archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > In de polder delen printen terug
In 2016 zoekt de natie zijn waarden Paul Bordewijk

1306BS Kristallen bolJanuari
In de gemeente Woeldrecht is wethouder Zegelaar van de lokale partij Woeldrecht Recht door Zee in opspraak geraakt. Volgens de fractie van Leefbaar Woeldrecht heeft Zegelaar in de bedrijfskantine van de gemeente de Douwe Egberts punten van de koffiepakken geknipt en mee naar huis genomen om er een nieuw koffiezetapparaat mee te kunnen aanschaffen.

De wethouder beweert dat hij alleen koffiepunten heeft geknipt van pakken die door het kantinepersoneel waren weggegooid, maar de Woeldrechtse Koerier verneemt van een kantinemedewerkster dat Zegelaar hun had verboden de punten zelf af te knippen, want ‘die waren van de gemeente’.
Volgens de fractievoorzitter van Woeldrecht Recht door Zee is Leefbaar Woeldrecht er alleen maar op uit om Zegelaar te beschadigen, omdat die de afdelingsvoorzitter van Leefbaar Woeldrecht een vergunning had geweigerd voor de aanbouw van een serre aan zijn huis. Wanneer echter hoogleraar staatrecht Douwe Jan Elzinga in zijn column in Binnenlands Bestuur constateert dat Zegelaar in ieder geval de schijn tegen heeft, moet Zegelaar aftreden.

Februari
De belangenorganisatie ParticulierOnderwijsNederland dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen wat zij noemt de staatssteun aan het gesubsidieerde onderwijs. Volgens ParticulierOnderwijsNederland gaat daar een marktverstorend effect vanuit, waar de Commissie tegen moet optreden. Daarbij verwijst de belangorganisatie naar de woningmarkt, waar de Europese Commissie een toewijzingsnorm voor de woningcorporaties heeft vastgesteld, om scheefwonen te voorkomen.

Volgens ParticulierOnderwijsNederland is er op nog veel grotere schaal sprake van scheef leren. Ouders die best in staat zijn een particuliere school te betalen sturen hun kinderen desondanks naar een gesubsidieerde school, om zo geld uit te sparen. Daaruit blijkt duidelijk het marktverstorende karakter van het Nederlandse onderwijsbestel. Analoog aan de situatie op de woningmarkt bepleit ParticulierOnderwijsNederland daarom een inkomensnorm voor de toelating tot het gesubsidieerde onderwijs.
De Europese Commissie heeft inmiddels de Nederlandse regering om opheldering gevraagd.

Maart
De ministers Dijsselbloem en Van der Steur kondigen maatregelen aan om de transparantie van het betalingsverkeer te verzekeren. Nu wordt nog bij ongeveer de helft van het aantal betalingen contant geld gebruikt. Daarmee valt voor de politie en voor de FIOD niet te achterhalen waar die betalingen voor zijn. Het kan gaan om belastingontduiking, maar ook om steun aan terroristische organisaties.

Op lange termijn zou daarom het chartaal geld moeten worden afgeschaft en alleen nog maar giraal moeten worden betaald. Op korte termijn is dat echter niet haalbaar, omdat elke kleine winkelier dan ook wordt verplicht een PIN apparaat in huis te halen. Dat kan start-ups belemmeren en is daarom slecht voor de economie. Er moeten dan ook speciale tokens worden geïntroduceerd voor betalingen aan straatmuzikanten.

De beide ministers kondigen echter wel wetgeving aan waarbij aantekening moet worden gehouden van alle betalingen met bankbiljetten en de betaler zich moet identificeren. Onduidelijk is nog of daarbij ook de nummers van de bankbiljetten moeten worden genoteerd. Verwacht wordt dat de omvang van het chartale betalingsverkeer zo snel zal afnemen.

April
Tijdens het Paasweekend is Amsterdam overspoeld door een tsunami van toeristen. Burgemeester Van der Laan klaagt dat het zo niet langer kan. ‘Wie cultureel geïnteresseerd is zal in Amsterdam altijd welkom blijven, maar onder de toeristen bevinden zich nu te veel genotzoekers. Die komen alleen af op de drie H’s: hasj, hoeren en Heineken. Voor hen moet gelden: vol is vol en genoeg is genoeg.’

Van der Laan bepleit een betere opvang van toeristen in de eigen regio. Binnen Amsterdam moet het komen tot een spreiding van toeristen over de stad, zodat niet langer alleen de binnenstad deze last draagt. En een aanzuigende werking moet worden voorkomen. Daarom moeten musea niet langer lukraak nieuwe schilderijen aankopen, zoals onlangs het Rijksmuseum nog deed met de portretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit.

Directeur Wim Pijbes van het Rijksmuseum herkent zich niet in deze kritiek: ‘De aankoop van die schilderijen is breed gesteund vanuit de landelijke politiek. Wat heeft dan zo’n burgemeester te kakelen. Het doet denken aan de kleinsteedse pogingen van het stadsdeel Amsterdam Zuid om de onderdoorgang onder het museum open te houden voor fietsers, waar we nog steeds last van hebben’.

Mei
De gemeente Alkmaardermeer verplicht bijstandscliënten aan te geven wanneer ze welke artikelen bij de voedselbank hebben gehaald, zodat de waarde daarvan met hun uitkering verrekend kan worden. Op vragen van SP-leider Roemer daarover, reageert staatssecretaris Jetta Klijnsma dat dit nu juist het soort maatwerk is dat de gemeenten op grond van de Participatiewet jegens hun inwoners kunnen leveren. Volgens de staatssecretaris kunnen mensen beter een moestuin nemen. Dat houdt je in beweging en is veel gezonder dan voedsel van over de datum, zoals je dat bij de Voedselbank krijgt.
Zij herinnert er ook aan dat het in 2006 de opdracht aan staatssecretaris Aboutaleb was om de voedselbanken overbodig te maken. ‘En die is nu toch maar mooi burgemeester van Rotterdam, terwijl ik op het departement zit te verpieteren.’

Juni
Het gemeentebestuur van Zoetermeer onderschrijft het pleidooi van burgemeester Van der Laan voor spreiding van toeristen en opvang in de eigen regio. Daarom pleit Zoetermeer voor verplaatsing van het Rijksmuseum naar Zoetermeer, nabij een nieuw te openen station aan de HSL, gemakkelijk te bereiken vanuit Schiphol en vanuit Parijs. Inwoners van Haaglanden hoeven dan niet meer naar Amsterdam om de portretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit te zien. Burgemeester Aptroot: ‘Zo kan Zoetermeer zich ontwikkelen tot het centrum van de Randstad. Amsterdam is er klaar mee, wij zijn er klaar voor’.

Juli
Het gemeentebestuur van Dwingelo verplicht bijstandscliënten met een moestuin om bij te houden wat ze oogsten, zodat de waarde daarvan kan worden verrekend met hun uitkering. De vraag rijst hoe dat te verenigen valt met de eerdere uitspraken van Jetta Klijnsma. Volgens burgemeester Grotendorst is dat typisch een vraag voor de komkommertijd. Bijstand wordt niet verstrekt door de staatssecretaris, maar door de gemeente. Die zit financieel aan alle kanten klem en is gedwongen het bijstandsregiem zo sober mogelijk te houden.
Emiel Roemer kondigt Kamervragen aan, maar die kan de staatssecretaris pas na haar vakantie beantwoorden.

Augustus
Minister Van der Steur kondigt een wetsontwerp aan dat rechters zal verplichten ontkennende verdachten extra te straffen. ‘Wij hebben in dit land voortreffelijke rechters, die heel goed in staat zijn uit te maken of een verdachte schuldig is of niet. Wanneer die iemand veroordelen moet je ervan uitgaan dat hij of zij ook schuldig is.
Verdachten die dan toch ontkennen houden de boel nodeloos op, zeker als ze ook nog in hoger beroep gaan of later een herziening afdwingen. Dat kost ons klauwen met geld. Wat zo’n Ernest Louwes de maatschappij niet gekost heeft! Wij gaan dit dus keihard aanpakken. Dergelijke daders moeten zelf opdraaien voor de extra last die zij voor de maatschappij betekenen.’

September
Volgens het Belastingplan dat op Prinsjesdag openbaar wordt, zullen de gemeenten vanaf 2017 BTW moeten afdragen over de opbrengst van de Onroerende Zaak Belasting. Minister Dijsselbloem licht toe: ‘OZB is een vergoeding van de inwoners aan de gemeente voor de diensten die de gemeente verricht. Wanneer daar geen BTW over wordt betaald en over de dienstverlening door particulieren wel, worden de gemeenten bevoordeeld. Dat is een vorm van staatssteun waar de Europese Commissie steeds kritischer op is.’

Daarom heeft het kabinet besloten de knoop door te hakken en de gemeenten te verplichten BTW af te dragen over de OZB-opbrengst. Per saldo zullen de OZB-tarieven daardoor stijgen, maar dat kan worden gecompenseerd door verhoging van de arbeidstoeslag. Uit berekeningen van het CPB blijkt dat dat in 2040 10.000 extra arbeidsplaatsen oplevert.

Oktober
Jan Nagel kondigt een nieuwe partij aan die in maart gaat deelnemen aan de Tweede-Kamerverkiezingen, de partij Daadkracht. Volgens Nagel is dat waar de Nederlandse kiezer op zit te wachten, in plaats het verlammende politieke spel tussen VVD en PvdA. Als lijsttrekker schuift Nagel Willem Holleeder naar voren. Die heeft volgens Nagel in zijn hele leven de doortastendheid getoond die de kiezers van politici verlangen.

Op het bezwaar dat Holleeder een crimineel is, reageert Nagel dat er op iedereen wel wat valt aan te merken. ‘Neem nu Henk Krol, daar is toch ook van alles mee mis, en toch doet die het toch heel aardig in de peilingen’. En Holleeder maakte grote indruk bij College Tour. Dat Holleeder in de gevangenis zit, acht Nagel evenmin een bezwaar. ‘Dat gold voor Domela Nieuwenhuis ook’. Bij een eerste peiling door Maurice de Hond komt de nieuwe partij op vijf zetels.

November
Volgens de programmabegroting van de gemeente Wintersmeer dient de waardering bij de bevolking voor de afstelling van de voetgangerslichten met 10% toe te nemen. Om dit na te gaan zullen regelmatig enquêtes plaatsvinden onder degenen die zojuist zijn overgestoken, een uitmuntende gelegenheid voor bijstandscliënten om werkervaring op te doen en te wennen aan het arbeidsritme.
Aan de geënquêteerden zal worden gevraagd een waarderingscijfer te geven voor de tijd dat zij gewacht hebben en de tijd dat het licht op groen stond. Deelname is vrijwillig, maar wie niet mee wil doen wordt wel gevraagd zich te identificeren.

December
Opnieuw blijkt de positie van de pensioenfondsen verslechterd. Bij de Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66, vraagt men zich af of er zo nog wel geld overblijft wanneer zij aan de beurt zijn. Daarom pleiten zij voor een maximumduur van het pensioen van 20 jaar. Wie excessief lang wil blijven leven, zal daar zelf voorzieningen voor moeten treffen, of accepteren dat hij na 20 jaar alleen nog AOW ontvangt. ‘Maar of dat laatste zo kan blijven, is ook nog maar de vraag’.

---------------------------
Het plaatje is gemaakt door Henk Klaren
---------------------------
Bestel uw boeken, CD's en nog veel meer
bij bolcom, via de banner rechts.
Dan steunt u De Leunstoel!


© 2016 Paul Bordewijk meer Paul Bordewijk - meer "In de polder" -
Beschouwingen > In de polder
In 2016 zoekt de natie zijn waarden Paul Bordewijk
1306BS Kristallen bolJanuari
In de gemeente Woeldrecht is wethouder Zegelaar van de lokale partij Woeldrecht Recht door Zee in opspraak geraakt. Volgens de fractie van Leefbaar Woeldrecht heeft Zegelaar in de bedrijfskantine van de gemeente de Douwe Egberts punten van de koffiepakken geknipt en mee naar huis genomen om er een nieuw koffiezetapparaat mee te kunnen aanschaffen.

De wethouder beweert dat hij alleen koffiepunten heeft geknipt van pakken die door het kantinepersoneel waren weggegooid, maar de Woeldrechtse Koerier verneemt van een kantinemedewerkster dat Zegelaar hun had verboden de punten zelf af te knippen, want ‘die waren van de gemeente’.
Volgens de fractievoorzitter van Woeldrecht Recht door Zee is Leefbaar Woeldrecht er alleen maar op uit om Zegelaar te beschadigen, omdat die de afdelingsvoorzitter van Leefbaar Woeldrecht een vergunning had geweigerd voor de aanbouw van een serre aan zijn huis. Wanneer echter hoogleraar staatrecht Douwe Jan Elzinga in zijn column in Binnenlands Bestuur constateert dat Zegelaar in ieder geval de schijn tegen heeft, moet Zegelaar aftreden.

Februari
De belangenorganisatie ParticulierOnderwijsNederland dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen wat zij noemt de staatssteun aan het gesubsidieerde onderwijs. Volgens ParticulierOnderwijsNederland gaat daar een marktverstorend effect vanuit, waar de Commissie tegen moet optreden. Daarbij verwijst de belangorganisatie naar de woningmarkt, waar de Europese Commissie een toewijzingsnorm voor de woningcorporaties heeft vastgesteld, om scheefwonen te voorkomen.

Volgens ParticulierOnderwijsNederland is er op nog veel grotere schaal sprake van scheef leren. Ouders die best in staat zijn een particuliere school te betalen sturen hun kinderen desondanks naar een gesubsidieerde school, om zo geld uit te sparen. Daaruit blijkt duidelijk het marktverstorende karakter van het Nederlandse onderwijsbestel. Analoog aan de situatie op de woningmarkt bepleit ParticulierOnderwijsNederland daarom een inkomensnorm voor de toelating tot het gesubsidieerde onderwijs.
De Europese Commissie heeft inmiddels de Nederlandse regering om opheldering gevraagd.

Maart
De ministers Dijsselbloem en Van der Steur kondigen maatregelen aan om de transparantie van het betalingsverkeer te verzekeren. Nu wordt nog bij ongeveer de helft van het aantal betalingen contant geld gebruikt. Daarmee valt voor de politie en voor de FIOD niet te achterhalen waar die betalingen voor zijn. Het kan gaan om belastingontduiking, maar ook om steun aan terroristische organisaties.

Op lange termijn zou daarom het chartaal geld moeten worden afgeschaft en alleen nog maar giraal moeten worden betaald. Op korte termijn is dat echter niet haalbaar, omdat elke kleine winkelier dan ook wordt verplicht een PIN apparaat in huis te halen. Dat kan start-ups belemmeren en is daarom slecht voor de economie. Er moeten dan ook speciale tokens worden geïntroduceerd voor betalingen aan straatmuzikanten.

De beide ministers kondigen echter wel wetgeving aan waarbij aantekening moet worden gehouden van alle betalingen met bankbiljetten en de betaler zich moet identificeren. Onduidelijk is nog of daarbij ook de nummers van de bankbiljetten moeten worden genoteerd. Verwacht wordt dat de omvang van het chartale betalingsverkeer zo snel zal afnemen.

April
Tijdens het Paasweekend is Amsterdam overspoeld door een tsunami van toeristen. Burgemeester Van der Laan klaagt dat het zo niet langer kan. ‘Wie cultureel geïnteresseerd is zal in Amsterdam altijd welkom blijven, maar onder de toeristen bevinden zich nu te veel genotzoekers. Die komen alleen af op de drie H’s: hasj, hoeren en Heineken. Voor hen moet gelden: vol is vol en genoeg is genoeg.’

Van der Laan bepleit een betere opvang van toeristen in de eigen regio. Binnen Amsterdam moet het komen tot een spreiding van toeristen over de stad, zodat niet langer alleen de binnenstad deze last draagt. En een aanzuigende werking moet worden voorkomen. Daarom moeten musea niet langer lukraak nieuwe schilderijen aankopen, zoals onlangs het Rijksmuseum nog deed met de portretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit.

Directeur Wim Pijbes van het Rijksmuseum herkent zich niet in deze kritiek: ‘De aankoop van die schilderijen is breed gesteund vanuit de landelijke politiek. Wat heeft dan zo’n burgemeester te kakelen. Het doet denken aan de kleinsteedse pogingen van het stadsdeel Amsterdam Zuid om de onderdoorgang onder het museum open te houden voor fietsers, waar we nog steeds last van hebben’.

Mei
De gemeente Alkmaardermeer verplicht bijstandscliënten aan te geven wanneer ze welke artikelen bij de voedselbank hebben gehaald, zodat de waarde daarvan met hun uitkering verrekend kan worden. Op vragen van SP-leider Roemer daarover, reageert staatssecretaris Jetta Klijnsma dat dit nu juist het soort maatwerk is dat de gemeenten op grond van de Participatiewet jegens hun inwoners kunnen leveren. Volgens de staatssecretaris kunnen mensen beter een moestuin nemen. Dat houdt je in beweging en is veel gezonder dan voedsel van over de datum, zoals je dat bij de Voedselbank krijgt.
Zij herinnert er ook aan dat het in 2006 de opdracht aan staatssecretaris Aboutaleb was om de voedselbanken overbodig te maken. ‘En die is nu toch maar mooi burgemeester van Rotterdam, terwijl ik op het departement zit te verpieteren.’

Juni
Het gemeentebestuur van Zoetermeer onderschrijft het pleidooi van burgemeester Van der Laan voor spreiding van toeristen en opvang in de eigen regio. Daarom pleit Zoetermeer voor verplaatsing van het Rijksmuseum naar Zoetermeer, nabij een nieuw te openen station aan de HSL, gemakkelijk te bereiken vanuit Schiphol en vanuit Parijs. Inwoners van Haaglanden hoeven dan niet meer naar Amsterdam om de portretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit te zien. Burgemeester Aptroot: ‘Zo kan Zoetermeer zich ontwikkelen tot het centrum van de Randstad. Amsterdam is er klaar mee, wij zijn er klaar voor’.

Juli
Het gemeentebestuur van Dwingelo verplicht bijstandscliënten met een moestuin om bij te houden wat ze oogsten, zodat de waarde daarvan kan worden verrekend met hun uitkering. De vraag rijst hoe dat te verenigen valt met de eerdere uitspraken van Jetta Klijnsma. Volgens burgemeester Grotendorst is dat typisch een vraag voor de komkommertijd. Bijstand wordt niet verstrekt door de staatssecretaris, maar door de gemeente. Die zit financieel aan alle kanten klem en is gedwongen het bijstandsregiem zo sober mogelijk te houden.
Emiel Roemer kondigt Kamervragen aan, maar die kan de staatssecretaris pas na haar vakantie beantwoorden.

Augustus
Minister Van der Steur kondigt een wetsontwerp aan dat rechters zal verplichten ontkennende verdachten extra te straffen. ‘Wij hebben in dit land voortreffelijke rechters, die heel goed in staat zijn uit te maken of een verdachte schuldig is of niet. Wanneer die iemand veroordelen moet je ervan uitgaan dat hij of zij ook schuldig is.
Verdachten die dan toch ontkennen houden de boel nodeloos op, zeker als ze ook nog in hoger beroep gaan of later een herziening afdwingen. Dat kost ons klauwen met geld. Wat zo’n Ernest Louwes de maatschappij niet gekost heeft! Wij gaan dit dus keihard aanpakken. Dergelijke daders moeten zelf opdraaien voor de extra last die zij voor de maatschappij betekenen.’

September
Volgens het Belastingplan dat op Prinsjesdag openbaar wordt, zullen de gemeenten vanaf 2017 BTW moeten afdragen over de opbrengst van de Onroerende Zaak Belasting. Minister Dijsselbloem licht toe: ‘OZB is een vergoeding van de inwoners aan de gemeente voor de diensten die de gemeente verricht. Wanneer daar geen BTW over wordt betaald en over de dienstverlening door particulieren wel, worden de gemeenten bevoordeeld. Dat is een vorm van staatssteun waar de Europese Commissie steeds kritischer op is.’

Daarom heeft het kabinet besloten de knoop door te hakken en de gemeenten te verplichten BTW af te dragen over de OZB-opbrengst. Per saldo zullen de OZB-tarieven daardoor stijgen, maar dat kan worden gecompenseerd door verhoging van de arbeidstoeslag. Uit berekeningen van het CPB blijkt dat dat in 2040 10.000 extra arbeidsplaatsen oplevert.

Oktober
Jan Nagel kondigt een nieuwe partij aan die in maart gaat deelnemen aan de Tweede-Kamerverkiezingen, de partij Daadkracht. Volgens Nagel is dat waar de Nederlandse kiezer op zit te wachten, in plaats het verlammende politieke spel tussen VVD en PvdA. Als lijsttrekker schuift Nagel Willem Holleeder naar voren. Die heeft volgens Nagel in zijn hele leven de doortastendheid getoond die de kiezers van politici verlangen.

Op het bezwaar dat Holleeder een crimineel is, reageert Nagel dat er op iedereen wel wat valt aan te merken. ‘Neem nu Henk Krol, daar is toch ook van alles mee mis, en toch doet die het toch heel aardig in de peilingen’. En Holleeder maakte grote indruk bij College Tour. Dat Holleeder in de gevangenis zit, acht Nagel evenmin een bezwaar. ‘Dat gold voor Domela Nieuwenhuis ook’. Bij een eerste peiling door Maurice de Hond komt de nieuwe partij op vijf zetels.

November
Volgens de programmabegroting van de gemeente Wintersmeer dient de waardering bij de bevolking voor de afstelling van de voetgangerslichten met 10% toe te nemen. Om dit na te gaan zullen regelmatig enquêtes plaatsvinden onder degenen die zojuist zijn overgestoken, een uitmuntende gelegenheid voor bijstandscliënten om werkervaring op te doen en te wennen aan het arbeidsritme.
Aan de geënquêteerden zal worden gevraagd een waarderingscijfer te geven voor de tijd dat zij gewacht hebben en de tijd dat het licht op groen stond. Deelname is vrijwillig, maar wie niet mee wil doen wordt wel gevraagd zich te identificeren.

December
Opnieuw blijkt de positie van de pensioenfondsen verslechterd. Bij de Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66, vraagt men zich af of er zo nog wel geld overblijft wanneer zij aan de beurt zijn. Daarom pleiten zij voor een maximumduur van het pensioen van 20 jaar. Wie excessief lang wil blijven leven, zal daar zelf voorzieningen voor moeten treffen, of accepteren dat hij na 20 jaar alleen nog AOW ontvangt. ‘Maar of dat laatste zo kan blijven, is ook nog maar de vraag’.

---------------------------
Het plaatje is gemaakt door Henk Klaren
---------------------------
Bestel uw boeken, CD's en nog veel meer
bij bolcom, via de banner rechts.
Dan steunt u De Leunstoel!
© 2016 Paul Bordewijk
powered by CJ2