staat.’ Het HV ziet liever een ander volkslied, zoals ‘Waar de blanke top der duinen’. Zolang dat niet gerealiseerd is roept het HV op het Wilhelmus alleen te neuriën. ‘Dat is ook traditie onder voetballers’.

September
Minister-president Rutte kondigt aan, dat de troonrede voortaan in het Engels zal worden uitgesproken. ‘This is necessary to put our country on the card.’ Nederland moet volgens Rutte gebruik maken van de Brexit om meer bedrijven uit Engeland naar Nederland te halen. Daarom wordt ook de dividendbelasting afgeschaft. Maar Rutte vindt het nog veel belangrijker dat Engelstaligen zich in ons land thuis voelen. Daarom geven de meeste universiteiten ook onderwijs in het Engels. ‘Nederlands is zo twintigste-eeuws.

Oktober
De vereniging van Catalaanse Studenten in Nederland protesteert tegen het verplichte zingen van het Wilhelmus voorafgaand aan elk college. ‘Dat van de King of Spain kunnen wij echt niet uit onze strot krijgen.’

November
De eerste resultaten van het onderzoek naar grensoverschrijdend seksueel gedrag door kunstenaars worden bekend gemaakt. Dit blijkt niet alleen te gelden voor Jan Wolkers en Pablo Picasso, maar uit nieuwe bronnen blijkt dat ook Rembrandt op weinig respectvolle manier met vrouwen omging.
Hierop eist het gemeentebestuur van Amsterdam dat de schilderijen van Rembrandt die eigendom zijn van de gemeente, zoals de Nachtwacht, niet langer worden geëxposeerd in het Rijksmuseum en dat de onlangs aangeschafte portretten van Marten Soolmans en Oopjen Coppit permanent in het Louvre blijven hangen. Amsterdam beroept zich daarbij op zijn traditie van consequent optreden tegen foute kunstenaars, zoals indertijd ook tegen Willem Frederik Hermans omdat hij de culturele boycot van Zuid-Afrika negeerde.
Minister van Engelshoven aarzelt of zij zover moet gaan. Zij besluit advies te vragen aan een staatscommissie onder voorzitterschap van Herman Tjeenk Willink.

December
Op haar vijftiende verjaardag aanvaardt prinses Amalia haar eerste officiële functie. Zij wordt erevoorzitter van het Nederlandse Jeugdcomité tegen obesitas. In zijn Kersttoespraak geeft Koning Willem-Alexander een toelichting: ‘Op deze manier benadrukt het Koninklijk Huis hoeveel belang de leden hechten aan het bestrijden van deze volksziekte, waar vooral laag opgeleiden het slachtoffer van zijn. Wij mogen ons daar niet bij neerleggen.’

-------
De tekening is van Via Dit
Meer informatie op: www.viadit.nl

© 2018 Paul Bordewijk meer Paul Bordewijk - meer "De verbazing" -
Beschouwingen > De verbazing
2018: op zoek naar onze identiteit Paul Bordewijk
1506BS 2018Januari
Thierry Baudet zet zijn kruistocht voort tegen de invloed van het cultuurmarxisme binnen het onderwijs. Zo constateert hij dat aan bijna alle scholen de kinderen wordt geleerd dat de Aarde een bol is, terwijl iedereen die naar buiten kijkt toch kan zien dat de Aarde plat is. Toch worden alle kinderen door linkse docenten geïndoctrineerd met valse theorieën over de vorm van de Aarde.
Hij verwijst naar de vooraanstaande amateur-geograaf Klaas Dijkstra die al in de jaren zestig aantoonde dat de Aarde plat is, en onderkende dat ruimtereizigers die zeiden gezien te hebben dat de Aarde een bol is, daartoe onder druk waren gezet door de NASA.

Februari
Baudets vroegere leermeester Paul Cliteur wordt om commentaar gevraag over Baudets opvattingen over de vorm van de Aarde. ‘Of de Aarde rond of plat is weet ik niet, ik heb daar nooit onderzoek naar gedaan. Maar ik vind wel dat er voor beide opvattingen ruimte moet zijn aan de universiteit. In 1961 werd Klaas Dijkstra nog uitgenodigd hier in het gebouw waar ik nu werk een lezing te houden voor de vereniging van natuurkundestudenten over de vorm van de Aarde. Toen heerste er nog een liberale geest aan de Leidse universiteit. Sinds de tijd van Buikhuizen kun je je dat niet meer voorstellen.’

Maart
Uit een nieuwe biografie van Charley Chaplin blijkt dat deze vaak seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft getoond, vooral ten opzichte van jonge meisjes. Naar aanleiding hiervan roept minister Slob van Media de omroepen op geen films van Chaplin meer te draaien, al wijst hij op de eigen verantwoordelijkheid van de omroeporganisaties.
Op aandrang van de MeToo beweging geeft minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur opdracht tot een diepgravend onderzoek naar het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag door kunstenaars in heden en verleden. ‘Bezoekers van tentoonstellingen moeten gevrijwaard blijven van de aanblik van schilderijen die zijn vervaardigd door dergelijke onfrisse figuren.’

April
Advocaat Liesbeth Zegveld sommeert de gemeente Den Haag om het monument voor Willem Drees te verwijderen. ‘Drees was minister en minister-president tijdens de koloniale oorlog in Indonesië, waarbij op grote schaal oorlogsmisdrijven zijn gepleegd. Dat waren geen individuele ontsporingen, maar uitvloeisel van een opdracht die misdaden tegen de menselijkheid onvermijdelijk maakte.’
Zegveld kondigt aan dat wanneer de gemeente niet binnen een maand voldoet aan haar aanzegging, zij een kort geding zal beginnen. Zij heeft goede hoop dat te winnen en refereert daarbij aan het proces tegen de regering door de klimaatpressiegroep Urgenda.

Mei
In een column in de Volkskrant pleit Heleen Mees voor het toestaan van commercieel draagmoederschap. Nu moeten hoog opgeleide vrouwen met een kinderwens nog accepteren dat zij tijdens de zwangerschap minder inzetbaar zijn en daardoor achterop raken in hun carrière. Daardoor zien we ook te weinig vrouwen in de top van het bedrijfsleven.
Net als het schoonmaken van het huis moeten hoog opgeleide vrouwen het dragen van kinderen overlaten aan andere vrouwen die zich daar graag voor laten betalen, bij voorbeeld immigranten. De ontwikkelingen in de voortplantingstechnologie maken dat heel goed mogelijk en daar moeten geëmancipeerde vrouwen gebruik van maken.

Juni
De directie van De Passage in Den Haag besluit de plaquette met het gedicht ‘Passage’ van Gerrit Achterberg te laten verwijderen, nadat men erop gewezen is dat Achterberg veroordeeld is voor moord op zijn hospita en aanranding van haar dochter. ‘Dat hij zijn hospita vermoord heeft is tot daar aan toe, maar die aanranding is natuurlijk onacceptabel in het MeToo tijdperk. Wanneer we niet meer naar films met Kevin Spacey willen kijken vanwege seksuele intimidatie, dan kunnen we zo’n gedicht ook niet laten hangen.’

Juli
Op zijn wekelijke persconferentie kondigt minister-president Rutte een circulaire naar alle onderwijsinstellingen aan, waarin zij verplicht worden elk les te beginnen met het zingen van het Wilhelmus. Aan universiteiten waar college wordt gegeven in het Engels, zal het Wilhelmus in het Engels worden gezongen. Volgens Rutte is ‘Am I of Dutch blood’ ook veel begrijpelijker dan de Nederlandse tekst.
In Friesland mogen scholen het Wilhelmus ook in het Fries laten zingen. Op de vraag of het Wilhelmus ook in het Turks of Marokkaans mag worden gezongen reageert Rutte geïrriteerd: ‘In Nederland spreken we Nederlands, moet ik dat anno 2018 nog steeds uitleggen?’

Augustus
Het Humanistisch Verbond protesteert tegen de verplichting om op school het Wilhelmus te zingen. Mijn schild ende betrouwen zijt gij, O god mijn Heer past niet in een seculier land waar de helft van de bevolking niet meer in god gelooft. Het is ook in strijd met de scheiding tussen kerk en staat.’ Het HV ziet liever een ander volkslied, zoals ‘Waar de blanke top der duinen’. Zolang dat niet gerealiseerd is roept het HV op het Wilhelmus alleen te neuriën. ‘Dat is ook traditie onder voetballers’.

September
Minister-president Rutte kondigt aan, dat de troonrede voortaan in het Engels zal worden uitgesproken. ‘This is necessary to put our country on the card.’ Nederland moet volgens Rutte gebruik maken van de Brexit om meer bedrijven uit Engeland naar Nederland te halen. Daarom wordt ook de dividendbelasting afgeschaft. Maar Rutte vindt het nog veel belangrijker dat Engelstaligen zich in ons land thuis voelen. Daarom geven de meeste universiteiten ook onderwijs in het Engels. ‘Nederlands is zo twintigste-eeuws.

Oktober
De vereniging van Catalaanse Studenten in Nederland protesteert tegen het verplichte zingen van het Wilhelmus voorafgaand aan elk college. ‘Dat van de King of Spain kunnen wij echt niet uit onze strot krijgen.’

November
De eerste resultaten van het onderzoek naar grensoverschrijdend seksueel gedrag door kunstenaars worden bekend gemaakt. Dit blijkt niet alleen te gelden voor Jan Wolkers en Pablo Picasso, maar uit nieuwe bronnen blijkt dat ook Rembrandt op weinig respectvolle manier met vrouwen omging.
Hierop eist het gemeentebestuur van Amsterdam dat de schilderijen van Rembrandt die eigendom zijn van de gemeente, zoals de Nachtwacht, niet langer worden geëxposeerd in het Rijksmuseum en dat de onlangs aangeschafte portretten van Marten Soolmans en Oopjen Coppit permanent in het Louvre blijven hangen. Amsterdam beroept zich daarbij op zijn traditie van consequent optreden tegen foute kunstenaars, zoals indertijd ook tegen Willem Frederik Hermans omdat hij de culturele boycot van Zuid-Afrika negeerde.
Minister van Engelshoven aarzelt of zij zover moet gaan. Zij besluit advies te vragen aan een staatscommissie onder voorzitterschap van Herman Tjeenk Willink.

December
Op haar vijftiende verjaardag aanvaardt prinses Amalia haar eerste officiële functie. Zij wordt erevoorzitter van het Nederlandse Jeugdcomité tegen obesitas. In zijn Kersttoespraak geeft Koning Willem-Alexander een toelichting: ‘Op deze manier benadrukt het Koninklijk Huis hoeveel belang de leden hechten aan het bestrijden van deze volksziekte, waar vooral laag opgeleiden het slachtoffer van zijn. Wij mogen ons daar niet bij neerleggen.’

-------
De tekening is van Via Dit
Meer informatie op: www.viadit.nl
© 2018 Paul Bordewijk
powered by CJ2