archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > In de polder delen printen terug
Zet verheffingsideaal niet bij het oude vuil! Paul Bordewijk

1814BS VerheffingSteeds meer kinderen die van school komen zijn laaggeletterd. In Hull vinden de universiteitsbestuurders dat je niet zo kritisch moet zijn op spelfouten door allochtone studenten. De Publieke Omroep wil het programma Andere Tijden afschaffen. Op een of andere manier hebben deze drie berichten met elkaar te maken. Zij geven een tendens weer waarbij managers in de publieke sector het ideaal van de culturele verheffing hebben prijsgegeven en het iedereen zo gemakkelijk mogelijk willen maken.

Af en toe lees je iets over steeds slechtere onderwijsresultaten. Er zijn steeds meer laaggeletterden, dat zijn dus de mensen die de uitnodiging voor hun vaccinatie niet kunnen lezen, maar veel aandacht krijgt dat verschijnsel niet. Ook de zelfverklaarde onderwijspartij D66 luidt niet de noodklok. Men wil meer geld besteden aan onderwijs, maar niet om iets te doen aan de toenemende laaggeletterdheid. Dat vinden mensen in het onderwijs, met name in de kleilaag van managers en bestuurders, geen leuk onderwerp. Want ze willen daar juist horen dat ze het heel goed doen.

Wil je wat doen tegen de laaggeletterdheid, dan moet je zwaardere eisen stellen. Leraren moeten dan ingrijpen bij leerlingen die slecht presteren en daar houden leraren niet van. Dat is autoritair en we willen dat kinderen het vooral leuk hebben op school. Liever grijpen we naar leermethoden waarbij het kind zijn eigen keuzes mag maken, want dat is politiek correct en past in de cultuur van het kind in zijn waarde laten. We houden dan tijd over voor de slotmusical.

Managers en bestuurders houden er al evenmin van om leraren aan te zetten tot meer gestrengheid. Ook zij willen niet autoritair overkomen. Maar daar is wel een uitzondering op: wanneer leraren klagen dat het gepersonaliseerd leren en hoe dat allemaal  mag heten niets oplevert, krijgen ze de wind van voren. Dan zijn ze duidelijk onvoldoende coöperatief en gemotiveerd. En als ze daar ook nog een boek over schrijven, zoals Paula van Manen, moeten ze het niet gek vinden dat ze ontslagen worden. Pas hebben we in Nederland nog Bevrijdingsdag gevierd, maar dat betekent niet dat je zomaar alles mag schrijven, wat denkt zo’n lerares wel.

Intussen klinkt opnieuw de roep om de middenschool, want dat gaat de ongelijkheid in de maatschappij tegen. Mij lijkt een voorwaarde daarvoor toch dat de ongelijke resultaten in het basisonderwijs verminderen, door zwakke leerlingen beter onderwijs te geven. Maar daar hoor je niets over. Wat er in Hull gebeurt heeft hiermee te maken: eveneens lagere eisen stellen om het leerlingen gemakkelijker te maken. Daar richt zich dat alleen op allochtone studenten, die zo betere studieresultaten zullen behalen. Maar dat is alleen optisch, omdat hun kennis langs een andere lat wordt gemeten. Maar hun gebrekkige spellingsvaardigheden zullen blijken uit hun sollicitatiebrieven en daarom zijn allochtone studneten helemaal niet geholpen met deze knuffelarij. Zihni Özdil kan dat heel goed uitleggen.

Dat wil niet zeggen dat spelling geen onnodige barrière kan zijn, zeker in het Engels. Maar los dat dan op door een meer logische spelling te creëren die voor iedereen geldt. Daar hebben alle studenten wat aan. Het Engels kent ook wel degelijk veranderingen, through wordt tegenwoordig vaak als thru geschreven. Ik heb ooit meegewerkt aan de tweede uitgaven van het boek Theory of Electric Polarization, waarvan de eerste uitgave Theory of Electric Polarisation heette.
Ook Nederland heeft heel wat spellingswijzigingen gekend. Wat wij biljetjes noemen noemde Louis Couperus billetjes, en dat roept bij de hedendaagse lezer zondige gedachten op. In Nederland zouden we moeten ophouden vind met een d te schrijven, omdat het meervoud vinden is, terwijl we huis gewoon met een s schrijven. Maar dat geldt dan voor iedereen, niet alleen voor laag opgeleiden of allochtonen.

En dan Andere Tijden. Dat is iets anders dan goed leren spellen. Het programma is leerzaam, maar niet belerend. Toch moest dat programma volgens de omroepelite van het scherm. De mensen zouden er eens iets van kunnen opsteken. Inmiddels is men hier gelukkig op teruggekomen. Op een of andere manier is de publieke sector in handen gekomen van een bestuurselite die wezenlijk anti-intellectueel is. Netmanagers nemen beslissingen over je dagindeling zonder aan iemand verantwoording schuldig te zijn. Het oude streven naar verheffing vinden ze autoritair. Vaak zijn het mensen die zelf een academische opleiding genoten hebben, maar bij wie dat niet is aangeslagen en die nu wraak nemen.

Opmerkelijk is dat de geldelite er heel anders over denkt. Die zijn vereerd wanneer ze voor de Raad van Toezicht van het Concertgebouw worden gevraagd en gaan dan niet klagen dat Frans Bauer daar niet vaak genoeg optreedt.
Onderwijs en omroep zijn de instrumenten bij uitstek voor verheffing. Maar de mensen die er de baas zijn blijken daar niets van te moeten hebben.

------
Het plaatje is van Henk Klaren


© 2021 Paul Bordewijk meer Paul Bordewijk - meer "In de polder" -
Beschouwingen > In de polder
Zet verheffingsideaal niet bij het oude vuil! Paul Bordewijk
1814BS VerheffingSteeds meer kinderen die van school komen zijn laaggeletterd. In Hull vinden de universiteitsbestuurders dat je niet zo kritisch moet zijn op spelfouten door allochtone studenten. De Publieke Omroep wil het programma Andere Tijden afschaffen. Op een of andere manier hebben deze drie berichten met elkaar te maken. Zij geven een tendens weer waarbij managers in de publieke sector het ideaal van de culturele verheffing hebben prijsgegeven en het iedereen zo gemakkelijk mogelijk willen maken.

Af en toe lees je iets over steeds slechtere onderwijsresultaten. Er zijn steeds meer laaggeletterden, dat zijn dus de mensen die de uitnodiging voor hun vaccinatie niet kunnen lezen, maar veel aandacht krijgt dat verschijnsel niet. Ook de zelfverklaarde onderwijspartij D66 luidt niet de noodklok. Men wil meer geld besteden aan onderwijs, maar niet om iets te doen aan de toenemende laaggeletterdheid. Dat vinden mensen in het onderwijs, met name in de kleilaag van managers en bestuurders, geen leuk onderwerp. Want ze willen daar juist horen dat ze het heel goed doen.

Wil je wat doen tegen de laaggeletterdheid, dan moet je zwaardere eisen stellen. Leraren moeten dan ingrijpen bij leerlingen die slecht presteren en daar houden leraren niet van. Dat is autoritair en we willen dat kinderen het vooral leuk hebben op school. Liever grijpen we naar leermethoden waarbij het kind zijn eigen keuzes mag maken, want dat is politiek correct en past in de cultuur van het kind in zijn waarde laten. We houden dan tijd over voor de slotmusical.

Managers en bestuurders houden er al evenmin van om leraren aan te zetten tot meer gestrengheid. Ook zij willen niet autoritair overkomen. Maar daar is wel een uitzondering op: wanneer leraren klagen dat het gepersonaliseerd leren en hoe dat allemaal  mag heten niets oplevert, krijgen ze de wind van voren. Dan zijn ze duidelijk onvoldoende coöperatief en gemotiveerd. En als ze daar ook nog een boek over schrijven, zoals Paula van Manen, moeten ze het niet gek vinden dat ze ontslagen worden. Pas hebben we in Nederland nog Bevrijdingsdag gevierd, maar dat betekent niet dat je zomaar alles mag schrijven, wat denkt zo’n lerares wel.

Intussen klinkt opnieuw de roep om de middenschool, want dat gaat de ongelijkheid in de maatschappij tegen. Mij lijkt een voorwaarde daarvoor toch dat de ongelijke resultaten in het basisonderwijs verminderen, door zwakke leerlingen beter onderwijs te geven. Maar daar hoor je niets over. Wat er in Hull gebeurt heeft hiermee te maken: eveneens lagere eisen stellen om het leerlingen gemakkelijker te maken. Daar richt zich dat alleen op allochtone studenten, die zo betere studieresultaten zullen behalen. Maar dat is alleen optisch, omdat hun kennis langs een andere lat wordt gemeten. Maar hun gebrekkige spellingsvaardigheden zullen blijken uit hun sollicitatiebrieven en daarom zijn allochtone studneten helemaal niet geholpen met deze knuffelarij. Zihni Özdil kan dat heel goed uitleggen.

Dat wil niet zeggen dat spelling geen onnodige barrière kan zijn, zeker in het Engels. Maar los dat dan op door een meer logische spelling te creëren die voor iedereen geldt. Daar hebben alle studenten wat aan. Het Engels kent ook wel degelijk veranderingen, through wordt tegenwoordig vaak als thru geschreven. Ik heb ooit meegewerkt aan de tweede uitgaven van het boek Theory of Electric Polarization, waarvan de eerste uitgave Theory of Electric Polarisation heette.
Ook Nederland heeft heel wat spellingswijzigingen gekend. Wat wij biljetjes noemen noemde Louis Couperus billetjes, en dat roept bij de hedendaagse lezer zondige gedachten op. In Nederland zouden we moeten ophouden vind met een d te schrijven, omdat het meervoud vinden is, terwijl we huis gewoon met een s schrijven. Maar dat geldt dan voor iedereen, niet alleen voor laag opgeleiden of allochtonen.

En dan Andere Tijden. Dat is iets anders dan goed leren spellen. Het programma is leerzaam, maar niet belerend. Toch moest dat programma volgens de omroepelite van het scherm. De mensen zouden er eens iets van kunnen opsteken. Inmiddels is men hier gelukkig op teruggekomen. Op een of andere manier is de publieke sector in handen gekomen van een bestuurselite die wezenlijk anti-intellectueel is. Netmanagers nemen beslissingen over je dagindeling zonder aan iemand verantwoording schuldig te zijn. Het oude streven naar verheffing vinden ze autoritair. Vaak zijn het mensen die zelf een academische opleiding genoten hebben, maar bij wie dat niet is aangeslagen en die nu wraak nemen.

Opmerkelijk is dat de geldelite er heel anders over denkt. Die zijn vereerd wanneer ze voor de Raad van Toezicht van het Concertgebouw worden gevraagd en gaan dan niet klagen dat Frans Bauer daar niet vaak genoeg optreedt.
Onderwijs en omroep zijn de instrumenten bij uitstek voor verheffing. Maar de mensen die er de baas zijn blijken daar niets van te moeten hebben.

------
Het plaatje is van Henk Klaren
© 2021 Paul Bordewijk
powered by CJ2