archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > In de polder delen printen terug
Feestpot Willem Minderhout

2111BS Feestpot

Ik probeer van alles en nog wat te weten en te begrijpen, maar mijn kennis van zaken schiet over de hele linie tekort. Overheidsfinanciën, bijvoorbeeld. Ik begrijp dat een begroting uit uitgaven en (belasting-)inkomsten bestaat. Ik begrijp ook dat een deel van deze inkomsten uit boetes bestaat. Ik stem daar mee in. Onwenselijk gedrag kan worden tegengegaan met financiële sancties. Die sancties moeten er voor zorgen dat dat gedrag niet meer voorkomt.

De twijfel sloeg echter toe toen een aantal jaren geleden de ‘langstudeerboete’ per amendement werd afgeschaft. Het kabinet raakte daardoor in paniek. De onderwijsbegroting zou hierdoor namelijk in grote moeilijkheden komen. Ik vond dat pervers. Ik dacht altijd dat boetes werden opgelegd om er voor te zorgen dat bepaald gedrag werd tegengegaan. Het tegendeel bleek het geval. Econometristen, of ander perfide volk, bleek uit te kunnen rekenen hoeveel personen zo’n langstudeerboete zouden moeten betalen. Dit ‘positieve saldo’ werd dus in de onderwijsbegroting verdisconteerd.

Op dit moment worden de verkeersboetes flink verhoogd. Niet de verkeersveiligheid, maar de begroting van het desbetreffende ministerie blijkt hierbij het meest gebaat te zijn. De overheid hoopt dus dat we massaal de verkeersregels overtreden om de begroting rond te krijgen.  

Als je bepaald gedrag zo abject vindt, dat het beboet zou moeten worden, zou je er vanuit moeten gaan dat het door zo’n boete ook stopt. Het geld dat door middel van boetes wordt geïnd, kan dus wat mij betreft nooit in een begroting worden opgenomen. Het financiële doel van boetes moet ‘nihil’ zijn, omdat iedereen geacht wordt zich aan de afspraken te houden.

Omdat er uiteraard toch ‘inkomsten’ zullen zijn door bepaalde handelingen te beboeten, stel ik voor om een nationale feestpot in te stellen. Boetegeld mag geen onderdeel van de normale begroting zijn maar vloeit naar een speciale pot voor ‘leuke dingen’. Waaraan dat dan vervolgens wordt uitgegeven, weet ik nog niet precies. Daar komen we met zijn allen wel uit, denk ik.

----------

Het plaatje is van Henk Klaren.© 2024 Willem Minderhout meer Willem Minderhout - meer "In de polder" -
Beschouwingen > In de polder
Feestpot Willem Minderhout
2111BS Feestpot

Ik probeer van alles en nog wat te weten en te begrijpen, maar mijn kennis van zaken schiet over de hele linie tekort. Overheidsfinanciën, bijvoorbeeld. Ik begrijp dat een begroting uit uitgaven en (belasting-)inkomsten bestaat. Ik begrijp ook dat een deel van deze inkomsten uit boetes bestaat. Ik stem daar mee in. Onwenselijk gedrag kan worden tegengegaan met financiële sancties. Die sancties moeten er voor zorgen dat dat gedrag niet meer voorkomt.

De twijfel sloeg echter toe toen een aantal jaren geleden de ‘langstudeerboete’ per amendement werd afgeschaft. Het kabinet raakte daardoor in paniek. De onderwijsbegroting zou hierdoor namelijk in grote moeilijkheden komen. Ik vond dat pervers. Ik dacht altijd dat boetes werden opgelegd om er voor te zorgen dat bepaald gedrag werd tegengegaan. Het tegendeel bleek het geval. Econometristen, of ander perfide volk, bleek uit te kunnen rekenen hoeveel personen zo’n langstudeerboete zouden moeten betalen. Dit ‘positieve saldo’ werd dus in de onderwijsbegroting verdisconteerd.

Op dit moment worden de verkeersboetes flink verhoogd. Niet de verkeersveiligheid, maar de begroting van het desbetreffende ministerie blijkt hierbij het meest gebaat te zijn. De overheid hoopt dus dat we massaal de verkeersregels overtreden om de begroting rond te krijgen.  

Als je bepaald gedrag zo abject vindt, dat het beboet zou moeten worden, zou je er vanuit moeten gaan dat het door zo’n boete ook stopt. Het geld dat door middel van boetes wordt geïnd, kan dus wat mij betreft nooit in een begroting worden opgenomen. Het financiële doel van boetes moet ‘nihil’ zijn, omdat iedereen geacht wordt zich aan de afspraken te houden.

Omdat er uiteraard toch ‘inkomsten’ zullen zijn door bepaalde handelingen te beboeten, stel ik voor om een nationale feestpot in te stellen. Boetegeld mag geen onderdeel van de normale begroting zijn maar vloeit naar een speciale pot voor ‘leuke dingen’. Waaraan dat dan vervolgens wordt uitgegeven, weet ik nog niet precies. Daar komen we met zijn allen wel uit, denk ik.

----------

Het plaatje is van Henk Klaren.

© 2024 Willem Minderhout
powered by CJ2