archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > In de polder delen printen terug
Buitenstaanders op de drempel ... Willem Minderhout

1616VG Buitenstaanders... of barbaren voor de poort?

Nederland maakt interessante tijden door en ik zit eerste rang. Sinds de laatste verkiezingen mag ik een periode door als lid van één van de vele kleinere fracties van de Staten van Zuid-Holland. In de vorige periode trokken de activiteiten van deze étage van het huis van Thorbecke nauwelijks belangstelling van pers en publiek, maar nu loopt de pers het provinciehuis plat. Thierry Baudets Forum haalde namelijk vanuit het niets elf zetels en heeft daarmee een zetel meer dan nummer twee, de VVD.

Die monsterzege is natuurlijk erg knap, vooral omdat het Forum geen enkele campagneactiviteit ontplooide en pas vlak voor de verkiezingen iets vaags publiceerde dat op een verkiezingsprogramma leek. De conclusie lijkt dus gerechtvaardigd dat alle elf Forumleden daar zitten vanwege de ongekende populariteit van het orakel Baudet.
Ik heb moeite met mensen die het ‘gedachtegoed’ van de heer Baudet serieus nemen. Om zijn receptuur ter redding van het Avondland hangt een onaangename geur die niet door lavendel te verdrijven is.

Ik merk dat ik contact met ‘de elf’ zoveel mogelijk tracht te vermijden. De vraag is natuurlijk of je zoiets vier jaar volhoudt, of zelfs vol moet willen houden. Nog afgezien van het feit dat een flink deel van de huidige Forum-fractie binnenkort naar de Eerste Kamer of het Europees Parlement zal verdwijnen en er dus weer een nieuwe kennismakingsronde zal volgen, moet je toch de mens achter de Baudettiaan proberen te zien? ‘Hard op de inhoud, zacht op de relatie’, is een gouden regel.

Zijn ze nou echt zo erg? Ik heb ze nog niet horen pleiten voor het weren van 'kwaadwillende, agressieve elementen uit het maatschappelijk lichaam' van Zuid-Holland en enige overheersingsdrang heb ik nog niet waargenomen. Ze willen wel graag in het college van Gedeputeerde Staten. Waarom ze dat willen is me een raadsel. In de proeve van een collegeprogramma dat ze samen met VVD en CDA hebben opgesteld ontbreekt ieder rechts-revolutionair élan. Dat Forum heeft mee onderhandeld is alleen te zien aan het feit dat voor iedere duurzaamheidsmaatregel het woord ‘realistisch’ is geplakt en dat er een onderzoek naar een mogelijke thoriumcentrale wordt bepleit.

Ik lees in Willem Witteveens ‘De Denkbeeldige Staat’ over het verschil tussen het ‘interne perspectief’ van de insiders van het politieke besluitvormingsproces en het ‘externe perspectief’ van de outsiders. Waar de insiders betrokkenheid, engagement, ernst en zakelijkheid zien, interpreteren de buitenstaanders dit vaak als duistere machinaties van de Hoge Heren die niet bezig zijn met het landsbelang, maar met het partijbelang. Het woord ‘partijkartel’ valt nog net niet. Is het dan geen wonder dat periodiek vertegenwoordigers van de ‘buitenstaanders’ zich naar binnen werken? En is het dan niet de verantwoordelijkheid van de insiders om alles te doen om de indruk van intern gekonkel te voorkomen en vertegenwoordigers van de buitenstaanders met open armen te ontvangen?

Ja, dat laatste zou moeten, denk ik. Maar hoe is het Forum zo groot geworden? Door samen met GeenPeil en de SP het meest leugenachtige politieke project van de afgelopen decennia te starten: het Oekraïne-referendum. Door het ronduit schijterige gedrag van de insiders, inclusief mijn eigen partij, die beloofden de uitslag van het referendum te respecteren terwijl ze wisten dat het hier een voldongen feit betrof, wordt dit door Baudet en de zijnen nog steeds als ‘verraad van de Volkswil’ geframed. Dat dit referendum zwaar gemanipuleerd werd door Rusland en dat GeenPeil en consorten zich al dan niet bewust hebben laten gebruiken voor een Russische desinformatiecampagne speelt tot mijn stomme verbazing nauwelijks een rol in deze discussie. Ik heb overigens het sterke vermoeden dat SP-kopstuk Harry van Bommel uit schaamte dat hij met een aantal nep-Oekrainers door Nederland is getrokken de politiek verlaten heeft.

En dan kom ik weer terug bij de Forumfractie in de Staten van Zuid-Holland. Hun kandidaat voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer, voormalig brigadegeneraal Beukering, maakt daar ook deel vanuit. Zo op het eerste gezicht maakt hij geen onaardige indruk en een brigadegeneraal, die moet toch wat kunnen? Moet ik dan toch mijn gereserveerde houding wat laten vieren?

Ik hoef u niet bij te praten over zijn opmerking over de Joden die zich als makke lammetjes naar de vernietigingskampen zouden hebben laten afvoeren, daarover is al veel gezegd. Tot overmaat van ramp beweerde hij in dat Telegraafinterview ook nog dat het niet onmogelijk is dat de ’Oekraïners MH17 hebben neergehaald’. Als ik me tot deze laatste opmerking mag beperken: is dit een stuitend gebrek aan kennis, of is dit een kwaadaardige poging tot desinformatie? Beide mogelijkheden lijken me ondenkbaar voor een voormalige brigadegeneraal, dus ik ben met stomheid geslagen.

Is Beukering nu zo’n buitenstaander die ik volgens Willem Witteveen met open armen moet ontvangen om hem wegwijs te maken in de politieke binnenwereld? Is hij een buitenstaander die nieuwsgierig over de drempel loert om te zien wat er binnen gebeurt, of een barbaar die op de poort beukt om alles kort en klein te slaan? Is hier nu sprake van gezond wantrouwen of kwade trouw?

Helaas kan ik het niet meer aan Willem Witteveen vragen. Willem zat in de MH 17.

PS: Na een op zich niet onaangenaam gesprek met Rob Roos, fractievoorzitter van het FvD in Zuid-Holland, heb ik een zin veranderd.

------
De illustratie is van Willem Witteveen, heet Barbarenstad en is afkomstig uit zijn boek: 'De wet als kunstwerk'.
Zijn zoon Freek gaf toestemming voor het gebruik ervan en Rense Kruithof van Boom-uitgevers maakte het mogelijk.


© 2019 Willem Minderhout meer Willem Minderhout - meer "In de polder" -
Beschouwingen > In de polder
Buitenstaanders op de drempel ... Willem Minderhout
1616VG Buitenstaanders... of barbaren voor de poort?

Nederland maakt interessante tijden door en ik zit eerste rang. Sinds de laatste verkiezingen mag ik een periode door als lid van één van de vele kleinere fracties van de Staten van Zuid-Holland. In de vorige periode trokken de activiteiten van deze étage van het huis van Thorbecke nauwelijks belangstelling van pers en publiek, maar nu loopt de pers het provinciehuis plat. Thierry Baudets Forum haalde namelijk vanuit het niets elf zetels en heeft daarmee een zetel meer dan nummer twee, de VVD.

Die monsterzege is natuurlijk erg knap, vooral omdat het Forum geen enkele campagneactiviteit ontplooide en pas vlak voor de verkiezingen iets vaags publiceerde dat op een verkiezingsprogramma leek. De conclusie lijkt dus gerechtvaardigd dat alle elf Forumleden daar zitten vanwege de ongekende populariteit van het orakel Baudet.
Ik heb moeite met mensen die het ‘gedachtegoed’ van de heer Baudet serieus nemen. Om zijn receptuur ter redding van het Avondland hangt een onaangename geur die niet door lavendel te verdrijven is.

Ik merk dat ik contact met ‘de elf’ zoveel mogelijk tracht te vermijden. De vraag is natuurlijk of je zoiets vier jaar volhoudt, of zelfs vol moet willen houden. Nog afgezien van het feit dat een flink deel van de huidige Forum-fractie binnenkort naar de Eerste Kamer of het Europees Parlement zal verdwijnen en er dus weer een nieuwe kennismakingsronde zal volgen, moet je toch de mens achter de Baudettiaan proberen te zien? ‘Hard op de inhoud, zacht op de relatie’, is een gouden regel.

Zijn ze nou echt zo erg? Ik heb ze nog niet horen pleiten voor het weren van 'kwaadwillende, agressieve elementen uit het maatschappelijk lichaam' van Zuid-Holland en enige overheersingsdrang heb ik nog niet waargenomen. Ze willen wel graag in het college van Gedeputeerde Staten. Waarom ze dat willen is me een raadsel. In de proeve van een collegeprogramma dat ze samen met VVD en CDA hebben opgesteld ontbreekt ieder rechts-revolutionair élan. Dat Forum heeft mee onderhandeld is alleen te zien aan het feit dat voor iedere duurzaamheidsmaatregel het woord ‘realistisch’ is geplakt en dat er een onderzoek naar een mogelijke thoriumcentrale wordt bepleit.

Ik lees in Willem Witteveens ‘De Denkbeeldige Staat’ over het verschil tussen het ‘interne perspectief’ van de insiders van het politieke besluitvormingsproces en het ‘externe perspectief’ van de outsiders. Waar de insiders betrokkenheid, engagement, ernst en zakelijkheid zien, interpreteren de buitenstaanders dit vaak als duistere machinaties van de Hoge Heren die niet bezig zijn met het landsbelang, maar met het partijbelang. Het woord ‘partijkartel’ valt nog net niet. Is het dan geen wonder dat periodiek vertegenwoordigers van de ‘buitenstaanders’ zich naar binnen werken? En is het dan niet de verantwoordelijkheid van de insiders om alles te doen om de indruk van intern gekonkel te voorkomen en vertegenwoordigers van de buitenstaanders met open armen te ontvangen?

Ja, dat laatste zou moeten, denk ik. Maar hoe is het Forum zo groot geworden? Door samen met GeenPeil en de SP het meest leugenachtige politieke project van de afgelopen decennia te starten: het Oekraïne-referendum. Door het ronduit schijterige gedrag van de insiders, inclusief mijn eigen partij, die beloofden de uitslag van het referendum te respecteren terwijl ze wisten dat het hier een voldongen feit betrof, wordt dit door Baudet en de zijnen nog steeds als ‘verraad van de Volkswil’ geframed. Dat dit referendum zwaar gemanipuleerd werd door Rusland en dat GeenPeil en consorten zich al dan niet bewust hebben laten gebruiken voor een Russische desinformatiecampagne speelt tot mijn stomme verbazing nauwelijks een rol in deze discussie. Ik heb overigens het sterke vermoeden dat SP-kopstuk Harry van Bommel uit schaamte dat hij met een aantal nep-Oekrainers door Nederland is getrokken de politiek verlaten heeft.

En dan kom ik weer terug bij de Forumfractie in de Staten van Zuid-Holland. Hun kandidaat voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer, voormalig brigadegeneraal Beukering, maakt daar ook deel vanuit. Zo op het eerste gezicht maakt hij geen onaardige indruk en een brigadegeneraal, die moet toch wat kunnen? Moet ik dan toch mijn gereserveerde houding wat laten vieren?

Ik hoef u niet bij te praten over zijn opmerking over de Joden die zich als makke lammetjes naar de vernietigingskampen zouden hebben laten afvoeren, daarover is al veel gezegd. Tot overmaat van ramp beweerde hij in dat Telegraafinterview ook nog dat het niet onmogelijk is dat de ’Oekraïners MH17 hebben neergehaald’. Als ik me tot deze laatste opmerking mag beperken: is dit een stuitend gebrek aan kennis, of is dit een kwaadaardige poging tot desinformatie? Beide mogelijkheden lijken me ondenkbaar voor een voormalige brigadegeneraal, dus ik ben met stomheid geslagen.

Is Beukering nu zo’n buitenstaander die ik volgens Willem Witteveen met open armen moet ontvangen om hem wegwijs te maken in de politieke binnenwereld? Is hij een buitenstaander die nieuwsgierig over de drempel loert om te zien wat er binnen gebeurt, of een barbaar die op de poort beukt om alles kort en klein te slaan? Is hier nu sprake van gezond wantrouwen of kwade trouw?

Helaas kan ik het niet meer aan Willem Witteveen vragen. Willem zat in de MH 17.

PS: Na een op zich niet onaangenaam gesprek met Rob Roos, fractievoorzitter van het FvD in Zuid-Holland, heb ik een zin veranderd.

------
De illustratie is van Willem Witteveen, heet Barbarenstad en is afkomstig uit zijn boek: 'De wet als kunstwerk'.
Zijn zoon Freek gaf toestemming voor het gebruik ervan en Rense Kruithof van Boom-uitgevers maakte het mogelijk.
© 2019 Willem Minderhout
powered by CJ2