archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Een rustig mens delen printen terug
Bart Tromp on line: een levenswerk Willem Minderhout

0218 Tromp
Als ik ooit een ‘politiek en intellectueel leidsman’ gehad heb dan was het wel de op 20 juni 2007 plotseling gestorven Bart Tromp. Al eerder beschreef ik in De Leunstoel hoe ik door mijn eeuwige jacht op kopij met Bart in contact kwam *. Dit contact leidde er onder meer toe dat ik vanaf 1999 veel van Barts columns op internet publiceerde. Tot 2006 deed ik dat op een door mij in elkaar geknutselde website. Het laatste jaar van zijn leven publiceerde ik ze direct op de website van de Haagse PvdA-afdeling.

Beide faciliteiten waren suboptimaal: mijn knutselwerk was tamelijk amateuristisch (al zag het er best aardig uit) en op de afdelingssite waren ze slecht terug te vinden. Meermalen heb ik Bart aangeraden om een eigen website aan te schaffen. Hij had daar wel oren naar, maar het kwam er nooit van. Begin 2007 wilde hij er serieus werk van maken, maar voordat dit echt concreet vorm kon krijgen was hij er ineens niet meer.

Na zijn overlijden ben ik als een razende begonnen om een bibliografie van Bart op te stellen. Dit bleek een vrijwel ondoenlijke taak. Met de hulp van Barts zus Greetje, zijn oude leermeester Hans Daalder en vele anderen lukte het om een redelijke eerste aanzet samen te stellen. Een keuze daaruit verscheen in een speciaal nummer van Socialisme & Democratie, het blad van de Wiardi Beckmanstichting waarvan Bart, vanaf 1979 tot zijn plotselinge dood, redacteur was geweest.

Zo’n lijst is natuurlijk aardig, maar het is niet het echte werk. Barts boeken zijn vrijwel geen van allen meer verkrijgbaar en zijn artikelen hebben al lang de weg naar de spreekwoordelijke kattenbakken gevonden. Om toch iets te doen en Tromps ‘gedachtegoed’ te bewaren, bij voorbeeld in de vorm van publicaties, is niet lang na zijn dood de Bart Tromp Stichting opgericht. Deze stichting heeft tot nu toe drie ‘Bart Tromp-lezingen’ georganiseerd en de prachtige bundel ‘Geschriften van een intellectuele glazenwasser. De draagbare Bart Tromp’ uitgegeven. En dan nu …. de website!

Gelukkig is er een financier gevonden om Barts oude droom – een eigen website – te financieren en sinds een week staat hij on line **. De afgelopen weken ben ik keihard aan het werk geweest om alles wat ik digitaal beschikbaar had in die website over te zetten. Alles wat ik ooit zelf on line publiceerde maakt daar (een groot) deel van uit. Die verzameling is echter verre van compleet. Bovendien wist ik nooit precies op welke datum en onder welke titel – redacteuren zijn notoire titelveranderaars – die stukken gepubliceerd zijn. Gelukkig boden de bibliografische gegevens die ik, met name van Het Parool en Elsevier, gekregen had uitkomst. Arendo Joustra, hoofdredacteur van Elsevier en bestuurslid van de stichting, leverde mij de ontbrekende Elsevier-columns, zodat ik één categorie in ieder geval compleet heb.

De verzameling stukken van Bart die op de website te vinden is begint aardig te groeien. Het is echter nog maar het topje van de ijsberg. Misschien is het digitale tijdperk nu aardig afgedekt, zij het verre van compleet, maar dat is maar een fractie van alles wat Bart ooit geschreven heeft. Nu ik alles zo op een rijtje heb staan ben ik verbaasder dan ooit over zijn productiviteit.

Iedere week een kraakheldere column voor Elsevier én Het Parool schrijven lijkt me al een ondoenlijke zaak. Bart draaide er echter zijn hand niet voor om. Naast zijn werk aan de universiteit schreef hij ook nog doorwrochte stukken voor kranten als NRC en Volkskrant, en voor weekbladen als Vrij Nederland, over de meest uiteenlopende onderwerpen. En daar bleef het niet bij. Tijdschriften als Socialisme & Democratie, de Internationale Spectator en zelfs tamelijk obscure bladen als De Republikein deden nooit tevergeefs een beroep op hem.

Bart kon sneller schrijven dan die andere Fries, Simon Vestdijk. Zijn publicitaire arbeid begon rond 1970. Veel artikelen ken ik slechts van naam, van vele artikelen weet ik het bestaan niet eens af. Het verzamelen, digitaliseren en publiceren van Barts levenswerk wordt voor zijn nabestaanden en vrienden waarschijnlijk ook een levenswerk. Maar uiteraard zouden we dat niet doen als het niet zo de moeite waard was. Niet alleen om historische en stilistische redenen blijft zijn werk lezenswaardig. Veel van wat hij schreef is nog steeds verbazend actueel en mag daarom niet verloren gaan.

* ‘De Voorzitterscampagne’, http://deleunstoel.nl/zoeken.php?artikel_id=2221
** Bart Trompstichting: http://www.barttrompstichting.nl

****************************
De tekening is van Floris Wiegerinck en werd gemaakt bij een interview van Willem met Bart Tromp, over opera, in Jrg 2, Nr 18.


© 2011 Willem Minderhout meer Willem Minderhout - meer "Een rustig mens" -
Beschouwingen > Een rustig mens
Bart Tromp on line: een levenswerk Willem Minderhout
0218 Tromp
Als ik ooit een ‘politiek en intellectueel leidsman’ gehad heb dan was het wel de op 20 juni 2007 plotseling gestorven Bart Tromp. Al eerder beschreef ik in De Leunstoel hoe ik door mijn eeuwige jacht op kopij met Bart in contact kwam *. Dit contact leidde er onder meer toe dat ik vanaf 1999 veel van Barts columns op internet publiceerde. Tot 2006 deed ik dat op een door mij in elkaar geknutselde website. Het laatste jaar van zijn leven publiceerde ik ze direct op de website van de Haagse PvdA-afdeling.

Beide faciliteiten waren suboptimaal: mijn knutselwerk was tamelijk amateuristisch (al zag het er best aardig uit) en op de afdelingssite waren ze slecht terug te vinden. Meermalen heb ik Bart aangeraden om een eigen website aan te schaffen. Hij had daar wel oren naar, maar het kwam er nooit van. Begin 2007 wilde hij er serieus werk van maken, maar voordat dit echt concreet vorm kon krijgen was hij er ineens niet meer.

Na zijn overlijden ben ik als een razende begonnen om een bibliografie van Bart op te stellen. Dit bleek een vrijwel ondoenlijke taak. Met de hulp van Barts zus Greetje, zijn oude leermeester Hans Daalder en vele anderen lukte het om een redelijke eerste aanzet samen te stellen. Een keuze daaruit verscheen in een speciaal nummer van Socialisme & Democratie, het blad van de Wiardi Beckmanstichting waarvan Bart, vanaf 1979 tot zijn plotselinge dood, redacteur was geweest.

Zo’n lijst is natuurlijk aardig, maar het is niet het echte werk. Barts boeken zijn vrijwel geen van allen meer verkrijgbaar en zijn artikelen hebben al lang de weg naar de spreekwoordelijke kattenbakken gevonden. Om toch iets te doen en Tromps ‘gedachtegoed’ te bewaren, bij voorbeeld in de vorm van publicaties, is niet lang na zijn dood de Bart Tromp Stichting opgericht. Deze stichting heeft tot nu toe drie ‘Bart Tromp-lezingen’ georganiseerd en de prachtige bundel ‘Geschriften van een intellectuele glazenwasser. De draagbare Bart Tromp’ uitgegeven. En dan nu …. de website!

Gelukkig is er een financier gevonden om Barts oude droom – een eigen website – te financieren en sinds een week staat hij on line **. De afgelopen weken ben ik keihard aan het werk geweest om alles wat ik digitaal beschikbaar had in die website over te zetten. Alles wat ik ooit zelf on line publiceerde maakt daar (een groot) deel van uit. Die verzameling is echter verre van compleet. Bovendien wist ik nooit precies op welke datum en onder welke titel – redacteuren zijn notoire titelveranderaars – die stukken gepubliceerd zijn. Gelukkig boden de bibliografische gegevens die ik, met name van Het Parool en Elsevier, gekregen had uitkomst. Arendo Joustra, hoofdredacteur van Elsevier en bestuurslid van de stichting, leverde mij de ontbrekende Elsevier-columns, zodat ik één categorie in ieder geval compleet heb.

De verzameling stukken van Bart die op de website te vinden is begint aardig te groeien. Het is echter nog maar het topje van de ijsberg. Misschien is het digitale tijdperk nu aardig afgedekt, zij het verre van compleet, maar dat is maar een fractie van alles wat Bart ooit geschreven heeft. Nu ik alles zo op een rijtje heb staan ben ik verbaasder dan ooit over zijn productiviteit.

Iedere week een kraakheldere column voor Elsevier én Het Parool schrijven lijkt me al een ondoenlijke zaak. Bart draaide er echter zijn hand niet voor om. Naast zijn werk aan de universiteit schreef hij ook nog doorwrochte stukken voor kranten als NRC en Volkskrant, en voor weekbladen als Vrij Nederland, over de meest uiteenlopende onderwerpen. En daar bleef het niet bij. Tijdschriften als Socialisme & Democratie, de Internationale Spectator en zelfs tamelijk obscure bladen als De Republikein deden nooit tevergeefs een beroep op hem.

Bart kon sneller schrijven dan die andere Fries, Simon Vestdijk. Zijn publicitaire arbeid begon rond 1970. Veel artikelen ken ik slechts van naam, van vele artikelen weet ik het bestaan niet eens af. Het verzamelen, digitaliseren en publiceren van Barts levenswerk wordt voor zijn nabestaanden en vrienden waarschijnlijk ook een levenswerk. Maar uiteraard zouden we dat niet doen als het niet zo de moeite waard was. Niet alleen om historische en stilistische redenen blijft zijn werk lezenswaardig. Veel van wat hij schreef is nog steeds verbazend actueel en mag daarom niet verloren gaan.

* ‘De Voorzitterscampagne’, http://deleunstoel.nl/zoeken.php?artikel_id=2221
** Bart Trompstichting: http://www.barttrompstichting.nl

****************************
De tekening is van Floris Wiegerinck en werd gemaakt bij een interview van Willem met Bart Tromp, over opera, in Jrg 2, Nr 18.
© 2011 Willem Minderhout
powered by CJ2