archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > In de polder delen printen terug
Oorverdovend stil Ruurd Kunnen

0114 Persvrijheid ...
Het is, zoals men pleegt te zeggen, de afgelopen weken oorverdovend stil geweest in de Nederlandse polder. Je had niet anders kunnen verwachten. In de laatste vergadering voor het zomerreces werd de regering ten val gebracht. Strikt genomen was de reden dat een minister had gedaan wat een meerderheid van de Tweede Kamer had gevraagd, maar dat zij dat had gedaan op de haar eigen onsympathieke manier. Geen falend beleid maar onverenigbaarheid van karakters. Geen nood, Lubbers formeerde in een week een nieuw kabinet en iedereen kon gewoon op grote vakantie.

Rampen en oorlogen stapelden zich op. Een paar hittegolven zorgden ervoor dat we de heetste zomer ooit hadden. Van de politiek hoorde je niets. Het was veel te warm en bovendien gaat de politiek niet over het weer. Daarna regende het land bijna onder en opnieuw reageerde de politiek niet. Het was veel te nat en bovendien hielden de boeren zich koest. Toen de oorlog tussen Israel en Hezbollah in Libanon net was uitgebroken kwam SP-er Harrie van Bommel nog even op de televisie om te pruttelen dat het Israëlische geweld buitenproportioneel was. Dat deed hij zo goed dat Dries van Agt hem er een complimentje voor heeft gegeven. Minister Ben Bot hebben we over deze zaak twee keer gehoord. De eerste keer ging het over de evacuatie van de Nederlanders in Beiroet. Dag en nacht was hij ermee bezig geweest, vertelde hij toen hij was aangeschoven bij Mart Smeets in de Tour de France. De tweede keer had hij samen met Duitsland, Groot Brittannië en Amerika een resolutie in de Verenigde Naties tegengehouden, waarin om een onmiddellijk staakt-het-vuren werd gevraagd. De evacuatie was blijkbaar voorspoedig verlopen. Daarna werd het stil rond Bot.

Henk Kamp, minister van Defensie, was even in het nieuws toen hij welgemutst, maar met een ernstig gezicht de troepen uitzwaaide op hun missie naar Uruzgan, in een ondemocratisch land waar de democratie moet worden verdedigd. Daarna ging ook hij op vakantie. De minister van Landbouw, Cees Veerman, kwam even in de publiciteit om zich te verweren tegen aantijgingen dat hij zijn dienstauto voor privé-doeleinden had gebruikt, een politieke doodzonde sinds de zaak-Peper. Er was niets aan de hand. Het was een vergissing, van de journalisten of van hemzelf – dat weet ik niet meer. Ook een grootscheeps terreuralarm in Engeland kon onze politici er niet toe verleiden op de televisie hun bezorgdheid uit te spreken en kritische vragen te stellen over de veiligheid van ons eigen land. Een oud grapje is dat als de vijand ons land wil binnenvallen, wij een telegram sturen met het vriendelijke, doch dringende verzoek dat niet op zondag of op een christelijke feestdag te doen. Er zijn meer dagen waarop wij niet thuis geven.

Een oorverdovende stilte dus, die de dames en heren parlementariërs en bewindslieden de gelegenheid heeft gegeven tot bezinning en reflectie. Terug in het land begonnen zij om het hardst te roepen dat zij uit de politiek zouden gaan of dat zij wel minister of staatssecretaris in het volgende kabinet wilden worden, maar niet op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen wilden staan. Er kondigde zich een grootscheepse uittocht aan. De meest gewilde toekomstbestemmingen zijn het bedrijfsleven en (vraag mij niet waarom) de Eerste Kamer. Vroeger hoorde je van politici nog wel eens dat ze een volgende termijn nodig hadden om hun karwei af te maken. Dat is nu kennelijk niet het geval. Zal het ergste voorbij zijn? Het mooie van de Nederlandse politici is dat zij hoofd- en bijzaken zo goed weten te scheiden. Wat moet dat worden met de verkiezingen in november?

De fiscalisering van de AOW wordt vast en zeker een belangrijk punt. Iedereen is het er over eens dat gepensioneerden op de een of andere manier moeten meebetalen aan hun oudedagvoorziening, omdat die anders onbetaalbaar wordt. Over de hypotheekrenteaftrek zal ook een stevig robbertje worden gediscussieerd, waarbij de vraag centraal komt te staan of hierover moet worden nagedacht of niet. In de derde plaats krijgt de kenniseconomie zonder twijfel ruime aandacht van alle partijen. Zij zullen allemaal zeggen dat er eindelijk werk moet worden gemaakt van het wetsontwerp om drop-outs uit het onderwijs te dwingen zich te scholen of te gaan werken, omdat er anders er niets van die gasten terecht komt, terwijl het vergrijzende land zit te springen om arbeidskrachten. Verder kunnen ouders die hun kinderen naar een school laten gaan waar geen les wordt gegeven strafrechtelijk worden vervolgd wegens het ontduiken van de leerplicht. Slechts enkele radicale splinterpartijen durven het aan de sluiting van dergelijke scholen in hun programma op te nemen. Tenslotte zal de veiligheid van de burgers hoog op de politieke agenda komen te staan. De samenwerking tussen de AIVD en buitenlandse veiligheidsdiensten moet beter. Daarnaast zal nog eens duidelijk worden gesteld dat het opgeven van een klein deel van de vrijwel onbeperkte privacy in Nederland onontkoombaar is als wij terroristische aanslagen in de toekomst willen blijven voorkomen. Het vreemdelingen- en integratiebeleid wordt op de huidige voet voortgezet. Een en ander zal door middel van een nieuwe folder, televisiespotjes en een speciale website nogmaals duidelijk aan de burger worden uitgelegd.

Er zijn drie grote vraagstukken in de wereld. Het eerste is de oorlog, het tweede de uitputting van de energievoorraden en de opwarming van de aarde en het derde de armoede. Zal er één partij zijn die in zijn verkiezingsprogramma plannen presenteert om hier echt werk van te maken? De oorlog, de energieverspilling en milieuverontreiniging, de armoede de wereld uit, te beginnen uit Nederland! Een nieuwe Hollanditis! Het is een utopie, ik weet het, maar zonder utopieën is er geen hoop op een betere toekomst. Wij hebben de mond vol over bijzaken, maar over de hoofdzaken blijft het oorverdovend stil.
 
 
*****************************************************
De Leunstoel is gebouwd door Peppered. Ga voor informatie over dat
bureau naar: www.peppered.nl .


© 2006 Ruurd Kunnen meer Ruurd Kunnen - meer "In de polder"
Beschouwingen > In de polder
Oorverdovend stil Ruurd Kunnen
0114 Persvrijheid ...
Het is, zoals men pleegt te zeggen, de afgelopen weken oorverdovend stil geweest in de Nederlandse polder. Je had niet anders kunnen verwachten. In de laatste vergadering voor het zomerreces werd de regering ten val gebracht. Strikt genomen was de reden dat een minister had gedaan wat een meerderheid van de Tweede Kamer had gevraagd, maar dat zij dat had gedaan op de haar eigen onsympathieke manier. Geen falend beleid maar onverenigbaarheid van karakters. Geen nood, Lubbers formeerde in een week een nieuw kabinet en iedereen kon gewoon op grote vakantie.

Rampen en oorlogen stapelden zich op. Een paar hittegolven zorgden ervoor dat we de heetste zomer ooit hadden. Van de politiek hoorde je niets. Het was veel te warm en bovendien gaat de politiek niet over het weer. Daarna regende het land bijna onder en opnieuw reageerde de politiek niet. Het was veel te nat en bovendien hielden de boeren zich koest. Toen de oorlog tussen Israel en Hezbollah in Libanon net was uitgebroken kwam SP-er Harrie van Bommel nog even op de televisie om te pruttelen dat het Israëlische geweld buitenproportioneel was. Dat deed hij zo goed dat Dries van Agt hem er een complimentje voor heeft gegeven. Minister Ben Bot hebben we over deze zaak twee keer gehoord. De eerste keer ging het over de evacuatie van de Nederlanders in Beiroet. Dag en nacht was hij ermee bezig geweest, vertelde hij toen hij was aangeschoven bij Mart Smeets in de Tour de France. De tweede keer had hij samen met Duitsland, Groot Brittannië en Amerika een resolutie in de Verenigde Naties tegengehouden, waarin om een onmiddellijk staakt-het-vuren werd gevraagd. De evacuatie was blijkbaar voorspoedig verlopen. Daarna werd het stil rond Bot.

Henk Kamp, minister van Defensie, was even in het nieuws toen hij welgemutst, maar met een ernstig gezicht de troepen uitzwaaide op hun missie naar Uruzgan, in een ondemocratisch land waar de democratie moet worden verdedigd. Daarna ging ook hij op vakantie. De minister van Landbouw, Cees Veerman, kwam even in de publiciteit om zich te verweren tegen aantijgingen dat hij zijn dienstauto voor privé-doeleinden had gebruikt, een politieke doodzonde sinds de zaak-Peper. Er was niets aan de hand. Het was een vergissing, van de journalisten of van hemzelf – dat weet ik niet meer. Ook een grootscheeps terreuralarm in Engeland kon onze politici er niet toe verleiden op de televisie hun bezorgdheid uit te spreken en kritische vragen te stellen over de veiligheid van ons eigen land. Een oud grapje is dat als de vijand ons land wil binnenvallen, wij een telegram sturen met het vriendelijke, doch dringende verzoek dat niet op zondag of op een christelijke feestdag te doen. Er zijn meer dagen waarop wij niet thuis geven.

Een oorverdovende stilte dus, die de dames en heren parlementariërs en bewindslieden de gelegenheid heeft gegeven tot bezinning en reflectie. Terug in het land begonnen zij om het hardst te roepen dat zij uit de politiek zouden gaan of dat zij wel minister of staatssecretaris in het volgende kabinet wilden worden, maar niet op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen wilden staan. Er kondigde zich een grootscheepse uittocht aan. De meest gewilde toekomstbestemmingen zijn het bedrijfsleven en (vraag mij niet waarom) de Eerste Kamer. Vroeger hoorde je van politici nog wel eens dat ze een volgende termijn nodig hadden om hun karwei af te maken. Dat is nu kennelijk niet het geval. Zal het ergste voorbij zijn? Het mooie van de Nederlandse politici is dat zij hoofd- en bijzaken zo goed weten te scheiden. Wat moet dat worden met de verkiezingen in november?

De fiscalisering van de AOW wordt vast en zeker een belangrijk punt. Iedereen is het er over eens dat gepensioneerden op de een of andere manier moeten meebetalen aan hun oudedagvoorziening, omdat die anders onbetaalbaar wordt. Over de hypotheekrenteaftrek zal ook een stevig robbertje worden gediscussieerd, waarbij de vraag centraal komt te staan of hierover moet worden nagedacht of niet. In de derde plaats krijgt de kenniseconomie zonder twijfel ruime aandacht van alle partijen. Zij zullen allemaal zeggen dat er eindelijk werk moet worden gemaakt van het wetsontwerp om drop-outs uit het onderwijs te dwingen zich te scholen of te gaan werken, omdat er anders er niets van die gasten terecht komt, terwijl het vergrijzende land zit te springen om arbeidskrachten. Verder kunnen ouders die hun kinderen naar een school laten gaan waar geen les wordt gegeven strafrechtelijk worden vervolgd wegens het ontduiken van de leerplicht. Slechts enkele radicale splinterpartijen durven het aan de sluiting van dergelijke scholen in hun programma op te nemen. Tenslotte zal de veiligheid van de burgers hoog op de politieke agenda komen te staan. De samenwerking tussen de AIVD en buitenlandse veiligheidsdiensten moet beter. Daarnaast zal nog eens duidelijk worden gesteld dat het opgeven van een klein deel van de vrijwel onbeperkte privacy in Nederland onontkoombaar is als wij terroristische aanslagen in de toekomst willen blijven voorkomen. Het vreemdelingen- en integratiebeleid wordt op de huidige voet voortgezet. Een en ander zal door middel van een nieuwe folder, televisiespotjes en een speciale website nogmaals duidelijk aan de burger worden uitgelegd.

Er zijn drie grote vraagstukken in de wereld. Het eerste is de oorlog, het tweede de uitputting van de energievoorraden en de opwarming van de aarde en het derde de armoede. Zal er één partij zijn die in zijn verkiezingsprogramma plannen presenteert om hier echt werk van te maken? De oorlog, de energieverspilling en milieuverontreiniging, de armoede de wereld uit, te beginnen uit Nederland! Een nieuwe Hollanditis! Het is een utopie, ik weet het, maar zonder utopieën is er geen hoop op een betere toekomst. Wij hebben de mond vol over bijzaken, maar over de hoofdzaken blijft het oorverdovend stil.
 
 
*****************************************************
De Leunstoel is gebouwd door Peppered. Ga voor informatie over dat
bureau naar: www.peppered.nl .
© 2006 Ruurd Kunnen
powered by CJ2