archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > In de polder delen printen terug
Terug naar de sociale gezinsstaat * Katharina Kouwenhoven

1713BS ErnaDie Coronacrisis duurt niet eeuwig en als hij voorbij is gaan we snel een aantal dingen drastisch veranderen. Mensen ophokken omdat er niet genoeg ziekenhuisbedden zijn, dat kan niet meer. Daartoe moeten we allereerst het neoliberalisme begraven in een hele diepe kuil, waar het nooit meer uit kan komen. Dan gaan we het basisinkomen invoeren. Werk of geen werk, iedereen kan zich dan bedruipen. Dat kost geld, maar het levert ook heel veel op.

De Bijstand kan namelijk afgeschaft worden en het hele leger ambtenaren dat zorgt voor uitvoering en controle daarvan kan naar huis. Dat is geen probleem, want zij hebben ook een basisinkomen. Als je beleg op je brood wil, moet je erbij werken. Maar werkloosheidsuitkeringen zijn niet meer nodig. Iedereen die werkt heeft een pensioenregeling, dus de AOW kan ook worden afgeschaft. Dat levert ook weer een pot met geld op. Boven een bepaald inkomen wordt het basisinkomen weg belast en dat levert ook weer geld op.

Daarna gaan we bepaalde sectoren weer nationaliseren, zoals het openbaar vervoer, de water- en energievoorziening, post en telefoon, de gezondheidszorg inclusief zorgverzekeringen, het onderwijs, vuilophaal en vuilverwerking en omdat de woningmarkt niet functioneert wordt ook het huizenbezit genationaliseerd. Er komt minstens één nationale bank, waar iedereen veilig zijn geld kwijt kan zonder dat hij rente hoeft te betalen. Ik ben vast wel wat vergeten, maar dat komt tijdens de onderhandelingen wel boven tafel.

Alle medewerkers in de zorg en het onderwijs en de hen ondersteunende diensten krijgen een forse loonsverhoging, terwijl het hoogste belastingtarief fiks omhoog gaat. Belastingontduiking wordt gestraft met langdurige taakstraffen in de zorg. De transportsector wordt ontzien en als de KLM staatssteun ontvangt gaat dat gepaard met aanzienlijke krimp van het bedrijf. Vliegen naar andere continenten wordt alleen onder bepaalde omstandigheden toegestaan en reizen binnen Europa gaat per trein.

Alle kinderen ouder dan 3 maanden gaan naar de gratis opvang en het onderwijs van 4 tot 18 jaar is ook gratis. Vanaf 18 jaar krijgt iedereen een basisinkomen, dus dat voldoet tevens als studiefinanciering. Geen leningen, maar ook geen beurzen voor studenten, alleen in speciale gevallen.

Het marktmechanisme in de zorg heeft de solidariteit weggeregeld, alle reserves behalve financiële in de uitverkoop gedaan en ziekenhuizen failliet laten gaan. Een failliet ziekenhuis? Dat is een contradictio in terminis. Niettemin worden we nu wel opgeroepen om ‘samen’ het coronavirus te bestrijden. Dat zal leuk worden!

Dit zijn even een paar noodzakelijke dingen voor na de crisis. Er zijn er meer denkbaar. Dus aan de slag.

------
Het plaatje is van de schrijfster


© 2020 Katharina Kouwenhoven meer Katharina Kouwenhoven - meer "In de polder" -
Beschouwingen > In de polder
Terug naar de sociale gezinsstaat * Katharina Kouwenhoven
1713BS ErnaDie Coronacrisis duurt niet eeuwig en als hij voorbij is gaan we snel een aantal dingen drastisch veranderen. Mensen ophokken omdat er niet genoeg ziekenhuisbedden zijn, dat kan niet meer. Daartoe moeten we allereerst het neoliberalisme begraven in een hele diepe kuil, waar het nooit meer uit kan komen. Dan gaan we het basisinkomen invoeren. Werk of geen werk, iedereen kan zich dan bedruipen. Dat kost geld, maar het levert ook heel veel op.

De Bijstand kan namelijk afgeschaft worden en het hele leger ambtenaren dat zorgt voor uitvoering en controle daarvan kan naar huis. Dat is geen probleem, want zij hebben ook een basisinkomen. Als je beleg op je brood wil, moet je erbij werken. Maar werkloosheidsuitkeringen zijn niet meer nodig. Iedereen die werkt heeft een pensioenregeling, dus de AOW kan ook worden afgeschaft. Dat levert ook weer een pot met geld op. Boven een bepaald inkomen wordt het basisinkomen weg belast en dat levert ook weer geld op.

Daarna gaan we bepaalde sectoren weer nationaliseren, zoals het openbaar vervoer, de water- en energievoorziening, post en telefoon, de gezondheidszorg inclusief zorgverzekeringen, het onderwijs, vuilophaal en vuilverwerking en omdat de woningmarkt niet functioneert wordt ook het huizenbezit genationaliseerd. Er komt minstens één nationale bank, waar iedereen veilig zijn geld kwijt kan zonder dat hij rente hoeft te betalen. Ik ben vast wel wat vergeten, maar dat komt tijdens de onderhandelingen wel boven tafel.

Alle medewerkers in de zorg en het onderwijs en de hen ondersteunende diensten krijgen een forse loonsverhoging, terwijl het hoogste belastingtarief fiks omhoog gaat. Belastingontduiking wordt gestraft met langdurige taakstraffen in de zorg. De transportsector wordt ontzien en als de KLM staatssteun ontvangt gaat dat gepaard met aanzienlijke krimp van het bedrijf. Vliegen naar andere continenten wordt alleen onder bepaalde omstandigheden toegestaan en reizen binnen Europa gaat per trein.

Alle kinderen ouder dan 3 maanden gaan naar de gratis opvang en het onderwijs van 4 tot 18 jaar is ook gratis. Vanaf 18 jaar krijgt iedereen een basisinkomen, dus dat voldoet tevens als studiefinanciering. Geen leningen, maar ook geen beurzen voor studenten, alleen in speciale gevallen.

Het marktmechanisme in de zorg heeft de solidariteit weggeregeld, alle reserves behalve financiële in de uitverkoop gedaan en ziekenhuizen failliet laten gaan. Een failliet ziekenhuis? Dat is een contradictio in terminis. Niettemin worden we nu wel opgeroepen om ‘samen’ het coronavirus te bestrijden. Dat zal leuk worden!

Dit zijn even een paar noodzakelijke dingen voor na de crisis. Er zijn er meer denkbaar. Dus aan de slag.

------
Het plaatje is van de schrijfster
© 2020 Katharina Kouwenhoven
powered by CJ2