archiefvorig nr.lopend nr.

Vermaak en Genot > Was er nog wat op de tv? delen printen terug
Des Vaderlands Henk Klaren

1208VG TomZojuist is Tom Egbers benoemd tot Sportjournalist des Vaderlands. Dat heb ik zelf gedaan. Ik ben daartoe ook bevoegd. Dat heb ik helemaal alleen zélf besloten. Ik ben ook wel bereid om mij ten aanzien van de benoeming van de heer Egbers te verantwoorden jegens u, beste lezer.

Welnu: in de eerste plaats was het noodzakelijk om te voorkomen dat Mart Smeets aan de haal zou gaan met deze prestigieuze titel. Er kan tenslotte maar één Sportjournalist des Vaderlands zijn. Bovendien heeft Tom Egbers de benoeming geheel op eigen kracht verdiend door consequent gebruik te maken van een verouderde tweede naamval als hij het had over de opstelling der beide elftallen. Ik ben er nog niet helemaal uit of het gaat om een benoeming voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Ik ben sterk geneigd het een benoeming voor onbepaalde tijd te doen zijn. Anders wordt het ook zo’n gedoe om iedere keer weer een nieuwe te benoemen en we vinden nooit iemand anders die de tweede naamval zo elegant kan gebruiken. Ja, dat lijkt me het beste. En bij het – hopelijk nog bij lange na niet actuele – overlijden van onze Tom komt het instituut Sportjournalist des Vaderlands weer te vervallen. We moeten aannemen, dat zulks dan ook wel zal moeten omdat tegen die tijd dat héle Des Vaderlands gedoe zal zijn uitgestorven. Dat zou wel een zegen zijn.

We zullen er nooit achter komen wat de eerste Des Vaderlands, u weet wel: de Vader, er van gevonden zou hebben. Ik neem voetstoots aan dat die meneer nooit heeft geweten dat hij de Vader des Vaderlands wás. Ik ga er zomaar vanuit, dat dat – wereldwijd veelvoorkomende – etiket later op hem is geplakt door een verveelde historicus. Ik kan mij daar in vergissen. Joost van den Vondel vond overigens raadspensionaris Johan van Oldenbarneveldt een betere kandidaat voor Pater Patriae.

De huidige Des Vaderlandsgolf is, als ik het wel heb, begonnen met de Dichter DV. Komrij was de eerste. De benoeming van Driek van Wissen in 2005, op basis van een verkiezing tijdens de avond van het gedicht, bracht onder de vakbroeders en critici nogal wat reuring teweeg. Hij zou meer rijmelaar dan dichter zijn of zoiets. Ik laat in het midden of dat een echte tegenstelling is.

Die reuring over Van Wissen en de daarop volgende publiciteit zou zomaar de aanleiding geweest kunnen zijn voor de DV-golf. Je hebt nu echt van álles. Om te beginnen de Jonge Dichter des Vaderlands. En dan heb je de fotograaf, de kok, de componist, de werkloze, de blogger, de gamer, de architect, de allochtoon, de kroket, de doener, de moeder, de bastaard, de hoop, de columnist, de band, de weldoener, de vriend en natuurlijk de denker des vaderlands. Toen ik die Vriend DV had gevonden heb ik Google maar afgesloten. Ik werd er een beetje moe van. Is het nu echt onmogelijk om iets anders te verzinnen dan DV. ‘De beste’ of zoiets, of  ‘van het jaar’ of ‘de winnaar’ van één of ander beeldje. Ja, die dingen bestaan allemaal al, maar iets nieuws of zo?

Nou ja, we hebben nu ook een Sportjournalist DV. Gefeliciteerd Tom!

-----------------------------------------
De tekening is van Linda Hulshof
Meer informatie op:
www.lindahulshof.nl
--------------------------------------------------
Bestel uw boeken, CD's en nog veel meer
bij bolcom, via de banner rechts.
Dan steunt u De Leunstoel!
--------------------------------------------
De Leunstoel wordt uitgegeven door:
Het Genootschap De Leunstoel.
Word lid! Ga naar: www.deleunstoel.nl/colofon.php


© 2015 Henk Klaren meer Henk Klaren - meer "Was er nog wat op de tv?" -
Vermaak en Genot > Was er nog wat op de tv?
Des Vaderlands Henk Klaren
1208VG TomZojuist is Tom Egbers benoemd tot Sportjournalist des Vaderlands. Dat heb ik zelf gedaan. Ik ben daartoe ook bevoegd. Dat heb ik helemaal alleen zélf besloten. Ik ben ook wel bereid om mij ten aanzien van de benoeming van de heer Egbers te verantwoorden jegens u, beste lezer.

Welnu: in de eerste plaats was het noodzakelijk om te voorkomen dat Mart Smeets aan de haal zou gaan met deze prestigieuze titel. Er kan tenslotte maar één Sportjournalist des Vaderlands zijn. Bovendien heeft Tom Egbers de benoeming geheel op eigen kracht verdiend door consequent gebruik te maken van een verouderde tweede naamval als hij het had over de opstelling der beide elftallen. Ik ben er nog niet helemaal uit of het gaat om een benoeming voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Ik ben sterk geneigd het een benoeming voor onbepaalde tijd te doen zijn. Anders wordt het ook zo’n gedoe om iedere keer weer een nieuwe te benoemen en we vinden nooit iemand anders die de tweede naamval zo elegant kan gebruiken. Ja, dat lijkt me het beste. En bij het – hopelijk nog bij lange na niet actuele – overlijden van onze Tom komt het instituut Sportjournalist des Vaderlands weer te vervallen. We moeten aannemen, dat zulks dan ook wel zal moeten omdat tegen die tijd dat héle Des Vaderlands gedoe zal zijn uitgestorven. Dat zou wel een zegen zijn.

We zullen er nooit achter komen wat de eerste Des Vaderlands, u weet wel: de Vader, er van gevonden zou hebben. Ik neem voetstoots aan dat die meneer nooit heeft geweten dat hij de Vader des Vaderlands wás. Ik ga er zomaar vanuit, dat dat – wereldwijd veelvoorkomende – etiket later op hem is geplakt door een verveelde historicus. Ik kan mij daar in vergissen. Joost van den Vondel vond overigens raadspensionaris Johan van Oldenbarneveldt een betere kandidaat voor Pater Patriae.

De huidige Des Vaderlandsgolf is, als ik het wel heb, begonnen met de Dichter DV. Komrij was de eerste. De benoeming van Driek van Wissen in 2005, op basis van een verkiezing tijdens de avond van het gedicht, bracht onder de vakbroeders en critici nogal wat reuring teweeg. Hij zou meer rijmelaar dan dichter zijn of zoiets. Ik laat in het midden of dat een echte tegenstelling is.

Die reuring over Van Wissen en de daarop volgende publiciteit zou zomaar de aanleiding geweest kunnen zijn voor de DV-golf. Je hebt nu echt van álles. Om te beginnen de Jonge Dichter des Vaderlands. En dan heb je de fotograaf, de kok, de componist, de werkloze, de blogger, de gamer, de architect, de allochtoon, de kroket, de doener, de moeder, de bastaard, de hoop, de columnist, de band, de weldoener, de vriend en natuurlijk de denker des vaderlands. Toen ik die Vriend DV had gevonden heb ik Google maar afgesloten. Ik werd er een beetje moe van. Is het nu echt onmogelijk om iets anders te verzinnen dan DV. ‘De beste’ of zoiets, of  ‘van het jaar’ of ‘de winnaar’ van één of ander beeldje. Ja, die dingen bestaan allemaal al, maar iets nieuws of zo?

Nou ja, we hebben nu ook een Sportjournalist DV. Gefeliciteerd Tom!

-----------------------------------------
De tekening is van Linda Hulshof
Meer informatie op:
www.lindahulshof.nl
--------------------------------------------------
Bestel uw boeken, CD's en nog veel meer
bij bolcom, via de banner rechts.
Dan steunt u De Leunstoel!
--------------------------------------------
De Leunstoel wordt uitgegeven door:
Het Genootschap De Leunstoel.
Word lid! Ga naar: www.deleunstoel.nl/colofon.php
© 2015 Henk Klaren
powered by CJ2