archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > De poëtische wereld delen printen terug
Vanitas vanitatis Jaap van Lakerveld

Zijn erfenis naar een goed doel,
Naar hem vernoemde straten
Een borstbeeld met een onderschrift
Met dankbetuiging voor zijn gift
Zijn fondsen en legaten
Dat plan gaf hem een goed gevoel
Men zou over hem praten
Zijn dood zou niet het einde zijn
Helaas zijn daadkracht was te klein
Hij heeft het nagelaten.

© 2006 Jaap van Lakerveld meer Jaap van Lakerveld - meer "De poëtische wereld" -
Beschouwingen > De poëtische wereld
Vanitas vanitatis Jaap van Lakerveld
Zijn erfenis naar een goed doel,
Naar hem vernoemde straten
Een borstbeeld met een onderschrift
Met dankbetuiging voor zijn gift
Zijn fondsen en legaten
Dat plan gaf hem een goed gevoel
Men zou over hem praten
Zijn dood zou niet het einde zijn
Helaas zijn daadkracht was te klein
Hij heeft het nagelaten.
© 2006 Jaap van Lakerveld
powered by CJ2