archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > De verbazing delen printen terug
Ecologische fratsen Frits Hoorweg

0917BS EHS
Het begon met het bericht dat Natuurmonumenten Nederland een nieuwe voorzitter had. Dat bleek bij nader inzien niet geheel juist te zijn. Hans Wijers was al sinds november vorig jaar in functie, maar hij trad nu voor het eerst naar buiten. Hij had bij die gelegenheid te kennen gegeven de boel wat minder ambtelijk en technocratisch aan te gaan pakken. De organisatie moest oppassen zich niet te laten vervreemden van mensen die gewoon lekker een dagje in de natuur willen doorbrengen.

Handige man die Wijers, hij is niet voor niets minister geweest, en baas van AKZO-Nobel. Het lijkt mij ook iemand die de moeite neemt zijn vakliteratuur bij te houden, zoals het artikel dat Alphons Voorschot voor ons schreef over de ecoductenhype. Ik weet niet of hij meteen bij dit eerste optreden al aangaf dat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wat hem betreft bij het grofvuil mocht. Het tempo waarmee Trouw juist daarop insprong doet vermoeden van wel.

Het dagblad nodigde lezers uit om een nieuwe naam te bedenken. Maar liefst 1200 van hen reageerden en uit de inzendingen koos de redactie Nationaal Natuur Netwerk, dat zich koddig tot N3 laat afkorten. In Trouw van 18 juni j.l. werd de nieuwe naam voorgelegd aan bobo’s en kamerleden (niet hetzelfde!). Bijna iedereen was positief, alleen Esther Ouwehand vroeg zich af wat er eigenlijk mis was met de oude naam.

Nou, wie zijn ‘Voorschot’ heeft gelezen kan daar wel een verklaring voor bedenken. De EHS riep een visioen op van aaneengeschakelde natuurgebieden, die aldus iets heel moois gingen realiseren of iets heel ergs zouden afwenden. De soortenrijkdom zou erdoor worden bevorderd, of in ieder geval zou een verdere afname worden tegengehouden. Daar komt natuurlijk niets van terecht, men is zich daarvan zozeer bewust dat de effecten niet eens worden gemeten. Het was van meet af aan niet meer dan een publiciteitsstunt. En dan is het natuurlijk wel verstandig die naar de achtergrond te laten verdwijnen voor er kritische vragen over worden gesteld. Was al dat geld besteed aan: corridors, ecoducten en ecotunnels wel ergens goed voor?

Ik vroeg Alphons Voorschot telefonisch om commentaar. Uit zijn keel welde een diepe lach op. ‘Knap hè,’ zei hij. ‘Ja, die Wijers kun je wel om een boodschap sturen. En Trouw heeft hem op zijn wenken bediend. Je zou bijna denken dat die hele actie, met dat verzinnen van die nieuwe naam, op de afdeling Voorlichting van Natuurmonumenten is bedacht. Wat zeg je? Nee, nee, het zijn geen klanten van mij. Ha, ha.’
 
************************************************
Wij hebben een eigen pagina op Facebook!


© 2012 Frits Hoorweg meer Frits Hoorweg - meer "De verbazing" -
Beschouwingen > De verbazing
Ecologische fratsen Frits Hoorweg
0917BS EHS
Het begon met het bericht dat Natuurmonumenten Nederland een nieuwe voorzitter had. Dat bleek bij nader inzien niet geheel juist te zijn. Hans Wijers was al sinds november vorig jaar in functie, maar hij trad nu voor het eerst naar buiten. Hij had bij die gelegenheid te kennen gegeven de boel wat minder ambtelijk en technocratisch aan te gaan pakken. De organisatie moest oppassen zich niet te laten vervreemden van mensen die gewoon lekker een dagje in de natuur willen doorbrengen.

Handige man die Wijers, hij is niet voor niets minister geweest, en baas van AKZO-Nobel. Het lijkt mij ook iemand die de moeite neemt zijn vakliteratuur bij te houden, zoals het artikel dat Alphons Voorschot voor ons schreef over de ecoductenhype. Ik weet niet of hij meteen bij dit eerste optreden al aangaf dat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wat hem betreft bij het grofvuil mocht. Het tempo waarmee Trouw juist daarop insprong doet vermoeden van wel.

Het dagblad nodigde lezers uit om een nieuwe naam te bedenken. Maar liefst 1200 van hen reageerden en uit de inzendingen koos de redactie Nationaal Natuur Netwerk, dat zich koddig tot N3 laat afkorten. In Trouw van 18 juni j.l. werd de nieuwe naam voorgelegd aan bobo’s en kamerleden (niet hetzelfde!). Bijna iedereen was positief, alleen Esther Ouwehand vroeg zich af wat er eigenlijk mis was met de oude naam.

Nou, wie zijn ‘Voorschot’ heeft gelezen kan daar wel een verklaring voor bedenken. De EHS riep een visioen op van aaneengeschakelde natuurgebieden, die aldus iets heel moois gingen realiseren of iets heel ergs zouden afwenden. De soortenrijkdom zou erdoor worden bevorderd, of in ieder geval zou een verdere afname worden tegengehouden. Daar komt natuurlijk niets van terecht, men is zich daarvan zozeer bewust dat de effecten niet eens worden gemeten. Het was van meet af aan niet meer dan een publiciteitsstunt. En dan is het natuurlijk wel verstandig die naar de achtergrond te laten verdwijnen voor er kritische vragen over worden gesteld. Was al dat geld besteed aan: corridors, ecoducten en ecotunnels wel ergens goed voor?

Ik vroeg Alphons Voorschot telefonisch om commentaar. Uit zijn keel welde een diepe lach op. ‘Knap hè,’ zei hij. ‘Ja, die Wijers kun je wel om een boodschap sturen. En Trouw heeft hem op zijn wenken bediend. Je zou bijna denken dat die hele actie, met dat verzinnen van die nieuwe naam, op de afdeling Voorlichting van Natuurmonumenten is bedacht. Wat zeg je? Nee, nee, het zijn geen klanten van mij. Ha, ha.’
 
************************************************
Wij hebben een eigen pagina op Facebook!
© 2012 Frits Hoorweg
powered by CJ2