archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > In de polder delen printen terug
Rollen door elkaar halen Arie de Jong

1802BS WijsheidAls een bekend iemand rollen door elkaar haalt is de wereld vaak te klein. Je moet rollen gescheiden houden, er zijn al heel wat wettelijke regels voor. Wie minister of staatssecretaris wordt moet zo ongeveer door alles een streep halen. Zakelijke belangen moeten in stichtingen worden ondergebracht die door buitenstaanders beheerd worden. Het gaat nog niet zo ver dat de partner ook alle functies moet neerleggen, maar wie weet komt het daar ook nog eens van.

Ik heb een poosje rondgelopen in de volkshuisvesting. De regels rond commissariaten zijn daar behoorlijk stevig. Je mag geen gemeenteraadslid, lid van een college van B&W of van GS zijn, als jouw corporatie in de betreffende regio functioneert. (Bij het maken van de regels was het ook de bedoeling dat je geen lid mocht zijn van de algemene vergadering van een waterschap, maar tijdig rijpte het inzicht dat dit wel heel ver van een woningcorporatie afstaat.) Je mag ook geen bestuurder zijn geweest van diezelfde corporatie, of er bestuurder van worden (tenzij tijdelijk uit nood). Of bestuurder van een collega-corporatie in dezelfde regio. Je mag ook geen commissaris zijn van een corporatie in dezelfde regio, ook al doen die corporaties hun werk feitelijk in verschillende gemeenten.

En je mag trouwens ook niet langer dan acht jaar commissaris zijn van een corporatie en daarna nooit meer van diezelfde corporatie. Als je een halve eeuw terug gaat in de tijd waren raadsleden en wethouders vaak bestuurder of commissaris van een corporatie, of er werden gemeenteambtenaren in geparachuteerd. In hedendaagse ogen is dat een gruwel.

Hoe dan ook, nu is het motto dat belangenverstrengeling voorkomen moet worden. Wat zeg ik, zelfs de schijn van belangenverstrengeling moet voorkomen worden. En dan gaat het niet alleen over de direct betrokkene, maar ook over de relaties die hij of zij heeft; niet alleen met wie je getrouwd bent, maar ook je kinderen, vrienden, partijgenoten, noem maar op: er wordt gemakkelijk een kwestie van gemaakt.

Wie nu denkt dat dit alleen relevant is voor het openbaar bestuur … vergeet het maar! Het is misschien nog wel belangrijker in de wereld van het grote geld, de banken en financiële instellingen, grote ondernemingen, de amusementsindustrie. Niet voor niets worden daar al heel lang contractbepalingen gebruikt dat je niet binnen een bepaalde tijd in dienst mag treden bij een concurrent. Ik las over de grote beleggingsinstelling Blackrock dat die dit soort regels uitstrekt tot de partners van medewerkers. Als iemand een relatie aangaat (ook voor één nacht?) met iemand anders: melden en doorgeven of het zakelijke belangen kan raken.

Het vreemde is dat het tegenovergestelde ook aan de orde is. Hoe vaak wordt iemand niet voor de voeten geworpen dat hij of zij de mond moet houden, want zo iemand kan zich niet indenken wat het is om …. te zijn. Vul zelf maar in wat op de puntjes moet komen te staan. Mannen kunnen zich niet indenken wat het is om vrouw te zijn. Ouderen moeten hun kop houden, want ze kunnen zich niet verplaatsen in de jeugd. Blanken (die tegenwoordig ‘witten’ moeten heten, hoewel helemaal niemand wit is, behalve albino’s dan) moeten zich buiten het ‘racismedebat’ houden, want zij kunnen zich niet indenken wat het is om zwart te zijn (terwijl er ook al niemand zwart is). Je moet dus juist ‘belanghebbende’ zijn om mee te mogen doen met het gesprek. Vreemd. Bij zulke discussies hoor je nooit over belangenverstrengeling en het schoonvegen van het eigen straatje, maar juist het tegenovergestelde!

Zou in beide gevallen het zwart/wit-denken misschien doorgeslagen zijn? Zou wat meer nuance passen? Zou je er niet beter aan doen minder star de regels te hanteren, maar meer oog te hebben voor de omstandigheden?
Kan het helpen als we meer ons best doen ook het standpunt en de opvattingen van anderen te begrijpen? Iets dat ook aan de orde is bij de voortdurende discussies over coronamaatregelen. Ik zal toch niet de enige zijn die zich stoort aan de opstelling en uitlatingen van sommige deelnemers aan discussies die, of in de ene of in de andere richting, alleen het eigen gelijk naar voren brengen?

--------
Het plaatje is van Linda Hulshof
Meer informatie: lindahulshof71@gmail.com

© 2020 Arie de Jong meer Arie de Jong - meer "In de polder" -
Beschouwingen > In de polder
Rollen door elkaar halen Arie de Jong
1802BS WijsheidAls een bekend iemand rollen door elkaar haalt is de wereld vaak te klein. Je moet rollen gescheiden houden, er zijn al heel wat wettelijke regels voor. Wie minister of staatssecretaris wordt moet zo ongeveer door alles een streep halen. Zakelijke belangen moeten in stichtingen worden ondergebracht die door buitenstaanders beheerd worden. Het gaat nog niet zo ver dat de partner ook alle functies moet neerleggen, maar wie weet komt het daar ook nog eens van.

Ik heb een poosje rondgelopen in de volkshuisvesting. De regels rond commissariaten zijn daar behoorlijk stevig. Je mag geen gemeenteraadslid, lid van een college van B&W of van GS zijn, als jouw corporatie in de betreffende regio functioneert. (Bij het maken van de regels was het ook de bedoeling dat je geen lid mocht zijn van de algemene vergadering van een waterschap, maar tijdig rijpte het inzicht dat dit wel heel ver van een woningcorporatie afstaat.) Je mag ook geen bestuurder zijn geweest van diezelfde corporatie, of er bestuurder van worden (tenzij tijdelijk uit nood). Of bestuurder van een collega-corporatie in dezelfde regio. Je mag ook geen commissaris zijn van een corporatie in dezelfde regio, ook al doen die corporaties hun werk feitelijk in verschillende gemeenten.

En je mag trouwens ook niet langer dan acht jaar commissaris zijn van een corporatie en daarna nooit meer van diezelfde corporatie. Als je een halve eeuw terug gaat in de tijd waren raadsleden en wethouders vaak bestuurder of commissaris van een corporatie, of er werden gemeenteambtenaren in geparachuteerd. In hedendaagse ogen is dat een gruwel.

Hoe dan ook, nu is het motto dat belangenverstrengeling voorkomen moet worden. Wat zeg ik, zelfs de schijn van belangenverstrengeling moet voorkomen worden. En dan gaat het niet alleen over de direct betrokkene, maar ook over de relaties die hij of zij heeft; niet alleen met wie je getrouwd bent, maar ook je kinderen, vrienden, partijgenoten, noem maar op: er wordt gemakkelijk een kwestie van gemaakt.

Wie nu denkt dat dit alleen relevant is voor het openbaar bestuur … vergeet het maar! Het is misschien nog wel belangrijker in de wereld van het grote geld, de banken en financiële instellingen, grote ondernemingen, de amusementsindustrie. Niet voor niets worden daar al heel lang contractbepalingen gebruikt dat je niet binnen een bepaalde tijd in dienst mag treden bij een concurrent. Ik las over de grote beleggingsinstelling Blackrock dat die dit soort regels uitstrekt tot de partners van medewerkers. Als iemand een relatie aangaat (ook voor één nacht?) met iemand anders: melden en doorgeven of het zakelijke belangen kan raken.

Het vreemde is dat het tegenovergestelde ook aan de orde is. Hoe vaak wordt iemand niet voor de voeten geworpen dat hij of zij de mond moet houden, want zo iemand kan zich niet indenken wat het is om …. te zijn. Vul zelf maar in wat op de puntjes moet komen te staan. Mannen kunnen zich niet indenken wat het is om vrouw te zijn. Ouderen moeten hun kop houden, want ze kunnen zich niet verplaatsen in de jeugd. Blanken (die tegenwoordig ‘witten’ moeten heten, hoewel helemaal niemand wit is, behalve albino’s dan) moeten zich buiten het ‘racismedebat’ houden, want zij kunnen zich niet indenken wat het is om zwart te zijn (terwijl er ook al niemand zwart is). Je moet dus juist ‘belanghebbende’ zijn om mee te mogen doen met het gesprek. Vreemd. Bij zulke discussies hoor je nooit over belangenverstrengeling en het schoonvegen van het eigen straatje, maar juist het tegenovergestelde!

Zou in beide gevallen het zwart/wit-denken misschien doorgeslagen zijn? Zou wat meer nuance passen? Zou je er niet beter aan doen minder star de regels te hanteren, maar meer oog te hebben voor de omstandigheden?
Kan het helpen als we meer ons best doen ook het standpunt en de opvattingen van anderen te begrijpen? Iets dat ook aan de orde is bij de voortdurende discussies over coronamaatregelen. Ik zal toch niet de enige zijn die zich stoort aan de opstelling en uitlatingen van sommige deelnemers aan discussies die, of in de ene of in de andere richting, alleen het eigen gelijk naar voren brengen?

--------
Het plaatje is van Linda Hulshof
Meer informatie: lindahulshof71@gmail.com
© 2020 Arie de Jong
powered by CJ2