archiefvorig nr.lopend nr.

Vermaak en Genot > Een omweg waard delen printen terug
The Great Liao Dik Kruithof

1419VG Liao1Het Drents Museum heeft voor zijn derde grote China-tentoonstelling een Engelse benaming gekozen! Wat zou daar achter zitten?
De eerste tentoonstelling in 2007 ging over het terracottaleger van de Han-Dynastie, die heerste over China van 200 jaar voor tot 200 jaar na het begin van onze jaartelling. De tweede in 2011 ging over de Gouden eeuw van China onder de Tang-dynastie, van 600 tot 900. Nu gaat het over de Nomadendynastie van de Liao uit de 10e eeuw.

De Liao kunnen gezien worden als de voorlopers van Dzjengis Kahn. Zij veroverden een groot rijk, grotendeels ten noorden van China maar het gebied rond Peking behoorde er ook toe. Ze hadden geen schrift en zijn de geschiedenis ingegaan door beschrijvingen van de Chinezen die hun overwinnaars beschreven als een barbaars volk. Dat er ook heel andere kanten waren is de afgelopen dertig jaar duidelijk geworden uit grafvondsten. Hieruit blijkt dat de bovenlaag in elk geval een goed gevoel had voor mooie en zeldzame kunstvoorwerpen. Zo is een van de grootste barnsteenkettingen ooit in dat gebied gevonden, wat tevens bewijst dat ze handel dreven met het Oostzeegebied.

Het Drents Museum heeft in zijn grote lichte zaal de sfeer van de oneindige steppe opgeroepen door de wanden te voorzien van weidse foto’s van Mongolië. In die ruimte zijn drie ‘heuvels’ gebouwd waarin drie in de steppe gevonden graven zijn nagebouwd. Wanden en plafonds van de grafkamers zijn tot in kleine details overgenomen, zo wordt duidelijk uit een film die van de oorspronkelijke graven te zien is. Daarnaast staan er grote vitrines met grafvondsten. De nomadenafstamming blijkt uit de vondsten van met goud bewerkt paardentuig. Er is ook veel aardewerk, glaswerk en er zijn zelfs sieraden.

Op de wanden zijn grote kaarten te zien van het gebied dat de1419VG Liao2 Liao – oorspronkelijk een volk van nomadische herders uit de Khitan-stam – door veroveringen, verdragen en handel tot hun rijk maakte. Een rijk dat zich uitstrekte over meer dan 4.000 km, van de Japanse zee in het oosten tot het Altajgebergte in het westen, een gebied, dat het huidige Mongolië, delen van Noord-China, Rusland en Noord-Korea omvatte. Om het rijk goed te kunnen besturen bouwden de Liao grote ommuurde steden – zoals Peking –  met paleizen als symbool van hun macht. Daarbij vergaten zij hun nomadische afkomst niet. Binnen de muren bleef altijd plek voor de traditionele steppentent, de yurt.  

Het mooiste graf is dat van de 17-jarige prinses van Chen. Zij overleed in 1018, vlak na haar iets oudere echtgenoot en is samen met hem begraven. In Assen is veel te zien uit het graf, maar er is ook een indrukwekkende levensgrote foto van de twee zoals ze gevonden zijn. Om haar koninklijke waardigheid en haar status binnen de Liao-dynastie te benadrukken was haar gezicht bedekt met een gouden dodenmasker en droeg zij verguld zilveren laarzen. Het dodenmasker, de laarzen en een barnstenen ketting die zij droeg zijn in Assen te zien en vormen het hoogtepunt van de tentoonstelling.

Onze kennis van de Liao schijnt gebaseerd te zijn op verhalen van Han-chinezen en op de in de laatste dertig jaar gevonden graven – die overigens volledig en ongeschonden bewaard waren gebleven hoewel ze duidelijk herkenbaar als kleine heuveltjes in het landschap lagen. In een terzijde van de film die er te zien is wordt slechts kort ingegaan op de onderdanen van dat rijk. Hoe de gewone mens toen leefde, daar komen we niet echt achter.  

The Great Liao is nog te zien tot en met 29 oktober en is een aanrader.

------
De foto’s zijn van Dik Kruithof


© 2017 Dik Kruithof meer Dik Kruithof - meer "Een omweg waard" -
Vermaak en Genot > Een omweg waard
The Great Liao Dik Kruithof
1419VG Liao1Het Drents Museum heeft voor zijn derde grote China-tentoonstelling een Engelse benaming gekozen! Wat zou daar achter zitten?
De eerste tentoonstelling in 2007 ging over het terracottaleger van de Han-Dynastie, die heerste over China van 200 jaar voor tot 200 jaar na het begin van onze jaartelling. De tweede in 2011 ging over de Gouden eeuw van China onder de Tang-dynastie, van 600 tot 900. Nu gaat het over de Nomadendynastie van de Liao uit de 10e eeuw.

De Liao kunnen gezien worden als de voorlopers van Dzjengis Kahn. Zij veroverden een groot rijk, grotendeels ten noorden van China maar het gebied rond Peking behoorde er ook toe. Ze hadden geen schrift en zijn de geschiedenis ingegaan door beschrijvingen van de Chinezen die hun overwinnaars beschreven als een barbaars volk. Dat er ook heel andere kanten waren is de afgelopen dertig jaar duidelijk geworden uit grafvondsten. Hieruit blijkt dat de bovenlaag in elk geval een goed gevoel had voor mooie en zeldzame kunstvoorwerpen. Zo is een van de grootste barnsteenkettingen ooit in dat gebied gevonden, wat tevens bewijst dat ze handel dreven met het Oostzeegebied.

Het Drents Museum heeft in zijn grote lichte zaal de sfeer van de oneindige steppe opgeroepen door de wanden te voorzien van weidse foto’s van Mongolië. In die ruimte zijn drie ‘heuvels’ gebouwd waarin drie in de steppe gevonden graven zijn nagebouwd. Wanden en plafonds van de grafkamers zijn tot in kleine details overgenomen, zo wordt duidelijk uit een film die van de oorspronkelijke graven te zien is. Daarnaast staan er grote vitrines met grafvondsten. De nomadenafstamming blijkt uit de vondsten van met goud bewerkt paardentuig. Er is ook veel aardewerk, glaswerk en er zijn zelfs sieraden.

Op de wanden zijn grote kaarten te zien van het gebied dat de1419VG Liao2 Liao – oorspronkelijk een volk van nomadische herders uit de Khitan-stam – door veroveringen, verdragen en handel tot hun rijk maakte. Een rijk dat zich uitstrekte over meer dan 4.000 km, van de Japanse zee in het oosten tot het Altajgebergte in het westen, een gebied, dat het huidige Mongolië, delen van Noord-China, Rusland en Noord-Korea omvatte. Om het rijk goed te kunnen besturen bouwden de Liao grote ommuurde steden – zoals Peking –  met paleizen als symbool van hun macht. Daarbij vergaten zij hun nomadische afkomst niet. Binnen de muren bleef altijd plek voor de traditionele steppentent, de yurt.  

Het mooiste graf is dat van de 17-jarige prinses van Chen. Zij overleed in 1018, vlak na haar iets oudere echtgenoot en is samen met hem begraven. In Assen is veel te zien uit het graf, maar er is ook een indrukwekkende levensgrote foto van de twee zoals ze gevonden zijn. Om haar koninklijke waardigheid en haar status binnen de Liao-dynastie te benadrukken was haar gezicht bedekt met een gouden dodenmasker en droeg zij verguld zilveren laarzen. Het dodenmasker, de laarzen en een barnstenen ketting die zij droeg zijn in Assen te zien en vormen het hoogtepunt van de tentoonstelling.

Onze kennis van de Liao schijnt gebaseerd te zijn op verhalen van Han-chinezen en op de in de laatste dertig jaar gevonden graven – die overigens volledig en ongeschonden bewaard waren gebleven hoewel ze duidelijk herkenbaar als kleine heuveltjes in het landschap lagen. In een terzijde van de film die er te zien is wordt slechts kort ingegaan op de onderdanen van dat rijk. Hoe de gewone mens toen leefde, daar komen we niet echt achter.  

The Great Liao is nog te zien tot en met 29 oktober en is een aanrader.

------
De foto’s zijn van Dik Kruithof
© 2017 Dik Kruithof
powered by CJ2