archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > In de polder delen printen terug
Zelotocratie Paul Bordewijk

1913BS Zeloot
Sommige mensen hebben een onwrikbare overtuiging, waar geen enkel argument tegen opgewassen is. Zeloten noemen we die. Voorbeelden zijn Willem Engel en Thierry Baudet, die niet willen weten van het bestaan van het coronavirus laat staan van vaccins die dat kunnen bestrijden.

Maar een dergelijke houding vind je niet alleen aan de rand van het politieke spectrum. Er zijn ook onderwerpen waar met veel meer mensen geen verstandig woord over te wisselen blijkt. Het zijn onderwerpen waar gezaghebbende media als NRC en de Volkskrant en TV programma’s als Buitenhof en Nieuwsuur liever niet over discussiëren, want je zou je publiek eens op verkeerde gedachten kunnen brengen. Ik noem dat de zelotocratie, regering door zeloten.

Nucleofoben

Kernenergie is zo’n onderwerp, ondanks dat het inmiddels is doorgedrongen tot het regeerakkoord.
Kernsplitsing geeft de mogelijkheid dag en nacht energie te produceren zonder dat er kooldioxide vrijkomt, en met een veel kleiner ruimtebeslag en grondstoffenverbruik dan windmolens en zonnepanelen. Ook vliegen er geen vogels tegen te pletter. Toch willen linkse politici en journalisten er niets van weten. Er is angst voor ongelukken en voor de straling van kernafval, maar het lijkt erop dat het verzet veel dieper zit en dat het verzet tegen kernenergie even fundamenteel is als dat van de SGP tegen abortus.

Veel milieuorganisaties bestrijden dat er bij de opwekking van kernenergie geen CO2 vrijkomt, en verspreiden daarmee nepnieuws, met subsidie van onze regering. De opwarming van de Aarde is erg, maar kernenergie is nog veel erger. En dat rechtvaardigt dat je daar glashard over liegt. Het is ook onduidelijk of minister Jetten het wel echt wil, als Kamerlid liet hij merken er geen kaas van te hebben gegeten.

Onze buurlanden België en Duitsland hebben ooit gekozen om hun kerncentrales te sluiten. Toen speelden de consequenties daarvan voor de opwarming van de Aarde nog niet zo erg, en zeker niet de geopolitieke consequenties van de inkoop van extra gas in Rusland. Inmiddels wordt daar in België en Duitsland heftig over gediscussieerd, maar bij ons lees je daar nauwelijks iets over in de krant. Geen slapende honden wakker maken!

Nitrofoben

Zeloten treffen we niet alleen aan onder de nucleofoben, maar ook onder de nitrofoben. Er is in politiek Den Haag nagenoeg consensus dat het uitstoten van stikstofverbindingen zo schadelijk is voor de natuur, dat we voor het reduceren van die uitstoot € 25 miljard op tafel moeten leggen. De verantwoordelijke politici hebben echter geen benul hoe die schade zou ontstaan. 

De eerder genoemde Rob Jetten, een van de onderhandelaars over het regeerakkoord, dacht dat we met stikstof een verstikkende deken over de natuur leggen waardoor er geen planten meer zouden kunnen groeien. Hij realiseerde zich dus niet dat het gaat om stikstofverbindingen en niet om stikstof zelf, dat 80% van de atmosfeer uitmaakt. Ik hoorde minister Van der Wal van Natuur en Stikstof zeggen dat die stikstofverbindingen de grond onvruchtbaar maken.

Slechts weinig mensen geloven dat het bezwaar dat natuurbeschermers tegen stikstof hebben juist is dat de grond daardoor vruchtbaarder wordt, en er dus meer planten gaan groeien. Dat gaat in tegen de voorkeur die natuurbeschermers hebben voor schrale gronden. Daarom heeft Staatsbosbeheer ook een afdeling ontbossing, die schrale gronden moet herstellen.

Toch onttrekken de planten die groeien door de bemesting met stikstofoxiden CO2 aan de dampkring, wat dus goed is voor het klimaat. De meeste mensen vinden het wel leuk als ze ergens bramen kunnen plukken, maar dat geldt niet voor de professionele natuurliefhebber. En die maakt deel uit van de zelotocratie.

Geslachtsverandering

En dan zijn er de opmerkelijke ontwikkelingen rond geslachtsverandering. Het vorige kabinet heeft een wetsontwerp ingediend dat het mogelijk maakt voor iedereen om het geslacht waaronder hij/zij bij de burgerlijke stand staat geregistreerd te veranderen, zonder enige toets door deskundigen. Daar is opmerkelijk weinig over te doen, ook hier slaat de zelotocratie toe.

Wanneer iedereen mag kiezen wat zijn/haar geslacht is, is dat vooral nadelig voor vrouwen, die zo rechten mislopen die hun zijn toegekend omdat ze gemiddeld minder lichaamskracht hebben dan mannen. Daarom zijn er afzonderlijke sportwedstrijden voor vrouwen, afzonderlijke kleedkamers, en aparte vrouwengevangenissen. Dat heeft echter allemaal geen zin meer wanneer iedereen zelf mag bepalen wat zijn geslacht is. 
Vooruitlopend op de nieuwe wet heeft het College voor de Rechten van de Mens bepaald dat sportscholen die mensen met een piemel die zichzelf als vrouw beschouwen de toegang tot de vrouwenkleedkamer ontzeggen, daarmee discriminerend handelen. Dat college maakt duidelijk deel uit van de zelotocratie.

Het leidt ook tot een merkwaardige vorm van taalacrobatiek, want je kunt als man zijnde jezelf wel als vrouw ervaren, dat betekent nog niet dat je kinderen kunt baren, of geen prostaatkanker kunt krijgen. Daarom wordt nu de aanduiding ‘vrouw’ vervangen door ‘menstruerend persoon’, maar dat vinden vrouwen die de overgang hebben doorgemaakt weer niet zo leuk. 

Woke

En dan is er de hele woke beweging. Die omvat ook allerlei vormen van zelotisme. Zo is daar het leerstuk van de cultural appropriation, dat ons verbiedt elementen uit andere culturen over te nemen. Dat verbod geldt witte mensen omdat die de dominante cultuur zouden zijn, maar het verbiedt Koreaanse militairen niet om petten op hun hoofd te zetten die ontleend zijn aan de westerse militaire traditie. Ook jazz-muziek is niet verboden, maar misschien komt dat nog. Wel verboden is dat mensen met weinig pigment teksten vertalen die geschreven zijn door mensen met veel pigment.

Op allerlei manieren perkt de woke beweging zo de geestelijke vrijheid in. Men wil mensen een veilige omgeving bieden, maar om dat te bereiken worden anderen voortdurend aangesproken op dingen die ze verkeerd zeggen, en wordt dus hun gevoel van veiligheid juist aangetast.

Gevolgen

De zelotocratie belemmert dus de oplossing van grote problemen als de opwarming van de Aarde (geen kernenergie) en de woningnood (geen stikstofuitstoot) en bedreigt verworven rechten als veilige ruimtes voor vrouwen en vrijheid van meningsuiting. In de meest gezaghebbende media worden deze ontwikkelingen echter genegeerd. Groepsdenken lijkt daarvoor de meest voor de hand liggende verklaring. Maar de journalisten die daarvoor buigen moeten niet denken dat zij meer open-minded zijn dan Thierry Baudet en Willem Engel.

----------

Het plaatje is gemaakt door Katharina Kouwenhoven.


© 2022 Paul Bordewijk meer Paul Bordewijk - meer "In de polder" -
Beschouwingen > In de polder
Zelotocratie Paul Bordewijk
1913BS Zeloot
Sommige mensen hebben een onwrikbare overtuiging, waar geen enkel argument tegen opgewassen is. Zeloten noemen we die. Voorbeelden zijn Willem Engel en Thierry Baudet, die niet willen weten van het bestaan van het coronavirus laat staan van vaccins die dat kunnen bestrijden.

Maar een dergelijke houding vind je niet alleen aan de rand van het politieke spectrum. Er zijn ook onderwerpen waar met veel meer mensen geen verstandig woord over te wisselen blijkt. Het zijn onderwerpen waar gezaghebbende media als NRC en de Volkskrant en TV programma’s als Buitenhof en Nieuwsuur liever niet over discussiëren, want je zou je publiek eens op verkeerde gedachten kunnen brengen. Ik noem dat de zelotocratie, regering door zeloten.

Nucleofoben

Kernenergie is zo’n onderwerp, ondanks dat het inmiddels is doorgedrongen tot het regeerakkoord.
Kernsplitsing geeft de mogelijkheid dag en nacht energie te produceren zonder dat er kooldioxide vrijkomt, en met een veel kleiner ruimtebeslag en grondstoffenverbruik dan windmolens en zonnepanelen. Ook vliegen er geen vogels tegen te pletter. Toch willen linkse politici en journalisten er niets van weten. Er is angst voor ongelukken en voor de straling van kernafval, maar het lijkt erop dat het verzet veel dieper zit en dat het verzet tegen kernenergie even fundamenteel is als dat van de SGP tegen abortus.

Veel milieuorganisaties bestrijden dat er bij de opwekking van kernenergie geen CO2 vrijkomt, en verspreiden daarmee nepnieuws, met subsidie van onze regering. De opwarming van de Aarde is erg, maar kernenergie is nog veel erger. En dat rechtvaardigt dat je daar glashard over liegt. Het is ook onduidelijk of minister Jetten het wel echt wil, als Kamerlid liet hij merken er geen kaas van te hebben gegeten.

Onze buurlanden België en Duitsland hebben ooit gekozen om hun kerncentrales te sluiten. Toen speelden de consequenties daarvan voor de opwarming van de Aarde nog niet zo erg, en zeker niet de geopolitieke consequenties van de inkoop van extra gas in Rusland. Inmiddels wordt daar in België en Duitsland heftig over gediscussieerd, maar bij ons lees je daar nauwelijks iets over in de krant. Geen slapende honden wakker maken!

Nitrofoben

Zeloten treffen we niet alleen aan onder de nucleofoben, maar ook onder de nitrofoben. Er is in politiek Den Haag nagenoeg consensus dat het uitstoten van stikstofverbindingen zo schadelijk is voor de natuur, dat we voor het reduceren van die uitstoot € 25 miljard op tafel moeten leggen. De verantwoordelijke politici hebben echter geen benul hoe die schade zou ontstaan. 

De eerder genoemde Rob Jetten, een van de onderhandelaars over het regeerakkoord, dacht dat we met stikstof een verstikkende deken over de natuur leggen waardoor er geen planten meer zouden kunnen groeien. Hij realiseerde zich dus niet dat het gaat om stikstofverbindingen en niet om stikstof zelf, dat 80% van de atmosfeer uitmaakt. Ik hoorde minister Van der Wal van Natuur en Stikstof zeggen dat die stikstofverbindingen de grond onvruchtbaar maken.

Slechts weinig mensen geloven dat het bezwaar dat natuurbeschermers tegen stikstof hebben juist is dat de grond daardoor vruchtbaarder wordt, en er dus meer planten gaan groeien. Dat gaat in tegen de voorkeur die natuurbeschermers hebben voor schrale gronden. Daarom heeft Staatsbosbeheer ook een afdeling ontbossing, die schrale gronden moet herstellen.

Toch onttrekken de planten die groeien door de bemesting met stikstofoxiden CO2 aan de dampkring, wat dus goed is voor het klimaat. De meeste mensen vinden het wel leuk als ze ergens bramen kunnen plukken, maar dat geldt niet voor de professionele natuurliefhebber. En die maakt deel uit van de zelotocratie.

Geslachtsverandering

En dan zijn er de opmerkelijke ontwikkelingen rond geslachtsverandering. Het vorige kabinet heeft een wetsontwerp ingediend dat het mogelijk maakt voor iedereen om het geslacht waaronder hij/zij bij de burgerlijke stand staat geregistreerd te veranderen, zonder enige toets door deskundigen. Daar is opmerkelijk weinig over te doen, ook hier slaat de zelotocratie toe.

Wanneer iedereen mag kiezen wat zijn/haar geslacht is, is dat vooral nadelig voor vrouwen, die zo rechten mislopen die hun zijn toegekend omdat ze gemiddeld minder lichaamskracht hebben dan mannen. Daarom zijn er afzonderlijke sportwedstrijden voor vrouwen, afzonderlijke kleedkamers, en aparte vrouwengevangenissen. Dat heeft echter allemaal geen zin meer wanneer iedereen zelf mag bepalen wat zijn geslacht is. 
Vooruitlopend op de nieuwe wet heeft het College voor de Rechten van de Mens bepaald dat sportscholen die mensen met een piemel die zichzelf als vrouw beschouwen de toegang tot de vrouwenkleedkamer ontzeggen, daarmee discriminerend handelen. Dat college maakt duidelijk deel uit van de zelotocratie.

Het leidt ook tot een merkwaardige vorm van taalacrobatiek, want je kunt als man zijnde jezelf wel als vrouw ervaren, dat betekent nog niet dat je kinderen kunt baren, of geen prostaatkanker kunt krijgen. Daarom wordt nu de aanduiding ‘vrouw’ vervangen door ‘menstruerend persoon’, maar dat vinden vrouwen die de overgang hebben doorgemaakt weer niet zo leuk. 

Woke

En dan is er de hele woke beweging. Die omvat ook allerlei vormen van zelotisme. Zo is daar het leerstuk van de cultural appropriation, dat ons verbiedt elementen uit andere culturen over te nemen. Dat verbod geldt witte mensen omdat die de dominante cultuur zouden zijn, maar het verbiedt Koreaanse militairen niet om petten op hun hoofd te zetten die ontleend zijn aan de westerse militaire traditie. Ook jazz-muziek is niet verboden, maar misschien komt dat nog. Wel verboden is dat mensen met weinig pigment teksten vertalen die geschreven zijn door mensen met veel pigment.

Op allerlei manieren perkt de woke beweging zo de geestelijke vrijheid in. Men wil mensen een veilige omgeving bieden, maar om dat te bereiken worden anderen voortdurend aangesproken op dingen die ze verkeerd zeggen, en wordt dus hun gevoel van veiligheid juist aangetast.

Gevolgen

De zelotocratie belemmert dus de oplossing van grote problemen als de opwarming van de Aarde (geen kernenergie) en de woningnood (geen stikstofuitstoot) en bedreigt verworven rechten als veilige ruimtes voor vrouwen en vrijheid van meningsuiting. In de meest gezaghebbende media worden deze ontwikkelingen echter genegeerd. Groepsdenken lijkt daarvoor de meest voor de hand liggende verklaring. Maar de journalisten die daarvoor buigen moeten niet denken dat zij meer open-minded zijn dan Thierry Baudet en Willem Engel.

----------

Het plaatje is gemaakt door Katharina Kouwenhoven.
© 2022 Paul Bordewijk
powered by CJ2