archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Van de redactie delen printen terug
Word lid van ons genootschap! Jelle Gaemers

De Leunstoel is 6½ jaar geleden gestart met het idee dat het zou uitgroeien tot een bedrijfje met betalende lezers en adverteerders. Het is wat anders gelopen dan eerst gedacht. Op den duur werd het blad in stand gehouden door een enkele sponsor (M&I/Kompas) en door donaties van lezers en schrijvers; en dat terwijl de zakelijke constructie min of meer dezelfde was gebleven. Een ongemakkelijke situatie, die bovendien weinig continuïteit garandeerde.

Er is daarom besloten om het anders te doen. Het blad is nu eigendom geworden van een vereniging, die we Het Genootschap De Leunstoel hebben genoemd. Iedereen die het blad een goed hart toedraagt en/of eraan mee wil werken wordt uitgenodigd lid van het genootschap te worden. Dat kan heel simpel door de contributie, die voorlopig is vastgesteld op € 50,- per jaar minimaal (meer mag!), over te maken op:

bankrekeningnummer: 524906742
t.n.v. Genootschap De Leunstoel
te Den Haag

Gewoon doneren blijft natuurlijk ook mogelijk. Daarvoor kan hetzelfde nummer worden gebruikt. Was u al donateur, dan wordt u desgewenst met onmiddellijke ingang tot lid gebombardeerd.

Voorlopig wordt het bestuur gevormd door Jaap van Lakerveld, Katharina Kouwenhoven en Ruud Klein, laatstgenoemde is penningmeester.
De vereniging zal haar eerste jaarvergadering waarschijnlijk in de maand juni van 2010 houden. Tegen die tijd krijgen de leden een begroting en een financieel verslag (en eventueel andere stukken) per e-mail toegestuurd.


© 2009 Jelle Gaemers meer Jelle Gaemers - meer "Van de redactie"
Beschouwingen > Van de redactie
Word lid van ons genootschap! Jelle Gaemers
De Leunstoel is 6½ jaar geleden gestart met het idee dat het zou uitgroeien tot een bedrijfje met betalende lezers en adverteerders. Het is wat anders gelopen dan eerst gedacht. Op den duur werd het blad in stand gehouden door een enkele sponsor (M&I/Kompas) en door donaties van lezers en schrijvers; en dat terwijl de zakelijke constructie min of meer dezelfde was gebleven. Een ongemakkelijke situatie, die bovendien weinig continuïteit garandeerde.

Er is daarom besloten om het anders te doen. Het blad is nu eigendom geworden van een vereniging, die we Het Genootschap De Leunstoel hebben genoemd. Iedereen die het blad een goed hart toedraagt en/of eraan mee wil werken wordt uitgenodigd lid van het genootschap te worden. Dat kan heel simpel door de contributie, die voorlopig is vastgesteld op € 50,- per jaar minimaal (meer mag!), over te maken op:

bankrekeningnummer: 524906742
t.n.v. Genootschap De Leunstoel
te Den Haag

Gewoon doneren blijft natuurlijk ook mogelijk. Daarvoor kan hetzelfde nummer worden gebruikt. Was u al donateur, dan wordt u desgewenst met onmiddellijke ingang tot lid gebombardeerd.

Voorlopig wordt het bestuur gevormd door Jaap van Lakerveld, Katharina Kouwenhoven en Ruud Klein, laatstgenoemde is penningmeester.
De vereniging zal haar eerste jaarvergadering waarschijnlijk in de maand juni van 2010 houden. Tegen die tijd krijgen de leden een begroting en een financieel verslag (en eventueel andere stukken) per e-mail toegestuurd.
© 2009 Jelle Gaemers
powered by CJ2