archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > In de polder delen printen terug
Een klein dorp in opstand Dany de Ronde

1707BS Drees3Bouwprojecten staan stil, er mag niet meer verder worden gebouwd totdat het stikstofprobleem wordt opgelost. Boeren zijn massaal naar Den Haag gekomen om te demonstreren tegen de halvering van de veestapel en de maatregelen die op tafel liggen zijn ten nadele van de boeren. Ook de burgers zijn niet blij met windmolens die hun uitzicht verpesten en zo de waarde van hun woning laten kelderen. Maar wat betekent de energietransitie voor de gewone burger en in het bijzonder, wat betekent de energietransitie voor mij persoonlijk?
Ik ben woonachtig in een klein dorp gelegen onder de rook van Rotterdam, genaamd Nieuw-Beijerland. Een dorp waar nooit wat gebeurt, zelden wordt geklaagd, maar vooral waar bewoners nog trots zijn om hier te wonen.

In 2014 werd dit dorp opgeschrikt door plannen van de provincie om net buiten het dorp vijf grote windmolens te plaatsen. Het leverde meteen grote weerstand op vanuit de bewoners. Die waren bang dat het hun uitzicht zou verpesten, dat het slagschaduw zou veroorzaken en dat door dit alles de waarde van hun woningen zou kelderen, want wie wil er nog naast windmolens wonen, die zoveel overlast veroorzaken? Daarom werden er flyers uitgedeeld, er werden overal posters opgeplakt, er zijn verschillende gesprekken geweest met de toenmalige gemeente Korendijk en ook zijn bewoners in groten getale naar raadsvergaderingen geweest met betrekking tot dit onderwerp. De actiegroep: ‘Tegen windturbines aan het Spui’ is zelfs naar de hoogste bestuursrechter gestapt.

Dit fenomeen zie je door heel Nederland verschijnen, de provincie komt met een bestemmingslocatie voor windmolens, deze plannen worden gepresenteerd en uiteindelijk zijn de bewoners het er niet mee eens. Zo gebeurde dit al in het Groningse dorpje Meeden, in het Gelderse dorpje Uddel en ook op Urk zijn de bewoners niet blij met de plannen van de provincie en gemeente om windmolens te plaatsen.

17 januari 2018 was het dan zover, de Raad van State nam een besluit over het voorstel van de gemeente om de windmolens op een alternatieve locatie neer te zetten. Desalniettemin heeft de Raad van State dit verzoek afgewezen en het gevolg was de plaatsing van de vijf grootste windmolens van de regio. Elke windturbine heeft een hoogte van 210 meter en dat maakt ze vijfentwintig meter hoger dan de Euromast. Uiteindelijk bleek dat de actievoerders te laat zijn begonnen met protesteren. Zij hadden immers nooit verwacht dat in hun Nieuw-Beijerland deze enorme gevaartes gebouwd zouden worden. Maar tevergeefs, de windturbines zijn in 2019 toch echt uit de grond gestampt. Op dit moment waken er vijf grote windmolens over het dorp Nieuw-Beijerland.

Ook in het eerdergenoemde Meeden is de bouw van windmolenpark N33 toch begonnen en ook in Urk is ondanks hevig verzet een paar jaar geleden toch het windmolenpark geopend. Alleen het dorp Uddel heeft de windmolens weten tegen te houden. Dit is alleen niet helemaal te danken aan de bewoners, maar aan Defensie. In de omgeving van het dorp staat namelijk een radarinstallatie die het luchtruim overziet. Defensie is bang dat een windmolen deze radar zal verstoren en daarom is de bouw daar tegengehouden.

Hoe kan het zo zijn dat na hevig verzet en relatief grote acties de meeste windturbines en windmolenparken toch gebouwd worden? Naar mijn idee door de kloof tussen de overheid en burgers. De centrale overheid heeft klimaatdoelen gesteld. Deze moeten gehaald worden door bijvoorbeeld het plaatsen van windmolens. De locaties mogen zelf aangedragen worden door de provincies en gemeenten. Soms gebeurt dat in goed overleg met bewoners, maar in de meeste gevallen nemen deze overheidsinstanties zelf het initiatief en horen bewoners pas laat in het proces het bestemmingsplan. Daarom opper ik voor meer inspraak van de burger. Laat ons meebepalen over locaties voor windmolens en andere bouwprojecten. Ga in gesprek met de burger. Voor de overheid is het goed voor de transparantie en het draagvlak onder de bevolking. Voor de bewoners geldt dat zij zich minder gedupeerd zullen voelen omdat zij mee mogen bepalen en zo is er ook ruimte om tot een compromis te komen.

Energietransitie heeft een grote impact op de bevolking en zorgt bij veel burgers nog tot woede; zo voelen ze zich bijvoorbeeld opgezadeld met problemen die ze in Den Haag willen oplossen. Het gaat bewoners vaak ook niet om de locatie of de geluidsoverlast, maar om de weinige communicatie vanuit de overheid.
Laat ons meepraten over onderwerpen die ons leven drastisch gaan veranderen.
Geef burgers een stem!

---------
Het plaatje is van Henk Klaren


© 2020 Dany de Ronde meer Dany de Ronde - meer "In de polder"
Beschouwingen > In de polder
Een klein dorp in opstand Dany de Ronde
1707BS Drees3Bouwprojecten staan stil, er mag niet meer verder worden gebouwd totdat het stikstofprobleem wordt opgelost. Boeren zijn massaal naar Den Haag gekomen om te demonstreren tegen de halvering van de veestapel en de maatregelen die op tafel liggen zijn ten nadele van de boeren. Ook de burgers zijn niet blij met windmolens die hun uitzicht verpesten en zo de waarde van hun woning laten kelderen. Maar wat betekent de energietransitie voor de gewone burger en in het bijzonder, wat betekent de energietransitie voor mij persoonlijk?
Ik ben woonachtig in een klein dorp gelegen onder de rook van Rotterdam, genaamd Nieuw-Beijerland. Een dorp waar nooit wat gebeurt, zelden wordt geklaagd, maar vooral waar bewoners nog trots zijn om hier te wonen.

In 2014 werd dit dorp opgeschrikt door plannen van de provincie om net buiten het dorp vijf grote windmolens te plaatsen. Het leverde meteen grote weerstand op vanuit de bewoners. Die waren bang dat het hun uitzicht zou verpesten, dat het slagschaduw zou veroorzaken en dat door dit alles de waarde van hun woningen zou kelderen, want wie wil er nog naast windmolens wonen, die zoveel overlast veroorzaken? Daarom werden er flyers uitgedeeld, er werden overal posters opgeplakt, er zijn verschillende gesprekken geweest met de toenmalige gemeente Korendijk en ook zijn bewoners in groten getale naar raadsvergaderingen geweest met betrekking tot dit onderwerp. De actiegroep: ‘Tegen windturbines aan het Spui’ is zelfs naar de hoogste bestuursrechter gestapt.

Dit fenomeen zie je door heel Nederland verschijnen, de provincie komt met een bestemmingslocatie voor windmolens, deze plannen worden gepresenteerd en uiteindelijk zijn de bewoners het er niet mee eens. Zo gebeurde dit al in het Groningse dorpje Meeden, in het Gelderse dorpje Uddel en ook op Urk zijn de bewoners niet blij met de plannen van de provincie en gemeente om windmolens te plaatsen.

17 januari 2018 was het dan zover, de Raad van State nam een besluit over het voorstel van de gemeente om de windmolens op een alternatieve locatie neer te zetten. Desalniettemin heeft de Raad van State dit verzoek afgewezen en het gevolg was de plaatsing van de vijf grootste windmolens van de regio. Elke windturbine heeft een hoogte van 210 meter en dat maakt ze vijfentwintig meter hoger dan de Euromast. Uiteindelijk bleek dat de actievoerders te laat zijn begonnen met protesteren. Zij hadden immers nooit verwacht dat in hun Nieuw-Beijerland deze enorme gevaartes gebouwd zouden worden. Maar tevergeefs, de windturbines zijn in 2019 toch echt uit de grond gestampt. Op dit moment waken er vijf grote windmolens over het dorp Nieuw-Beijerland.

Ook in het eerdergenoemde Meeden is de bouw van windmolenpark N33 toch begonnen en ook in Urk is ondanks hevig verzet een paar jaar geleden toch het windmolenpark geopend. Alleen het dorp Uddel heeft de windmolens weten tegen te houden. Dit is alleen niet helemaal te danken aan de bewoners, maar aan Defensie. In de omgeving van het dorp staat namelijk een radarinstallatie die het luchtruim overziet. Defensie is bang dat een windmolen deze radar zal verstoren en daarom is de bouw daar tegengehouden.

Hoe kan het zo zijn dat na hevig verzet en relatief grote acties de meeste windturbines en windmolenparken toch gebouwd worden? Naar mijn idee door de kloof tussen de overheid en burgers. De centrale overheid heeft klimaatdoelen gesteld. Deze moeten gehaald worden door bijvoorbeeld het plaatsen van windmolens. De locaties mogen zelf aangedragen worden door de provincies en gemeenten. Soms gebeurt dat in goed overleg met bewoners, maar in de meeste gevallen nemen deze overheidsinstanties zelf het initiatief en horen bewoners pas laat in het proces het bestemmingsplan. Daarom opper ik voor meer inspraak van de burger. Laat ons meebepalen over locaties voor windmolens en andere bouwprojecten. Ga in gesprek met de burger. Voor de overheid is het goed voor de transparantie en het draagvlak onder de bevolking. Voor de bewoners geldt dat zij zich minder gedupeerd zullen voelen omdat zij mee mogen bepalen en zo is er ook ruimte om tot een compromis te komen.

Energietransitie heeft een grote impact op de bevolking en zorgt bij veel burgers nog tot woede; zo voelen ze zich bijvoorbeeld opgezadeld met problemen die ze in Den Haag willen oplossen. Het gaat bewoners vaak ook niet om de locatie of de geluidsoverlast, maar om de weinige communicatie vanuit de overheid.
Laat ons meepraten over onderwerpen die ons leven drastisch gaan veranderen.
Geef burgers een stem!

---------
Het plaatje is van Henk Klaren
© 2020 Dany de Ronde
powered by CJ2