archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > De poëtische wereld delen printen terug
Contrasten Jaap van Lakerveld

De wereldbol lijkt af en toe van spanningen te splijten
In noord en zuid, dan weer in oost en west
De ene helft zijn "wij", de anderen de rest
Er lijken krachten werkzaam om ons uiteen te rijten

Men wenst elkaar het noodlot, de kanker of de pest
En zonder ook maar enigszins te vragen naar de feiten
lijkt ieder mens een ander voor gevaarlijk te verslijten
En dondert anders-ogenden hardvochtig uit het nest

De wereldbol lijkt af en toe van spanningen te splijten
in nieuw en oud, in mannen en in vrouwen.
In oorlog en gevechten moeten mensen leed verstouwen
en lijden onder valse en vijandige verwijten

Temidden van dit alles, terwijl vele mensen rouwen
Groeit in onze welvaartstaat het consumentvertrouwen.© 2004 Jaap van Lakerveld meer Jaap van Lakerveld - meer "De poëtische wereld" -
Beschouwingen > De poëtische wereld
Contrasten Jaap van Lakerveld
De wereldbol lijkt af en toe van spanningen te splijten
In noord en zuid, dan weer in oost en west
De ene helft zijn "wij", de anderen de rest
Er lijken krachten werkzaam om ons uiteen te rijten

Men wenst elkaar het noodlot, de kanker of de pest
En zonder ook maar enigszins te vragen naar de feiten
lijkt ieder mens een ander voor gevaarlijk te verslijten
En dondert anders-ogenden hardvochtig uit het nest

De wereldbol lijkt af en toe van spanningen te splijten
in nieuw en oud, in mannen en in vrouwen.
In oorlog en gevechten moeten mensen leed verstouwen
en lijden onder valse en vijandige verwijten

Temidden van dit alles, terwijl vele mensen rouwen
Groeit in onze welvaartstaat het consumentvertrouwen.

© 2004 Jaap van Lakerveld
powered by CJ2