archiefvorig nr.lopend nr.

Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept delen printen terug
Over de grondslagen van het leven Mr. Pelham

0509VG Brouwer
De grootste van alle grote Nederlanders van de afgelopen eeuw was allicht Prins Bernhard, al was dat een Duitser. Of anders wel de wereldvermaarde wiskundige L.E.J. Brouwer uit Schiedam. Een lange man met een doodskopachtig gezicht, volgens Hermans, en grondlegger van het ‘intuïtionisme’, volgens welke wiskunde onafhankelijk van de logica is, en geen andere basis heeft dan de intuïtie; wiskunde is een vrije, zij het eenzame geestelijke bezigheid.

In 1907 bracht Brouwer op 25-jarige leeftijd een wetenschappelijke aardverschuiving teweeg met zijn proefschrift Over de grondslagen van de wiskunde. Eerder had hij zich in Leven, kunst en mystiek uit 1905 al uitgesproken over de grondslagen van het leven zelf, en hoe ‘het zoogenaamde toeval met vaste, wonderwijze hand bestuurd wordt’.

‘Nu bestaat levensvreugde niet, ze wordt alleen begeerd; want het leven is vreugdeloos. Is niet bekend dat steeds kleinzieligheid en laffe berekening zegevieren over heldenmoed? En uiteindelijk buigen ze nog verder ’t hoofd, en worden eerzaam samenlevingslid, lakei in het grote paleis van slechtheid, lakei met al zijn lafheid voor den meester, en al zijn wreedheid voor den vreemdeling. Aan ieder stervende wordt zichtbaar, dat weer een leven hol is geweest. Ze hebben het over ‘Rechten van den Mensch’, alsof de mensch in ’t leven rechten meebracht, en meer dan ellendige plichten, tot straf voor zijn geboren-worden. Van 90% van alle moorden komt nooit iets uit; troost u, dat het voor de vermoorden het beste was, omdat ze hun lot verdienden.’

Geen speld tussen te krijgen. Maar is het gek, dat Ian Fleming zijn romanfiguur James Bond liever modelleerde naar een bon-vivant als Prins Bernhard?
 
************************
Nieuwsgierig naar de uitgaven
van uitgeverij De Sneeuwstorm?
Verwen uzelf en vraag gratis
Het laatste Vlugschrift aan via:


© 2008 Mr. Pelham meer Mr. Pelham - meer "De wereldliteratuur roept"
Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Over de grondslagen van het leven Mr. Pelham
0509VG Brouwer
De grootste van alle grote Nederlanders van de afgelopen eeuw was allicht Prins Bernhard, al was dat een Duitser. Of anders wel de wereldvermaarde wiskundige L.E.J. Brouwer uit Schiedam. Een lange man met een doodskopachtig gezicht, volgens Hermans, en grondlegger van het ‘intuïtionisme’, volgens welke wiskunde onafhankelijk van de logica is, en geen andere basis heeft dan de intuïtie; wiskunde is een vrije, zij het eenzame geestelijke bezigheid.

In 1907 bracht Brouwer op 25-jarige leeftijd een wetenschappelijke aardverschuiving teweeg met zijn proefschrift Over de grondslagen van de wiskunde. Eerder had hij zich in Leven, kunst en mystiek uit 1905 al uitgesproken over de grondslagen van het leven zelf, en hoe ‘het zoogenaamde toeval met vaste, wonderwijze hand bestuurd wordt’.

‘Nu bestaat levensvreugde niet, ze wordt alleen begeerd; want het leven is vreugdeloos. Is niet bekend dat steeds kleinzieligheid en laffe berekening zegevieren over heldenmoed? En uiteindelijk buigen ze nog verder ’t hoofd, en worden eerzaam samenlevingslid, lakei in het grote paleis van slechtheid, lakei met al zijn lafheid voor den meester, en al zijn wreedheid voor den vreemdeling. Aan ieder stervende wordt zichtbaar, dat weer een leven hol is geweest. Ze hebben het over ‘Rechten van den Mensch’, alsof de mensch in ’t leven rechten meebracht, en meer dan ellendige plichten, tot straf voor zijn geboren-worden. Van 90% van alle moorden komt nooit iets uit; troost u, dat het voor de vermoorden het beste was, omdat ze hun lot verdienden.’

Geen speld tussen te krijgen. Maar is het gek, dat Ian Fleming zijn romanfiguur James Bond liever modelleerde naar een bon-vivant als Prins Bernhard?
 
************************
Nieuwsgierig naar de uitgaven
van uitgeverij De Sneeuwstorm?
Verwen uzelf en vraag gratis
Het laatste Vlugschrift aan via:
© 2008 Mr. Pelham
powered by CJ2