archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > In de polder delen printen terug
Vroeger folderden wij, samen * Dik Kruithof

1811BS PvdAVroeger ben ik actief geweest in de PvdA. Afdelingssecretaris en zelfs een jaar voorzitter van de afdeling Leeuwarden; enige malen verkiezingscoördinator. Ik herinner me nog een verkiezing met Wim Kok als lijsttrekker toen het verhaal uit Amsterdam kwam dat de afdelingen niet zoveel hoefden te doen, omdat het ‘een mediacampagne’ zou worden. Later kwam Wouter Bos en waren ze in Amerika wezen kijken en mochten we weer allemaal ‘canvassen’, de deuren langs. Op die manier haalde de PvdA eens het hoogste zetelaantal ooit in Friesland bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Nu was het grote droefenis wat betreft de activiteit van de afdeling. We zijn gebeld of we wilden folderen (!) en toen we zeiden dat we ons daar te oud voor voelden zijn we alleen nog een keer gebeld of we wat extra’s voor de campagne over hadden. Misschien heb ik de mailtjes niet allemaal (of niet goed genoeg) gelezen, maar het werd zo ook de eerste keer dat we geen affiche voor het raam hadden. Overigens hier toch al een bijna verdwenen verschijnsel. Gelukkig vond ik bij het opruimen van de zolder nog zo’n stevig dubbel bord uit de tijd van Job Cohen, met alleen de teksten ‘Het moet eerlijker’ en ‘Stem PvdA’, dus heb ik dat maar voor mijn bovenraam gezet. De straat werd er ineens een stuk vrolijker van.

Het was dus vooral een mediacampagne en wat mij daarbij opviel was hoe weinig de vraagstellers van de omroep over het algemeen weten van de wereld om ons heen. Zo heeft de PvdA iets bedacht om met 42 miljard uit ‘het bedrijfsleven’ meer banen tot stand te brengen. Op Radio1 vond iemand dat verschrikkelijk, want dan zou het volledig mis gaan met ons land, ondanks het feit dat het Planbureau had gezegd dat het wel kon. Maar ze weten kennelijk niet dat ‘de overheid’ pas bijdragen vraagt als er winst wordt gemaakt en gaan er ook vanuit dat een grote overheid nooit goed kan zijn. Dat die grote overheid wel de salarissen van de vragenstellers betaalt wordt ook niet meegenomen. Lilianne Ploumen bleef wat mij betreft best overeind in zo’n stortvloed van onredelijkheid, maar de algemene regel dat je kennelijk een interviewer niet mag wijzen op de fouten in zijn argumentatie is wel een handicap. Overigens is het met zulke journalisten geen wonder dat de NPO de meeste aandacht heeft voor rechtse partijen, zoals de NOS op de eigen website meldt.

Kennelijk puur uit onvermogen om vooruit te kijken hebben al die journalisten ook een onevenredige aandacht voor wat partijen in het verleden verkeerd hebben gedaan. Met als uitzondering natuurlijk als het gaat om hun grote voorman, de huidige minister-president. Daarover lieten ze een voorbijganger aan het woord bij het laatste debat. 'Tsja, welke vraag je hem ook stelt, hij geeft geen antwoord. Dat zou mijn nieuwe minister-president moeten worden?'

Nog een opmerking over poststemmen. Het was voor mij, als administratief ervaren en handvaardig geschoold kiezer niet moeilijk en als oud voorzitter van een stembureau ook duidelijk en goed te begrijpen. Maar de grote fout die onze overheid al jaren maakt is dat ze ervan uitgaat dat iedereen deze voordelen heeft gehad. En dat bleek dus weer eens niet zo te zijn. Dezelfde minachting voor de niet ambtelijk ervaren Nederlander, die naar voren komt uit de toeslagen-ellende en ander overheidsfalen, werd ook hier duidelijk: volstrekt gebrek aan inlevingsvermogen. En een vreselijke vooringenomenheid en eigenwijsheid: dinsdag werd bekend dat bij een kleine test in Den Haag al gebleken was dat de helft van de oudere doelgroep moeite had met de (te) kleine en onduidelijke enveloppen. Nu gebruiken ze voor de buitenlandse poststemmers al jaren een duidelijk herkenbare oranje retourenvelop, dat was een stuk beter geweest. Maar helaas, toen ze de test deden was al het materiaal al gedrukt. Hoe slim kun je zijn.

Vermakelijk vond ik de aanvaring tussen Rutte en Hoekstra: Rutte kondigt een herstelplan aan voor na de corona. Hoekstra boos want hij was met zijn uitglijder over de WW al met een plan begonnen. Een paar dagen later bleek het CDA voor de laatste dagen van de campagne allemaal spotjes over een plan van Hoekstra te hebben. Ik vroeg mij af of die spotjes al lang waren opgenomen en of Rutte daarover gehoord had.

Samen op een affiche: voor mijn gevoel is ‘samen’ een woord dat bij de PvdA hoort. Ooit heb ik een keer (als secretaris) deel uitgemaakt van vergaderingen van een campagnecommissie en kwam ik op het prachtige idee: Foar elkoar en mei inoar. Dat is Fries voor ‘Voor elkaar en met elkaar’, iets wat voor mijn gevoel een goede uitdrukking is van ‘samen’ (in het fries is samen tegearre en dat bekt wat minder goed). Nu zag ik Samen ineens terug bij de VVD en zeker bij een lijsttrekker die pas gezegd had dat Nederland een diep-socialistisch land was vond ik dat een stap te ver in het toe-eigenen van het gedachtegoed van andere partijen. Daarom heb ik het even nagekeken op de webside met verkiezingsaffiches van Pro-demos en tot mijn verrassing constateerde ik dat de VVD en de PvdA nu gelijk staan in het gebruik van ‘samen’. De VVD deed dat in 1977 voor het eerst met Samenwerking en 4 jaar later met Samen aan het werk. De PvdA deed het in 1981 met Het moet anders, samen kunnen we dat, in 2002 met Samen Sterk en in 2017 met Samen vooruit. Vier jaar na de Samen Vooruit van Lodewijk Asscher komt Mark Rutte dus met Samen Sterker Verder.
Beter goed gejat dan slecht bedacht: een tegeltje dat te koop is op internet.
(Overigens werd Foar elkoa en mei inoar een paar jaar later gebruikt door het CDA).

--------
Het plaatje is van de schrijver zelf


© 2021 Dik Kruithof meer Dik Kruithof - meer "In de polder" -
Beschouwingen > In de polder
Vroeger folderden wij, samen * Dik Kruithof
1811BS PvdAVroeger ben ik actief geweest in de PvdA. Afdelingssecretaris en zelfs een jaar voorzitter van de afdeling Leeuwarden; enige malen verkiezingscoördinator. Ik herinner me nog een verkiezing met Wim Kok als lijsttrekker toen het verhaal uit Amsterdam kwam dat de afdelingen niet zoveel hoefden te doen, omdat het ‘een mediacampagne’ zou worden. Later kwam Wouter Bos en waren ze in Amerika wezen kijken en mochten we weer allemaal ‘canvassen’, de deuren langs. Op die manier haalde de PvdA eens het hoogste zetelaantal ooit in Friesland bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Nu was het grote droefenis wat betreft de activiteit van de afdeling. We zijn gebeld of we wilden folderen (!) en toen we zeiden dat we ons daar te oud voor voelden zijn we alleen nog een keer gebeld of we wat extra’s voor de campagne over hadden. Misschien heb ik de mailtjes niet allemaal (of niet goed genoeg) gelezen, maar het werd zo ook de eerste keer dat we geen affiche voor het raam hadden. Overigens hier toch al een bijna verdwenen verschijnsel. Gelukkig vond ik bij het opruimen van de zolder nog zo’n stevig dubbel bord uit de tijd van Job Cohen, met alleen de teksten ‘Het moet eerlijker’ en ‘Stem PvdA’, dus heb ik dat maar voor mijn bovenraam gezet. De straat werd er ineens een stuk vrolijker van.

Het was dus vooral een mediacampagne en wat mij daarbij opviel was hoe weinig de vraagstellers van de omroep over het algemeen weten van de wereld om ons heen. Zo heeft de PvdA iets bedacht om met 42 miljard uit ‘het bedrijfsleven’ meer banen tot stand te brengen. Op Radio1 vond iemand dat verschrikkelijk, want dan zou het volledig mis gaan met ons land, ondanks het feit dat het Planbureau had gezegd dat het wel kon. Maar ze weten kennelijk niet dat ‘de overheid’ pas bijdragen vraagt als er winst wordt gemaakt en gaan er ook vanuit dat een grote overheid nooit goed kan zijn. Dat die grote overheid wel de salarissen van de vragenstellers betaalt wordt ook niet meegenomen. Lilianne Ploumen bleef wat mij betreft best overeind in zo’n stortvloed van onredelijkheid, maar de algemene regel dat je kennelijk een interviewer niet mag wijzen op de fouten in zijn argumentatie is wel een handicap. Overigens is het met zulke journalisten geen wonder dat de NPO de meeste aandacht heeft voor rechtse partijen, zoals de NOS op de eigen website meldt.

Kennelijk puur uit onvermogen om vooruit te kijken hebben al die journalisten ook een onevenredige aandacht voor wat partijen in het verleden verkeerd hebben gedaan. Met als uitzondering natuurlijk als het gaat om hun grote voorman, de huidige minister-president. Daarover lieten ze een voorbijganger aan het woord bij het laatste debat. 'Tsja, welke vraag je hem ook stelt, hij geeft geen antwoord. Dat zou mijn nieuwe minister-president moeten worden?'

Nog een opmerking over poststemmen. Het was voor mij, als administratief ervaren en handvaardig geschoold kiezer niet moeilijk en als oud voorzitter van een stembureau ook duidelijk en goed te begrijpen. Maar de grote fout die onze overheid al jaren maakt is dat ze ervan uitgaat dat iedereen deze voordelen heeft gehad. En dat bleek dus weer eens niet zo te zijn. Dezelfde minachting voor de niet ambtelijk ervaren Nederlander, die naar voren komt uit de toeslagen-ellende en ander overheidsfalen, werd ook hier duidelijk: volstrekt gebrek aan inlevingsvermogen. En een vreselijke vooringenomenheid en eigenwijsheid: dinsdag werd bekend dat bij een kleine test in Den Haag al gebleken was dat de helft van de oudere doelgroep moeite had met de (te) kleine en onduidelijke enveloppen. Nu gebruiken ze voor de buitenlandse poststemmers al jaren een duidelijk herkenbare oranje retourenvelop, dat was een stuk beter geweest. Maar helaas, toen ze de test deden was al het materiaal al gedrukt. Hoe slim kun je zijn.

Vermakelijk vond ik de aanvaring tussen Rutte en Hoekstra: Rutte kondigt een herstelplan aan voor na de corona. Hoekstra boos want hij was met zijn uitglijder over de WW al met een plan begonnen. Een paar dagen later bleek het CDA voor de laatste dagen van de campagne allemaal spotjes over een plan van Hoekstra te hebben. Ik vroeg mij af of die spotjes al lang waren opgenomen en of Rutte daarover gehoord had.

Samen op een affiche: voor mijn gevoel is ‘samen’ een woord dat bij de PvdA hoort. Ooit heb ik een keer (als secretaris) deel uitgemaakt van vergaderingen van een campagnecommissie en kwam ik op het prachtige idee: Foar elkoar en mei inoar. Dat is Fries voor ‘Voor elkaar en met elkaar’, iets wat voor mijn gevoel een goede uitdrukking is van ‘samen’ (in het fries is samen tegearre en dat bekt wat minder goed). Nu zag ik Samen ineens terug bij de VVD en zeker bij een lijsttrekker die pas gezegd had dat Nederland een diep-socialistisch land was vond ik dat een stap te ver in het toe-eigenen van het gedachtegoed van andere partijen. Daarom heb ik het even nagekeken op de webside met verkiezingsaffiches van Pro-demos en tot mijn verrassing constateerde ik dat de VVD en de PvdA nu gelijk staan in het gebruik van ‘samen’. De VVD deed dat in 1977 voor het eerst met Samenwerking en 4 jaar later met Samen aan het werk. De PvdA deed het in 1981 met Het moet anders, samen kunnen we dat, in 2002 met Samen Sterk en in 2017 met Samen vooruit. Vier jaar na de Samen Vooruit van Lodewijk Asscher komt Mark Rutte dus met Samen Sterker Verder.
Beter goed gejat dan slecht bedacht: een tegeltje dat te koop is op internet.
(Overigens werd Foar elkoa en mei inoar een paar jaar later gebruikt door het CDA).

--------
Het plaatje is van de schrijver zelf
© 2021 Dik Kruithof
powered by CJ2