archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Een rustig mens delen printen terug
Ze noemen me gewoon FG * Frits Hoorweg

1801BS FGDe heer Waleboer is sinds enkele jaren Functioneel Gegevensbeheerder van de samenwerkingsorganisatie van Voorschoten en Wassenaar. Opgeteld heb je dan iets wat je waarschijnlijk met een middelgrote gemeente kunt vergelijken. Samen met twee collega’s probeert hij te bevorderen dat er binnen die gemeenten op gepaste wijze wordt omgegaan met de ‘privacy’ van de inwoners. Zijn collega’s noemen hem vaak niet bij zijn naam, maar gewoon FG.

‘Huh, huh, ja, onjuist is dat natuurlijk niet, maar het klinkt wel erg vrijblijvend. Let wel: de gemeente is verplicht een FG aan te stellen, hij is, zeg maar, de interne ‘privacywaakhond’ bij de gemeenten en bij de samenwerkingsorganisatie. En ze kunnen ‘m ook niet zo maar ontslaan. Ja, er is zelfs sprake van een zekere ontslagbescherming. Dat zegt iets over zijn onafhankelijkheid! Behandeling van een verzoek om inzage of verwijderen van gegevens, klachten beantwoorden en het maken van een jaarverslag zijn makkelijk te benoemen taken, maar minstens zo belangrijk zijn: zorgen voor openheid naar onze inwoners, laten weten welke gegevens we allemaal verzamelen en waarvoor. Maar ook voorlichting aan gemeenteambtenaren en organisaties die gemeenschapstaken uitvoeren, als bijvoorbeeld woningbouwverenigingen of zorginstellingen. Ja, natuurlijk ook niet onbelangrijk is het bevorderen dat de gemeente ‘veilige’ apparatuur en software gebruikt. Dat leidt soms tot een nogal intensieve betrokkenheid bij grote projecten.’

Voor de goede orde: mede vanwege Corona is dit interview een soort amalgaam van e-mails en telefoongesprekken. Nadat het contact was gelegd stuurde ik hem een notitie met wat vragen. Daarop volgde een telefoongesprek van twintig minuten of zo, waarna ik een begin maakte van deze tekst, die hij vervolgens heeft aangevuld en verbeterd. Tenslotte heb ik er nog wat aan zitten sleutelen.
We lopen een aantal steekwoorden langs

Het sociaal domein
‘In de uitvoering daarvan, we hebben het over de jeugdzorg en de Wmo, is de gemeente ‘spin in het web’. Heel veel gegevens worden uitgewisseld met allerlei zorgaanbieders, huisartsen en andere zorgverleners. Dat gaat natuurlijk vaak om medische gegevens, dus daar moet je zorgvuldig mee omgaan, afschermen voor iedereen die er niks mee te maken heeft! En ook regelen wie wat moet doen als het fout gaat. Daar moeten de ‘privacymannen’ (inderdaad, nu alleen maar mannen) vanaf het begin bovenop zitten. Het móet gewoon goed geregeld worden in het belang van iedereen die zorg nodig heeft!’

Klachtenbehandeling
‘Klachten, dat zijn er gelukkig niet veel. Maar iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen over het verwerken van zijn of haar gegevens door de gemeenten. Dat kan zijn omdat gegevens volgens de klager aan iemand zijn doorgestuurd die niks met die gegevens te maken heeft. Maar ja, de gemeente werkt samen met veel andere instanties, dus soms is het gewoon nodig om gegevens te delen met elkaar. Niets is zo vervelend als inwoner om drie, vier keer dezelfde gegevens te moeten invullen, terwijl die al bekend worden verondersteld.’

De landelijke autoriteit
‘Als FG ben ik de contactpersoon van de landelijke Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Die houdt toezicht op de grote zaken over privacy, zoals nu de corona-app, maar ook op lokale zaken. Iedereen kan daar een klacht indienen als wij het als gemeente volgens hen niet goed doen. De AP belt mij dan en vraagt wat er aan de hand is. Soms is het met één telefoontje af te doen, een andere keer moeten we ons uitgebreid verantwoorden.’

De toekomst
‘Het is toch gek dat, als het om de overheid gaat, mensen om mij heen ineens heel argwanend worden over het gebruik van hun persoonsgegevens. Een beetje het gevoel van Big Brother. Ik vraag ook wel eens aan mijn collega’s hoe ze dat privé doen. Als je door de winkelstraat loopt, krijg je dan ineens berichten van winkeliers. Staat je locatiegegeven aan op je mobiel? Of als je googlet, accepteer je dan cookies? Je zoekt met Google, je zit op Facebook of Instagram. Je weet niet hoeveel gegevens die van jou verzamelen!

Tuurlijk moeten we als overheid goed met persoonsgegevens van onze inwoners omgaan. Maar jij en ik moeten zelf ook heel goed opletten wat voor 'apps' we gebruiken. Wat doe je met je mobiel? Wat voor foto’s zetten we erop? Weet je, als het eenmaal op internet staat krijg je het er bijna niet meer af. Da’s pas Big Brother. Vind je dat niet erg, ga dan gewoon zo door. Maar de kans dat een groot bedrijf als Instagram meer weet over jou dan jijzelf, wordt met de dag groter. Daarom raad ik mensen aan om toch bewuster met internet om te gaan en niet alles maar klakkeloos te accepteren. Er gebeuren ook best wel nare dingen. Denk maar aan pesten op school door gebruik van Whatsapp.

Ondertussen doen wij als gemeenten er steeds meer aan om onze inwoners te laten zien dat hun gegevens, die wij nodig hebben om hen zo goed mogelijk van dienst te zijn, veilig zijn bij ons.’

----------
Het plaatje is van Linda Hulshof
Meer informatie op: lindahulshof71@gmail.com


© 2020 Frits Hoorweg meer Frits Hoorweg - meer "Een rustig mens" -
Beschouwingen > Een rustig mens
Ze noemen me gewoon FG * Frits Hoorweg
1801BS FGDe heer Waleboer is sinds enkele jaren Functioneel Gegevensbeheerder van de samenwerkingsorganisatie van Voorschoten en Wassenaar. Opgeteld heb je dan iets wat je waarschijnlijk met een middelgrote gemeente kunt vergelijken. Samen met twee collega’s probeert hij te bevorderen dat er binnen die gemeenten op gepaste wijze wordt omgegaan met de ‘privacy’ van de inwoners. Zijn collega’s noemen hem vaak niet bij zijn naam, maar gewoon FG.

‘Huh, huh, ja, onjuist is dat natuurlijk niet, maar het klinkt wel erg vrijblijvend. Let wel: de gemeente is verplicht een FG aan te stellen, hij is, zeg maar, de interne ‘privacywaakhond’ bij de gemeenten en bij de samenwerkingsorganisatie. En ze kunnen ‘m ook niet zo maar ontslaan. Ja, er is zelfs sprake van een zekere ontslagbescherming. Dat zegt iets over zijn onafhankelijkheid! Behandeling van een verzoek om inzage of verwijderen van gegevens, klachten beantwoorden en het maken van een jaarverslag zijn makkelijk te benoemen taken, maar minstens zo belangrijk zijn: zorgen voor openheid naar onze inwoners, laten weten welke gegevens we allemaal verzamelen en waarvoor. Maar ook voorlichting aan gemeenteambtenaren en organisaties die gemeenschapstaken uitvoeren, als bijvoorbeeld woningbouwverenigingen of zorginstellingen. Ja, natuurlijk ook niet onbelangrijk is het bevorderen dat de gemeente ‘veilige’ apparatuur en software gebruikt. Dat leidt soms tot een nogal intensieve betrokkenheid bij grote projecten.’

Voor de goede orde: mede vanwege Corona is dit interview een soort amalgaam van e-mails en telefoongesprekken. Nadat het contact was gelegd stuurde ik hem een notitie met wat vragen. Daarop volgde een telefoongesprek van twintig minuten of zo, waarna ik een begin maakte van deze tekst, die hij vervolgens heeft aangevuld en verbeterd. Tenslotte heb ik er nog wat aan zitten sleutelen.
We lopen een aantal steekwoorden langs

Het sociaal domein
‘In de uitvoering daarvan, we hebben het over de jeugdzorg en de Wmo, is de gemeente ‘spin in het web’. Heel veel gegevens worden uitgewisseld met allerlei zorgaanbieders, huisartsen en andere zorgverleners. Dat gaat natuurlijk vaak om medische gegevens, dus daar moet je zorgvuldig mee omgaan, afschermen voor iedereen die er niks mee te maken heeft! En ook regelen wie wat moet doen als het fout gaat. Daar moeten de ‘privacymannen’ (inderdaad, nu alleen maar mannen) vanaf het begin bovenop zitten. Het móet gewoon goed geregeld worden in het belang van iedereen die zorg nodig heeft!’

Klachtenbehandeling
‘Klachten, dat zijn er gelukkig niet veel. Maar iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen over het verwerken van zijn of haar gegevens door de gemeenten. Dat kan zijn omdat gegevens volgens de klager aan iemand zijn doorgestuurd die niks met die gegevens te maken heeft. Maar ja, de gemeente werkt samen met veel andere instanties, dus soms is het gewoon nodig om gegevens te delen met elkaar. Niets is zo vervelend als inwoner om drie, vier keer dezelfde gegevens te moeten invullen, terwijl die al bekend worden verondersteld.’

De landelijke autoriteit
‘Als FG ben ik de contactpersoon van de landelijke Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Die houdt toezicht op de grote zaken over privacy, zoals nu de corona-app, maar ook op lokale zaken. Iedereen kan daar een klacht indienen als wij het als gemeente volgens hen niet goed doen. De AP belt mij dan en vraagt wat er aan de hand is. Soms is het met één telefoontje af te doen, een andere keer moeten we ons uitgebreid verantwoorden.’

De toekomst
‘Het is toch gek dat, als het om de overheid gaat, mensen om mij heen ineens heel argwanend worden over het gebruik van hun persoonsgegevens. Een beetje het gevoel van Big Brother. Ik vraag ook wel eens aan mijn collega’s hoe ze dat privé doen. Als je door de winkelstraat loopt, krijg je dan ineens berichten van winkeliers. Staat je locatiegegeven aan op je mobiel? Of als je googlet, accepteer je dan cookies? Je zoekt met Google, je zit op Facebook of Instagram. Je weet niet hoeveel gegevens die van jou verzamelen!

Tuurlijk moeten we als overheid goed met persoonsgegevens van onze inwoners omgaan. Maar jij en ik moeten zelf ook heel goed opletten wat voor 'apps' we gebruiken. Wat doe je met je mobiel? Wat voor foto’s zetten we erop? Weet je, als het eenmaal op internet staat krijg je het er bijna niet meer af. Da’s pas Big Brother. Vind je dat niet erg, ga dan gewoon zo door. Maar de kans dat een groot bedrijf als Instagram meer weet over jou dan jijzelf, wordt met de dag groter. Daarom raad ik mensen aan om toch bewuster met internet om te gaan en niet alles maar klakkeloos te accepteren. Er gebeuren ook best wel nare dingen. Denk maar aan pesten op school door gebruik van Whatsapp.

Ondertussen doen wij als gemeenten er steeds meer aan om onze inwoners te laten zien dat hun gegevens, die wij nodig hebben om hen zo goed mogelijk van dienst te zijn, veilig zijn bij ons.’

----------
Het plaatje is van Linda Hulshof
Meer informatie op: lindahulshof71@gmail.com
© 2020 Frits Hoorweg
powered by CJ2