archiefvorig nr.lopend nr.

Vermaak en Genot > Naar de film delen printen terug
Het bedrog van onze wereldleiders Katharina Kouwenhoven

1708VG Bedrog

Ik geloof niet dat onze filmredacteur de film ‘Official Sets’ heeft besproken en dus weet u niet wat een goede film dat is, een knappe film ook, omdat in beeld gebracht wordt wat eigenlijk niet te visualiseren valt.
De film gaat over Katharine Gun, die werkt bij de Government Communications Headquarters (GCHQ) en daar informatie doorspeelt aan de pers, waarmee ze de Official Secrets Act overtreedt. Als basis voor de film werd het boek ‘The spy who tried to stop a war’ van Marcia & Thomas Mitchell gebruikt. Overigens is de hoofdpersoon geen spion, maar een klokkenluider.

Wat is er aan de hand? In 2002 wil de Amerikaanse president George W. Bush Irak binnen vallen, gesteund door de Britse premier Tony Blair. Hij heeft daar niet veel argumenten voor, want het is vooral een persoonlijke zaak. Dat Irak over massavernietigingswapens zou beschikken kwam daarom wel goed uit, maar die wapens werden niet gevonden. Een andere mogelijkheid om een oorlog met Irak te rechtvaardigen is een besluit van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Maar deze stemde er niet mee in. Er moet zwaarder geschut worden ingezet en dat gebeurt in de vorm van de NSA, de National Security Agency van de VS. Zodoende ontvangt Katharine Gun, die als vertaalster werkt bij GCHQ, op een kwade dag een e-mail van iemand van de NSA met een illegale opdracht. Er moet informatie verzameld worden over de leden van de Veiligheidsraad die niet voor de oorlog met Irak zijn, informatie waarmee ze onder druk kunnen worden gezet.

Katharine Gun schrikt van deze e-mail, omdat Bush en Blair officieel bezig zijn met pogingen een diplomatieke oplossing met Irak te bewerkstelligen. Een oorlog zal duizenden slachtoffers vergen en is bovendien onwettig. Ze besluit deze e-mail door te spelen aan de pers. Daarop volgt een onderzoek naar de bron van deze informatie en geeft Katharine zichzelf aan. Dat betekent voor haar ontslag en ze wordt in staat van beschuldiging gesteld in afwachting van een proces, dat haar mogelijk enige jaren gevangenisstraf op zal leveren. Ze pleit echter onschuldig te zijn en gehandeld te hebben uit noodzaak, om een illegale oorlog te voorkomen. Na acht maanden zal het proces plaats vinden, maar één dag voor het proces vraagt de verdediging aan de openbare aanklager om documenten waaruit de legaliteit van de oorlog zou blijken. Die documenten zijn er niet en daarop blaast de openbare aanklager het proces af en kan Katharine naar huis.

Het is een mooi verhaal voor een boek, maar niet echt een goed boek. Het is te onsamenhangend. Stukken over het wel en wee van Katharine Gun worden afgewisseld met informatie over de politieke situatie, geheime diensten waar we nooit van gehoord hebben en juridische haarkloverijen, die ook niet erg inzichtelijk zijn. Wat er heel goed uit naar  voren  komt zijn de verlakkerijen van de boven ons gestelden. We waren er bij in 2002. En wisten tot op zekere hoogte van het gemanipuleer om die overbodige oorlog te rechtvaardigen. We wisten dat er geen massavernietigingswapens waren in Irak en dat de Veiligheidsraad niet instemde met die oorlog. We wisten niet dat er achter de schermen gerotzooid werd om leden van de Veiligheidsraad te chanteren. De boodschap is duidelijk: politici zijn niet te vertrouwen. Ze hebben een geheime agenda (waarom was Blair eigenlijk voor die oorlog?) en liegen alsof het gedrukt staat. Ik had daar al lang een vermoeden van, maar door dit boek is het helemaal duidelijk geworden. En denk maar niet dat Hollandse politici een haar beter zijn!

------
Het plaatje is van de schrijfster zelf

--------
Marcia and Thomas Mitchell, The spy who tried to stop a war, London: William Collins, 2019© 2020 Katharina Kouwenhoven meer Katharina Kouwenhoven - meer "Naar de film" -
Vermaak en Genot > Naar de film
Het bedrog van onze wereldleiders Katharina Kouwenhoven
1708VG Bedrog

Ik geloof niet dat onze filmredacteur de film ‘Official Sets’ heeft besproken en dus weet u niet wat een goede film dat is, een knappe film ook, omdat in beeld gebracht wordt wat eigenlijk niet te visualiseren valt.
De film gaat over Katharine Gun, die werkt bij de Government Communications Headquarters (GCHQ) en daar informatie doorspeelt aan de pers, waarmee ze de Official Secrets Act overtreedt. Als basis voor de film werd het boek ‘The spy who tried to stop a war’ van Marcia & Thomas Mitchell gebruikt. Overigens is de hoofdpersoon geen spion, maar een klokkenluider.

Wat is er aan de hand? In 2002 wil de Amerikaanse president George W. Bush Irak binnen vallen, gesteund door de Britse premier Tony Blair. Hij heeft daar niet veel argumenten voor, want het is vooral een persoonlijke zaak. Dat Irak over massavernietigingswapens zou beschikken kwam daarom wel goed uit, maar die wapens werden niet gevonden. Een andere mogelijkheid om een oorlog met Irak te rechtvaardigen is een besluit van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Maar deze stemde er niet mee in. Er moet zwaarder geschut worden ingezet en dat gebeurt in de vorm van de NSA, de National Security Agency van de VS. Zodoende ontvangt Katharine Gun, die als vertaalster werkt bij GCHQ, op een kwade dag een e-mail van iemand van de NSA met een illegale opdracht. Er moet informatie verzameld worden over de leden van de Veiligheidsraad die niet voor de oorlog met Irak zijn, informatie waarmee ze onder druk kunnen worden gezet.

Katharine Gun schrikt van deze e-mail, omdat Bush en Blair officieel bezig zijn met pogingen een diplomatieke oplossing met Irak te bewerkstelligen. Een oorlog zal duizenden slachtoffers vergen en is bovendien onwettig. Ze besluit deze e-mail door te spelen aan de pers. Daarop volgt een onderzoek naar de bron van deze informatie en geeft Katharine zichzelf aan. Dat betekent voor haar ontslag en ze wordt in staat van beschuldiging gesteld in afwachting van een proces, dat haar mogelijk enige jaren gevangenisstraf op zal leveren. Ze pleit echter onschuldig te zijn en gehandeld te hebben uit noodzaak, om een illegale oorlog te voorkomen. Na acht maanden zal het proces plaats vinden, maar één dag voor het proces vraagt de verdediging aan de openbare aanklager om documenten waaruit de legaliteit van de oorlog zou blijken. Die documenten zijn er niet en daarop blaast de openbare aanklager het proces af en kan Katharine naar huis.

Het is een mooi verhaal voor een boek, maar niet echt een goed boek. Het is te onsamenhangend. Stukken over het wel en wee van Katharine Gun worden afgewisseld met informatie over de politieke situatie, geheime diensten waar we nooit van gehoord hebben en juridische haarkloverijen, die ook niet erg inzichtelijk zijn. Wat er heel goed uit naar  voren  komt zijn de verlakkerijen van de boven ons gestelden. We waren er bij in 2002. En wisten tot op zekere hoogte van het gemanipuleer om die overbodige oorlog te rechtvaardigen. We wisten dat er geen massavernietigingswapens waren in Irak en dat de Veiligheidsraad niet instemde met die oorlog. We wisten niet dat er achter de schermen gerotzooid werd om leden van de Veiligheidsraad te chanteren. De boodschap is duidelijk: politici zijn niet te vertrouwen. Ze hebben een geheime agenda (waarom was Blair eigenlijk voor die oorlog?) en liegen alsof het gedrukt staat. Ik had daar al lang een vermoeden van, maar door dit boek is het helemaal duidelijk geworden. En denk maar niet dat Hollandse politici een haar beter zijn!

------
Het plaatje is van de schrijfster zelf

--------
Marcia and Thomas Mitchell, The spy who tried to stop a war, London: William Collins, 2019

© 2020 Katharina Kouwenhoven
powered by CJ2