archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Een rustig mens delen printen terug
Han Busstra: van alles en ook tekenaar Frits Hoorweg

1511BS HanHeel even leek het of er een ernstig tekort aan tekenaars zou ontstaan. Willem Minderhout bracht ons toen om te beginnen in contact met Alex&Coc en via dat duo kwamen we vervolgens weer bij Han Busstra terecht. Han reageerde ook enthousiast, hij bleek vooral gecharmeerd van de toevoeging ‘Internetmagazine voor rustige mensen’, vertelde hij bij het kennismakingsgesprek.

Hij had een mapje meegenomen met ‘dingen die ik wel eens heb gemaakt’. Achteloos spreidde hij zijn werk op de tafel uit. Onderwijl sprak hij, op welhaast verontschuldigende toon, teksten uit als: ‘Kijk ik vond het dan wel leuk om een eigen kerstkaart te maken’. Of: ‘Ik heb ook nog cartoons gemaakt voor De Posthoorn’ (een huis-aan-huis blad in Den Haag), om ons vervolgens lekker te maken met wat voorbeelden. ‘Kijk die zouden we zo kunnen gebruiken, in de rubriek Cartoon’, riep Henk Klaren gretig. Hij liep meteen naar de computer om te laten zien hoe dat eruit zou gaan zien in De Leunstoel.

Dat duurde natuurlijk eventjes en onderwijl ging Han door met het uitspreiden van zijn plaatjes. Toen Henk klaar was liet hij zien dat het er meteen heel acceptabel uitzag. ‘Kijk hier moet ik vanwege de achtergrondkleur deze lijntjes laten aansluiten. Dat kan ik wel doen, maar misschien kun je er ook rekening mee houden. Wat echt niet kan is zo’n stukje dat min of meer gearceerd is, dan krijg je rare onderbrekingen in de gekleurde vakken’.

Han knikte, maar uit alles bleek dat hij geen virtuoos is met het tekenprogramma van de computer en ook geen ambitie heeft dat te worden. ‘Eigenlijk spreek ik het liefst af dat ik mijn tekeningen bij je in de bus doe’, zei hij. ‘Dan rij ik even langs op de fiets, net als ik nu gedaan heb’. ‘Dat wat jij ervan maakt vind ik heel goed. Ja, ik zie dat je sommige lijnen een beetje aanzet, om die achtergrondkleur in toom te houden.’ ‘Wat zal ik doen: die map hier laten liggen? Zodat je kunt kijken wat je kunt gebruiken?’

Wij deden vervolgens ons best om de gebruikelijke routine bij het maken van een nieuw nummer zo beknopt mogelijk uit te leggen. De schrijvers leveren op een woensdag hun stukjes in. Henk en ik maken dan donderdag een schema, waarin aangegeven is welke tekenaar geacht wordt een bepaald artikel te illustreren. Dat schema gaat dezelfde donderdag naar de tekenaars, met de betreffende teksten. Zij hebben tot en met de volgende dinsdag om een plaatje te maken. Henk heeft zo de hele woensdag nog om ermee te doen wat nodig is. Woensdagnacht wordt het nieuwe nummer actief.

Zo lijkt het misschien of wij een zeer geordend gesprek voerden, maar dat is een gedachteconstructie, achteraf. Tussen neus en lippen door kregen we ook te horen dat Han lange tijd in de zorg heeft gewerkt, tot hem dat niet meer zo beviel. Vervolgens werd hij (huis)schilder, maar dan wel met een zekere specialisatie in monumentale panden. ‘Aanvankelijk was ik bij een baas, maar op een geven moment had ik daar genoeg van. Ik ben dan weer zo iemand die het graag goed doet, met gebruik van originele materialen. Als eigen baas heb je dat soort dingen wat meer zelf in de hand.'

‘Nee, ik ben er nu maar mee opgehouden. Dat komt eigenlijk door mijn zoon. Die is arts en nadat hij me weer een keer bovenop een ladder gevaarlijk had zien doen (ja, als ik eenmaal bezig ben dan moet het ook helemaal goed) zei hij: ‘Kun je daar niet beter mee ophouden?’ Nou, daar heb ik toen wel lang over nagedacht hoor, maar uiteindelijk heb ik zijn advies toch maar gevolgd. Nu ben ik, samen met mijn vrouw, nog een paar dagen actief als vrijwilliger in de zorg. Mensen bezoeken die erg op zichzelf zijn aangewezen, dat soort dingen.’

Vanaf dit nummer is hij dus ook actief voor De Leunstoel!

----
Het plaatje is van Han zelf


© 2018 Frits Hoorweg meer Frits Hoorweg - meer "Een rustig mens" -
Beschouwingen > Een rustig mens
Han Busstra: van alles en ook tekenaar Frits Hoorweg
1511BS HanHeel even leek het of er een ernstig tekort aan tekenaars zou ontstaan. Willem Minderhout bracht ons toen om te beginnen in contact met Alex&Coc en via dat duo kwamen we vervolgens weer bij Han Busstra terecht. Han reageerde ook enthousiast, hij bleek vooral gecharmeerd van de toevoeging ‘Internetmagazine voor rustige mensen’, vertelde hij bij het kennismakingsgesprek.

Hij had een mapje meegenomen met ‘dingen die ik wel eens heb gemaakt’. Achteloos spreidde hij zijn werk op de tafel uit. Onderwijl sprak hij, op welhaast verontschuldigende toon, teksten uit als: ‘Kijk ik vond het dan wel leuk om een eigen kerstkaart te maken’. Of: ‘Ik heb ook nog cartoons gemaakt voor De Posthoorn’ (een huis-aan-huis blad in Den Haag), om ons vervolgens lekker te maken met wat voorbeelden. ‘Kijk die zouden we zo kunnen gebruiken, in de rubriek Cartoon’, riep Henk Klaren gretig. Hij liep meteen naar de computer om te laten zien hoe dat eruit zou gaan zien in De Leunstoel.

Dat duurde natuurlijk eventjes en onderwijl ging Han door met het uitspreiden van zijn plaatjes. Toen Henk klaar was liet hij zien dat het er meteen heel acceptabel uitzag. ‘Kijk hier moet ik vanwege de achtergrondkleur deze lijntjes laten aansluiten. Dat kan ik wel doen, maar misschien kun je er ook rekening mee houden. Wat echt niet kan is zo’n stukje dat min of meer gearceerd is, dan krijg je rare onderbrekingen in de gekleurde vakken’.

Han knikte, maar uit alles bleek dat hij geen virtuoos is met het tekenprogramma van de computer en ook geen ambitie heeft dat te worden. ‘Eigenlijk spreek ik het liefst af dat ik mijn tekeningen bij je in de bus doe’, zei hij. ‘Dan rij ik even langs op de fiets, net als ik nu gedaan heb’. ‘Dat wat jij ervan maakt vind ik heel goed. Ja, ik zie dat je sommige lijnen een beetje aanzet, om die achtergrondkleur in toom te houden.’ ‘Wat zal ik doen: die map hier laten liggen? Zodat je kunt kijken wat je kunt gebruiken?’

Wij deden vervolgens ons best om de gebruikelijke routine bij het maken van een nieuw nummer zo beknopt mogelijk uit te leggen. De schrijvers leveren op een woensdag hun stukjes in. Henk en ik maken dan donderdag een schema, waarin aangegeven is welke tekenaar geacht wordt een bepaald artikel te illustreren. Dat schema gaat dezelfde donderdag naar de tekenaars, met de betreffende teksten. Zij hebben tot en met de volgende dinsdag om een plaatje te maken. Henk heeft zo de hele woensdag nog om ermee te doen wat nodig is. Woensdagnacht wordt het nieuwe nummer actief.

Zo lijkt het misschien of wij een zeer geordend gesprek voerden, maar dat is een gedachteconstructie, achteraf. Tussen neus en lippen door kregen we ook te horen dat Han lange tijd in de zorg heeft gewerkt, tot hem dat niet meer zo beviel. Vervolgens werd hij (huis)schilder, maar dan wel met een zekere specialisatie in monumentale panden. ‘Aanvankelijk was ik bij een baas, maar op een geven moment had ik daar genoeg van. Ik ben dan weer zo iemand die het graag goed doet, met gebruik van originele materialen. Als eigen baas heb je dat soort dingen wat meer zelf in de hand.'

‘Nee, ik ben er nu maar mee opgehouden. Dat komt eigenlijk door mijn zoon. Die is arts en nadat hij me weer een keer bovenop een ladder gevaarlijk had zien doen (ja, als ik eenmaal bezig ben dan moet het ook helemaal goed) zei hij: ‘Kun je daar niet beter mee ophouden?’ Nou, daar heb ik toen wel lang over nagedacht hoor, maar uiteindelijk heb ik zijn advies toch maar gevolgd. Nu ben ik, samen met mijn vrouw, nog een paar dagen actief als vrijwilliger in de zorg. Mensen bezoeken die erg op zichzelf zijn aangewezen, dat soort dingen.’

Vanaf dit nummer is hij dus ook actief voor De Leunstoel!

----
Het plaatje is van Han zelf
© 2018 Frits Hoorweg
powered by CJ2