archiefvorig nr.lopend nr.

Vermaak en Genot > Luister! delen printen terug
Evolutietherapie en konijntjes Willem Minderhout

0606VG Evolutie
Ik ben geen groot fan van de zanger Gordon, maar hij is –voor iedereen die net als ik wel eens langs de kanalen zapt- een onvermijdelijk mediafenomeen. Ik heb daardoor zo langzamerhand een heleboel fragmentjes Gordon van een seconde of drie gezien. Ik ben ze allemaal alweer vergeten, op de laatste keer na. Daarin verklaarde Gordon dat hij niet gelovig was. Hij was overtuigd van de ‘evolutietherapie’. Hij corrigeerde zichzelf snel, maar ik vond het een intelligente uitspraak. Evolutietherapie, dat is wat we nodig hebben. Moge het Darwinjaar 2009 een stevige therapeutische uitwerking hebben!

Is evolutietherapie dan nodig? De evolutietheorie is toch zo langzamerhand gemeengoed geworden? ‘Geloof bepaalt je manier van kijken. Het maakt je geen betere wetenschapper, maar je stelt wel andere vragen. Dat geldt ook voor politici. In het klimaatdebat gaat het de hele tijd over cijfers, scenario's en geld. Maar de kernvraag blijft hoe we als rentmeesters omgaan met Gods schepping, en hoe we die overdragen aan een volgende generatie’, aldus de bekende opinion leader Jan Peter Balkenende tijdens de presentatie van het boek Geleerd & gelovig. Dat is op zich een keurige terreinbepaling. Op het gebied van de metafysica mag iedereen, gelovig en ongelovig, natuurlijk speculeren dat het een lieve lust is. Als Balkenendes gedachtegang echter impliciet betekent dat hij in iedere niet-gelovige een potentiële milieuvervuiler ziet, omdat die zich niet gebonden weet aan de plicht tot rentmeesteren, dan kan ik dat niet volgen.

Volgens Balkenende gaat het ‘zowel in geloof als wetenschap om de zoektocht naar een waarheid die we niet kunnen vasthouden, maar die er wel is’. Het grote verschil is wel dat het in de wetenschap gaat om empirische kennis en in het geloof om speculatie en dat de ‘waarheid’ van de gelovige keer op keer wordt ontkracht door op wetenschappelijke inzichten gebaseerde kennis en nooit andersom. De zon zal nooit om de aarde draaien, hoe hard er ook gebeden wordt.

Een nog belangrijkere opinion leader dan Balkenende, de paus, maakt het helemaal bont. In zijn laatste kersttoespraak beweert hij dat homoseksueel gedrag voorkomen en vermijden even belangrijk is voor de mensheid als de redding van het regenwoud. Gedrag dat verder gaat dan heteroseksuele relaties kan neerkomen op ‘een vernietiging van het werk van God’. Vreemd genoeg betreft dit geen pleidooi tegen het aller onnatuurlijkste gedrag dat er is: het celibataire gedrag dat de clerus geacht wordt er op na te houden en dat, als het massale navolging zou krijgen, toch minstens zo vernietigend voor het werk van God is als homoseksualiteit. Waar zijn die mannen in jurken zo bang voor? Waarschijnlijk zijn ze zo misogyn dat ze veronderstellen dat geen enkele man meer een vrouw aanraakt als zij van godswege de homoseksualiteit niet langer verbieden. Dit lijkt mij net zo onwaarschijnlijk als de massaal het milieu vervuilende infidels van Balkenende.

De vermeende samenhang tussen milieu en seks blijkt populair in katholieke kring. Een knecht van de Goedheiligman verklaarde onlangs dat de pil niet alleen ‘een vorm van abortus is en mannen steriel maakt’, maar ook het milieu vervuilt. Het zou me niets verbazen als Monty Pythons tophit ‘Every Sperm Is Sacred’, binnenkort in de officiële liedbundel der RK kerk wordt opgenomen.

Ondanks dat ik geen groot fan ben van Gordon denk ik dat de mate van acceptatie van homoseksualiteit een goede indicator is voor de beschaving van een bepaald land. Wat dat betreft is het kenmerkend voor de kreeftengang der geschiedenis dat op dezelfde dag dat in de VS Obama tot president werd gekozen, per referendum, de ‘same sex marriage’ in het toch liberaal geachte Californië werd afgeschaft.

Zou evolutietherapie hiertegen helpen? Evolutie heeft, zo leren ons de wetenschappers, geen doel en leidt niet automatisch tot een verstandige en tolerante mensheid. Gelukkig is bij ons zoiets als ‘cultuur’ geëvolueerd. We zouden dus de richting van onze evolutie gedeeltelijk zelf moeten kunnen bepalen.

Konijntjes

Omdat ik een fan ben van de Residents bezocht ik enige tijd geleden een optreden van deze geheimzinnige band. Het betrof een concert in de Bunny Boy tournee, waarin een in konijnenpak geklede heer op zoek gaat naar zijn broer die op Pathmos, het Griekse eiland waar Johannes zijn ‘Openbaringen’ schreef, in de ban is geraakt van Armageddon, het einde der tijden.

De Residents zien er niet tegenop om als echte iconoclasten regelmatig het geloof onder de loep te nemen. Dat leidde onder andere tot het prachtige nummer ‘Burn, baby, burn’, waarin Jefta’s dochter gelaten wacht op het moment dat haar vader haar aan God zal offeren. ‘I'm ready to die but it seems to be odd. That bleeding is better than breathing to God. But soon I will be burning for my Daddy.’ zingt de anoniem gebleven heldin van een van de gruwelijkste bijbelpassages. Zij werd niet door de Heere Heere op het laatste moment door een bokje vervangen.

Waarom de Residents verkleed als konijnen optreden in de Bunny Boy Tour blijft wat onduidelijk. Misschien zijn ze geïnspireerd door een ander topproduct dat het seculiere deel van de VS heeft voortgebracht: de tekenfilmserie South Park. In de aflevering ‘Hare Club For Men’ wordt, in een hilarische parodie op de ‘Da Vinci Code’, onthuld dat de traditie van de Paashaas gegrondvest is op het feit dat Petrus eigenlijk een konijntje was. Jezus had er absoluut geen vertrouwen in dat een mens als zijn plaatsvervanger op aarde zou kunnen functioneren. Zijn discipelen hebben er echter voor gezorgd dat niet dit konijntje, maar een mens als paus werd geïnstalleerd. Gelukkig is er nog een geheim genootschap dat een afstammeling van het konijntje Petrus beschermt tegen zijn uiterst gewelddadige katholieke vervolgers.

Zou dat wel helpen? Humor is misschien een nog machtiger wapen dan evolutietherapie. Ik vrees echter dat wetenschappelijk is vast te stellen dat het gevoel voor humor bij gelovigen wat minder goed geëvolueerd is, dus misschien helpt ook dit niet.

Monty Python, ‘Every Sperm Is Sacred’, http://www.youtube.com/watch?v=r-L3JMk7C1A
Residents ‘Burn, baby, burn’ http://www.youtube.com/watch?v=IdB4SXOUEes
 
*****************************
Literair cabaretprogramma bij u thuis?


© 2009 Willem Minderhout meer Willem Minderhout - meer "Luister!" -
Vermaak en Genot > Luister!
Evolutietherapie en konijntjes Willem Minderhout
0606VG Evolutie
Ik ben geen groot fan van de zanger Gordon, maar hij is –voor iedereen die net als ik wel eens langs de kanalen zapt- een onvermijdelijk mediafenomeen. Ik heb daardoor zo langzamerhand een heleboel fragmentjes Gordon van een seconde of drie gezien. Ik ben ze allemaal alweer vergeten, op de laatste keer na. Daarin verklaarde Gordon dat hij niet gelovig was. Hij was overtuigd van de ‘evolutietherapie’. Hij corrigeerde zichzelf snel, maar ik vond het een intelligente uitspraak. Evolutietherapie, dat is wat we nodig hebben. Moge het Darwinjaar 2009 een stevige therapeutische uitwerking hebben!

Is evolutietherapie dan nodig? De evolutietheorie is toch zo langzamerhand gemeengoed geworden? ‘Geloof bepaalt je manier van kijken. Het maakt je geen betere wetenschapper, maar je stelt wel andere vragen. Dat geldt ook voor politici. In het klimaatdebat gaat het de hele tijd over cijfers, scenario's en geld. Maar de kernvraag blijft hoe we als rentmeesters omgaan met Gods schepping, en hoe we die overdragen aan een volgende generatie’, aldus de bekende opinion leader Jan Peter Balkenende tijdens de presentatie van het boek Geleerd & gelovig. Dat is op zich een keurige terreinbepaling. Op het gebied van de metafysica mag iedereen, gelovig en ongelovig, natuurlijk speculeren dat het een lieve lust is. Als Balkenendes gedachtegang echter impliciet betekent dat hij in iedere niet-gelovige een potentiële milieuvervuiler ziet, omdat die zich niet gebonden weet aan de plicht tot rentmeesteren, dan kan ik dat niet volgen.

Volgens Balkenende gaat het ‘zowel in geloof als wetenschap om de zoektocht naar een waarheid die we niet kunnen vasthouden, maar die er wel is’. Het grote verschil is wel dat het in de wetenschap gaat om empirische kennis en in het geloof om speculatie en dat de ‘waarheid’ van de gelovige keer op keer wordt ontkracht door op wetenschappelijke inzichten gebaseerde kennis en nooit andersom. De zon zal nooit om de aarde draaien, hoe hard er ook gebeden wordt.

Een nog belangrijkere opinion leader dan Balkenende, de paus, maakt het helemaal bont. In zijn laatste kersttoespraak beweert hij dat homoseksueel gedrag voorkomen en vermijden even belangrijk is voor de mensheid als de redding van het regenwoud. Gedrag dat verder gaat dan heteroseksuele relaties kan neerkomen op ‘een vernietiging van het werk van God’. Vreemd genoeg betreft dit geen pleidooi tegen het aller onnatuurlijkste gedrag dat er is: het celibataire gedrag dat de clerus geacht wordt er op na te houden en dat, als het massale navolging zou krijgen, toch minstens zo vernietigend voor het werk van God is als homoseksualiteit. Waar zijn die mannen in jurken zo bang voor? Waarschijnlijk zijn ze zo misogyn dat ze veronderstellen dat geen enkele man meer een vrouw aanraakt als zij van godswege de homoseksualiteit niet langer verbieden. Dit lijkt mij net zo onwaarschijnlijk als de massaal het milieu vervuilende infidels van Balkenende.

De vermeende samenhang tussen milieu en seks blijkt populair in katholieke kring. Een knecht van de Goedheiligman verklaarde onlangs dat de pil niet alleen ‘een vorm van abortus is en mannen steriel maakt’, maar ook het milieu vervuilt. Het zou me niets verbazen als Monty Pythons tophit ‘Every Sperm Is Sacred’, binnenkort in de officiële liedbundel der RK kerk wordt opgenomen.

Ondanks dat ik geen groot fan ben van Gordon denk ik dat de mate van acceptatie van homoseksualiteit een goede indicator is voor de beschaving van een bepaald land. Wat dat betreft is het kenmerkend voor de kreeftengang der geschiedenis dat op dezelfde dag dat in de VS Obama tot president werd gekozen, per referendum, de ‘same sex marriage’ in het toch liberaal geachte Californië werd afgeschaft.

Zou evolutietherapie hiertegen helpen? Evolutie heeft, zo leren ons de wetenschappers, geen doel en leidt niet automatisch tot een verstandige en tolerante mensheid. Gelukkig is bij ons zoiets als ‘cultuur’ geëvolueerd. We zouden dus de richting van onze evolutie gedeeltelijk zelf moeten kunnen bepalen.

Konijntjes

Omdat ik een fan ben van de Residents bezocht ik enige tijd geleden een optreden van deze geheimzinnige band. Het betrof een concert in de Bunny Boy tournee, waarin een in konijnenpak geklede heer op zoek gaat naar zijn broer die op Pathmos, het Griekse eiland waar Johannes zijn ‘Openbaringen’ schreef, in de ban is geraakt van Armageddon, het einde der tijden.

De Residents zien er niet tegenop om als echte iconoclasten regelmatig het geloof onder de loep te nemen. Dat leidde onder andere tot het prachtige nummer ‘Burn, baby, burn’, waarin Jefta’s dochter gelaten wacht op het moment dat haar vader haar aan God zal offeren. ‘I'm ready to die but it seems to be odd. That bleeding is better than breathing to God. But soon I will be burning for my Daddy.’ zingt de anoniem gebleven heldin van een van de gruwelijkste bijbelpassages. Zij werd niet door de Heere Heere op het laatste moment door een bokje vervangen.

Waarom de Residents verkleed als konijnen optreden in de Bunny Boy Tour blijft wat onduidelijk. Misschien zijn ze geïnspireerd door een ander topproduct dat het seculiere deel van de VS heeft voortgebracht: de tekenfilmserie South Park. In de aflevering ‘Hare Club For Men’ wordt, in een hilarische parodie op de ‘Da Vinci Code’, onthuld dat de traditie van de Paashaas gegrondvest is op het feit dat Petrus eigenlijk een konijntje was. Jezus had er absoluut geen vertrouwen in dat een mens als zijn plaatsvervanger op aarde zou kunnen functioneren. Zijn discipelen hebben er echter voor gezorgd dat niet dit konijntje, maar een mens als paus werd geïnstalleerd. Gelukkig is er nog een geheim genootschap dat een afstammeling van het konijntje Petrus beschermt tegen zijn uiterst gewelddadige katholieke vervolgers.

Zou dat wel helpen? Humor is misschien een nog machtiger wapen dan evolutietherapie. Ik vrees echter dat wetenschappelijk is vast te stellen dat het gevoel voor humor bij gelovigen wat minder goed geëvolueerd is, dus misschien helpt ook dit niet.

Monty Python, ‘Every Sperm Is Sacred’, http://www.youtube.com/watch?v=r-L3JMk7C1A
Residents ‘Burn, baby, burn’ http://www.youtube.com/watch?v=IdB4SXOUEes
 
*****************************
Literair cabaretprogramma bij u thuis?
© 2009 Willem Minderhout
powered by CJ2