archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Een rustig mens delen printen terug
Geen jager, maar verzamelaar: Peter Schröder (1943-2024) Theo Capel

2113BS PeterIn 2003 begonnen Frits Hoorweg en ik met De Leunstoel. We bedachten een internetmagazine dat uit 3 componenten bestond. Dat waren Beschouwingen, Bezigheden en Vermaak & Genot. Dat laatste alles in het nette.

Elke hoofdrubriek bestond weer uit aparte rubrieken waarvoor we vrienden en bekenden zochten met bijvoorbeeld een voorkeur voor dichten, koken en plaatjes beluisteren of voor het delen van een visie op de wereld om ons heen. Daarbij was het de bedoeling dat de hoofdrubrieken qua omvang enigszins met elkaar in evenwicht bleven.

Een van die vrienden was Peter Schröder die vanaf het begin tot 2020 enthousiast meedeed en vooral in de rubriek Beschouwingen aanwezig was en dan nog speciaal met zijn Beelden uit Soberder Tijden, gemakkelijk foutief gelezen als Beelden uit Somberder Tijden. Dat laatste is nu werkelijkheid geworden. Onlangs overleed hij aan een hersenbloeding, enkele maanden na zijn 80ste verjaardag.

Peter had een zeer brede belangstelling, vooral voor wat verbeelding heet. Muziek en dan vooral pop en jazz, literatuur, beeldende kunst, inclusief stripboeken, architectuur. Van bijna alle vormen van menselijke creativiteit was hij tot in details op de hoogte. En die kennis deelde hij graag.
De rubriek Beschouwingen was zo niet voldoende voor hem. Hij maakte regelmatig uitstapjes naar Bezigheden en Vermaak & Genot. In het (nog steeds) gratis toegankelijke archief van De Leunstoel staan zo ook stukjes van hem over bijvoorbeeld Koken (weliswaar over broodbeleg) en Lopen (weliswaar over moeilijke voeten). Hij zocht graag het esoterische en het exotische in ons bestaan op. Zo zijn er meer dan 250 bijdragen van hem te vinden, verdeeld over meer dan 20 deelrubrieken.

Zijn lust of drang tot beschouwen kwam het best tot uiting in Beelden uit Soberder Tijden. Die stukjes hing hij op aan prentbriefkaarten uit ons verleden. Een van zijn laatste stukken ging zo over dansende beren en andere omgang met dit beest.

Zijn medewerking startte met een 3-delige beschouwing over de sixties en de aanloop ertoe, culminerend in de oprichting van Hitweek. Voor een tijdsbeeld zijn de stukken nog steeds exemplarisch. Over Hitweek schreef hij: ‘Subsidie?, Formulieren?, Bureaucraten?'. Geen haar op de hoofden die daaraan dacht. Hitweek was zelfstandig, 'Low budget, High profile'. Maximale tolerantie en maximale solidariteit zou je misschien ook kunnen zeggen. Kon dat wel goed gaan.’
Hetzelfde zou je kunnen zeggen over De Leunstoel dat het veel en veel langer volhoudt dan Hitweek ooit. De sixties zijn misschien toch nog niet helemaal voorbij. Zij die het meemaakten en mee bepaalden zijn helaas bezig uit ons zicht te verdwijnen.

© 2024 Theo Capel meer Theo Capel - meer "Een rustig mens"
Beschouwingen > Een rustig mens
Geen jager, maar verzamelaar: Peter Schröder (1943-2024) Theo Capel
2113BS PeterIn 2003 begonnen Frits Hoorweg en ik met De Leunstoel. We bedachten een internetmagazine dat uit 3 componenten bestond. Dat waren Beschouwingen, Bezigheden en Vermaak & Genot. Dat laatste alles in het nette.

Elke hoofdrubriek bestond weer uit aparte rubrieken waarvoor we vrienden en bekenden zochten met bijvoorbeeld een voorkeur voor dichten, koken en plaatjes beluisteren of voor het delen van een visie op de wereld om ons heen. Daarbij was het de bedoeling dat de hoofdrubrieken qua omvang enigszins met elkaar in evenwicht bleven.

Een van die vrienden was Peter Schröder die vanaf het begin tot 2020 enthousiast meedeed en vooral in de rubriek Beschouwingen aanwezig was en dan nog speciaal met zijn Beelden uit Soberder Tijden, gemakkelijk foutief gelezen als Beelden uit Somberder Tijden. Dat laatste is nu werkelijkheid geworden. Onlangs overleed hij aan een hersenbloeding, enkele maanden na zijn 80ste verjaardag.

Peter had een zeer brede belangstelling, vooral voor wat verbeelding heet. Muziek en dan vooral pop en jazz, literatuur, beeldende kunst, inclusief stripboeken, architectuur. Van bijna alle vormen van menselijke creativiteit was hij tot in details op de hoogte. En die kennis deelde hij graag.
De rubriek Beschouwingen was zo niet voldoende voor hem. Hij maakte regelmatig uitstapjes naar Bezigheden en Vermaak & Genot. In het (nog steeds) gratis toegankelijke archief van De Leunstoel staan zo ook stukjes van hem over bijvoorbeeld Koken (weliswaar over broodbeleg) en Lopen (weliswaar over moeilijke voeten). Hij zocht graag het esoterische en het exotische in ons bestaan op. Zo zijn er meer dan 250 bijdragen van hem te vinden, verdeeld over meer dan 20 deelrubrieken.

Zijn lust of drang tot beschouwen kwam het best tot uiting in Beelden uit Soberder Tijden. Die stukjes hing hij op aan prentbriefkaarten uit ons verleden. Een van zijn laatste stukken ging zo over dansende beren en andere omgang met dit beest.

Zijn medewerking startte met een 3-delige beschouwing over de sixties en de aanloop ertoe, culminerend in de oprichting van Hitweek. Voor een tijdsbeeld zijn de stukken nog steeds exemplarisch. Over Hitweek schreef hij: ‘Subsidie?, Formulieren?, Bureaucraten?'. Geen haar op de hoofden die daaraan dacht. Hitweek was zelfstandig, 'Low budget, High profile'. Maximale tolerantie en maximale solidariteit zou je misschien ook kunnen zeggen. Kon dat wel goed gaan.’
Hetzelfde zou je kunnen zeggen over De Leunstoel dat het veel en veel langer volhoudt dan Hitweek ooit. De sixties zijn misschien toch nog niet helemaal voorbij. Zij die het meemaakten en mee bepaalden zijn helaas bezig uit ons zicht te verdwijnen.
© 2024 Theo Capel
powered by CJ2