archiefvorig nr.lopend nr.

Bezigheden > Op de fiets delen printen terug
Gulden regels voor de fietser Carlo van Praag

1710BZ RegelsHet zijn onzekere tijden, ook en vooral voor de fietsers, toch al een timide en wankelmoedig slag. Daarom heeft de ‘Bond Stalen Ros tot bevordering van de belangenbehartiging des fietsers’ deze, voor het milieu zo belangrijke categorie, medemensen een ruggensteuntje geboden in de vorm van een aantal nuttige aanwijzingen.
Hieronder de belangrijkste daarvan.
Zie voor de volledige tekst:
>bondbelangenbevorderingsbehartigingfietsers.nl<

Regel 1: Welke levende of dode obstakels u ook al fietsend tegenkomt, stap nooit af. Dit is verreweg de belangrijkste regel die u in acht moet nemen.

Regel 2: Er zijn, functioneel gesproken, verschillende soorten wegdek, rijbaan, fietspad en trottoir. Kies bij voorkeur het laatstgenoemde. U kunt dan de winkels des te gemakkelijker binnenrijden. Let op, niet elke winkel staat in het interieur fietsverkeer toe.

Regel 3: De zgn. stoplichten wisselen af en toe van kleur. Laat u hierdoor niet afleiden.

Regel 4: Geef geen richting aan. U hebt immers die hand nodig voor uw telefoon.

Regel 5: U ontmoet af en toe witte strepen, dwars over de weg. Sommige fietsers stoppen dan bij wijze van hoffelijkheid voor een overstekende voetganger. Een dergelijke geste is af te raden. Achter u komende medefietsers begrijpen niet waarom u plotseling stopt en daar komt dan narigheid van.

Regel 6: U hebt altijd voorrang. Neem het dan ook! Schep geen verwarring!

Regel 7: Wilt u een andere fiets. Werp dan uw huidige rijwiel voor een aanstormende auto. Uw tegenpartij is immers aansprakelijk voor de schade en zo beschikt u weer over de nodige contanten.

------
Het plaatje is van Henk Klaren


© 2020 Carlo van Praag meer Carlo van Praag - meer "Op de fiets" -
Bezigheden > Op de fiets
Gulden regels voor de fietser Carlo van Praag
1710BZ RegelsHet zijn onzekere tijden, ook en vooral voor de fietsers, toch al een timide en wankelmoedig slag. Daarom heeft de ‘Bond Stalen Ros tot bevordering van de belangenbehartiging des fietsers’ deze, voor het milieu zo belangrijke categorie, medemensen een ruggensteuntje geboden in de vorm van een aantal nuttige aanwijzingen.
Hieronder de belangrijkste daarvan.
Zie voor de volledige tekst:
>bondbelangenbevorderingsbehartigingfietsers.nl<

Regel 1: Welke levende of dode obstakels u ook al fietsend tegenkomt, stap nooit af. Dit is verreweg de belangrijkste regel die u in acht moet nemen.

Regel 2: Er zijn, functioneel gesproken, verschillende soorten wegdek, rijbaan, fietspad en trottoir. Kies bij voorkeur het laatstgenoemde. U kunt dan de winkels des te gemakkelijker binnenrijden. Let op, niet elke winkel staat in het interieur fietsverkeer toe.

Regel 3: De zgn. stoplichten wisselen af en toe van kleur. Laat u hierdoor niet afleiden.

Regel 4: Geef geen richting aan. U hebt immers die hand nodig voor uw telefoon.

Regel 5: U ontmoet af en toe witte strepen, dwars over de weg. Sommige fietsers stoppen dan bij wijze van hoffelijkheid voor een overstekende voetganger. Een dergelijke geste is af te raden. Achter u komende medefietsers begrijpen niet waarom u plotseling stopt en daar komt dan narigheid van.

Regel 6: U hebt altijd voorrang. Neem het dan ook! Schep geen verwarring!

Regel 7: Wilt u een andere fiets. Werp dan uw huidige rijwiel voor een aanstormende auto. Uw tegenpartij is immers aansprakelijk voor de schade en zo beschikt u weer over de nodige contanten.

------
Het plaatje is van Henk Klaren
© 2020 Carlo van Praag
powered by CJ2