archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > In de polder delen printen terug
Moet Borssele dicht? Paul Bordewijk

2006BS Borssele

Het kabinet wil twee nieuwe kerncentrales bouwen in Borsele. Die plek is gekozen omdat daar al een kerncentrale staat die al tientallen jaren tot tevredenheid functioneert en er onder de bevolking weinig bezwaren leven tegen kernenergie. Het maakt Zeeland tot de schoonste provincie van Nederland wanneer je kijkt naar de CO2-uitstoot.

De zorgen bij de bevolking gaan meer uit naar de noodzakelijk infrastructuur zoals hoogspanningsleidingen dan naar onveiligheid. Misschien zou het helpen wanneer Zeeland wordt vrijgesteld van windturbines, want die leveren veel meer overlast voor de omwonenden dan hoogspanningsleidingen.

Er zou ook een andere benadering denkbaar zijn. Je zou ook kerncentrales kunnen bouwen in plaats van bestaande kolencentrales en biomassacentrales. Dan kan de bestaande infrastructuur gebruikt blijven, net als de turbine waarmee de stroom wordt opgewekt. Maar dat levert misschien meer oppositie van omwonenden op, bang gemaakt door de horrorverhalen van de milieubeweging.

Terwijl een groot deel van de bevolking voor kernenergie is, net als een grote meerderheid in het parlement, is de milieubeweging nog niet zover. Daar vindt men de opwarming van de Aarde erg, maar kernenergie nog veel erger. En men vindt kernenergie ook zo erg, dat je er rustig op los mag liegen, bij voorbeeld door te ontkennen dat kernenergie maar heel weinig klimaatschade oplevert, niet meer dan zon- of windenergie. Dat is desinformatie van dezelfde orde als dat de Aarde plat is en er geen broeikaseffect bestaat. Maar de woke pers drukt het gehoorzaam af.

Er worden tegen kernenergie veel economische bezwaren ingebracht: het vraagt grote investeringen en het duurt te lang. Maar je hebt dan ook wat: installaties die de hele dag door stroom en warmte kunnen leveren, zonder afhankelijk te zijn van zon en wind.

Zon- of windenergie worden ten onrechte aangeduid als duurzaam, want die machines zijn na vijfentwintig jaar versleten en moeten dan weer vervangen worden, terwijl kerncentrales wel tachtig jaar mee kunnen. Wie een brede welvaartsbenadering toepast, moet constateren dat kernenergie alleen al superieur is vanwege het veel kleinere ruimtegebruik en het lagere gebruik van delfstoffen uit ontwikkelingslanden, terwijl windenergie ook nog eens leidt tot gezondheidsproblemen bij de omwonden en de vogel- en de visstand verstoort.

Tegenstanders van kernenergie willen niet alleen dat er geen nieuwe kerncentrales worden gebouwd, maar ook dat bestaande worden gesloten. Dat is het beleid in onze buurlanden België en Duitsland. Het betekent dat kernenergie vervangen wordt door fossiele brandstoffen. Eerste dacht men dat dat makkelijk kon door meer Russisch gas te importeren, maar nu wij Rusland boycotten levert dat een probleem op en wordt het sluiten van kerncentrales uitgesteld. Dan nog is het de vraag hoe die landen de winter door zullen komen.

Fossielen voor fossiel

Maar los daarvan, het vervangen van kernenergie door fossiele brandstoffen versnelt de opwarming van de Aarde. Echte klimaatactivisten als Greta Thunberg en Marjan Minnesma pleiten dan ook voor het openhouden van de kerncentrales totdat ze vervangen kunnen worden door wat zij als duurzame energie beschouwen. Het is een consistent standpunt, al denk ik zelf dat men te optimistisch is over de mogelijkheden van zon- en windenergie en over de daaraan verbonden bezwaren.

Maar grote delen van de milieubeweging houden vast aan het idee dat kernenergie slechter zou zijn dan fossiel, waardoor ze zelf verworden tot fossielen van voor de tijd dat klimaatverandering op de agenda stond. Fossielen voor fossiel, zo zou je de actie van de Duitse Grünen om meer bruinkool te gaan stoken kunnen noemen.

Tot die fossielen behoort tot mijn spijt ook de Partij van de Arbeid. Die heeft nog steeds in zijn verkiezingsprogramma staan dat de kerncentrale in Borsele zo snel mogelijk gesloten moet worden, wat dus betekent meer emissie van CO2. Op de website van de PvdA staat er ook geen voetnoot bij waaruit blijkt dat de PvdA zich realiseert dat die sluiting problematisch is zolang het tekort aan gas de prijs tot dramatische hoogten opstuwt. Collega Leunstoel-auteur Willem Minderhout heeft geprobeerd het onderwerp te agenderen voor het laatste partijcongres, maar kreeg daarvoor onvoldoende steun.

Het streven naar uitbanning van kernenergie is niet alleen slecht voor het klimaat, het roept ook de vraag op hoe Nederland verder geregeerd moet worden. De huidige coalitie heeft weinig steun onder de bevolking maar wankelt ook intern, vooral door de arrogante opstelling van D66. Bij nieuwe kamerverkiezingen zal het kabinet waarschijnlijk zijn meerderheid verliezen. De vraag is of men dan naar links of naar rechts zal kijken.

Rechts treft men onmogelijke partijen aan als FvD, PVV en BVNL. Nederland zou beter af zijn wanneer de coalitie wordt uitgebreid met PvdA en GroenLinks. Maar daarbij kan wel het energiebeleid een doorslaggevende rol gaan spelen. Er is een grote meerderheid voor verdere ontwikkeling van kernenergie, waar alle rechtse partijen deel van uitmaken, merkwaardigerwijze ook partijen die zich weinig druk maken over het klimaat of helemaal niet in de opwarming van de Aarde geloven. Van VVD en CDA kan niet verwacht worden dat ze ter wille van een samenwerking met links dat nu weer laten vallen, terwijl een meerderheid het huidige beleid steunt.

Voor PvdA en GroenLinks wordt het dan de vraag of zij koppig vasthouden aan hun verzet tegen kernenergie en zelfs de sluiting van Borsele. Intussen zitten we in allerlei crisissen, van het onvermogen om de slachtoffers van het toeslagenschandaal en de gaswinning te compenseren tot de stikstofknoop en het falende onderwijs, en zijn we steeds meer partij in een bloedige oorlog. Een nieuw kabinetsformatie als uitputtingsslag van een jaar kunnen we ons niet veroorloven.

----------

De illustratie is van Marcia Meerum Terwogt.

Meer informatie: marciamt72@gmail.com

 

 © 2022 Paul Bordewijk meer Paul Bordewijk - meer "In de polder" -
Beschouwingen > In de polder
Moet Borssele dicht? Paul Bordewijk
2006BS Borssele

Het kabinet wil twee nieuwe kerncentrales bouwen in Borsele. Die plek is gekozen omdat daar al een kerncentrale staat die al tientallen jaren tot tevredenheid functioneert en er onder de bevolking weinig bezwaren leven tegen kernenergie. Het maakt Zeeland tot de schoonste provincie van Nederland wanneer je kijkt naar de CO2-uitstoot.

De zorgen bij de bevolking gaan meer uit naar de noodzakelijk infrastructuur zoals hoogspanningsleidingen dan naar onveiligheid. Misschien zou het helpen wanneer Zeeland wordt vrijgesteld van windturbines, want die leveren veel meer overlast voor de omwonenden dan hoogspanningsleidingen.

Er zou ook een andere benadering denkbaar zijn. Je zou ook kerncentrales kunnen bouwen in plaats van bestaande kolencentrales en biomassacentrales. Dan kan de bestaande infrastructuur gebruikt blijven, net als de turbine waarmee de stroom wordt opgewekt. Maar dat levert misschien meer oppositie van omwonenden op, bang gemaakt door de horrorverhalen van de milieubeweging.

Terwijl een groot deel van de bevolking voor kernenergie is, net als een grote meerderheid in het parlement, is de milieubeweging nog niet zover. Daar vindt men de opwarming van de Aarde erg, maar kernenergie nog veel erger. En men vindt kernenergie ook zo erg, dat je er rustig op los mag liegen, bij voorbeeld door te ontkennen dat kernenergie maar heel weinig klimaatschade oplevert, niet meer dan zon- of windenergie. Dat is desinformatie van dezelfde orde als dat de Aarde plat is en er geen broeikaseffect bestaat. Maar de woke pers drukt het gehoorzaam af.

Er worden tegen kernenergie veel economische bezwaren ingebracht: het vraagt grote investeringen en het duurt te lang. Maar je hebt dan ook wat: installaties die de hele dag door stroom en warmte kunnen leveren, zonder afhankelijk te zijn van zon en wind.

Zon- of windenergie worden ten onrechte aangeduid als duurzaam, want die machines zijn na vijfentwintig jaar versleten en moeten dan weer vervangen worden, terwijl kerncentrales wel tachtig jaar mee kunnen. Wie een brede welvaartsbenadering toepast, moet constateren dat kernenergie alleen al superieur is vanwege het veel kleinere ruimtegebruik en het lagere gebruik van delfstoffen uit ontwikkelingslanden, terwijl windenergie ook nog eens leidt tot gezondheidsproblemen bij de omwonden en de vogel- en de visstand verstoort.

Tegenstanders van kernenergie willen niet alleen dat er geen nieuwe kerncentrales worden gebouwd, maar ook dat bestaande worden gesloten. Dat is het beleid in onze buurlanden België en Duitsland. Het betekent dat kernenergie vervangen wordt door fossiele brandstoffen. Eerste dacht men dat dat makkelijk kon door meer Russisch gas te importeren, maar nu wij Rusland boycotten levert dat een probleem op en wordt het sluiten van kerncentrales uitgesteld. Dan nog is het de vraag hoe die landen de winter door zullen komen.

Fossielen voor fossiel

Maar los daarvan, het vervangen van kernenergie door fossiele brandstoffen versnelt de opwarming van de Aarde. Echte klimaatactivisten als Greta Thunberg en Marjan Minnesma pleiten dan ook voor het openhouden van de kerncentrales totdat ze vervangen kunnen worden door wat zij als duurzame energie beschouwen. Het is een consistent standpunt, al denk ik zelf dat men te optimistisch is over de mogelijkheden van zon- en windenergie en over de daaraan verbonden bezwaren.

Maar grote delen van de milieubeweging houden vast aan het idee dat kernenergie slechter zou zijn dan fossiel, waardoor ze zelf verworden tot fossielen van voor de tijd dat klimaatverandering op de agenda stond. Fossielen voor fossiel, zo zou je de actie van de Duitse Grünen om meer bruinkool te gaan stoken kunnen noemen.

Tot die fossielen behoort tot mijn spijt ook de Partij van de Arbeid. Die heeft nog steeds in zijn verkiezingsprogramma staan dat de kerncentrale in Borsele zo snel mogelijk gesloten moet worden, wat dus betekent meer emissie van CO2. Op de website van de PvdA staat er ook geen voetnoot bij waaruit blijkt dat de PvdA zich realiseert dat die sluiting problematisch is zolang het tekort aan gas de prijs tot dramatische hoogten opstuwt. Collega Leunstoel-auteur Willem Minderhout heeft geprobeerd het onderwerp te agenderen voor het laatste partijcongres, maar kreeg daarvoor onvoldoende steun.

Het streven naar uitbanning van kernenergie is niet alleen slecht voor het klimaat, het roept ook de vraag op hoe Nederland verder geregeerd moet worden. De huidige coalitie heeft weinig steun onder de bevolking maar wankelt ook intern, vooral door de arrogante opstelling van D66. Bij nieuwe kamerverkiezingen zal het kabinet waarschijnlijk zijn meerderheid verliezen. De vraag is of men dan naar links of naar rechts zal kijken.

Rechts treft men onmogelijke partijen aan als FvD, PVV en BVNL. Nederland zou beter af zijn wanneer de coalitie wordt uitgebreid met PvdA en GroenLinks. Maar daarbij kan wel het energiebeleid een doorslaggevende rol gaan spelen. Er is een grote meerderheid voor verdere ontwikkeling van kernenergie, waar alle rechtse partijen deel van uitmaken, merkwaardigerwijze ook partijen die zich weinig druk maken over het klimaat of helemaal niet in de opwarming van de Aarde geloven. Van VVD en CDA kan niet verwacht worden dat ze ter wille van een samenwerking met links dat nu weer laten vallen, terwijl een meerderheid het huidige beleid steunt.

Voor PvdA en GroenLinks wordt het dan de vraag of zij koppig vasthouden aan hun verzet tegen kernenergie en zelfs de sluiting van Borsele. Intussen zitten we in allerlei crisissen, van het onvermogen om de slachtoffers van het toeslagenschandaal en de gaswinning te compenseren tot de stikstofknoop en het falende onderwijs, en zijn we steeds meer partij in een bloedige oorlog. Een nieuw kabinetsformatie als uitputtingsslag van een jaar kunnen we ons niet veroorloven.

----------

De illustratie is van Marcia Meerum Terwogt.

Meer informatie: marciamt72@gmail.com

 

 

© 2022 Paul Bordewijk
powered by CJ2